Lê Thị Thanh Vy

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: LÊ THỊ THANH VY

2. Sinh năm: 1987

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị: Thạc sĩ                    Năm bảo vệ: 2013

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG HCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học 2005-2009 Trường ĐH KHXH & NV ĐHQG HCM Văn học So sánh truyện kể dân gian hai dân tộc Ba Na và Xơ Đăng
Thạc sĩ 2010-2013 Trường ĐH KHXH & NV ĐHQG HCM Lý luận văn học Tục ngữ trong văn học: một trường hợp của nghiên cứu folklore trong bối cảnh
Tiến sĩ 2015-nay (chưa hoàn thành) Trường ĐH KHXH & NV ĐHQG HCM Lý luận văn học Nghiên cứu folklore trong bối cảnh: lý thuyết và ứng dụng

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua): 

Từ 2009 - nay: Giảng viên Khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG HCM

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa dân gian

14. Các sách đã xuất bản:

- Nhiều tác giả (2015), Văn học dân gian Bến Tre, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Nhiều tác giả (2015), Những vấn đề Ngữ văn, Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa Văn học và Ngôn ngữ, NXB ĐHQG TP. HCM.

- Nhiều tác giả (2016), Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

- Địa chí Hà Tiên (Thành viên)

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

- Lê Thị Thanh Vy (2012), “Hướng tiếp cận “Bối cảnh” trong Folklore học - một hướng tiếp cận liên ngành”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, tr.181-187.

- Lê Thị Thanh Vy (2015), “Nghĩa của tục ngữ trong bối cảnh”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 4/2015, tr.117-125.

- Lê Thị Thanh Vy (2016), “Truyện Tấm Cám ở Nam Bộ”, Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, ĐH KHXH&NV - ĐH Thủ Dầu Một.

- Lê Thị Thanh Vy (2017), “Tính “phù phiếm” của nghệ thuật: từ ca hát dân gian đến nghệ thuật sắp đặt - trình diễn đương đại”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, tr.71-78.

 17. Các giải thưởng đã nhận:

- Văn học dân gian Châu Đốc, 2009, giải nhì A Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thành viên.

- Văn học dân gian An Giang, 2010, giải nhì A Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thành viên.

- Văn học dân gian Bến Tre, 2012, giải nhì A Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thành viên.

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929