Lê Thị Thanh Vy

LeT.ThanhVy

 

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: LÊ THỊ THANH VY

2. Ngày sinh: 06/10/1987

3. Nơi sinh: TP.HCM

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ: Giảng viên

6. Học vị: Thạc sĩ                năm đạt: 2013

7. Học hàm:                       năm phong:

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ

Khoa Văn học và Ngôn ngữ,

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM

 
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext 146)

Fax: 08.38221903

 
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/  

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh   X       X     X X    
2 ….                        

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 11/2009 đến 11/2013 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM Trợ giảng
Từ 12/ 2013 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM Giảng viên

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 9/2005 - 6/2009 Khoa VH&NN, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM Văn học “So sánh truyện kể dân gian dân tộc Ba Na và Xơ Đăng”
Thạc sỹ 9/2010 - 9/2013 Khoa VH&NN, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM Văn học Việt Nam “Tục ngữ trong văn học: một trường hợp của nghiên cứu Folklore trong bối cảnh”

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Văn hóa dân gian

-       Chuyên ngành: Văn học dân gian

-       Chuyên môn: Văn học dân gian Việt Nam

 • Hướng nghiên cứu:

        - Các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Folklore

        - Văn học dân gian Việt Nam, Văn học dân gian Nam Bộ

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1              
2              
             

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          
2          
         

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Văn học dân gian Bến Tre (tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) Chuyên khảo   Khoa học xã hội 2016 Đồng tác giả

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          
2          
         

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Lê Thị Thanh Vy, Hướng tiếp cận “bối cảnh” trong Folklore học - một hướng tiếp cận liên ngành, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận Văn học, Niên giám 2012, trang 181-187 2012   1859-3208  
2 Lê Thị Thanh Vy, Nghĩa của tục ngữ trong bối cảnh, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 4/2015, trang 117-125 2015   0494-6928  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1        
2        
       

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1        
2        
       

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải Nhì A (thành viên) Công trình “Văn học dân gian Châu Đốc” Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2009
2 Giải Nhì A (thành viên) Công trình “Văn học dân gian An Giang” Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2010
3 Giải Nhì A (thành viên) Công trình “Văn học dân gian Bến Tre” Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam             2012

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1      
2      
     

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1      
2      
     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

                                                            Người khai     

                                                        Lê Thị Thanh Vy

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929