Thông báo

Thông tin truy cập

46247063
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1652
10844
46247063

 • Hướng đến nhất thể mới con người - tự nhiên- xã hội

  Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học tiến hành hội thảo khoa học quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa - Tiếng nói toàn cầu tại Hà Nội. Hội thảo đã nhận được hơn một trăm tham luận từ các nhà khoa học nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam. Với số đông người đọc Việt Nam, phê bình sinh thái vẫn là bộ môn khoa học đầy mới lạ. Bởi thế, việc tổ chức những hội thảo khoa học quy mô, những công trình dịch thuật và nghiên

  Xem chi tiết
 • Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học "Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập Quốc tế”

    Tiếp tục phát triển nền văn học Việt Nam  hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc dân tộc           PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp           Sau gần ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cùng với những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, văn học Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên con đường hiện đại hóa và hội nhập với văn học thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, văn học thời kỳ đổi

  Xem chi tiết
 • 1

Danh mục website