Báo cáo tình hình thu chi Quỹ học bổng Hỗ trợ sinh viên Ngữ văn (từ tháng 8/2019 đến tháng 9/2020)

I. Quỹ tồn từ tháng 7/2019: 

-Tiền mặt: 29,513,00 (Hai chín triệu năm trăm mười ba nghìn) và 300 USD

-Sổ tiết kiệm trị giá: 417,775,153 (Bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm năm mươi ba đồng) (chưa kể tiền lãi).

 

II. Tình hình thu chi từ tháng 8/2019 đến tháng 9/2020:

1. Đóng góp của mạnh thường quân:

Cô Trần Thị Thuận 2,000,000
Thầy Đoàn Lê Giang 2,000,000
Nhà văn Đặng Chương Ngạn 8,000,000
Cựu sinh viên Trần Văn Tấn 10,000,000
Thầy Lê Trung Hoa 3,000,000
Cựu sinh viên Ngô Công Quang 5,000,000
Lớp Ngữ văn khóa 99 10,000,000
Lớp Ngữ văn khóa 99 (hỗ trợ in sách) 3,000,000
Cựu sinh viên Trần Viết Quân 10,000,000
Cựu sinh viên Nguyễn Võ Hoàng Anh 20,000,000
Nữ sĩ Lan Hinh 20,000,000
Cô Đào Thị Diễm Trang 1,000,000
Thầy Nguyễn Công Lý 500,000
Cựu sinh viên Lê Thu Hiền 2,000,000
Cựu sinh viên Huỳnh Thanh Luân 1,000,000
Cô Trần Thị Phương Phương 1,000,000
Cô Bích Đào (Cựu sinh viên Khoa) 1,000,000
Cựu sinh viên Hán Nôm khóa 1999 5,000,000
Cựu sinh viên Văn học khóa 2011 800,000
Ông Gia Thạnh - Giám đốc công ty du lịch Đồng Tháp Mười 10,000,000
Hòa thượng Thích Giác Toàn 10,000,000
Ông Lâm Thanh Bình -
Giám đốc công ty truyền thông Tâm Điểm, cựu sinh viên Khoa
10,000,000
Khoa Việt Nam học 1,000,000
Ông Đinh Quang Hùng -
 Giám đốc công ty bao bì Tín Thành
2,000,000
Thầy Nguyễn Khuê 15,000,000
Thầy Trần Chút 10,000,000
Cựu sinh viên Hán Nôm 10,000,000

TỔNG CỘNG  ĐÓNG GÓP CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN TỪ THÁNG 8/2019 ĐẾN THÁNG 9/2020: 173,300,000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng).

TỔNG QUỸ:

-       Tiền mặt: 202,813,000 (Hai trăm lẻ hai triệu tám trăm mười ba nghìn) và 300 USD.

-       Sổ tiết kiệm trị giá: 417,775,153 (Bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm năm mươi ba đồng) (chưa kể tiền lãi)

2. Chi Lễ trao học bổng (Chương trình Khởi đầu mới, Đi giữa đường thơm) và Học bổng dành cho sinh viên Ngữ văn

36,000,000    Học bổng Khởi đầu mới 2019

33,089,000    Chương trình Đi giữa đường thơm (Giải thưởng, chi phí tổ chức, chi phí bồi dưỡng ban tổ chức, chi phí mua quà tặng…)

19,870,000    Kinh phí tổ chức Khởi đầu mới 2019 – 2020 (Lễ trao học bổng, khen thưởng cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động Đoàn – Hội xuất sắc)

15,000,000    GS. Nguyễn Khuê trao học bổng 20/11

6,300,000      Kinh phí thuê hội trường

5,000,000      Kinh phí thuê âm thanh

2,700,000      Kinh phí thuê ánh sáng

1,203,000      Kinh phí taxi cho khách mời

6,900,000      Kinh phí in Cẩm nang đọc sách phát cho Tân sinh viên 2019 - 2020

2,000,000      Học bổng cho sinh viên tỉnh Bến Tre do cựu sinh viên Lê Thu Hiền trao         

TỔNG CHI: 128,062,000  (Một trăm hai mươi tám triệu không trăm sáu mươi hai nghìn đồng)

 

III. Tồn quỹ:

-       Tiền mặt: 74,751,000 (Bảy mươi tư triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn) (đã gử tiết kiệm) và 300 USD.

-       Sổ tiết kiệm trị giá: 417,775,153 (Bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm năm mươi ba đồng) (chưa kể tiền lãi).

 

KHOA VĂN HỌC

Thông tin truy cập

48203063
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1702
9560
48203063

Thành viên trực tuyến

Đang có 120 khách và không thành viên đang online

Danh mục website