Thông báo

Thông tin truy cập

44918584
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
4579
8068
44918584

 • Một bản dịch mới "Gia Định thành thông chí"

  Bản dịch mới Gia Định thành thông chí của Phạm Hoàng Quân xứng đáng là một tấm gương trong lãnh vực dịch thuật/biên khảo, đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện hoạt động học thuật ở nước ta còn khá lộn xộn như trong vài chục năm nay đã cho thấy. Gia Định thành thông chí (嘉定城通志) còn có tên Gia Định thông chí (嘉定通志), là một quyển địa chí do Trịnh Hoài Đức (1765-1825) biên soạn, viết về địa lý-lịch sử-văn hóa của miền đất Gia Định xưa (tương đương Nam Bộ ngày nay) bằng chữ Hán có xen những tên riêng bằng

  Xem chi tiết
 • Giáo dục miền Nam Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

  Tài liệu về nền giáo dục miền Nam hiện nay đã trở nên ngày càng khó kiếm, thậm chí, hầu như không thể kiếm được bao nhiêu trong những thư viện lớn trên toàn quốc. Hơn nữa, nói về nền giáo dục của một chế độ chính trị đã cáo chung đúng 40 năm, mà ngày nay không còn mấy người làm chứng, thì làm thế nào đảm bảo tính trung thực để tin được hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy, ở bài này cũng như ở bài tiếp sau về “Chương trình và sách giáo khoa”

  Xem chi tiết
 • Giáo dục miền Nam Việt Nam 1954-1975 trên con đường xây dựng và phát triển

   I. MẤY LỜI NÓI ĐẦU      Tài liệu về nền giáo dục miền Nam hiện nay đã trở nên ngày càng khó kiếm, thậm chí, hầu như không thể kiếm được bao nhiêu trong những thư viện lớn trên toàn quốc. Hơn nữa, nói về nền giáo dục của một chế độ chính trị đã cáo chung đúng 40 năm, mà ngày nay không còn mấy người làm chứng, thì làm thế nào đảm bảo tính trung thực để tin được hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy, ở bài này cũng như ở bài tiếp sau về

  Xem chi tiết
 • 1

Danh mục website