Nguyễn Đức Dân

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Dân

Năm sinh: 1936

Chức danh khoa học: GS.TS

Năm phong tặng: 1996

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Chức vụ:

Đơn vị: Trường ĐH KHXH&NV

Địa chỉ liên lạc:

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1. NR: 118/12 Trần Quang Diệu, Q3, Tp.HCM

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

1.            Dictionnaire de fréquence du Vietnamien, P. : Université de Paris VII , 1980

2.            Ngôn ngữ học thống kê , H. : Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1984

3.            Tuyển tập tiếng cười thế giới, H. : Khoa học xã hội, 1989

4.            Từ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp, (viết chung) T.P. Hồ Chí Minh : Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học, 1992

5.            Lôgích và tiếng Việt, H. : Giáo dục, 1996

6.            Tiếng Việt : dùng cho đại học đại cương, H. : Giáo dục , 1997

7.            Nhập môn thống kê ngôn ngữ học , H. : Giáo dục , 1998

8.            Ngữ dụng học, H. : Giáo dục , 1998

9.            Thống kê ngôn ngữ học : một số ứng dụng,  H. : Giáo dục , 1999

10.        Nhập môn Logic hình thức & Logic phi hình thức,  H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929