Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ - Danh sách đăng ký viết tham luận

 ĐĂNG KÝ VIT THAM LUẬN HỘI THẢO

NHỮNG VẤN Đ VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ NAM BỘ

 

(cập nhật 06.7.2016)

STT HỌ VÀ TÊN Đ TÀI CƠ QUAN T.TẮT BÀI GHI CHÚ
  TIỂU BAN TIỂU THUYT LỊCH SỬ VÀ TIỂU THUYT LS NAM BỘ PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu      
 1 PGS. TS. Đào Ngọc Chương Tiểu thuyết LS và Phan Yên ngoại sử tiết phụ gian truân của Trương Duy Toản Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 2 ThS. Lê Thị Kim Út Yếu tố huyn thoại trong tiểu thuyết lịch sử của Tân Dân Tử Khoa Ngữ văn, Trường Đại học TDM      
 3 ThS. Mai Thế Mạnh Nhân vật trong tiểu thuyết Nam cực tinh huy của Hồ Biểu Chánh - Từ nguyên mẫu lịch sử đến hình tượng nghệ thuật Khoa Ngữ văn, Trường Đại học TDM      
 4 TS.Nguyễn Cảnh Chương, HVCH. Võ Văn Thành Sự vận động của tiểu thuyết lịch sử từ Nam triu công nghiệp diễn chíđến Phan Yên ngoại sử

Khoa Ngữ văn & Văn hóa học Trường Đại học Đà Lạt;

Ngành Văn học Việt Nam - Trường Đại học Đà Lạt

X    
 5 PGS-TS Nguyễn Công Lý Nhân vật tiểu thuyết và sự thật lịch sử: trường hợp tiểu thuyết Phạm Minh Kiên Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 6 TS. Phan Mạnh Hùng Tiểu thuyêt lịch sử ở Nam Bộ: từ quan niệm đến sáng tác Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 7 GS.TS Trần Đình Sử V tiểu thuyết lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội      
  TIỂU BAN DỊCH VĂN HỌC PGS.TS. Trần Thị Phương Phương      
8 ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Ngụ ngôn La Fontaine qua bản dịch của Trương Minh Ký Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 9

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Kiu Thanh Quế (1914-1947) với dịch thuật văn học đầu thế kỷ XX Viện văn học x    
 10 ThS. Nguyễn Quốc Thắng Phân tích đối chiếu văn bản Pháp - Việt (trường hợp tiểu thuyết phóng tác "Chúa tàu Kim Quy" của Hồ Biểu Chánh Khoa Ngữ văn, Trường Đại học TDM      
 11 PGS.TS Trần Thị Phương Phương Truyện thơ quốc ngữ như hình thức chuyển tải lịch sử thế giới(Trường hợp Vậy mới phải của Hồ Biểu Chánh) Khoa Văn học và Ngôn ngữ X    
 12 PGS.TS. Trần Thị Qunh Thuận

Tiểu thuyết "viết lại" của Hồ Biểu Chánh và vấn đ chuyển giao tự sự

Khoa VH&NN, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

     
  TIỂU BAN TIỂU BAN VĂN HÓA DÂN GIAN TS La Mai Thi Gia      
 13 Bàn Thị Qunh Dao Những nét tương đồng giữa tục ngữ dân tộc Dao ở min núi phía Bắc với tục ngữ dân tộc Khmer ở Nam Bộ Viện Văn học x    
 14 ThS.Đỗ Thị Bích Phượng
Tìm hiểu ca dao, dân ca trữ tình Bạc Liêu qua phương pháp phân tích diễn ngôn
Cao đẳng Vĩnh Phúc x    
 15 Hồ Ngọc Minh – Lý Hồng Phượng Giải mã từ ngữ Nam Bộ qua bài “vè trồng thuốc” HVCH Khoa VH&NN, Trường ĐH KHXH&NV – TP.HCM      
 16 PGS-TS Huỳnh Văn Tới Sắc thái văn học dân gian Đông Nam Bộ Chủ tích UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai      
 17 ThS. Lê Thị Diễm Phúc Tìm hiểu một số thể loại thơ Khmer Nam Bộ Đại học Trà Vinh x    
 18 TS. Lê Thị Diệu Hà Tìm hiểu truyn thuyết v nhân vật lịch sử Nam Bộ Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ x    
 19 ThS. Lê Thị Thanh Vy Truyện Tấm Cám ở Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 20 ThS. Nguyễn thị Thanh Xuân Đặc điểm văn học dân gian Nam Bộ Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 21 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Nghiên cứu folklore Nam Bộ trong bối cảnh từ truyện ngắn của Sơn Nam Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường ĐH Cần Thơ x    
 22 ThS. Phan Xuân Viện Tìm hiểu truyện cổ Chăm Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ x    
 23 ThS. Phan Xuân Viện-Lý Hồng Phượng Tìm hiểu bài thơ giáo huấn “Hiệu đ thập ngoạt hoài thai Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 24 ThS. Tăng Thị Nguyệt Nga Hò Nam Bộ trong cái nhìn tương quan với Hò Ví Giặm Trường Đại Học Khánh Hoà x    
 25 ThS. Trần Duy Khương Tân cổ giao duyên trong văn hoá Nam Bộ Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 26 TS. Trần Hoài Anh     Ca dao địa danh Nam Bộtừ góc nhìn du lịch văn hóa Kh.Văn hóa học, Tr. ĐHVH TP.HCM. NR: 130/2; Đường 30; P.6; Q. Gò Vấp; TP. HCM x    
 27 ThS.Trần Tùng Chinh - Đặc điểm thi pháp của một số truyện kể dân gian An Giang Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang x    
 28 ThS. Võ Hữu Ngọc Đặc trưng văn hóa Khmer trong ca dao Khmer Nam Bộ Khoa Khoa học Chính trị - Tr.ĐH Cần Thơ x    
  TIỂU BAN VĂN HỌC HÁN NÔM TS Lê Quang Trường      
 29 PGS.TS Đoàn Lê Giang Thi phú văn từ (Võ Sâm) và một số bài thơ của Nguyễn Đình Chiểu bị bỏ sót Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 30 TS.Lê Quang Trường Văn bia Hán Nôm ở Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 31 TS. Lê Quang Trường – HVCH. Hồ Ngọc Minh Văn bia Long Giang phu tử Trần Hữu Thường trong mạch nguồn văn bia Hán Nôm ở Nam Bộ Khoa VH&NN, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HCM      
 32 Lý Hồng Phượng Kim cổ k quan: những vấn đ v văn bản tác phẩm HVCH Khoa VH-NN x    
 33 ThS. Ngô Trà Mi Trí thức với thời cuộc – Nhìn lại cuộc bút chiến của Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 34 TS. Nguyễn Ngọc Quận, Lý Hồng Phượng Kim cổ k quan trong đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 35 ThS. Nguyễn Đông Triu Đối liên Hán Nôm Nam Bộ qua một số di tích tiêu biểu Khoa VH&NN      
 36 TS. Nguyễn Đức Thăng Vẻ đẹp thâm trầm của một ánh văn bia Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang      
 37 PGS.TS Nguyễn Kim Châu Thơ Nôm Đường luật trong văn học lục tỉnh Nam k nửa cuối thế kỷ XIX Khoa KHXH&NV, ĐH Cần Thơ (Khu 2, đường 3/2, quận Ninh Kiu, Tp Cần Thơ) x    
 38 NCS. ThS.Nguyễn Ngọc Phú Sự rạn nứt tư tưởng trung quân đến sự hình thành tư tưởng trung nghĩa trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa, Trường Đại học Đồng Tháp      
 39 ThS. Nguyễn Thị Liên Tư tưởng và quan niệm văn chương Phan Thanh Giản qua thực tiễn sáng tác Đại học Văn Lang      
 40 TS. Nguyễn Thị Tính Đặc trưng thơ trào phúng Nam Bộ nửa cuối thế kỉ XIX Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc                            
 41 ThS. Nguyễn Văn Hoài Những sáng tạo của Bùi Hữu Nghĩa trong Kim Thạch kì duyên (so sánh với lam bản Kim Thạch duyên) Khoa Văn học và Ngôn ngữ x    
 42 ThS. Nguyễn Văn Ngoạn Giới thiệu văn bản Nôm “Nghi tế thần” đình Tân An, P.Tân An, TP. TDM Khoa Ngữ văn, Tr. Đại học Thủ Dầu Một      
 43 ThS. Nguyễn Văn Ngoạn &Đỗ Thanh Tư liệu Hán Nôm Bình Dương và tình hình nghiên cứu Khoa Ngữ văn, Tr. Đại học Thủ Dầu Một      
 44 ThS. Phạm Ngọc Hường Đặc điểm và hiện trạng văn bia chữ Hán của người Việt tại thành phố Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ      
 45 ThS. Phan Nguyễn Kiến Nam Công tác sưu tầm và nghiên cứu di sản Hán Nôm Đồng Tháp Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 46 PGS.TS. Phan Thị Hồng Hình tượng người anh hùng trong thơ văn Đồ Chiểu (từ truyện thơ Lục Vân Tiên đến Văn tế Trương Định) Khoa Ngữ văn và Văn hóa học, Trường Đại học Đà Lạt x    
 47 ThS. Trần Duy Khương Vận mệnh chữ Nôm trong lịch sử phát triển Nam Bộ Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 48 ThS. Võ Thị Ngọc Thúy Chữ Nôm Nam Bộ trong “Lục Vân Tiên Truyện” (bản Duy Minh Thị 1874) Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế x    
 49 Vương Hoài Lâm Kịch bản hát bội ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: từ truyn thống đến hiện đại NXB.Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM. NR: 257 Ng.Thái Học, p.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM x    
  TIỂU BAN VĂN HỌC QUỐC NGỮ TRƯỚC 1945 PGS.TS Võ Văn Nhơn      
 50 ThS. Dương Mỹ Thắm Vấn đ phân loại truyện thơ quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX Đại học Văn Hiến      
 51

TS. Đào Lê Na

Từ tiểu thuyết Giọt máu chung tình của Tân Dân Tử đến kịch bản cải lương trước năm 1945 Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 52 PGS.TS Đoàn Lê Giang Văn học Nam Bộ từ cuối TK.XIX đến 1945: giá trị và đặc điểm Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 53 ThS. Hồ Thị Xuân Quỳnh Từ Đồng quê (Phi Vân) đến Chợ quê (Nhật Hồng) - sự phát triển của tiểu thuyết viết về nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ      
 54 ThS. Hoàng Thị Thùy Dương Sự tiếp nhận truyện Tàu ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 55 Ths. Hunh Thị Lan Phương - PGS. TS. Nguyễn Văn Nở Chị Đào chị Lý - tiểu thuyết viết vào giai đoạn cuối đời của Hồ Biểu Chánh Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ      
 56 ThS. Lê Thụy Tường Vi Thê Húc Phạm Văn Hạnh – Nhà văn Nam Bộ trong Xuân thu nhã tập Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 57 ThS. Lưu Hồng Sơn Những chủ đ và phương thức thể hiện của thơ ca minh tân Nam Bộ đầu thế kỷ XX Viện KHXH vùng Nam Bộ      
 58 ThS. Nguyễn Chí Điệp Nhận diện văn bản tiểu thuyết Trần Quang Nghiệp (1907-1983) Trường THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang; NCS Học viện KHXH – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam      
 59 TS. Nguyễn Đức Mậu Những đặc điểm mang tính giao thời của văn học Nam Bộ trong tiểu thuyết “Người vợ hin” của Nguyễn Thới Xuyên Viện Văn học      
 60 PGS.TS Nguyễn Công Lý Hoạt động văn học của Lê Văn Hòe trên báo chí ở Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 61 Nguyễn Hương Ngọc Mạch ngầm văn chương trung đại trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội      
 62 PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn Văn chương trên Công luận báo xuất bản tại Sài Gòn (1916-1939) Viện Văn học      
 63 Nguyễn Minh Huệ Truyện thơ quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - diện mạo và đặc điểm Viện Văn Học Việt Nam      
 64 ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên Ứng xử với thời gian của người Việt trong văn minh công nghiệp (qua một số tác phẩm văn học Quốc ngữ Nam Bộ) Khoa Văn hóa học, Trường ĐHKHXH&NV- ĐH Quốc gia TP.HCM      
 65 PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Ý thức hiện đại hoá trong lý luận phê bình văn học ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 66 ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 67 ThS. Nguyễn Thị Thủy    Văn học thiếu nhi trên báo Phụ nữ tân văn Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Thủ Dầu Một      
 68 ThS. Nguyễn Thị Trúc Bạch Nghiên cứu các cuộc vận động và tổ chức thi sáng tác văn xuôi trên báo chí Quốc ngữ Nam Bộ (giai đoạn từ 1900 đến 1932)

Viện KHXH vùng Nam Bộ

     
 69 ThS. Nguyễn Thị Tường Vi Hòn máu bỏ rơi - tiểu thuyết hiện thực của Phan Huấn Chương Trường THPT Kiến Tường, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An      
 70 ThS. Nguyễn Trọng Nhân Tiểu thuyết trên báo Tiểu thuyết Nam Kỳ Trường Đại học Trà Vinh      
 71 TS. Nguyễn Văn Triều Khuynh hướng yêu nước trong thơ ca Nam Bộ 1900 - 1945 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Số 400, Lê Hồng Phong, Ph.3, TP.Sóc Trăng      
 72 Ths Phạm Phương Mai Vấn đ phóng tác trong tiểu thuyết trinh thám của Biến Ngũ Nhy Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 73 TS. Phạm Thị Thu Hương Phụ nữ tân vătrong bối cảnh văn hóa Nam Bộ những năm 30 thế kỷ XX Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội      
 74 ThS. Phan Thị Trà Tiếng vọng tự do trong tác phẩm của nhà văn Sơn Vương Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 75 GS. Phong Lê Báo cáo tổng quan Viện Văn học      
 76 ThS. Tạ Anh Thư Những đổi mới v văn học trên báo “Nông cổ mín đàm” đầu thế kỷ XX Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 77 ThS. Trần Thị Mỹ Hin Nghiên cứu phân tâm học ở Nam Bộ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX qua "Học thuyết Freud" của Kiu Thanh Quế Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 78 TS. Trần Văn Trọng Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX Viện Văn học, số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội      
 79 ThS. Trương Thị Linh Quan niệm v chủ nghĩa hiện thực của các tác giả Nam Bộ đầu thế kỷ XX Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 80 ThS.Võ Thị Thanh Tùng Khát vọng canh tân đất nước của các trí thức trong du ký viết v Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX. Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 81 PGS.TS Võ Văn Nhơn Tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ - Một số vấn đ còn tranh cãi Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
  TIỂU BAN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI GS.TS. Hunh Như Phương      
 82 ThS. Bùi Thanh Thảo Tiếp cận truyện ngắn trong khuynh hướng văn học yêu nước ở đô thị min Nam 1965-1975 từ góc nhìn hậu thuộc địa Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Cần Thơ x    
 83 ThS. Bùi Tiến Sĩ Tinh thần phản chiến trong văn học đô thị min Nam Việt Nam (1954 – 1975) qua một số tác phẩm của Lý Chánh Trung và Nguyễn Ngọc Lan Học viện Chính trị khu vực III (232 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng) x    
 84 ThS.Dương Bảo Linh Khai thác văn học như một sản phẩm du lịch - trường hợp tác phẩm Bình Nguyên Lộc và Huỳnh Văn Nghệ với du lịch dọc sông Đồng Nai Trường ĐH Văn Lang      
 85 TS. Hà Minh Châu Thơ nữ Đồng Bằng Sông Cửu Long sau 1975 - những điểm nổi bật Khoa Sư phạm KHXH, Trường ĐHSG      
 86 TS. Hà Thanh Vân Văn học viết Đông Nam Bộ từ khởi thủy đến nay: Diện mạo và đặc điểm Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 87 ThS. Hồ Khánh Vân Nghiên cứu Hoàng Hạ Huệ qua công trình Phê bình văn chương Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 88 PGS.TS Hoàng Trọng Quyn Thi pháp thơ Hunh Văn Nghệ Trường ĐH TDM      
 89 GS.TS. Hunh Như Phương Tam Ích - văn chương như một định mệnh Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 90 TS. Hunh Quán Chi Thơ Thin trong văn học Nam Bộ từ năm 1945 đến nay Khoa Khoa học                                                                       Xã hội và Nhân văn, Đại học Tin Giang x    
 91 Inrasara Đổi mới thơ Việt đương đại tiếp nhận gì từ phong trào thơ min Nam 1954-1975? Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học      
 92 ThS. Lê Ngọc Phương Hoạt động văn hoá, văn học của Trần Huy Liệu ở Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 93 ThS. Lê Sỹ Đồng Đất và Người Nam Bộ nhìn từ Hào khí Đồng Nai Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 94 Lê Thị Ngân Trang Đời sống tâm linh của con người Nam Bộ qua sáng tác văn học Sơn Nam 97 Hoàng Hoa Thám Đà Lạt ; D10/16B6 đường Nữ Dân Công, Ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM x    
 95 ThS. Lê Thị Nhiên Loại hình truyện ngắn Nam Bộ trước và sau năm 1975 (qua nghiên cứu truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Ngọc Tư) Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Cần Thơ x    
 96 PGS.TS. Lê Tiến Dũng Cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Quý K Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
 97 ThS. Ngô Thị Kiu Oanh Chất sử thi trong tiểu thuyết Min đất ven sông của Hoàng Văn Bổn Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 98 TS. Nguyễn Bá Long Tổng quan văn học Hà Tiên từ 1945 đến nay Trường CĐSP Kiên Giang      
 99 TS. Nguyễn Phương Khánh Dấu ấn tả khuynh trong văn học miền Nam: trường hợp nhà thơ – dịch giả Diễm Châu Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng      
 100 TS. Nguyễn Thị Kim Tiến Tiếp cận truyện ngắn đương đại Nam Bộ từ góc nhìn phê bình sinh thái tinh thần Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 101 ThS. Nguyễn Thị Phương Thúy Các khuynh hướng tiểu thuyết ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 Khoa Văn học và Ngôn ngữ x    
 102 TS. Nguyễn Thu Trang Biến cố 1954 và sự thay đổi của văn xuôi Nam Bộ Trường Đại học Phú Yên,18 Trần Phú, P.7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên      
 103 Th.S Nguyễn Thùy Trang Khuynh hướng văn xuôi sinh thái Nam Bộ sau đổi mới / Văn xuôi Nam Bộ thời kỳĐổi mới từ góc nhìn phê bình sinh thái Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Huế x    
 104 PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên Tính đa thanh trong thi pháp văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam x    
 105 TS. Nguyễn Văn Đông Một số vấn đ văn học Đông Nam Bộ từ 1945 đến nay Khoa Sư phạm, Trường ĐH Thủ Dầu Một      
 106 Phạm Phú Phong-Phạm Phú Uyên Châu Phạm Thế Ngũ với Việt Nam văn học sử giản ước tân biên Trường ĐH Khoa học-ĐH Huế      
 107 PGS.TS. Nguyễn Văn Kha Văn học Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975: từ góc nhìn hiện đại hóa Khoa Ngữ văn, ĐH TDM      
 108 Trần Sĩ Huệ Bình Nguyên Lộc giữa thiên hạ và trong lòng tôi        
 109 Trần Xuân Tiến Tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư và Kim Young-ha từ góc nhìn Hậu hiện đại Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Văn Hiến x    
 110 ThS.Trần Thanh Bình Hiện tượng thơ ca dấn thân ở Min Nam giai đoạn 1954 – 1975 GV trường Trung học thực hành – ĐHSG ; NCS, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM x    
 111 TS. Võ Phước Lộc Tùy bút triết học của Phạm Công Thiện Khoa KHXH&NV, Tr.ĐH Tin Giang; 119 Ấp Bắc, p.5, TP Mỹ Tho, Tin Giang x    
 112 PGS.TS. Văn Giá Vũ Bằng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội      
 113 PGS.TS Võ Văn Nhơn Văn học Nam Bộ 1945 - 1954: giá trị và đặc điểm Khoa Văn học và Ngôn ngữ      
  TIỂU BAN NGÔN NGỮ TS. Hunh Thị Hồng Hạnh      
 114 GS.TS. Bùi Khánh Thế Văn học và ngôn ngữ Nam Bộ tích tụ và làm phong phú các đặc điểm quan yếu của tiếng Việt GS. Đại học HUFLIT, nguyên GS ĐH KHXH&NV      
 115 ThS. Dương Thị My Sa Từ láy trong phương ngữ Nam Bộ trên Gia Định Báo (cứ liệu 1884-1885) Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 116 TS. Đinh Lư Giang Từ vay mượn tiếng Khmer trong phương ngữ Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 117 TS. Đỗ Thị Bích Lài Tiếng Việt trong các bản dịch phim truyn hình nước ngoài Trường ĐH Hoa Sen      
 118 GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của thành ngữ, tục ngữ trong Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam Khoa Văn, Đại học Vinh x    
 119 PGS.TS. Hoàng Trọng Canh Từ địa phương Nam Bộ, so sánh với từ địa phương Nghệ Tĩnh Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Vinh x    
 120 ThS. Hoàng Thị Thắm Địa danh dân tộc ở Đông Nam Bộ   (Bình Phước) Trường ĐH. Thủ Dầu Một      
 121 TS. Hồ Văn Tuyên Ngữ pháp của phương ngữ Nam Bộ Trường ĐH. Thủ Dầu Một      
 122 TS. Hunh Bá Lân Nam Bộ đầu thế kỷ XX: từ phong cách ngôn ngữ báo chí đến phong cách ngôn ngữ văn chương Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV      
 123 TS. Hunh Thị Hồng Hạnh

1.Ngữ nghĩa – ngữ pháp của một số tiểu từ tình thái trong phương ngữ Nam Bộ

2. Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết trinh thám Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua một số tác phẩm tiêu biểu

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 124 Hunh Vĩnh Phúc Thuật ngữ khoa học trên Gia Định báo Viện KHXH vùng Nam Bộ      
 125 Lê Công Lý Các từ chỉ địa hình dễ hiểu lầm ở Nam Bộ Phân viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM, 61 Mạc Định Chi, P.Đakao, Q.1      
 126 PGS.TS. Lê Trung Hoa Những đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của địa danh Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x x  
 127 ThS. Lê Văn Sao Tiếng Việt qua ngôn ngữ giao tiếp của cộng đồng dân tộc Khmer – trường hợp tỉnh Trà Vinh Trường Đại học Trà Vinh x    
 128 PGS.TS. Nguyễn Công Đức Chữ Quốc ngữ - một đóng góp giải Hán hóa Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 129 PGS-TS. Hoàng Quốc Vấn đ hiểu và sử dụng từ Hán Việt của học sinh THPT hiện nay: nghiên cứu trường hợp học sinh THPT tại tỉnh An Giang Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Thủ Dầu Một      
 130 TS. Nguyễn Hoàng Trung Cấu trúc chuyển động do tác động (trên cứ liệu phương ngữ Nam Bộ) Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 131 TS. Nguyễn Hữu Chương Cách biên soạn từ điển tiếng Việt của Lê Văn Đức trong cuốn “Việt Nam từ điển” xuất bản ở Sài Gòn năm 1970 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 132 Nguyễn Mai Phương Đặc điểm cách dùng tiểu từ tình thái “hen, héng, nghen, hôn, hông” cuối phát ngôn trong phương ngữ Nam Bộ xét theo tuổi tác và giới tính   x    
 133 PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Trang "Lời ăn tiếng nói" Nam Bộ (nửa cuối thế kỷ XIX) trên Gia Định báo Khoa Báo chí và Truyn thông, Trường ĐH KHXH&NV x    
 134 Nguyễn Thùy Nương Cú pháp của Đ, Tiêu điểm tương phản trong Gia Định báo (ngữ liệu 1884 - 1885) Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 135 TS. Nguyễn Văn Đông Những từ ngữ mới xuất hiện ở Đông Nam Bộ Khoa Ngữ văn, ĐH Thủ Dầu Một      
 136 TS. Phan Thị Ai Từ ngữ ngành ngh gốm ở BD Khoa Ngữ văn, ĐH Thủ Dầu Một      
 137 ThS. Phan Thái Bích Thủy Yếu tố sông nước trong địa danh ở thành phố Long Xuyên, An Giang Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang x    
 138 ThS. Trần Hoàng Anh Từ ngữ chỉ công cụ - phương tiện ngh cá ở Đồng Tháp Mười nhìn từ phương diện cấu tạo và nguồn gốc Trường Đại học Đồng Tháp x    
 139 ThS. Trần Thị Minh Thu Ẩn dụ trong tác phẩm “Đồng quê” của Phi Vân Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 140 ThS. Trần Thị Thúy An Phương ngữ trong địa danh Nam Bộ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV x    
 141 ThS. Võ Thành Hùng Từ ngữ gốc Khmer trong tiếng Việt Nam Bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đ.Mai Chí Thọ, Khu Đô Thị Phú An, Phường Phú Thứ, Q Cái Răng, Tp Cần Thơ. x    
 142 PGS-TS. Võ Xuân Hào Những đặc trưng quyến rũ của giọng Sài Gòn Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Quy Nhơn; 2/35 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn X    

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website