Thư mời viết bài Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI

VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HỒ CHÍ MINH

VIỆN VĂN HỌC

Số           /TB-ĐHTDM                             Bình Dương, ngàytháng năm 2016

 

V/v mời viết bài Hội thảo

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA

“NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ NAM BỘ”

 

Kính gửi: ................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Trải qua hơn ba trăm năm hình thành và phát triển, Nam Bộ đã trở thành một vùng văn hoá có nhiều thành tựu rực rỡ và đặc sắc. Điều ấy thể hiện đậm nét trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ ở Nam Bộ. Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về ngữ văn Nam Bộ, tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều vấn đề đặt ra chưa được giải quyết. Vì thế Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Viện Văn học quyết định hợp tác mở Hội thảo khoa học cấp quốc giaNhững vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ” để công bố những nghiên cứu mới và thảo luận về vấn đề ấy.

1. Nội dung

Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ tập trung vào các vấn đề sau đây:

 1. Tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết lịch sử Nam Bộ
 2. Văn học dân gian và văn học Hán Nôm Nam Bộ
 3. Các vấn đề về tiếng Việt ở Nam Bộ
 1. Văn học Quốc ngữ Nam Bộ (đầu thế kỷ XX đến năm 1945)
 2. Văn học hiện đại Nam Bộ (từ năm 1945 cho đến nay, tập trung vào giai đoạn 1945-1975)

2. Thời gian

-          Thời hạn đăng ký đề tài và gửi tóm tắt tham luận: 15/ 6/ 2016 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gửi qua email)

-          Thời hạn nộp tham luận: 31/ 8/ 2016 (gửi qua email). Kỷ yếu sẽ in trước Hội thảo

-          Thời gian hội thảo: tháng 10/ 2016

3. Địa điểm tổ chức hội thảo

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Địa chỉ: số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

4. Quy cách văn bản

- Bài tham luận được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, chưa từng được công bố trên mạng internet hay bất kỳ ấnphẩm nào khác.

Bài viết được đánh máy dạng word; sử dụng mã chữ Unicode, font Times New Roman; cỡ chữ 12; khổ giấy A4; chừa lề tự động, cách dòng đơn, dài không quá 15 trang. Chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động. Danh mục tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết.

Cuối bài viết ghi rõ: Họ tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, email và số điện thoại.

5. Địa chỉ gửi bài

Khoa Ngữ văn, trường Đại học Thủ Dầu Một, số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 3844670.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

c/c: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin về hội thảo, tóm tắt và toàn văn báo cáo sẽ được đăng tải trên website:

Văn học và Ngôn ngữ, địa chỉ: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

Trân trọng.

                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                        Trường Đại học Thủ Dầu Một

                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website