Danh sách hệ bổ túc 1975 - 1977

HỆ BỔ TÚC (Khóa 1975-1977)


STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36        

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

62

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

 

 

Nguyễn Thị An

Nguyễn Văn An

Trần Ngọc Thế An

Tào Văn Ân

Nguyễn Văn Ẩn

Lâm Thị Anh

Ngô Thị Hoàng Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Phạm Văn Anh

Phạm Ngọc Ánh

Vũ Hữu Kỳ Bá

Lê Thị Bạch

Trần Thị Bàng

Phạm Thị Ngọc Bảo

Vũ Thị Bảy

Lê Thị Ngọc Bích

Trần Quang Bình

Trần Tư Bình

Liêu Thị Bông

Huỳnh Tấn Bửu

Nguyễn Văn Cận

Hàn Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Lang Châu

Phan Thị Yến Châu

Võ Thị Cẩm Châu

Nguyễn Thị Kim Chi

Lê Tư Chỉ

Nguyễn Chinh Chiến

Lư Cẩm Chiêu

Nguyễn Chín

Mai Thị Chung

Mai Kim Cúc

Nguyễn Thị Bạch Cúc

Nguyễn Thu Cúc

Trần Văn Cước                 

Châu Quốc Cường

Trương Duy Diệm

Bùi Ngọc Diệp

Nguyễn Hoàng Diệu

Bùi Thị Ngọc Dung

Đặng Ngọc Dung

Đinh Thị Lệ Dung

Kiều Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Kim Dung

Hồ Trọng Dũng

Lê Tiến Dũng

Lê Trung Dũng

Lý Anh Dũnng

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Hữu Dương

Nguyễn Thị Kim Duyên

Hồ Đề

Trương Quang Điềm

Nguyễn Văn Định

Trần Bình Định

Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Đức

Trương Hữu Đức

Nguyễn Thị Phi Én

Phan Thị Gấm

Mã Hoài Gia

Chương Văn Hà

Đồng Thị Bích Hà

Lý Thị Hồng Hà

Phạm Thu Hà

Trần Hoàn Hải

Lê Thị Lý Hạnh

Nguyễn Hữu Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hảo

Vũ Thị Hằng

Phạm Văn Hậu

Nguyễn Thị Hiền

Phan Thành Hiệp

Tô Ánh Hiệp

Vũ Hào Hiệp

Lê Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Liên Hoa

Phùng Thị Huỳnh Hoa

Vương Cẩm Hoa

Phạm Đình Hòa

Lê Thị Phương Hòa

Nguyễn Thị Hoan

Lưu Trọng Hoàn

Nguyễn Phú Hội

Đặng Thị Hồng

Huỳnh Thị Bích Hông

Lê Thị Hồng

Lý A Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Phi Hồng

Phạm Thị Diệu Hồng

Nguyễn Văn Huệ

Dương Thanh Hùng

Hoàng Trọng Hùng

Lê Viết Hùng

Phạm Hùng

Trần Khải Hùng

Văn Tiến Hùng

Đồng Thị Hương

Nguyễn Ngọc Hương

Phạm Thị Lệ Hương

Trần Thị Hương

Lê Ngọc Hường

Phạm Thị Hường

Nguyễn Văn Kha

Nguyễn Ngọc Khanh

Phan Tiến Khánh

Trương Thị Hòa Khánh

Lê Trung Khiêm

Nguyễn Văn Khuê

Diệp Thị Kiêm

Nguyễn Văn Kim

Lý Kỳ

Trần Xuân Ngọc Lai

Lê Thị Hồng Lan

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Xuân Lan

Phạm Bội Lan

Nguyễn Thị Lắm

Huỳnh Bá Lân

Hồng Thúy Lê

Nguyễn Thị Mỹ Lê

Trần Thị Mỹ Lê

Đàm Thị Kim Liên

Vũ Kim Liên

Nguyễn Thị Liêu

Trần A Linh

Vũ Thị Loan

Huỳnh Duy Lộc

Hoàng Thị Lợi

Phạm Thị Lợi

Thân Trọng Lợi

Bùi Thị Long

Quảng Thành Long

Phạm Thị Lý

Trịnh Thị Lý

Lâm Ngọc Mai

Lê Thị Hoàng Mai

Nguyễn Đình Mai

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Trần Thị Tuyết Mai

Nguyễn Quý Mậu

Trần Thị Miên

Dương Thanh Minh

Dương Thu Minh

Trương Thị Minh

Châu Muội

Nguyễn Thị Mười

Ngô Ngọc Mỹ

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Trần Thị Mỹ

Phạm Thị Nam

Võ Công Nam

Lê Thị Nắm

Nguyễn Thị Hồng Nga

Trần Thị Ngọc Nga

Phạm Thị Bích Ngà

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Nghĩa

Tô Đình Nghĩa

Vũ Thị Ngoan

Khổng Thành Ngọc

Lê Thị Thanh Ngọc

Phạm Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngọ

Vũ Văn Ngọc

Khấu Thị Hồng Nguyên

Nguyễn Thị Nguyệt

Lê Thị Ngự

Nguyễn Thị Nhàn

Châu Thiện Nhân

Ngô Thị Nhật

Đỗ Thị Nhị

Phạm Thị Nhì

Võ Văn Nhơn

Nguyễn Thị Nhung

Lâm Thị Nữ

Dương Thị Oanh

Lại Thị Ngọc Oanh

Trần Mạnh Phát

Nguyễn Thị Phi

Huỳnh Phôi

Trương Tấn Phong

Vũ Tiến Phong

Đặng Ngọc Phú

Văn Thị Minh Phụng

Dương Văn Phước

Huỳnh Như Phương

Lương Phương

Ngô Minh Phương

Nguyễn Tường Phương

Phạm Thị Bích Phương

Trần Thị Bồi Phương

Trần Minh Phương

Huỳnh Thị Hồng Phượng

Dương Nhật Quang

Trần Thu Quang

Hồ Thị Kim Sa

Lư Thin Sang

Nguyễn Lâm Sanh

Ngô Văn Sao

Nguyễn Văn Sò

Nguyễn Trúc Sơn

Phạm Thanh Sơn

Cao Thị Sương

Huỳnh Như Sương

Bì Minh Tâm

Phạm Thị Minh Tâm

Lê Ngọc Tân

Lâm Quan Thạch

Nguyễn Thị Minh Thái

Nguyễn Văn Thái

Tôn Thất Thái

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Lương Văn Thành

Trần Duy Thành

Lê Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Duy Thắng

Nguyễn Toàn Thắng

Nguyễn Hoàng Thọ

Vũ Thị Thọ

Nguyễn Thị Kim Thoa

Vũ Thị Kim Thoa

Lâm Kim Thu

Nguyễn Anh Thu

Nguyễn Thị Bích Thu

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Phan Thị Kim Thu

Bài Hứa Thu

Nguyễn Thị Thu

Hoàng Thị Kim Thuận

Công Huyền Tôn Nữ Hương Thủy

Hoàng Thị Ngọc Thủy

Ngô Thị Thu Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Phan Thanh Thủy

Trang Lệ Thủy

Trần Thanh Thủy

Lê Kim Tiến

Trần Quang Toại

Phan Tom

Nguyễn Nguyệt Đoan Trang

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Hà Trang

Nguyễn Xuân Trang

Phùng Thị Mỹ Trang

Trần Thị Mai Trang

Phạm Thuần Trung

Trần Thị Trương

Phùng Thị Truyền

Nguyễn Ngọc Minh Tuấn

Ngô Thị Tuyết

Trần Thị Bạch Tuyết

Đoàn Quang Ủy

Trần Thị Kim Uyên

Trần Thị Thanh Vân

Trần Phước Việt

Trần Trung Việt

Phạm Trung Vinh

Đoàn Hồng Vũ

Huỳnh Thị Xuân

Nguyễn Ngọc Xuân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Trịnh Tấn Xuân

Hồ Ngọc Xum

Phạm Thị Như Ý

Nguyễn Thị Bạch yến

Nguyễn Thị Yến

Trần Thị Bạch Yến

Trần Thị Ngọc Khuê

Nguyễn Văn Ngụ

Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Kim Oanh

Lê Thị Ngọc Ánh.

 

         

10-03-55

09-02-56

12-06-54

20-01-53

20-02-50

10-10-52

03-02-53

09-02-53

29-05-54

15-11-55

24-11-54

03-08-51

20-11-55

01-04-48

30-07-48

23-06-50

22-02-54

24-10-54

22-07-53

14-06-55

15-08-54

11-04-55

27-09-53

08-01-55

20-09-51

15-04-54

30-08-44

15-11-50

16-10-54

02-05-52

20-05-55

08-12-51

29-06-53

19-12-53

10-07-50

31-10-55

10-05-55

03-04-53

23-09-54

06-10-53

10-10-54

30-05-54

04-07-55

08-08-52

12-09-53

01-02-55

18-10-55

29-09-54

30-05-53

13-02-53

22-03-52

27-01-53

20-06-44

04-09-52

08-11-55

24-06-55

09-01-53

25-04-52

23-04-51

06-02-55

01-05-54

24-02-45

15-01-54

29-04-53

24-09-53

08-01-55

20-11-54

29-02-52

04-03-55

15-08-54

30-08-52

29-09-54

13-08-55

17-10-51

17-10-54

25-05-53

01-01-55

18-07-61

03-08-53

18-10-47

06-05-51

22-06-53

13-10-54

25-09-55

07-04-54

03-03-54

07-06-54

24-06-54

03-09-53

19-03-54

06-04-54

08-04-55

15-07-54

02-07-51

20-10-52

06-04-53

04-05-55

23-11-55

31-08-54

17-09-54

23-01-51

10-04-55

26-06-54

16-03-51

25-03-54

24-02-54

03-11-52

27-03-54

20-10-55

23-11-53

18-01-55

16-06-55

30-07-54

03-03-50

06-04-55

28-09-52

07-09-55

28-08-52

12-12-55

07-12-55

20-05-53

26-01-53

28-11-53

25-12-51

16-09-51

25-11-54

23-07-51

11-04-55

31-03-52

17-02-52

14-12-49

29-07-55

16-04-54

16-10-54

30-11-54

30-06-52

20-08-48

07-10-53

18-08-54

16-04-49

25-05-55

25-06-54

24-12-53

17-01-54

06-07-54

09-11-50

22-11-55

11-09-54

10-12-52

23-05-48

20-01-54

24-11-52

09-11-49

04-03-54

09-02-53

10-01-53

20-09-52

20-01-55

01-02-54

10-12-54

20-06-55

02-09-51

21-03-52

15-10-48

05-05-54

25-08-54

28-08-53

09-04-54

18-11-55

03-01-55

24-06-54

03-12-53

23-12-55

22-09-56

30-11-49

04-06-53

19-03-54

1956

10-07-54

31-08-56

05-08-53

11-11-52

28-10-54

15-02-55

29-12-52

05-01-54

19-12-54

30-04-54

28-06-54

26-12-55

01-11-55

22-11-51

31-10-50

16-09-53

01-01-54

10-07-54

01-01-55

30-04-55

06-09-44

23-12-52

22-12-56

15-07-54

25-05-54

13-02-46

04-10-55

20-12-55

02-02-55

01-01-52

08-12-53

13-05-55

04-11-55

30-04-51

01-10-55

18-03-53

05-05-54

04-08-54

28-04-53

20-10-55

12-01-54

06-12-51

02-02-49

11-01-53

06-11-55

25-08-53

24-03-56

07-03-53

10-09-51

15-08-55

01-07-54

04-09-55

12-11-53

15-05-54

07-06-54

13-09-54

01-02-53

08-05-54

24-02-54

10-09-54

19-10-54

10-05-53

04-02-54

23-04-54

06-03-54

12-03-54

16-10-54

20-04-54

01-12-53

10-01-55

56-03-54

18-12-54

07-12-54

19-12-54

18-11-49

06-03-51

30-06-55

29-07-54

13-03-52

20-10-54

16-10-51

11-06-51

01-02-54

02-10-55

08-02-53

08-04-56

01-03-50

08-07-54

04-10-55

07-06-54

15-02-55

17-02-53

11-12-53

10-09-52

25-12-53

19-02-53

05-01-53

16-09-55

10-05-53

17-10-54

 

 

Gia Định

Thuận Hải

Đà Nẵng

Quảng Nam

Hải Hưng

Gia Định

Sài Gòn

Quảng Bình

Hải Dương

Biên Hòa

Gia Định

Bến Tre

Long An

Hải Phòng

TP.HCM

Quảng Ngãi

Hải Phòng

Đà Nẵng

Cửu Long

Biên Hòa

Bùi Cục

Rạch Giá

Vĩnh Long

Gia Định

Sài Gòn

Hà Nội

Nghĩa Bình

Đồng Nai

Gia Định

Nghĩa Bình

Gia Định

Tây Ninh

Sài Gòn

Sài Gòn

Thánh Ca

Sài Gòn

Quảng Nam

Vĩnh Long

Long An

Quảng Nam

Sài Gòn

Hải Phòng

Hoàn

Hà Nội

Sài Gòn

Sài Gòn

Quảng Ngãi

Sài Gòn

Phước

Cholon

TP.HCM

Quảng Yên

Bình Trị Thiên

Quảng Ngãi

Sài Gòn

Bình Định

Thủ Đức

Sài Gòn

Bình Định

Thái Bình

Mỹ Tho

Bạc Liêu

Sơn Tây

Sài Gòn

Lâm Đồng

Vĩnh Long

Long An

Long Xuyên

Bình Định

Sa Đéc

Bình Định

Nam Định

Mỹ Tho

Kiên Giang

Long An

Sa Đéc

Quảng Nam

Quảng Nam

Sài Gòn

Hà Đông

Sài Gòn

Nam Vang

Sài Gòn

Sài Gòn

Sơn Tây

Quảng Bình

Sài Gòn

Nam Định

Bình Định

Biên Hòa

Quảng Yên

Biên Hòa

Quảng Ngãi

Nghĩa Bình

Cholon

Quảng Nam

Thừa Thiên

Quảng Nam

Hà Nội

Cholon

Sài Gòn

Sài Gòn

Rạch Giá

Cholon

Nam Hà

Nha Trang

Sài Gòn

Sài Gòn

Thuận Hải

Nha Trang

Cholon

Quảng Ngãi

Quảng Nam

Long An

Quảng Ngãi

Vĩnh Long

Huế

Sài Gòn

Hải Phòng

Vĩnh Long

Thanh Hóa

Bình

Quảng Nam

Trà Vinh

Sa Đéc

Cholon

Hải Phòng

Vĩnh Bình

Gò Công

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Đà Lạt

Đồng Nai

Nghĩa Bình

Sài Gòn

Bình Định

Quảng Yên

An Xuyên

Sa Đéc

Bình Dương

Hà Nội

Rạch Giá

Gia Định

Hải Dương

Gia Định

Sài Gòn

TP.HCM

Quảng Nam

Sài Gòn

Bình Thuận

Trà Vinh

Thủ Dầu Một

Sài Gòn

Sài Gòn

Nghệ An

Long An

Bình Dương

Bến Tre

Sài Gòn

Phan Thiết

Long Xuyên

Quảng Nam

Bùi Chu

Gia Lâm

Quảng Trị

Sài Gòn

Hà Nam

Quảng Đà

Cholon

Sài Gòn

Cholon

Khánh Hòa

Sài Gòn

Sơn Tây

Phú Yên

Ninh Bình

Gia Định

Cà Mau

Ba Xuyên

Hải Dương

Sơn Tây

Sài Gòn

Hà Đông

Phú Khánh

Nghệ An

Sài Gòn

Sài Gòn

Huế

Nam Vang

Quảng Ngãi

Vũng Tàu

Hà Nội

Sài Gòn

Bắc Ninh

Quảng Nam

Thừa Thiên

Bình Định

Bình Trị Thiên

Hongay

Tây Ninh

Hải Ninh

Sài Gòn

Tân An

Phan Thiết

Phước Tuy

Sóc Trăng

Quảng Ngãi

Cholon

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Cholon

Hà Nội

Kiên An

Sài Gòn

Tân An

Sài Gòn

Đà Nẵng

Hải Phòng

Sài Gòn

Thừa Thiên

Quảng Nam

Sài Gòn

Cholon

Đồng Nai

Đà Nẵng

Sài gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Hà nMa

Hải Phòng

Đà Nẵng

Huế

Huế

Hà Nam

Hà Nội

Gia Định

Sài Gòn

Kiên Giang

Sài Gòn

Bình Thuận

Gia Định

Quảng Nam

Hà Nội

Hà Nội

Nha Trang

Khánh Hòa

Sài Gòn

Sài Gòn

Nha Trang

Kiên An

Sơn Tây

Gia Định

Sài Gòn

Thái Bình

Hải Phòng

Hà Nội

Hà Nội

Quảng Nam

Quảng Trị

Trà Vinh

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Quảng Nam

Quảng Nam

Châu Đốc

Thừa Thiên

Sài Gòn

Hà Nam

Bến Tre

Sài Gòn

Nghệ An

Sài Gòn

Hưng Yên

Sài Gòn

 

 
HỆ BỔ TÚC (Khóa 1977-1978)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

Trần Ngọc Thế Anh

Ngô Thị Hoàng Anh

Lê Thị Bạch

Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Dung

Trần Thị Huyền Đan

Lê Thị Điệp

Nguyễn Thị Phi  Én

Lý Thị Hồng Hà

Vũ Thị Hằng

Nguyễn Hữu Hinh

Hàng Liên Hoa

Lưu Trọng Hoàn

Châu Ngọc Hông

Huỳnh Quang Hui

Hoàng Trọng Hùng

Phạm Hùng

Phạm Thị Lệ Hương

Trương Thị Hoàng Khánh

Đoàn Thị Khuê

Diệp Thi Kiêm

Lê Thị Hồng Lan

Nguyễn Thị Kim Lan

Thân Trọng Lơi

Lâm Ngọc Mai

Trương Thị Minh

Châu Muội

Đỗ Thị Nhị

Phạm Thị Nhì

Mai Kiều Oanh

Nguyễn Văn Phước

Ngô Minh Phượng

Nguyễn Trúc Sơn

Phạm Hoàng Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Duy Thắng

Ngô Thị Thọ

Nguyễn Thị Kim Thoa

Ngô Thị Thu Thủy

Trần Thị Kim Uyên

Trịnh Đức Văn

Trần Trung Việt

Trần Sáng Vinh

12-06-54

03-02-53

03-08-51

15-04-54

08-06-52

09-05-55

25-05-55

06-02-55

24-09-53

29-09-54

26-09-54

05-06-55

 

15-02-54

02-06-54

04-05-55

31-08-54

16-03-51

18-01-55

20-03-52

03-03-50

28-08-52

12-12-55

30-11-54

16-04-49

10-12-52

23-05-48

04-06-53

16-03-54

16-06-55

29-09-53

31-10-50

20-12-55

30-01-55

10-06-55

02-02-49

11-01-53

24-03-56

07-0—53

 

10-09-54

16-10-51

25-11-50

02-10-55

25-08-42

Đà Nẵng

Sài gòn

Bến Tre

Hà Nội

Hà Nam

Bình Định

Hà Động

Thái Bình

Lâm Đồng

Nam Định

Sài Gòn

Nha Trang

 

Bình Thuận

Chợ Lớn

Thừa Thiên

Hà Nội

Chợ Lớn

Chợ Lớn

Hà Đông

Long An

Sài Gòn

Hải Phòng

Nghĩa Bình

Sa Đéc

Quảng Nam

Sài Gòn

Phú Yên

Ninh Bình

Pleiku

Bình Thuận

Hà Nội

Phước Tuy

Sài Gòn

Hậu Nghĩa

Sài Gòn

Thừa Thiên

Chợ Lớn

Đồng Nai Thượng

Hà Nội

Hà Nội

Ba Xuyên

Quảng Trị

Sài Gòn

HỆ BỔ TÚC( Khóa 1979-1983)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Lê Kim Huôi

Phung Thị Trinh

Phan Thị bạch yến

Nguyễn Thị An

Lê Thị Ngọc Anh

Võ Thị Bảy

Liêu Thị Bông

Nguyễn Văn Cận

Phan Thị Yến Châu

Võ Thị Cẩm Châu

Lê Tư Chỉ

Nguyễn Văn Chín

Mai Kim Cúc

Nguyễn Thu Cúc

Nguyễn Hoàng Diệu

Định Thị Lệ Dung

Kiều Thị Kim Dung

Nguyễn Hữu Dương

Trương Quang Điềm

Nguyễn Văn Đức

Phạm Thu Hà

Tô Ánh Hiệp

Vũ Hào Hiệp

Lê Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Diệu Hoa

Đặng Thị Hồng

Huỳnh Thị Bích Hồng

Nguyễn Thị Phi Hồng

Dương Thanh Hùng

Trần Khải Hùng

Phạm Thị Hường

Nguyễn Văn Kha

Trần Thị Ngọc Lai

Lê thị Hồng Lan

Hồng Thúy Lê

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Đàm Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Liễu

Quảng Thành Long

Thân Trọng lợi

Phạm Thị Lý

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Trần Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thị Mười

Ngô Ngọc Mỹ

Võ Công Nam

Tô Đình Nghĩa

Khổng Thành Ngọc

Khấu Thị Hồng Nguyên

Ngô Thị Nhật

Nguyễn Tường Phương

Trần Minh Phương

Nguyễn Văn Sò

Nguyễn Trúc Sơn

Huỳnh Như Sương

Bì Minh Tâm

Phạm Thị Minh Tâm

Lê Thị Thảo

Nguyễn Toàn Thắng

Lâm Kim Thu

Nguyễn Thị Bích Thu

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Phan Thị Kim Thu

Công Huyền Tôn Nữ Dương Thủy

Nguyễn Thị Thư

Lê Kim Tuyến

Nguyễn Xuân Trang

Trần Thị Mai Trang

Trần Phước Việt

Trần Thị Bạch Yến

18-09-51

20-04-48

04-02-53

10-03-55

17-10-54

30-07-48

22-07-53

15-08-54

08-01-55

20-09-51

30-08-44

02-05-52

08-12-51

19-12-53

23-09-54

30-05-54

04-07-54

22-03-52

04-09-52

25-09-52

08-01-55

15-05-53

01-01-55

18-07-54

10-10-47

24-06-54

03-09-53

15-07-54

06-04-53

17-06-54

01-01-53

27-03-54

07-09-55

28-08-52

25-12-51

14-09-51

23-07-51

31-03-52

20-08-48

30-11-54

07-10-53

24-12-53

17-01-54

26-01-54

24-11-52

10-01-53

21-03-52

05-05-54

03-01-55

30-11-54

16-01-53

01-01-55

04-10-55

20-12-55

08-12-53

13-05-55

04-11-55

06-12-51

06-11-55

15-08-55

04-09-55

12-11-53

13-05-54

08-05-54

13-04-54

06-03-54

26-03-54

07-12-54

01-02-54

25-12-53

Gia Định

Sơn Tây

Gia Định

Gia Định

Sài Gòn

Sài Gòn

Cửu Long

Bùi Chu

Gia Định

Sài Gòn

Nghĩa Bình

Nghĩa Bình

Tây Ninh

Sài Gòn

Long An

Hải Phòng

Cửu Long

Sài gòn

Quảng Ngãi

Sài Gòn

Vĩnh Long

Sa Đéc

Quảng Nam

Quảng Nam

Hà Đông

Nam Định

Bình Dương

Quảng Ngãi

Quảng Nam

Chợ Lớn

Sài Gòn

Sài Gòn

Huế

Sài Gòn

Trà Vinh

Sa Đéc

Hải Phòng

Gò Công

Bình Định

Nghĩa Bình

Quảng Yên

Rạch Giá

Gia Định

Bình Thuận

Trà Vinh

Nghệ Tĩnh

Quảng Nam

Gia Lâm

Chợ Lớn

Sơn Tây

Sài Gòn

Thừa Thiên

Phan Thiết

Phước Tuy

Chợ Lớn

Sài Gòn

Sài Gòn

Hải Phòng

Quảng Nam

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Hà Nam

Huế

Đà Nẵng

Bình Thuận

Khánh Hòa

Sài Gòn

Quảng Nam

Bến Tre

KHÓA BỔ TÚC VỀ HỌC HOÀN CHỈNH(Khóa 1983-1984)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Phạm Văn An

Vũ Hữu Kỳ Bá

Lê Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Long Châu

Mai Thị Chung

Trương Duy Diệm

Bùi Ngọc Diệp

Bùi Thị Ngọc Dung

Hồ Trọng Dũng

Trần Bình Định

Nguyễn Văn Đức

Trường Hữu Đức

Nguyễn Thị Phi Én

Lý Thị Hồng Hà

Lê Thị Lý Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Phùng Thị Huỳnh Hoa

Lê Thị Phương Hòa

Đồng Thị Hương

Lê Ngọc Hường

Lê Trung Khiêm

Nguyễn Văn Khuê

Nguyễn Thị Xuân Lan

Vũ Thị Loan

Bùi Thị Long

Trần Thị Ngọc Nga

Phạm Thị Bích Ngà

Phạm Thị Ngân

Lâm Thị Nữ

Nguyễn Thị Nhung

Dương Thị Oanh

Nguyễn Thị Phi

Dương Văn Phước

Nguyễn Văn Phước

Huỳnh Thị Hồng Phượng

Dương Nhật Quang

Trần Thu Quang

Ngô Văn Sao

Trần Duy Thành

Nguyễn Thị Kim Thoa

Hoàng Thị Ngọc Thủy

Trần Quang Toại

Nguyễn Thị Hà Trang

Trần Thị Bạch Yến

Đoàn Quang Uy

Trần Trung Việt

Phạm Trung Vĩnh

Nguyễn Ngọc Xuân

Phạm Thị Như Ý

Nguyễn Thị Yến

Phan Tiến Khánh

29-05-54

24-11-54

23-06-50

27-03-55

20-05-55

10-05-55

05-04-53

06-10-53

12-09-53

02-06-55

09-01-53

23-04-51

06-02-55

24-09-53

29-02-52

15-08-54

06-05-51

25-09-55

10-04-55

24-02-54

16-06-55

30-07-54

07-12-55

14-12-49

03-06-52

01-02-54

10-12-54

28-02-53

30-08-56

10-07-54

05-08-53

15-02-55

26-12-55

29-09-53

30-04-55

06-09-44

23-12-52

13-02-46

12-01-54

07-03-53

24-02-54

12-03-54

10-01-55

13-03-52

20-10-54

02-10-55

08-02-53

08-07-54

17-02-53

10-09-52

23-11-53

Hải Dương

Gia Định

Quảng Ngãi

Vĩnh Long

Gia Định

Quảng Nam

Vĩnh Long

Quảng Nam

Sài Gòn

Bình Định

Thủ Đức

Bình Định

Thái Bình

Lâm Đồng

Long Xuyên

Sa Đéc

Sài Gòn

Sài Gòn

Sài Gòn

Nha Trang

Quảng Ngãi

Quảng Nam

Vĩnh Long

Sài Gòn

Sài Gòn

Bến Tre

Sài Gòn

Sài Gòn

Ba Xuyên

Cà Mau

Hải Dương

Hà Đông

Nam Vang

Ninh Thuận

Bình Định

Bình Trị Thiên

Hongay

Tân An

Đà Nẵng

Đồng Nai Thượng

Hà Nam

Gia Định

Nha Trang

Thái Bình

Hải Phòng

Quảng Trị

Trà Vinh

Sài Gòn

Thừa Thiên

Hà Nam

Nha Trang

 

Thông tin truy cập

61390554
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1768
8231
61390554

Thành viên trực tuyến

Đang có 1405 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website