Danh sách khóa 2001 - 2005

Hệ chính quy Khóa  2001 – 2005

 

VĂN A

 

STT

  MSSV

         HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

1.        

0160001

Tạ Đình Thúy

An

 

 

2.        

0160002

Lê Kim

Anh

 

 

3.        

0160003

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

 

 

4.        

0160005

Nguyễn Thị Vân

Anh

 

 

5.        

0160006

Nguyễn Thị Vân

Anh

 

 

6.        

0160010

Đinh Thị

Bắc

 

 

7.        

0160011

Nguyễn Thị Hồng

Bích

 

 

8.        

0160012

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

 

 

9.        

0160013

Phan Thị

Bình

 

 

10.    

0160014

Nguyễn Thị

Bông

 

 

11.    

0160015

Ng Hh K Ng Diễm

Cầm

 

 

12.    

0160017

Vũ Thị

Chi

 

 

13.    

0160018

Lê Ngọc Kim

Chi

 

 

14.    

0160019

Ng. Hoàng Khánh

Chi

 

 

15.    

0160020

Trần Ngọc

Chi

 

 

16.    

0160021

Trương Thị Quỳnh

Chi

 

 

17.    

0160022

Phạm Thị Thanh

Chi

 

 

18.    

0160025

Kiều Thị

Chiêm

 

 

19.    

0160026

Lê Thị

Chinh

 

 

20.    

0160027

Trần Văn

Chính

 

 

21.    

0160028

Nguyễn Bảo

Cường

 

 

22.    

0160030

Đặng Trung

Cường

Báo Tuổi Trẻ

 

23.    

0160031

Lê Minh

Cường

 

 

24.    

0160032

Trần Thị

Dung

 

 

25.    

0160033

Nguyễn Thị Thùy

Dung

 

 

26.    

0160035

Nguyễn Trang

Dung

 

 

27.    

0160036

Cao Mỹ

Dung

 

 

28.    

0160037

Võ Bá

Dũng

 

 

29.    

0160039

Nguyễn Thị

Dương

 

 

30.    

0160040

Bùi Thị Ngọc

Đào

 

 

31.    

0160042

Nguyễn Thị Thục

Đoan

 

 

32.    

0160044

Nguyễn Thị Ngọc

Giàu

 

 

33.    

0160045

Nguyễn Thị Đông

 

 

34.    

0160046

Trần Trương Diễm

 

 

35.    

0160048

Phan Thị Thanh

 

 

36.    

0160051

Nguyễn Thị Thúy

 

 

37.    

0160054

Trương Thị

 

 

38.    

0160055

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

39.    

0160056

Phạm Thị Phương

Hạ

 

 

40.    

0160058

Nguyễn Mỹ

Hạnh

 

 

41.    

0160059

Ngô Thị

Hạnh

Nxb Thanh niên

 

42.    

0160062

Đỗ Thị

Hằng

 

 

43.    

0160063

Vũ Thị

Hiến

 

 

44.    

0160064

Lê Thế

Hiểu

 

 

45.    

0160065

Hoàng Thị

Hiệp

 

 

46.    

0160066

Trần Thị Thanh

Hoa

 

 

47.    

0160067

Lê Thị

Hoa

 

 

48.    

0160068

Phạm Thị

Hoài

 

 

49.    

0160069

Nguyễn Thị Thanh

Hoài

 

 

50.    

0160070

Ninh Thị Kim

Hoàng

 

 

51.    

0160071

Nguyễn Đình

Hòa

 

 

52.    

0160072

Lê Thị

Hòa

 

 

53.    

0160076

Phạm Thị Thanh

Huyền

 

 

54.    

0160077

Đoàn Thị

Huyền

 

 

55.    

0160078

Phan Thị

Huyền

 

 

56.    

0160079

Nguyễn Thị Lệ

Huyền

Đại học Văn Lang

 

57.    

0160080

Nguyễn Thị Bích

Huyền

 

 

58.    

0160081

Nguyễn Đăng

Hùng

 

 

59.    

0160082

Nguyễn Văn

Hùng

 

 

60.    

0160083

Võ Thiên

Hương

 

 

61.    

0160084

Vũ Thị

Hương

 

 

62.    

0160085

Đỗ Thị

Hường

 

 

63.    

0160086

Lê Thị Minh

Hường

 

 

64.    

0160088

Lê Thị

Hường

 

 

65.    

0160089

Trịnh Thị Thu

Kha

 

 

66.    

0160090

Nguyễn Quốc

Kha

 

 

67.    

0160091

Lê Thị

Khánh

 

 

68.    

0160092

Huỳnh  Duy

Khâm

 

 

69.    

0160093

Nguyễn Văn

Khương

 

 

70.    

0160094

Lê Thị Hoàng

Kiếm

 

 

71.    

0160096

Võ Anh

Kiệt

 

 

72.    

0160097

Nguyễn Thị Phương

Lan

 

 

73.    

0160098

Nguyễn Thị Hồng

Lan

 

 

74.    

0160099

Đinh Nguyễn Mai

Lan

 

 

75.    

0160100

Nguyễn Thị

Lên

 

 

76.    

0160104

Trương Nữ Diệu

Linh

 

 

77.    

0160106

Phan Thị Kim

Loan

 

 

78.    

0160107

Ngô Thị Phương

Loan

 

 

79.    

0160108

Nguyễn Kim

Lộc

 

 

80.    

0160109

Ngô Hữu Kinh

Luân

 

 

81.    

0160110

Võ Thị Thanh

Mai

 

 

82.    

0160111

Phan Thị

 

 

83.    

0160112

Ngô Thị

Mừng

 

 

84.    

0160113

Hoàng Công

Mỹ

 

 

85.    

0160114

Kim Thị

Mỵ

 

 

86.    

0160115

Ngô Thị Mỹ

Nam

 

 

87.    

0160116

Nguyễn Thị Thúy

Nga

 

 

88.    

0160117

Nguyễn Thị Thúy

Nga

 

 

89.    

0160118

Nguyễn Thị Huyền

Nga

 

 

90.    

0160119

Tạ Thị

Ngân

 

 

91.    

0160120

Vũ Thụy Thùy

Ngân

 

 

92.    

0160121

Nguyễn Thị Thùy

Ngân

 

 

93.    

0160123

Trịnh Thị Hải

Ngọc

 

 

94.    

0160124

Trịnh Thị Mỹ

Ngọc

 

 

95.    

0160125

Hứa Thị

Nguyệt

 

 

96.    

0160129

Võ Thanh

Nhiên

Petronas

 

97.    

0160130

Từ Thị Hồng

Nhung

 

 

98.    

0160131

Vi Thị Kim

Nhung

 

 

99.    

0160132

Nguyễn Huỳnh Bảo

Như

 

 

100.           

0160134

Phạm Ngọc Quỳnh

Như

 

 

101.          

0160135

Vũ Thị

Ninh

 

 

102.          

0160137

Phạm Thị Kim

Pha

 

 

103.           

0160138

Nguyễn Thị Hồng

Phấn

 

 

104.           

0160139

Nguyễn Thị

Phấn

 

 

105.           

0160140

Trần Linh

Phong

 

 

106.           

0160141

Đỗ Thị Lan

Phương

 

 

107.           

0160142

Nguyễn Thu

Phương

 

 

108.           

0160143

Lê Hồng

Phước

 

 

109.           

0160144

Bùi Thị

Phương

 

 

110.           

0160192

Nguyễn Thị Ngọc

Tiến

 

 

111.           

0160215

Nguyễn Thị

Vân

 

 

112.           

0160252

Tạ Anh

Thư

Đại học Bình Dương

 

113.          

0160253

Trần Quốc

Huy

 

 

114.           

0160262

Trần Thị Thu

Hồng

 

 

115.           

0160263

Hoàng Thị

Thảo

 

 

116.           

0160277

Lê Thị Phụng

Hảo

 

 

117.           

0160325

Lê Văn

Long

 

 

118.           

0060036

Trần Minh

Hải

 

 

119.           

 0060131

Võ Nhất

Quy

 

 

 

LỚP B

 

STT

  MSSV

   HỌ và TÊN

 

Ghi chú

 
 

1.        

0060056

Nguyễn Thị

Hoan

 

 

2.        

0060134

Ng. Công Trần Phúc

Quyên

 

 

3.        

0072097

Trương Đình Cẩm

Vân

 

 

4.        

0060145

Võ Thị Phượng

Thanh

 

 

5.        

0060232

Phạm Văn

Tuận

 

 

6.        

0160103

Phạm Duy

Linh

 

 

7.        

0160146

Trà Thị Thu

Phượng

 

 

8.        

0160148

Đoàn Kim

Phượng

 

 

9.        

0160150

Nguyễn Việt

Quốc

 

 

10.    

0160151

Đậu Hoàng

Quỳnh

 

 

11.    

0160152

Lê Thị Như

Quỳnh

 

 

12.    

0160153

Lê Thị

Quyên

 

 

13.    

0160155

Võ Thị Hoài

Sâm

 

 

14.    

0160157

Nguyễn Phú Trường

Sơn

 

 

15.    

0160158

Nguyễn Thị Tố

Tâm

 

 

16.    

0160159

Nguyễn Thị Minh

Tâm

 

 

17.    

0160160

Phạm Thị Minh

Tâm

 

 

18.    

0160162

Phùng Thị Ngọc

Thanh

 

 

19.    

0160164

Đoàn Thị Thanh

Thảo

 

 

20.    

0160165

Hồ Thị Thu

Thảo

 

 

21.    

0160166

Phạm Thị Quỳnh

Thảo

 

 

22.    

0160169

Huỳnh Thị Kim

Thảo

 

 

23.    

0160170

Phạm Thị

Thắm

 

 

24.    

0160171

Nguyễn Thị

Thoan

 

 

25.    

0160172

Bùi Thị Kim

Thoa

 

 

26.    

0160173

Nguyễn Như

Thoại

 

 

27.    

0160175

Đàm Thị

Thu

 

 

28.    

0160176

Vũ Thị

Thu

 

 

29.    

0160177

Nguyễn Thị

Thu

 

 

30.    

0160178

Trần Vương

Thuấn

Tin học và đời sống

 

31.    

0160179

Đào Bích

Thuận

 

 

32.    

0160183

Nguyễn Thị

Thúy

 

 

33.    

0160186

Đinh Thái

Thụy

 

 

34.    

0160187

Trần Anh

Thư

 

 

35.    

0160191

Nguyễn Thị Mỹ

Tiến

 

 

36.    

0160193

Nguyễn Thanh

Tòng

 

 

37.    

0160194

Nguyễn Thị Thùy

Trang

 

 

38.    

0160196

Nguyễn Thị Anh

Trâm

 

 

39.    

0160197

Nguyễn Ngọc Bảo

Trâm

 

 

40.    

0160199

Nguyễn Hoàng Bảo

Trân

 

 

41.    

0160200

Hồ Quang

Trinh

ĐH KHXH&NV

 

42.    

0160203

Huỳnh Trí

Trung

 

 

43.    

0160204

Nguyễn Thanh

Trúc

 

 

44.    

0160205

Lê Thị Mỹ

Trưng

 

 

45.    

0160207

Nguyễn Thị Anh

Tuyết

 

 

46.    

0162008

Phạm Thanh Ngọc

Tuyền

 

 

47.    

0160209

Nguyễn Hoàng Cẩm

 

 

48.    

0160210

Nguyễn Công

Tường

 

 

49.    

0160214

Đoàn Ngọc

Vàng

 

 

50.    

0160216

Phạm Thị Tường

Vi

 

 

51.    

0160218

Phạm Thị Tốt

Xinh

 

 

52.    

0160219

Trần Nghi

Xuân

 

 

53.    

0160220

Phạm Thị

Xuân

 

 

54.    

0160222

Dương T

Yến

 

 

55.    

0160223

Huỳnh Huệ

Bình

 

 

56.    

0160226

Phạm Văn

Cương

 

 

57.    

0160227

Lê Thị Kim

Dung

 

 

58.    

0160229

Lưu Thị

Hòa

 

 

59.    

0160234

Ngô Thị Thanh

Tâm

 

 

60.    

0160235

Nguyễn Thanh

Tâm

 

 

61.    

0160236

Phạm Thị

Thanh

 

 

62.    

0160237

Thạch Thị Chan

The

 

 

63.    

0160238

Bùi Thu

Thủy

 

 

64.    

0160239

Vương Mỹ

Vân

 

 

65.    

0160241

Mai Đức Đăng

Khoa

 

 

66.    

0160242

Nguyễn Thị

 

 

67.    

0160246

Bùi Thị

Yến

 

 

68.    

0160247

Trần Hữu

Phúc

 

 

69.    

0160248

Nguyễn Thị Trà

My

 

 

70.    

0160249

Trần Thị Kim

Ngân

 

 

71.    

0160250

Phạm Thị Đăng

Phương

 

 

72.    

0160251

Duyên Thị

 

 

73.    

0160254

Nguyễn Sỹ

Tuyên

 

 

74.    

0160257

Lê Thị

Loan

 

 

75.    

0160258

Trần Lệ

Hằng

 

 

76.    

0160259

Nguyễn Thị Liễu

Huyền

 

 

77.    

0160261

Đào Phương

Quyên

 

 

78.    

0160264

Đỗ Thuỵ Nhã

Đoan

 

 

79.    

0160265

Đỗ Công

Tính

 

 

80.    

0160269

Trần Thị Thu

Ba

 

 

81.    

0160270

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

82.    

0160271

Trần Công

Dũng

 

 

83.    

0160273

Lê Như

Quỳnh

 

 

84.    

0160275

Lê Thị Kim

Hiền

 

 

85.    

0160276

Lý Thị

Lựu

 

 

86.    

0160278

Đinh Nguyễn Vân

Anh

 

 

87.    

0160279

Lê Thị

Chung

 

 

88.    

0160280

Trần Thị

Tùng

 

 

89.    

0160281

Nguyễn Thị

Ngọc

 

 

90.    

0160282

Đồng Thị

Chiến

 

 

91.    

0160284

Đỗ Thị Thanh

Hải

 

 

92.    

0160285

Lê Hải

Nguyên

 

 

93.    

0160286

Huỳnh Thị Thu

Hằng

 

 

94.    

0160287

Lê Thị Cẩm

Chi

 

 

95.    

0160288

Nguyễn Thị

Mầu

 

 

96.    

0160289

Võ Ngọc

Hoàng

 

 

97.    

0160290

Nguyễn Thị Hồng

Vân

 

 

98.    

0160293

Lê Ngọc

Đặng

 

 

99.    

0160295

Lê Thị Anh

Huê

 

 

100.           

0160297

Nguyễn Quan

Thoại

 

 

101.           

0160299

Cao Thị Mỹ

Trang

 

 

102.           

0160301

Đỗ Tiến

Trọng

 

 

103.           

0160304

Phạm Thị

Thúy

 

 

104.           

0160306

Nguyễn Phạm Tú

Trinh

 

 

105.           

0160308

Lưu Phi

Ngọc

 

 

106.           

0160310

Đỗ Thanh

Trang

 

 

107.           

0160312

Huỳnh Thị Anh

Thảo

 

 

108.           

0160315

Mai Đức

Hòa

 

 

109.           

0160317

Phạm Hồ Yến

Phi

 

 

110.           

0160319

Huỳnh Thanh

Thảo

 

 

111.           

0160320

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

 

 

112.           

0160321

Nguyễn Văn

Hậu

 

 

113.           

0160324

Nguyễn Thị Thanh

Loan

 

 

114.           

0164115

Nguyễn Thị Mỹ

Xuân

 

 

115.           

0172064

Nguyễn Thị Hạnh

Thuần

 

 

116.           

0060238

Lâm Huyền

Trang

 

 

 LỚP NGÔN NGỮ

  STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

1.       

0160008

Phạm Hoàng

Ánh

 

 

2.       

0160023

Nguyễn Thái Liên

Chi

 

 

3.       

0160028

Nguyễn Thị Kim

Cương

 

 

4.       

0160034

Tô Mỹ

Dung

 

 

5.       

0160052

Lê Thị Việt

 

 

6.       

0160102

Phạm Thị

Liên

 

 

7.       

0160126

Lê Thị Ái

Nhân

 

 

8.       

0160127

Lê Thị Kiều

Nhi

 

 

9.       

0160128

Trịnh Yến

Nhi

 

 

10.   

0160133

Trang Thị Quỳnh

Như

 

 

11.   

0160136

Lê Thị Hoàng

Oanh

 

 

12.   

0160154

Trần Ngọc Minh

Sa

 

 

13.   

0160168

Trần Mai

Thảo

 

 

14.   

0160182

Huỳnh Cẩm

Thúy

 

 

15.   

0160185

Nguyễn Thị Hồng

Thủy

 

 

16.   

0160189

Lê Thị Thanh

Tiên

 

 

17.   

0160190

Nguyễn Thị Phương

Tiên

 

 

18.   

0160198

Thái Ái

Trân

 

 

19.   

0160201

Nguyễn Minh

Trí

 

 

20.   

0160212

Đinh Khánh

Uyên

 

 

21.   

0160228

Nguyễn Thị Phương

Dung

 

 

22.   

0160243

Lê Thị Hồng

Liên

 

 

23.   

0160244

Hồ Cẩm

 

 

24.   

0160266

Vũ Sỹ

Hoàng

 

 

25.   

0160292

Nguyễn Thị Thái

Trân

 

 

26.   

0160298

Lê Hồng Bảo

Trâm

 

 

27.   

0160300

Phạm Thị Thu

 

 

28.   

0160302

Đỗ Thị

Liễu

 

 

29.   

0160305

Võ Thị Trúc

Phương

 

 

30.   

0160309

Phạm Thị Hồng

Nhung

 

 

31.   

0160322

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

 LỚP HÁN NÔM

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

 Ghi chú

 
 

1.       

0060179

Trương Văn

Trà

 

 

2.       

0160053

Trương Thị Lam

 

 

3.       

0160057

Chu Thị Bích

Hạnh

 

 

4.       

0160047

Nguyễn Thị

 

 

5.       

0160075

Vũ Bá

Hòa

 

 

6.       

0160095

Huỳnh Ngọc Anh

Kiệt

 

 

7.       

0160147

Lý Hồng

Phượng

 

 

8.       

0160156

Trần Ngọc

Sơn

 

 

9.       

0160161

Lê Nhật

Tân

 

 

10.  

0160163

Nguyễn Mai

Thanh

 

 

11.  

0160174

Đỗ Thị Hà

Thơ

 

 

12.  

0160184

Trần Thị Bích

Thủy

 

 

13.  

0160206

Lê Thanh

Trường

 

 

14.  

0160213

Phạm Như

Ứớc

 

 

15.  

0160230

Lê Ngọc

Hân

 

 

16.  

0160260

Lê Thị Bích

Ngọc

 

 

17.  

0160274

Lê Thị Thu

Hương

 

 

18.  

0160311

Trương Thị

Toàn

 

 

19.  

0160313

Trần Thanh Phương

Uyên

 

 

20.  

0160314

Phạm Thị Hồng

Thắm

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin truy cập

61390580
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1794
8231
61390580

Thành viên trực tuyến

Đang có 1348 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website