Danh sách hệ mở rộng khóa 1985 - 1990

HỆ MỞ RỘNG (Khóa 1985 – 1990 )

 

                                               

STT     HỌ VÀ TÊN                 NĂM SINH     NƠI SINH       NƠI CÔNG TÁC

1          Tống Nữ Liên Ái          12-07-67         Đà Nẳng          

2          Lê Chí An                   01-01-54         Quảng Trị        

3          Lê Hoàng Anh            14-07-52         Đồng Tháp      

4          Lưu Thị Phương Anh    16-06-55         Phan Rang       

5          Nguyễn Thị Tố Anh      03-12-63         Phú Nhuận      

6          Bùi Tuyết Anh             02-02-62         Sài Gòn           

7          Lê thị Anh                  26-05-39         Sa Đéc

8          Phùng Ngọc An            30-05-60         Sài Gòn           

9          Trần Tấn Ba               12-02-51         Quảng Nam     

10        Võ Thanh Bằng            1943             Biên Hòa         

11        Nguyễn Bê                15-11-63         Quảng Nam     

12        Nguyễn Ngọc Bích       13-08-50         Vĩnh Long       

13        Văn Biên                   20-07-40         Quảng Nam     

14        Võ Bình                    25-02-55         Đà Nẳng         

15        Phú Ngọc Can           01-03-52         Sài Gòn           

16        Tô Ngọc Cảnh          12-08-56         Sài Gòn           

17        Nguyễn Căn             04-06-52         Quảng Ngãi     

18        Lê Hoàng Cân          15-09-61         Nghệ Tỉnh       

19        Hoàng Văn Cất         25-09-55         Hà Nam Ninh  

20        Phạm Văn Chàng          22-02-52         Phú Nhuận      

21        Nguyễn Ngọc Chấn      15-04-46         Long An          

22        Hoàng Đình Chất          1954    Nghệ Tỉnh       

23        Lục Dương Châu          11-06-55         Gia Định          

24        Nguyễn Thị Kim Chi     27-02-62         Đà lạt  

25        Vương Văn Cho           20-07-55         Biên Hòa         

26        Nguyễn Hoàng Thành Chung    10-10-52         Quảng Ngãi     

27        Phan Thủy Chung         01-05-54         Sài Gòn           

28        Bùi Chuyên       1952    Quảng Nam     

29        Lưu Hoàng Chương      10-01-51         Thái Bình         

30        Huỳnh Văn Có             05-07-53         Nghĩa Bình      

31        Phạm thị Mỹ Công        04-12-57         Biên Hòa         

32        Huỳnh Sơn Cương        1938    Quảng Nam     

33        Lê Quốc Cường           15-06-60         Sài Gòn           

34        Nguyễn Việt Cường      14-05-52         Hà Nội

35        Nguyễn Thị Bi             10-09-51         Hải Phòng       

36        Trần thị Ngọc Diệp       26-04-56         Sài Gòn           

37        Đoàn Trung Dung         19-10-59         Sài Gòn           

38        Lương thị Thanh Dung 14-05-64         Sài Gòn           

39        Nguyễn thị Mỹ Dung     20-09-63         Thủ Đức          

40        Nguyễn Thị Mỹ Dung   01-10-54         Long An          

41        Dương Hùng Dũng        27-11-54         Sài Gòn           

42        Huỳnh Phương Dũng     1947             Bến Tre           

43        Nguyễn Vũ Dũng          12-09-64         Nghĩa Bình      

44        Nguyễn Quốc Dũng      16-06-58         Sài Gòn           

45        Phùng Chí Dũng            11-05-51         Sài Gòn           

46        Phan Ngọc Hồng Đài    15-03-66         Đà Nằng         

47        Nguyễn Hồng Đào        1957             Sài Gòn           

48        Lê Xuân Để                 1936              Huế     

49        Lê Minh Đức              17-08-55         Gò Công         

50        Nguyễn Hữu Nguyệt Đức         01-04-59         Sài Gòn           

51        Nguyễn Văn Đức         01-02-41         Tiền Giang       

52        Trần Đức         15-10-66         Quảng Ngãi     

53        Nguyễn Đoàn Đường    10-12-57         Sài Gòn           

54        Huỳnh Ngọc Gấm         05-1961           Hà Nội

55        Nguyễn Thị Giác           22-01-55         Vĩnh Long       

56        Lê Hà   16-04-61         Nghĩa Bình      

57        Lương Thể Kim Hà      06-02-64         Hậu Giang       

58        Lương Thị Ngọc Hà     1966    Quảng Nam     

59        Phạm Thị Hà    02-10-53         Hà Nam Ninh  

60        Quách Thị Thu Hà        04-11-65         Ban Mê Thuộc            

61        Nguyễn Thị Hải            05-05-52         Long Thành     

62        Bùi Thị Hạnh    20-02-55         Sài Gòn           

63        Đinh Thị Hạnh 1964    Quy Nhơn       

64        Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   02-12-52         Sài Gòn           

65        Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   09-06-59         Gia Định          

66        Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   03-05-62         Long An          

67        Nguyễn Văn Hạnh        20-04-60         Nghĩa Bình      

68        Chê Thị Bích Hằng       29-10-66         Bình Trị Thiên  

69        Lương Minh Hiền         13-09-64         Sài Gòn           

70        Nguyễn Thị Hiền           04-04-56         Bình Định        

71        Mạnh Quang Hiển        10-11-33         Quảng Bình     

72        Nguyễn Ngọc Hiệp       17-06-59         Sài Gòn           

73        Lê Công Hiếu   27-10-60         Gò Vấp           

74        Vương Trung Hiếu        07-09-58         An Giang         

75        Nguyễn văn Hiệu          1959    Hải Hưng        

76        Trần Văn Hinh  29-08-58         Đồng Nai        

77        Lưu Thị Thuận Hoa      02-06-49         Sài Gòn           

78        Nguyễn Mai Hoa          25-02-60         Hà Nội

79        Nguyễn Thị Hoa           03-03-57         Sài Gòn           

80        Nguyễn Thị Kim Hoa    20-01-49         Chợ Lớn          

81        Phạm Phương Hoa       04-03-64         Minh Hải         

82        Trang Ai Hoa   25-11-53         Sài Gòn           

83        Trịnh Thị Tú Hoa          21-02-63         Đà Nẳng         

84        Trương Thị Mai Hoa     18-05-53         Sài Gòn           

85        Vũ Kim Hoa     25-12-60         Sài Gòn           

86        Lương Lương Hòa        12-09-66         Sài Gòn           

87        Nguyễn Thanh Hòa       28-08-54         Thái Bình         

88        Nguyễn Thị Hòa           10-10-47         Gia Định          

89        Trần Văn Hoàng           01-02-52         Bình Định        

90        Phạm Trung Hội           06-12-54         Quảng Nam     

91        Đặng Kim Hồng           15-07-65         Sài Gòn           

92        Nguyễn Thị Thu Hồng   06-07-66         Campuchia      

93        Nguyễn Thanh Hồng     05-10-56         Đồng Nai        

94        Lê Thị Ngọc Hợp         19-02-62         Gò Vấp           

95        Trần Quốc Hân            11-05-57         Sài Gòn           

96        Nguyễn Thị Bạch Huệ   22-10-65                    

97        Đỗ Thiết Hùng 14-06-50         Sài Gòn           

98        Huỳnh Việt Hùng          24-07-59         Sài Gòn           

99        Quách Hoàng Hùng      1956    Đồng Tháp      

100      Vũ Mạnh Hùng             12-07-53         Hà Nội

101      Nguyễn Đức Huy         20-02-54         Đà Nẳng         

102      Nguyễn Minh Hưng      25-05-58         Long An          

103      Nguyễn Quốc Hưng     16-02-59         Sài Gòn           

104      Hồ Thị Kim Hương       17-12-59         Long An          

105      Hồ Thị Mai Hương       15-10-56         Sài Gòn           

106      Lưu Hoàng Hương       23-08-62         Sài Gòn           

107      Nguyễn Thị Kim Hương            22-12-57         Biên Hòa         

108      Trần Thị Hương            11-06-64         Phú Nhuận      

109      Tăng Thị Hương           15-10-56         Cửu Long        

110      Bùi Quang Khánh         20-11-53         Kiên Giang      

111      Nguyễn Công Khoa      06-05-63         Sài Gòn           

112      Trần Anh Khoa            26-02-57         Quảng Ninh     

113      Đoàn Thị Khủy             1951    Gia Định          

114      Trịnh Đình  Khương      1943    Bình Định        

115      Lê Hoàng Kiểng           23-10-62         Sài Gòn           

116      Hoàng Thị Ngọc Lài     02-01-63         Quảng Trị        

117      Hùng Khương Hồng Lan           26-07-60         Sài Gòn           

118      Nguyễn Thị Lan            14-05-65         Gò Vấp           

119      Nguyễn Thị Chi Lan      25-02-55         Kiên An          

120      Nguyễn Thị Tuyết Lan 07-12-60         Gia Định          

121      Tạ Hồng Lan    1956    Sài Gòn           

122      Vũ Mỹ Lan       18-04-59         Sài Gòn           

123      Nguyễn Tự Lập            23-10-53         Biên Hòa         

124      Nguyễn Thị Lệ 10-03-64         Long Thành     

125      Nguyễn Bá Liêm           1951    Đà Lạt

126      Võ Thanh Liêm 22-02-66         Sài Gòn           

127      Nguyễn Thị Ngọc Liên 14-08-55         Sài Gòn           

128      Nguyễn Thị Thùy Liên   1964    Thừa Thiên      

129      Trần Thị Ngọc Liễu      10-06-50         Đồng Tháp      

130      Trần Ngọc Liểng          10-1948           Sài Gòn           

131      Võ Thùy Linh   1964    Sài Gòn           

132      Ngô Kiều Loan            1962    Quảng Nam     

133      Nguyễn Thị Hồng Loan 15-08-63         Nghệ Tỉnh       

134      Vũ Thị Loan     25-01-55         Hà Nam Ninh  

135      Dư  Kim Long 09-01-61         Sài Gòn           

136      Đặng Hưng Long          27-08-67         Sài Gòn           

137      Hàng Phước Long        24-07-57         Nghĩa Bình      

138      Lê Quang Long            02-09-53         Thanh Hóa      

139      Ngô Việt Long             1967    Hà Nội            

140      Nguyễn Duy Long        10-03-53         Hà Nội

141      Nguyễn Thanh Long     08-10-65         Sài Gòn           

142      Trần Long        14-01-62         Quảng Ngãi     

143      Dương Xuân Lương      1956    Hòa Thành      

144      Đặng Thị Tuyết Mai      19-07-64         Sài Gòn           

145      Đậu Thị Tuyết Mai        23-01-50         Sài Gòn           

146      Đinh Kim Mai   20-04-57         Phước Tuy      

147      Lâm Thị Mai     24-08-48         Gia Định          

148      Nguyễn Trần Diễm Linh            31-07-66         Huế     

149      Nguyễn Hoàng Mai      03-07-54         Long An          

150      Nguyễn Thanh Mai       1966    Sài Gòn           

151      Nguyễn Thanh Mai       06-06-58         Minh Hải         

152      Nguyễn Thị Hồng Mai  06-05-59         Long An          

153      Nguyễn Thị Hồng Mai  30-11-58         Sài Gòn           

154      Nguyễn Thị Xuân Mai   27-05-63         Gia Định          

155      Phạm Thị Tuyết Mai     16-12-58         Sài Gòn           

156      Đàm Đình Miêu            10-03-50         Hà Bắc            

157      Huỳnh Lê Minh 14-10-54         Sài Gòn           

158      Nguyễn Quang Minh     30-11-52         Bắc Ninh         

159      Trần Bình Minh 26-07-65         Sài Gòn           

160      Trịnh Công Minh          02-03-57         Sài Gòn           

161      Trần Mông       28-03-47         Đồng Hới        

162      Nguyễn Thị Mỵ            07-06-54         Long Khánh    

163      Nguyễn Thị Mường      22-05-58         Sài Gòn           

164      Trần Thị Túy Phượng    30-03-66         Sài Gòn           

165      Đặng Công Phiên          18-04-59         Long An          

166      Lê Thanh Quan             1956    Sa Đéc

167      Lê Bích Quyên             31-03-65         Sài Gòn           

168      Lê Xuân Đỗ Quyên      12-02-65         Sài Gòn           

169      Trang Thị Sáng             10-02-52         Sóc Trăng       

170      Trần Văn Sĩ      17-02-63         Sài Gòn           

171      Phạm Ngọc Sinh           24-04-60         Thủ Đức          

172      Nguyễn Thanh Sơn       08-15-60         Hà Nội            

173      Nguyễn Thanh Sơn       19-02-60         Hậu Nghĩa       

174      Bùi Thị Kim Sương       13-11-57         Bình Dương     

175      Hà Văn Tác      1959    Quảng Bình     

176      Nguyễn Thành Tài        02-11-59         Sài Gòn           

177      Hoàng Thị Tâm             1954    Huế     

178      Phạm Phú Tâm 15-02-54         Đà Nẳng         

179      Nguyễn Thị Phương Tâm          03-09-66         Sài Gòn           

180      Hồ Văn Thạch 23-10-51         Long Thành     

181      Trương Ngọc Thanh     1963    Sài Gòn           

182      Lưu Minh Thành           09-06-54         Gia Định          

183      Nguyễn Chí Thành        17-09-58         Sài Gòn           

184      Nguyễn Văn Thành       24-12-58         Sài Gòn           

185      Nguyễn Văn Thành       20-10-52         Gia Định          

186      Bùi Thị Phương Thảo    28-02-63         Nghĩa Bình      

187      Lại Thị Thảo     15-06-41         Sài Gòn           

188      Nguyễn Thị Thu Thảo   01-08-56         Đà Nẳng         

189      Cao Huy Thảo 1956    Huế     

190      Nguyễn Thị Thắm         20-09-60         Sài Gòn           

191      Võ Duy Thắng 03-02-53         Sài Gòn           

192      Lê Phước Thọ 12-01-52         Chơ Lớn          

193      Trần Quang Thọ           05-05-63         Sài Gòn           

194      Phạm Thị Thỏa             11-05-60         Sài Gòn           

195      Nguyễn Thành Thới      01-02-47         Hậu Giang       

196      Châu Thị Ngọc Thu      09-07-59         Sài Gòn           

197      Trần Thị Xuân Thu        21-06-59         Sài Gòn           

198      Trần Xuân Thu Thủy     10-11-63         Huế     

199      Vũ Thị Ngọc Thủy        25-12-63         Thủ Đức          

200      Phan Thị Thu Thủy        14-02-67         Gia Định          

201      Trần Bích Tiên  01-12-62         Sài Gòn           

202      Trần Bích Tiên  05-06-53         Quảng Ngãi     

203      Phan Đình Tiên 16-06-63         Quảng Trị        

204      Nguyễn Văn  Tuân        1965    Sài Gòn           

205      Nguyễn văn Tuân          25-04-57         Gia Định          

206      Đào thị Tùng     22-04-50         Gia Định          

207      Huỳnh Thị Thanh Tùng  1952    Bến Tre           

208      Phan Thanh Tùng          20-06-58         Hà Nam Ninh  

209      Bùi Ngọc Tuyến           1962    Biên Hìa          

210      Bùi Thị bạch Tuyết        14-05-50         Sài Gòn           

211      Đoàn Thị Tuyết 06-01-55         Hậu Nghĩa       

212      Huỳnh thị Bạch Tuyết    10-06-60         Bến Tre           

213      Võ Thị Tuyết    19-05-57         Sài Gòn           

214      Cao Văn  Tư    1957    Long Thành     

215      Trần Văn Từ    11-11-47         Tây Ninh         

216      Lâm Thị Tường 12-10-50         Tây Ninh         

217      Nguyễn Thị Bích Trang 27-02-65         Sài Gòn           

218      Nguyễn Hữu Trinh        25-07-61         Huế     

219      Vương Thị Ngọc Trinh  30-01-59         Sài Gòn           

220      Nguyễn Văn Tròn         10-08-47         Long An          

221      Kim Thị Trọng  26-09-53         Chợ Lớn          

222      Vũ Thị Thanh Trúc        13-03-61         Sài Gòn           

223      Hà Thị Thu Trung         15-03-61         Biên Hòa         

224      Hoàng Trung    20-10-47         Nghệ An         

225      Lương Mạnh Trung       23-10-60         Sài Gòn           

226      Đoàn Uyên       07-02-48         Hà Nội

227      Huỳnh Hoàng Uyên      08-05-66         Sài Gòn           

228      Lê Túy Uyên    06-10-54         Sài Gòn           

229      Nguyễn Vũ Tố Uyên     29-08-67         Sài Gòn           

230      Đỗ Thị Vân                  Sài Gòn           

231      Trần Tuyết Vân            24-02-67         Sài Gòn           

232      Đỗ Thương Việt           01-09-67         Đà Lạt 

233      Đặng Quang Vinh         06-1952           Thủ Đức          

234      Hồ Phước Vinh            23-04-63         Long An          

235      Nguyễn Văn Vương      20-12-50         Hưng Yên       

236      Trần thị Ngọc Xuân      1952    Sài Gòn           

237      Phạm Thị Hoàng Yến    22-10-68         Sài Gòn           

238      Pho Kim Yến   26-07-55         Sài Gòn           

239      Trần Thị Xuân Loan      06-03-53         Sài Gòn           

240      Nguyễn Tấn Lợi            30-07-66         Phan Thiết       

241      Nguyễn Sĩ Cường         05-06-53         Đắc Lắc          

242      Nghiêm thị Thanh Nguyệt          06-03-66         Sài Gòn           

243      Nguyễn Thành Nam      16-02-57         Sài Gòn           

244      Trần Thị Kim Cúc         04-02-62         Sài Gòn           

245      Trần Văn Ngọc            10-12-62         Tân Sơn Hòa   

246      Trần Thị Kim Lan         06-04-57         Thủ Đức          

247      Hoàng Nam      1952    Bình Định        

248      Trần Thị Anh Nguyệt    12-04-54         Sài Gòn           

249      Tô Đoàn Dự     1964    Tây Ninh         

250      Nguyễn Xuân Nam       18-03-57         Khánh Hòa      

251      Trương Hoài Nam        03-12-60         Hà Nội

252      Lê Thị Diệu Hằng Tố Nga         1964    Thừa Thiên      

253      Lê Thị Mỹ Nga             06-10-52         An Giang         

254      Nguyễn Thị Thanh Nga 18-06-61         Biên Hòa         

255      Phan Nữ Thanh Nga     25-09-59         Sài Gòn           

256      Lê Thị Kim Ngân          125-12-51       Long An          

257      Lê Thiết Nghĩa 03-07-57         Bình Dương     

258      Trang Hiếu Nghĩa         10-11-55         Đắc Lắc          

259      Hà Bích Ngọc 09-06-62         Sài Gòn           

260      Lâm Thị Ngọc 05-03-53         Sài Gòn           

261      Nguyễn Thị Bích Ngọc             28-02-63         Sài Gòn           

262      Nguyễn Thị Bích Ngọc             24-03-65         Sài Gòn           

263      Nguyễn Thị Thu Ngọc 25-06-63         Sài Gòn           

264      Phạm Thị Như Ngọc    08-04-66         Sài Gòn           

265      Lý Kim Ngôn   18-08-38         Gò Công         

266      Huỳnh Thị Nguyên        12-10-54         Quảng Ngãi     

267      Nguyễn Thị Nguyên      19-01-55         Biên Hòa         

268      Đỗ Thị Minh Nguyệt     15-10-54         Quảng Ngãi     

269      Nguyễn Thị Nguyệt       06-10-50         Sài Gòn           

270      Võ Thị Thiên Nhan       02-07-49         Long An          

271      Phạm Thị Tuyết Nhung 08-01-66         Sài Gòn           

272      Phạm Thanh Nhàn        20-03-61         Sài Gòn           

273      Trần Huỳnh Nhạn         17-06-59         Quảng Nam     

274      Nguyễn Thị Ngọc Nhâm           20-04-62         Sài Gòn           

275      Trần Quang Nhiên        1964    Sài Gòn           

276      Trần Thị Nhiên 1948    Sài Gòn           

277      Nguyễn Thị Mỹ Nhung 23-10-62         Sài Gòn           

278      Trịnh Kiều Oanh           24-03-67         Hà Nội

279      Nguyễn Hải Phận          1948    Long An          

280      Trần Thị Phụng 01-01-46         Kampot           

281      Trần Thị Hồng Phương             30-01-68         Bến Tre           

282      Lê Xuân Phương          23-12-37         Hà Nam Ninh  

283      Nguyễn Thị Phương      29-11-51         Thuận Hải        

284      Nguyễn Văn Phương    27-06-53         Cần Thơ          

285      Tô Thanh Phương         03-04-54         Quy Nhơn       

286      Võ Văn Phương           1959    Sài Gòn           

287      Lê Túy Phương 16-07-49         Sài Gòn           

288      Nguyễn Đình Kiên        27-06-56         Sài Gòn           

289      Nguyễn Quang Khang 22-01-59         Sài Gòn           

290      Đào Văn Chi    05-09-56         Thái Bình         

291      Phạm Thị Bé     20-08-47         Tây Ninh         

292      Phí Đắc bảng    1942    Trẩng Bàng      

293      Nguyễn Nam Bình        15-10-50         Củ Chi            

294      Nguyễn Thị Sửu           06-06-53         Tây Ninh         

295      Võ Công Sựng             16-10-46         Củ Chi

296      Nguyễn Thị Chảy          15-10-46         Củ Chi

297      Phạm Thị Chăm            07-12-63         Củ Chi

298      Nguyễn Văn Diên         10-09-64         Củ Chi            

299      Huỳnh Văn Dũng          14-01-62         Sài Gòn           

300      Nguyễn Hữu Đạt          30-09-58         Củ Chi

301      Lê Thị Ngọc Diệp         1960    Trảng Bàng      

302      Bùi Văn Đức    20-06-45         Tây Ninh         

303      Tạ Văn Đức     25-06-51         Củ Chi

304      Nguyễn  Thị Ga            12-07-61         Củ Chi

305      Nguyễn Văn gào           20-12-61         Củ Chi

306      Trà Văn Giây    1962    Củ Chi

307      Nguyễn Thành Hải        15-01-63         Củ Chi

308      Huỳnh Văn Hải 10-05-62         Củ Chi            

309      Nguyễn Văn Hải           12-11-53         Tây Ninh         

310      Phạm Thị Hạnh 03-04-53         Trảng Bàng      

311      Trịnh Thị Hạnh  14-10-51         Trảng Bàng      

312      Lê Công Hầu    15-09-64         Trảng Bàng      

313      Lê Văn Hoàng  25-11-55         Củ Chi

314      Nguyễn  Thị Hoa          10-10-62         Gia Định          

315      Trịnh Thị Mỹ Hoa         22-06-61         Sài Gòn           

316      Trương Công Hiếu        17-04-54         Tây Ninh         

317      Nguyễn Thị Hồng         24-02-62         Huế     

318      Đỗ Thị Hường 04-04-52         Tây Ninh         

319      Phạm Công Khanh       07-11-57         Tây Ninh         

320      Hà Công Khanh           11-03-64         Trảng Bàng      

321      Nguyễn Văn Khiết        21-02-63         Tây Ninh         

322      Lê Văn Khuê    12-05-63         Trảng Bàng      

323      Lê Văn Kim     09-02-54         Trảng Bàng      

324      Trịnh Văm Kim 12-10-51         Tây Ninh         

325      Huỳnh Thị Lài   17-12-55         Trảng Bàng      

326      Võ Thị Lánh     11-12-50         Tây Ninh         

327      Nguyễn Thị Phương Lan           10-11-64         Huế     

328      Ngô thị Liên     15-09-55         Gia Định          

329      Võ Thị Phương Liên     11-01-66         Gòa Dầu         

330      Nguyễn Văn Liểng        1962    Củ Chi

331      Hồ Thị Liễu      29-02-44         Củ Chi

332      Võ Thị Phương Mai      1967               

333      Trần Thị Múi    08-08-52         Long an           

334      Huỳnh Ngọc Mỹ           09-05-64         Trảng Bảng      

335      Trần Văn Mười            22-07-56         Tây Ninh         

336      Hà Thanh Nhả 1961    Tây Ninh         

337      Nguyễn Văn Ngon        1964               

338      Hồ Văn Nước 1960    Trảng Bảng      

339      Tạ Thị Mỹ Ngọc           02-08-63         Củ Chi

340      Lê Thị Ngự      10-05-52         Củ Chi

341      Nguyễn Thị Nụm          16-09-54         Gia Định          

342      Bùi Thị Nương  10-04-50         Phước Hiệp     

343      Ngô Thị Mai Nương     1962               

344      Lê Tghị Kim nương       1962    Củ Chi

345      Lê Thị Oanh     20-09-58         Tây Ninh         

346      Nguyễn Văn Ô             1964    Củ Chi            

347      Đỗ Thị Ngọc Phúc        20-03-58         Củ Chi

348      Thành Thị Phục             20-11-61         Củ Chi

349      Nguyễn Thị Thúy Phương         11-12-57         Củ Chi

350      Trần Văn Sang             20-02-60         Tây Ninh         

351      Tử Sanh           20-09-35         Quảng Ngãi     

352      Nguyễn Sơn     16-04-57         Quảng Nam     

353      Nguyễn Thị Sương        03-06-60         Củ Chi

354      Vương Kim Thoa         15-10-55         Tây Ninh         

355      Thân Thị Thảo 03-07-62         Bình Dương     

356      Lê Văn Thật     15-04-60         Củ Chi

357      Nguyễn Công tâm         09-09-56         Sài Gòn           

358      Nguyễn Thị Tiên           17-01-61         Sài Gòn           

0.359   Lê Thị Thân      15-07-52         Gia Định          

360      Vũ Thị Thơm    19-05-65         Củ Chi

361      Nguyễn Thị Thu Thủy   27-07-57         Sài Gòn           

362      Au Xuân Tường            20-03-63         Sài Gòn           

363      Trương Thế Trung        13-02-44         Tây Ninh         

364      Trần Thị Minh Trang     1964    Trảng Bàng      

365      Vương Phước Trí         06-10-64         Sài Gòn           

366      Nguyễn Tấn Trương     06-12-59         Huế     

367      Nguyễn Kim Uyên        15-04-60         Củ Chi

368      Nguyễn Bá Vui 07-10-54         Tây Ninh         

369      Huỳnh Thị Cẩm Vân     20-11-62         Chợ Lớn          

370      Phan Tích Đức             04-01-61         Sài Gòn           

371      Nguyễn Văn Hoài         03-12-52         Long an           

372      Hồ Văn Quang 01-02-46         Quảng Nam     

373      Huỳnh Văn Khúc          08-07-58         Long an           

374      Nguyễn Thị Kim Anh    22-12-57         Ban Mê Thuộc            

375      Nguyễn Ngọc Anh        02-01-55         AÁn Phú         

376      Trần Ngọc Ánh            20-12-47         QN-ĐN          

377      Phạm Thị Bảo   19-01-35         Chợ Lớn          

378      Phan Thị Bé      1946    Trảng Bàng      

379      Nguyễnn Ngọc Bích     13-08-56         Vĩnh Long       

380      Lê Thới Bình     18-11-58         Gia Định          

381      Huỳnh Minh Độ            10-12-52         Bình Thuận      

382      Phan Văn Đông            07-03-54         Long an           

383      Lê Lệnh Cáp    20-10-59         Thanh Hóa      

384      Nguyễn Hữu Cảnh        08-02-51         Vĩnh Phú         

385      Nguyễn Hữu Chí          20-+12-52       Nghĩa Bình      

386      Vũ Thị Chinh    22-06-53         Hà Nội

387      Vũ Hữu Chính 23-05-50         Hà Sơn Bình    

388      Trần Quốc Chính          29-07-52         Kiến Hòa        

389      Nguyễn Mộng Chương 10-11-45         Hà Nội

390      Huỳnh Thị Kim Cúc      1953    Quảng Ngãi     

391      Nguyễn Thị Cúc           17-12-48         Bến Tre           

392      Phùng Thị Cúc  12-10-61         Sài Gòn           

393      Đỗ Việt Cường 1959    Ha Nam Ninh  

394      Nguyễn Hữu Cường     12-05-51         Quảng Ngãi     

395      Nguyễn Nam Cường    10-10-47         \Quảng Nam    

396      Nguyễn Công Danh      1944               

397      Nguyễn Ngô Phương Dao        7-10-65           Sài Gòn           

398      Nguyễn Thị Dậu           17-11-57         Chợ Lớn          

399      Hồ Diễm          08-05-65         Long an           

400      Lưu Mỹ Diệu    24-04-61         Sài Gòn           

401      Lê Thiị Kim Dung         08-9-56           Phú Nhuận      

402      Nguyễn Ngô Phương Dung       23-09-66         Sài Gòn           

403      Nguyễn Thị Kim Dung  30-11-51         Chợ Lớn          

404      Phạm Thị Dung 17-03-54         Quảng Ngãi     

405      Đỗ Anh Dũng   08-05-58         QN-ĐN          

406      Phạm Anh Dũng           06-09-58         Tiền Giang       

407      Phạm Tiến Dũng           20-3-63           Long an           

408      Phạm Thị Duyên           16-03-49         Cửu Long        

409      Lê Thị Đào       05-12-55         Phú Khánh      

410      Nguyễn Ngọc Đào       20-10-52         Bình Định        

411      Nguyễn Văn Em           01-04-54         Đà Nẳng         

412      Tưừ Thị Gái     24-06-51         Biên Hòa         

413      Nguyễn Hữu Hà           20-05-59         Quảng Nam     

414      Nguyễn Xuân Hà          10-02-57         Huế     

415      Phan Thị Hà     30-11-56         Sài Gòn           

416      Phù Thị Khánh Hà        07-02-55         Huế     

417      Mai Thị Hạ       18-07-43         Hải Hưng        

418      Lê Ngoc Hải    23-11-52         Tiền Giang       

419      Lê Thanh Hải    20-02-50         Tiền Giang       

420      Nguyễn Văn Hải           14-11-50         Sài Gòn           

421      Phạm Thanh Hải           1948               

422      Vương Thị Hạnh           06-10-46         Hải Phòng       

423      Điệp Bảo Hậu  20-04-51         Nghĩa Bình      

424      Nguyễn Văn Hậu          1957    Gia Định          

425      Nguyễn Hiên    21-02-34         Quảng Nam     

426      Nguyễn Thanh Hiền      08-07-61         Sài Gòn           

427      Nguyễn Trọng Hiền      24-02-51         Sài Gòn           

428      Hà Vaăn Hiền   25-02-40         Bến Tre           

429      Nguyễn Văn Hiệp         31-12-42         Cần Thơ          

430      Bùi Thị Ngọc Hoa        1955               

431      Hồ Thị Tuyết Hoa         10-12-52         Sài Gòn           

432      Nguyễn Hoành Hóa      1954    Thừa Thiên      

433      Trương Mỹ Hoa           18-08-45         Tiền Giang       

434      Thái Phạm Ngọc Hoan 09-04-52         Kiên Giang      

435      Bùi Thị Hoàng  25-08-59         Sài Gòn           

436      Trần Công Hoàng         15-06-56         Gia Định          

437      Huỳnh Văn Hồng          1946               

438      Trần Thu Hồng 12-12-53         Bến Tre           

439      Trương Thị Minh Hồng 15-12-50         Bến Tre           

440      Pạhm Thị Huệ   26-02-58         Quảng Ngãi     

441      Đỗ Hữu Hùng   26-06-53         Sài Gòn           

442      Lý Phi Hùng     30-06-53         Bạc Liêu          

443      Hồ Thanh Hùng            12-10-51         Hậu Giang       

444      Nguyễn Minh Hùng       04-12-49         Nam Định        

445      Phạm Minh Hùng          06-04-55         Gia Định          

446      Phạm Tăng Huy            28-02-51         Sài Gòn           

447      Đỗ Thiị Lý Hương        11-07-61         Sài Gòn           

448      Nguyễn Ngọc Hương   18-06-61         Sài Gòn           

449      Nguyễn Phan Thùy Hương        05-03-66         Sài Gòn           

450      Nguyễn Thị Mỹ Hương 1955    Sài Gòn           

451      Trần Văn Hương          12-12-51         Sài Gòn           

452      Lương Kim Kết            05-58-56         Bến Tre           

453      Trương Văn Khanh       05-05-54         Nghệ Tỉnh       

454      Hoàng Thị Khánh         14-05-47         Hà Nam Ninh  

455      Trần Văn Khánh           05-01-42         Quảng Trị        

456      Phạm Bá Kim   12-07-48         Hà Nam Ninh  

457      Châu Văn La    1961    Hóc Môn        

458      Nguyễn Thị Lai 16-05-60         Sài Gòn           

459      Đinh Thị Kim Lan         26-01-56         Biên Hòa         

460      Nguyễn Thị Thu Lan     10-12-52         Nghệ An         

461      Trần Thị Ngọc Lan       15-12-55         Phú Nhuận      

462      Nguyễn Thanh Lâm      22-02-51         Tiền Giang       

463      Võ Thị Thanh Liêm       08-1947           Minh Hải         

464      Trần thị Liễu     07-09-55         Gia Định          

465      Phan Thị Tiết Minh       26-10-60         Quảng Ngãi     

466      Đaàm Thị Loan 14-06-58         Sài Gòn           

467      Đỗ Thị Loan     24-11-54         Hà Nam Ninh  

468      Trần Thanh Loan          29-07-47         Gò Công         

469      Trịnh Thị Hồng Loan     18-08-60         Nha Trang       

470      Huỳnh Văn Long          16-04-54         Sài Gòn           

471      Nguyễn Tương Long     01-01-52         Hà Nội

472      Trần Long        14-11-52         Quảng Ngãi     

473      Trần Văn Lộc   06-02-43         Hưng Yên       

474      Nguyễn Văn Lợi           20-30-39         Quảng Nam     

475      Nguyễn Thị Mỹ Lợi      23-01-60         Bến Tre           

476      Nguyễn Tấn Lực          10-03-49         Nghĩa Bình      

477      Ngô Văn Lý     18-10-36         Phú Khánh      

478      Bùi Thị Ngoọc Mai       12-05-44         Bến Tre           

479      Lyý Thị Mai      16-04-54         Nghĩa Bình      

480      Dư Thị Bạch Mai          05-11-60         Phú Khánh      

481      Nguyễn Thúy Mai         16-04-56         Bến Tre           

482      Trần Thị Tuyết Mai       25-10-67         Hà Đông         

483      Võ Thị Trúc Mai           01-01-68         Sài Gòn           

484      Nguyễn Thị Mạnh         20-12-52         Hà Nội

485      Nguyễn Công Minh      02-03-48         Sài Gòn           

486      Nguyễn Hoàng Minh     01-11-62         Long an           

487      Đoàn Xuân Mỹ             11-11-52         Qui Nhơn        

488      Diệp Vĩ Nam    22-08-47         Bạc Liêu          

489      Võ Đình Nam   28-06-58         Nghĩa Bình      

490      Châu Các Nga             05-05-47         Long Thành     

491      Nguyễn Thị Tố Nga      10-07-51         Huế     

492      Trịnh Thị Kim Ngân      19-03-67         Sài Gòn           

493      Đặng Văn Nghiệm        31-05-39         Chợ Lớn          

494      Phan Văn Nghiệp         03-05-32         Hải Hưng        

495      Trần Như Ngọc            30-10-61         Gia Định          

496      Trương Nguyễn            24-04-54         Quảng Ngãi     

497      Phan Thị Minh Nguyệt 21-10-54         Sài Gòn           

498      Đặng Thị Thanh Nhàn   06-10-57         Bạc Liêu          

499      Nguyễn Văn Nhàn        10-04-36         Gia Định          

500      Bàng Hồng Nhung        11-01-62         Gia Định          

501      Trương Thị Hồng Nhung           1962               

502      Hooàng Thị Như          15-02-62         Bình Trị Thiên  

503      Trương Nhơn   22-07-41         Vĩnh Long       

504      Cao Vaăn Minh            10-09-60         Biên Hòa         

505      Nguyễn Phước Minh     1957               

506      Nguyễn Thị Phi Oanh    15-10-55         Bình Dương     

507      Trịnh Viết Hoàng Oanh 08-07-65         Sài Gòn           

508      Trương Ngọc Oanh      04-11-56         Đà Lạt 

509      Phan Văn Phiên            17-11-55         Phú Khánh      

510      Phạm Lê Tấn Phong     18-11-49                    

511      Nguyễn Ngọc Phụng     01-08-52                    

512      Nguyễn Văn Phùng       02-06-53         Sài Gòn           

513      Lê Thị Kim Phước        19-05-63         Sài Gòn           

514      Phạm huy Phước          30-10-55         Cửu Long        

515      Nguyễn Bạch Phượng   06-12-57         Bình Chánh      

516      Trần Đức Quyên          1948               

517      Đặng Thị Sáu    31-12-51         Long An          

518      Lê Văn Sáu      07-02-46         Quảng Nam     

519      Trần Nguyên Sinh         16-08-40         Nghĩa Bình      

520      Nguyễn Bửu Sơn          25-01-51         Bến Tre           

521      Nguyễn Thành Tài        25-08-52         Phnôm Pênh    

522      Cao Minh Tâm 07-06-67         Gia Định          

523      Kiều Văn Tân   09-08-54         Long An          

524      Ngô Văn Tất    1948    Hà Nam Ninh  

525      Vũ Thanh Thà   12-09-56         Hà Nam Ninh  

526      Trần Thị Ngọc Thạch    15-11-59         Quảng Nam     

527      Đàm Ngọc Thanh         28-10-52         Hải Phòng       

528      Lê Ngọc Thanh            15-05-54         Vĩnh Phú         

529      Nguyễn Thị Thanh Nga 1955               

530      Nguyễn Văn Thành       24-12-58         Sài Gòn           

531      Nguyễn Công Thành     11-05-52         Thuận Hải        

532      Trần Đại Thành 10-09-52         Huế     

533      Ngô Việt Thảo 02-10-55         Huế     

534      Nguyễn Thanh Thảo     1953               

535      Hooàng Thị Thiên         13-04-55         Nghệ Tỉnh       

536      Huỳnh Văn Thiện          21-02-56         Sài Gòn           

537      Tô Văn Thiện   05-10-58         Sài Gòn           

538      Trần Minh Thiện           13-03-42         Quảng Nam     

539      Bùi Đình Thiết   24-03-48         Vĩnh Phú         

540      Dư Ngọc Thu   22-02-54         Sài Gòn           

541      Lê Thị Kim Thu            27-07-57         Nha Trang       

542      Võ Ngọc Thu   1960               

543      Thêm Liễu Thuận          25-06-48         Chợ Lớn          

544      Phan Thị Hạnh Thục     03-04-62         Sài Gòn           

545      Hồ Tân Bích Thủy        08-04-55         Sài Gòn           

546      Nguyễn Thu Thủy         1956               

547      Trần Thị Việt Thủy        25-09-56         Sài Gòn           

548      Trương Thị Thủy           03-12-57         Chợ Lớn          

549      Nguyễn Thiện Thư        27-03-53         Hà Nội

550      Nguyễn Văn Thức        08-04-51         Sài Gòn           

551      Nguyễn Đức Tiên         1945               

552      Huỳnh Trung Toàn        08-05-57         Sài Gòn           

553      Đàm Văn Tuân 04-12-51         Quảng Yên      

554      Phạm Đình Tuân           25-06-53         Hà Nội

555      Phan Văn Tuệ   17-07-62         Nghệ Tỉnh       

556      Trần Bửu Tùng 07-11-58         Kiên Giang      

557      Hooàng Thị Tuyết         06-11-60         Sài Gòn           

558      Nguyễn Kim Tuyết       1941               

559      Lê Phước Tường          17-10-49         Tiền Giang       

560      Đỗ Xuân Trạch 28-10-46         Thanh Hóa      

561      Đặng Thị Hoàng Trang  14-08-67         Sài Gòn           

562      Phạm Thị Trang            06-12-55         Vũng Tàu        

563      Phạm Minh Trí 30-12-36         Ninh Bình        

564      Huỳnh Minh Trí            13-11-64         Sài Gòn           

565      Nguyễn Bá Trí  09-02-57         Sài Gòn           

566      Cao Đức Trường          15-01-46         Long An          

567      Lương Thành Tuyên      10-03-61         Sài Gòn           

568      Bàng Thúy Vân 09-03-54         Phú Yên          

569      Phạm Thị Thu Vân        05-06-61         Sài Gòn           

570      Trần Thị Thanh Vân      30-04-67         Sài Gòn           

571      Nguyễn Thanh Việt       22-10-52         Quảng Ngãi     

572      Châu Thị Ngọc Xuân    06-09-56         Đồng Tháp      

573      Nguyễn Thiị Thanh Xuân           15-02-61         Sài Gòn           

574      Nguyễn Ai Đức            12-03-55         Quảng Ngãi     

575      Huỳnh Hoồng Hưởn     1949               

576      Huỳnh Quang Hiền       1952               

577      Bàng Thúy Khanh         15-10-51         Phú Yên          

578      Trương Thị Mỹ Linh     17-19-55         Phan Thiết       

579      Lê Thị Nam      20-05-55         Tiền Giang       

580      Nguyễn Thành Tâm      1961               

581      Nguyễn Thị Thu Thanh 17-07-55         Bến Tre           

582      Ngô Kim Thủy             1966               

583      Nguyễn Thị Thanh Thủy            29-12-65         Sài Gòn           

584      Nguyễn Thị Kim Thoa 11-02-66         Hải Phòng       

585      Ngô văn Trình  1941               

586      Nguyễn Thị Kim Anh    16-07-60         Sài Gòn           

587      Cao Thị Diệu Ai           27-02-59         Huế     

588      Huỳnh Ngọc Các          04-12-51         Bến Tre           

589      Phạm Thị Cẩn   26-08-51         Chợ Lớn          

590      Lâm Kim Chi    1956    Trảng Bàng      

591      Nguyễn Văn Cho          13-10-39         Thuận An        

592      Nguyễn VĂn Cường     08-04-52         Hà Nội

593      Dương Văn Dần           15-04-51         Tây Ninh         

594      Huỳnh Hoàng Dũng      11-10-55         Bến Tre           

595      Lê Mao Dũng   20-11-60         Quảng Nam     

596      Nguyễn Trí Dũng          25-08-63         Hà Nội

597      Nguyễn Văn Dũng        22-05-65         Củ Chi

598      Hồ Văn Gẫm    07-06-58         Tây Ninh         

599      Bùi Trung Hòa 17-04-56         Thái Bình         

600      Vũ Huy Hoàng 19-05-59         Mỹ Tho           

601      Huỳnh Thị Mai Hương  13-03-57         Sài Gòn           

602      Lê Thế Khải     24-04-54         Củ Chi

603      Nguyễn Kim Kiệt         14-03-54         Bình Thạnh      

604      Phạm Thị Hồng Kiên    19-07-60         Sài Gòn           

605      Lê Văn Lộc      16-11-54         Sài Gòn           

606      Lê Thị Ngọc Lựu          25-08-53         Củ Chi

607      Tạ Thị Tuyết Mai          03-05-58         Sài Gòn           

608      Nguyễn Quốc Minh      27-03-68         Sài Gòn           

609      Nguyễn Văn mười        23-10-56         Cần Thơ          

610      Nguyễn Trung Nhân     24-01-57         Bình Thạnh      

611      Nguyễn Thị Phương      15-10-55         Nha Trang       

612      Nguyễn Thị Phương      24-10-61         Củ Chi

613      Nguyễn Xuân Phượng   25-12-60         Sài Gòn           

614      Nguyễn Cảnh Quốc      05-09-67         Nghĩa Bình      

615      Nguyễn Thạch Sùng      20-04-61         Long An          

616      Huỳnh Lê Tâm  11-10-59         Sài Gòn           

617      Tống Văn Tâm 01-02-44         Tuy Hòa          

618      Trần Văn Thành            01-01-55         Sài Gòn           

619      Lai Văn Thảnh 15-08-56         Sài Gòn           

620      Nguyễn Văn Tự            25-10-54         Sài Gòn           

621      Đỗ Thị Thúy Trang       16-07-66         Sài Gòn           

622      Đỗ Quang Trung           21-09-64         Sài Gòn           

623      Vũ Phạm Trung            18-09-60         Sài Gòn           

624      Lê Thị Thanh Vân         07-02-53         Sài Gòn           

625      Trần Võ           30-08-60         Sài Gòn           

626      Phạm Văn Vui  08-06-57         Biên Hòa         

627      Lê Anh Tuấn    28-07-58         Sài Gòn           

628      Lê Văn Xanh    15-04-42         Tây Ninh         

629      Trần Bình         1960               

630      Bùi Thanh Khoát          1958               

 

 

Thông tin truy cập

61402110
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
13324
8231
61402110

Thành viên trực tuyến

Đang có 214 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website