Được sự tài trợ của Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tiếp tục tổ chức cuộc thi viết luận về nghiên cứu văn học Nhật Bản (Giải thưởng Inoue Yasushi).

I.Mục đích 

Giải thưởng Inoue Yasushi  được trao cho những công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn học Nhật Bản, có đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam.

II. Đối tượng dự thi 

  1. Luận văn nghiên cứu về văn học Nhật Bản do người mang quốc tịch Việt Nam viết bằng tiếng Việt.
  2. Những luận văn được viết hoặc đã được công bố trên tạp chí nghiên cứu vào năm 2017.
  3. Luận văn có độ dài từ 30 trang A4 trở lên.
  4. Những luận văn dưới đây không thuộc đối tượng của cuộc thi:

・  Luận văn được viết nhằm xuất bản dưới dạng một cuốn sách

・  Luận văn tốt nghiệp đại học

・  Luận văn của nhiều tác giả

5. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một luận văn. Các cá nhân hiện tại không trực thuộc cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo nào cũng có thể tham gia.

III. Giải thưởng 

  1. Ban giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho khoảng 3 luận văn xuất sắc. Giải thưởng sẽ bao gồm giấy chứng nhận, cúp và tiền thưởng hỗ trợ nghiên cứu.
  2. Ban giám khảo sẽ gồm những nhà nghiên cứu có uy tín.
  3. Kết quả giải thưởng dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 2 năm 2018 và lễ trao giải dự kiến vào tháng 3 năm 2018.

IV. Hướng dẫn nộp luận văn dự thi

  1. Thời gian

Từ ngày 05/07/2017 đến ngày 31/12/2017 (Thời điểm luận văn được chuyển tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, không tính theo dấu bưu điện)

2. Cách thức đăng ký

① Nộp 05 bản sao luận văn khổ giấy A4.

② Chỉ chấp nhận những luận văn được đánh máy (phông chữ Times New Roman hoặc phông chữ tương tự, cỡ chữ 12) và in ra chứ không chấp nhận bản viết tay.

③ Gửi kèm cùng với phiếu đăng ký theo mẫu quy định.

3. Địa chỉ nhận bài dự thi

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản

Số 27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (tel. 04-3944-7419/7420)

※Có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

        Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Ha (Tel. 024-3944-7419) ext.136| email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi Luận văn Nghiên cứu Văn học Nhật Bản - Giải thưởng Inoue Yasushi lần thứ ba. Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm.

20171012

Call for papers 

LSCAC 2018 is sequel to the conferences in Mahasarakham University, Thailand (2010, 2014), University of Hyderabad, India (2012) and Universitas Negeri Malang, Indonesia (2016).

Asia is diverse in all respects such as social, economic, linguistic, cultural and geographical etc. This diversity is further influenced by the colonial and post-colonial impact on the societies. Despite of diversity, there are cultural and social linkages and continuities. Since, last forty years and there about, there have been extensive co-operations in various fields relating to social, cultural, economic, educational and regional arenas. Such co-operation enables respective countries to frame up foreign policies among Asian nations. The sustainability and inclusiveness of Asian societies dictated by the inherent traditional structures of these societies on the one hand and strong influence of globalization on the other hand.

The aim of the conference is to explore various aspects of Asian societies from the angle of sustainability and inclusiveness by identifying commonalities and differences in these societies. It will also highlight the implications of such study on the relations among Asian nations. Such studies will ultimately lead to the formation of Asian Union on lines of European Union.

Topics

The organizers of the conference invite the submissions on the following main topics, but not limited to. The submissions will be peer-reviewed based on the originality and scientific quality. Accepted papers will be published in the proceeding of the conference with ISBN.

• Social Structure of Asian Societies 
• Cultural and Linguistic dimensions 
• Globalization and ingenious communities in Asian context 
• Modern philosophical trends 
• Religion and modern Asian societies 
• Modern Asian Literatures 
• Education in Asia 
• Technology enabled Pedagogy 
• Economies of Asian Countries 
• Bi-lateral and Multi-lateral relations among Asian Countries 
• Future of Asia 
• Environment and Population in Asia 
• Climate change in Asia 
• Asia and its integration process 
• Foreign Language Teaching in Asian Context 
• Tourism in Asia 
• The process of urbanization and industrialization in Southeast Asia 
• History of Southeast Asia 

Organizers

• HU - University of Education, Vietnam 
• Universitas Negeri Malang, Indonesia 
• Mahasarakham University, Thailand 
• University of Hyderabad, India 

Important Dates

• Abstract submission deadline: February 28, 2018 
• Abstract notification of acceptance: March 20, 2018 
• Full paper submission deadline: April 15, 2018 
• Full paper notification of acceptance: April 25, 2018 
• Camera ready submission deadline: April 25, 2018 
• Registration and payment deadline: April 30, 2018 

Conference website: http://lscac.dhsphue.edu.vn 

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Conference language: English 

Thông báo của Nhà trường:

1. Kế hoạch Tổ chức bình chọn cựu sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1957-2017. Xin xem toàn văn trong tập tin đính kèm.

2. Về việc bình chọn cựu sinh viên tiêu biểu. Xin xem toàn văn trong tập tin đính kèm.

Page 1 of 6

Thông tin truy cập

37434934
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
4712
7328
37434934

Thành viên trực tuyến

Đang có 536 khách và không thành viên đang online