27012020Mon
Last updateFri, 24 Jan 2020 9pm

Thông báo V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên và bảo lưu điểm dành cho SV năm thứ nhất, khóa 2016

Xin xem chi tiết ở TẬP TIN ĐÍNH KÈM ./.