16092019Mon
Last updateMon, 16 Sep 2019 10am
Title Author Hits
Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỷ XX Written by Hồ Khánh Vân Hits: 6797
Từ Chí Ma – vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật Written by Nguyễn Văn Hoài Hits: 6635
『トー・タム』と『野菊の墓』におけるふたつの愛 Written by Kawaguchi Kenichi Hits: 4892
“大时代”里的“现代文学”[1] Written by 王晓明 Hits: 5467
Characteristics of modernization process of Vietnamese society and literature in the bakground of Eastern Asia in the end of the 19th century – beginning of the 20th century Written by Trần Thanh Đạm Hits: 11523
THE INFLUENCE OF THE WEST ON JAPANESE NOVELS FROM THE LATE 19TH TO EARLY 20TH CENTURY Written by Đào Thị Hồ Phương Hits: 11181
CONTRADICTION IN THOUGHT STREAMS AND THEIR ROLE WITH MODERNIZATION PROCESS OF JAPANESE AND VIETNAMESE LITERATURE (FROM END OF THE 19TH CENTURY TO EARLY THE 20TH CENTURY) Written by Nguyễn Anh Dân Hits: 10705
THE RENOVATION ART IN THE DIRECTION OF MODERNIZATION IN THE SHORT STORY BY R. AKUTAGAWA (1892-1927) Written by Hoàng Thị Xuân Vinh Hits: 11142
THE COMPARISON BETWEEN TU LUC VAN DOAN AND GU-IN-HOE (九人會) Written by Nguyễn Thị Hiền Hits: 11385
THE INERTIA EFFECT TO THE MODERNIZATION PROCESS OF JAPANESE AND VIETNAMESE LITERATURES Written by Phạm Văn Hưng Hits: 11064

Online Members

We have 519 guests and no members online

Homepage Data

43430043
Today
Yesterday
All
6396
10425
43430043

Show Visitor IP: 18.207.252.123
16-09-2019 15:52