29102021Fri
Last updateWed, 27 Oct 2021 9am
Title Author Hits
Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỷ XX Written by Hồ Khánh Vân Hits: 14063
Từ Chí Ma – vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật Written by Nguyễn Văn Hoài Hits: 12358
『トー・タム』と『野菊の墓』におけるふたつの愛 Written by Kawaguchi Kenichi Hits: 9587
“大时代”里的“现代文学”[1] Written by 王晓明 Hits: 10140
Characteristics of modernization process of Vietnamese society and literature in the bakground of Eastern Asia in the end of the 19th century – beginning of the 20th century Written by Trần Thanh Đạm Hits: 16137
THE INFLUENCE OF THE WEST ON JAPANESE NOVELS FROM THE LATE 19TH TO EARLY 20TH CENTURY Written by Đào Thị Hồ Phương Hits: 15643
CONTRADICTION IN THOUGHT STREAMS AND THEIR ROLE WITH MODERNIZATION PROCESS OF JAPANESE AND VIETNAMESE LITERATURE (FROM END OF THE 19TH CENTURY TO EARLY THE 20TH CENTURY) Written by Nguyễn Anh Dân Hits: 15232
THE RENOVATION ART IN THE DIRECTION OF MODERNIZATION IN THE SHORT STORY BY R. AKUTAGAWA (1892-1927) Written by Hoàng Thị Xuân Vinh Hits: 15708
THE COMPARISON BETWEEN TU LUC VAN DOAN AND GU-IN-HOE (九人會) Written by Nguyễn Thị Hiền Hits: 16121
THE INERTIA EFFECT TO THE MODERNIZATION PROCESS OF JAPANESE AND VIETNAMESE LITERATURES Written by Phạm Văn Hưng Hits: 15572

Online Members

We have 314 guests and no members online

Homepage Data

51739483
Today
Yesterday
All
557
11764
51739483

Show Visitor IP: 3.227.235.57
29-10-2021 00:49