17112019Sun
Last updateSun, 17 Nov 2019 1am
Title Author Hits
Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỷ XX Written by Hồ Khánh Vân Hits: 7373
Từ Chí Ma – vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật Written by Nguyễn Văn Hoài Hits: 7137
『トー・タム』と『野菊の墓』におけるふたつの愛 Written by Kawaguchi Kenichi Hits: 5299
“大时代”里的“现代文学”[1] Written by 王晓明 Hits: 5877
Characteristics of modernization process of Vietnamese society and literature in the bakground of Eastern Asia in the end of the 19th century – beginning of the 20th century Written by Trần Thanh Đạm Hits: 11907
THE INFLUENCE OF THE WEST ON JAPANESE NOVELS FROM THE LATE 19TH TO EARLY 20TH CENTURY Written by Đào Thị Hồ Phương Hits: 11568
CONTRADICTION IN THOUGHT STREAMS AND THEIR ROLE WITH MODERNIZATION PROCESS OF JAPANESE AND VIETNAMESE LITERATURE (FROM END OF THE 19TH CENTURY TO EARLY THE 20TH CENTURY) Written by Nguyễn Anh Dân Hits: 11097
THE RENOVATION ART IN THE DIRECTION OF MODERNIZATION IN THE SHORT STORY BY R. AKUTAGAWA (1892-1927) Written by Hoàng Thị Xuân Vinh Hits: 11517
THE COMPARISON BETWEEN TU LUC VAN DOAN AND GU-IN-HOE (九人會) Written by Nguyễn Thị Hiền Hits: 11757
THE INERTIA EFFECT TO THE MODERNIZATION PROCESS OF JAPANESE AND VIETNAMESE LITERATURES Written by Phạm Văn Hưng Hits: 11473

Online Members

We have 290 guests and no members online

Homepage Data

44161190
Today
Yesterday
All
3769
16029
44161190

Show Visitor IP: 34.231.21.123
17-11-2019 10:05