Nguyễn Hữu Hiếu

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiếu

2. Ngày sinh: 12/05/1959

3. Nơi sinh: Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

4. Nam/nữ: Nam

5. Nơi đang công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ: Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài và Văn học so sánh

6. Học vị: Tiến sĩ                                năm đạt: 2005

7. Học hàm: Phó giáo sư                    năm phong: 2012

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ ……………………………...........……………….....……, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

       0985966615  
Email            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website    

 

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh       X     X       X       X  
2 ….                        
….                        

 

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2005 đến nay Đại học KHXH và Nhân văn, ĐHQGTP. Hồ Chí Minh Giảng viên
Từ 1982 đến2005 Đại học Dalat Giảng viên
Từ 1980 đến1982 Đại học Tây Nguyên Giảng viên

 

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Cao đẳng … - …      
Đại học 1976 - 1980 ĐHSP Vinh Ngữ văn Thi
Thạc sỹ 1993- 1997 ĐHKHXH&Nhân văn, ĐHQGTP.HCM Văn học Việt Nam Luận văn
Tiến sỹ 2000 - 2005 ĐHKHXH&Nhân văn, ĐHQGTP.HCM Lí thuyết và Lịch sử văn học Luận án

 

 

 

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Văn học nước ngoài

-       Chuyên ngành: Lịch sử văn học

-       Chuyên môn: Văn học phương Tây

 • Hướng nghiên cứu: Lịch sử văn học Phương Tây; Quan hệ văn học Phương Tây và văn học hiện đại Việt Nam

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Sự tiếp nhận văn học Mỹ ở Việt Nam B98-29-15 (Cấp Bộ) 24 tháng 5.000.000đ Chủ nhiệm 6/7/2001 Khá
2 Khảo sát sự vận động và ảnh hưởng của chủ nghĩa tượng trưng trong văn học phương Tây hiện đại B2004-29-30 (cấp Bộ) 24 tháng 20.000.000đồng Chủ nhiệm 23/5/2006 Tốt
3 Những thành tựu mới trong khoa học ngữ văn ở Việt Nam B2005-29-37 (cấp Bộ trọng điểm) 36 tháng 50.000.000đ Thành viên   Khá
4 Khảo sát sự chuyển hướng thẩm mĩ trong văn học Pháp nửa sau thế kỉ XIX B2007-18b-05 (cấp ĐHQG) 24 tháng 40.000.000đ Chủ nhiệm 29/3/2011 Tốt
5 Thể loại văn xuôi trong văn học phương Tây thời đại Khai sáng B2012-18b-03 24 tháng 60.000.000đ Chủ nhiệm 11/5/2015 Tốt

 

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1 Nguyễn Việt Phương Dung Khảo sát đặc điểm và phương thức trần thuật trong tiểu thuyết Marc Lévy 2009 Thạc sĩ Luận văn
2 Huỳng Thị Trúc Linh Một vài phương diện nghệ thuật tiểu thuyết Alain Robbe Grillet 2010 Thạc sĩ Luận văn
3 Trần Công Hoài Dũng Mô hình nhân vật thám tử trong văn học trinh thám Mỹ 2011 Thạc sĩ Luận văn
4 Trần Công Dũng Nhân vật trong truyện ngắn Gabriel García Marquez 2011 Thạc sĩ Luận văn
5 Mai Thế Mạnh Ivanhoe và tiểu thuyết lịch sử của Walter Scott 2012 Thạc sĩ Luận văn
6 Trần Ngọc Nam Những biểu hiện của chủ nghĩa hiện đại trong sáng tác của Franz Kafka 2012 Thạc sĩ Luận văn
7 Nguyễn Thị Kim Ánh Tự sự dòng ý thức trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà 2013 Thạc sĩ Luận văn
8 Nguyễn Phong Bình Nghiên cứu tiểu thuyết về đề tài chiến tranh của Erich Maria Remarque 2014 Thạc sĩ Luận văn
9 Nguyễn Thị Thanh An Đặc trưng tiểu thuyết Saint - Exupéry 2015 Thạc sĩ Luận văn

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Một số vấn đề văn học Việt Nam Chuyên khảo   Văn học 1999 Đồng tác giả
2 Hemingway-Những phương trời nghệ thuật Chuyên khảo   Giáo dục 2001 Đồng tác giả
3 Thơ – Nghiên cứu- Lí luận-Phê bình Chuyên khảo   NXBĐHQGTP.HCM 2003 Đồng tác giả
4 Những suy nghĩ mới, Những tiếp cận mới về ngữ văn Chuyên khảo   NXBKHXH 2007 Đồng tác giả
5 Những vấn đề KHXH và Nhân văn (Chuyên đề văn học) Sách tham khảo   NXBĐHQGTP.HCM 2008 Đồng tác giả
6 Những vấn đề ngữ văn (Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của khoa Văn học – Ngôn ngữ) Sách tham khảo   NXBĐHQGTP.HCM 2015 Đồng tác giả
7 Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài – Kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại Chuyên khảo   NXBĐHQGHN 2015 Đồng tác giả

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          
2          
         

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Hữu Hiếu, Bàn về chức năng giải trí của văn học, Thông báo khoa học, Đại học Dalat, trang 105 - 110 1991      
2 Nguyễn Hữu Hiếu, Điều kiện hình thành các đặc điểm nghệ thuật thơ tượng trưng trong Thơ Mới Việt Nam 1932 – 1945, Thông báo khoa học, Đại học Dalat, trang 63 – 70. 1999      
3 Nguyễn Hữu Hiếu, Vấn đề tiếp nhận các yếu tố nghệ thuật của thơ tượng trưng phương Tây trong Thơ Mới Việt Nam 1932-1945, Tập san KHXH và NV TP.HCM, số 17, trang 77-84 2001      
4 Nguyễn Hữu Hiếu, Đặc trưng của tư duy thơ tượng trưng và sự hiện diện của nó trong Thơ Mới Việt Nam 1932 – 1945, Thông báo khoa học, Đại học Dalat, trang 50 - 59 2001      
5 Nguyễn Hữu Hiếu, Một và khía cạnh liên quan đến tinh thần âm nhạc trong thơ tượng trưng, Thông báo khoa học, Đại học Dalat, trang 113 – 119. 2003      
6 Nguyễn Hữu Hiếu, Mấy suy nghĩ về nhà văn Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam, Tạp chí Văn học, số 4/1994, Trang 50-53 1994      
7 Nguyễn Hữu Hiếu, Tính hiện đại của Thơ Mới Việt Nam xét trên phương diện ngôn từ, TC Nghiên cứu văn học, số 7/2010, trang 95 - 103 2010   1859 - 2856  
8 Nguyễn Hữu Hiếu, Từ tiểu thuyết Gia đình của Shimazaki Toson suy nghĩ về khuynh hướng tự nhiên chủ nghĩa trong văn học Nhật Bản và Việt Nam, TC Nghiên cứu văn học, số 2/2012, trang 132 - 142 2012   1859 - 2856  
9 Tiểu thuyết phong tục – thành tựu quan trọng của văn hóa và văn học thời Khai sáng ở Phương Tây thế kỉ XVIII, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 25,2014 2014   1859 - 3208  

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Hiếu, Tính hiện đại của Thơ Mới Việt Nam xét trên phương diện ngôn từ, Hội thảo quốc tế về Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung quốc, Hàn quốc (Từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) Kỉ yếu NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011  
2        
       

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Hiếu, Thơ Mới: Đôi điều nhìn lại và suy nghĩ, Hội thảo kỉ niệm 80 năm Thơ Mới và Tự lực văn đoàn, tháng 9/2012, tại ĐHSP TP. Hồ Chí Minh In kỉ yếu NXBĐHQGTP.HCM, 2015  
2 Nguyễn Hữu Hiếu, Truyện Kiều, Nỗi khắc khoải tồn sinh, Hội thảo kỉ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du, tháng 12/2015, tại ĐHKHXH và Nhân văn, ĐHQGTP.HCM In kỉ yếu NXBĐHQGTP.HCM, 2015  
3        
       

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        
2        
                  

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

 

 

 

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1   Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.Hồ Chí Minh            Hội viên
2      
     

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1        ĐHSP TP.Hồ Chí Minh        Giảng dạy sau đại học
2      
     

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Hữu Hiếu

Thông tin truy cập

38243321
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5562
7293
38243321

Thành viên trực tuyến

Đang có 291 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929