Báo cáo tình hình thu - chi Quỹ học bổng hỗ trợ SV Ngữ văn từ 24/10/2015 đến 29/10/2016

  1. TỒN QUỸ NĂM NGOÁI:
    1. 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4) 150,000,000 =493,200,000 (chưa kể lãi tiết kiệm)

25,605,000: Tiền mặt

 

   II. THU CHI NĂM NAY:

STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN
  Gia đình cố GS. NGND Trần Thanh Đạm 50,000,000
  Báo Thanh Niên, ủng hộ 6 suất học bổng cho SV bị lũ lụt, mỗi suất 5,000,000 30,000,000
  Báo Công An TP.HCM 15,000,000
  Cựu SV Nguyễn Lâm Như Quỳnh (Khóa 2001-2005) 15,000,000
  CT TNHH Hải Nam Dương 6,000,000
  TS. Đỗ Thị Bích Lài 5,000,000
  Cựu SV Thúy Nga (Báo Tuổi trẻ) 5,000,000
  Bà Đỗ Phương Khanh (USA) 1,000,000
  PGS.TS. Lê Trung Hoa 1,000,000
  TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Như 2,000,000
  Nhà báo Linh Thoại (Báo Tuổi trẻ) 500,000
  Lớp Ngữ văn 07A (2007-2011) 500,000
  Cựu SV Nguyễn Thị Bích Đào (Trung tâm Quốc học) 1,000,000
  Cựu SV Nguyễn Thị Hoàng Mai (PT Năng khiếu) 1,000,000
  Cựu SV Ngô Giang Bảo (Khóa 1990-1994) 1,500,000
  PGS.TS. Trần Thị Phương Phương 1,000,000
  Bà quả phụ Trịnh Thị Vóc 1,000,000
  Cựu Phương Khanh (Khóa 1983-1987- Báo Tuổi trẻ) 1,000,000
  Cựu SV Nguyên Hạnh (Báo Tuổi trẻ) 500,000
  Cựu SV Lê Thanh Tâm (Khóa 1978-1982-Báo Tuổi trẻ) 1,000,000
  Cựu SV Ngọc Vinh (Báo Tuổi trẻ) 1,000,000
  Cựu SV Đào Duy Bình (Báo Tuổi trẻ) 1,000,000
  Cựu SV Nguyễn Văn Hiền (Khóa 1990-1994- Báo Phụ nữ) 2,000,000
  Cựu SV Hải Đăng (Khóa 1990-1994- Báo Tuổi trẻ) 2,200,000
  TS. Lê Văn Hỷ 2,000,000
  Cựu SV Hà Thu Huyền (Khóa 1990-1994) 2,000,000
  GS.TS. Huỳnh Như Phương 1.000.000
  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.000.000
  PGS.TS. Đào Ngọc Chương 1,000,000
  Nhà báo Thu An 1,000,000
  Nhà thơ Lê Minh Quốc 1,000,000
  PGS.TS. Võ Văn Nhơn 500,000
  TS. Lê Quang Trường 500,000
  Cựu SV Nguyễn Thị Lưu Phương 200,000
  Cựu SV Phạm Thị Vân Phương 200,000
  CT Chu Minh Background, standy, âm thanh, ánh sáng
  TT Anh Ngữ Study.now 6 suất học bổng tiếng Anh online
  Cựu SV Đinh Khánh Trinh Phiếu mua sách First News trị giá 1,000,000
CỘNG SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP
TỪ 24/10/2015 ĐẾN 29/10/2016
154,600,000

TÌNH HÌNH ĐÓNG GÓP CHO ĐÊM VĂN NGHỆ “HỘI NGỘ KHOA VĂN”

STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN
  Anh Trần Văn Tấn (cựu SV Khóa 1979-1983) 10,000,000
  PGS.TS. Đoàn Lê Giang 1,000,000
  PGS.TS. Trần Lê Hoa Tranh 1,000,000
  TS. La Mai Thi Gia 1,000,000
  TS. Đào Lê Na 1,000,000
Tổng cộng 15,000,000
Đã chi cho đêm văn nghệ 15,000,000
Tồn 0

  1. Tổng Quỹ: Sổ TK: 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4) 150,000,000 = 493,200,000 (chưa tính lãi suất ngân hàng)
  2. Tiền mặt: 25,605,000+154,600,000 = 180,205,000

  1. III.CHI

25 suất HB: 2,000,000 x 25 =                                                  50,000,000

6 suất cho SV vùng bị lũ lụt: 5,000,000 x 6 =                       30,000,000

5 suất thủ khoa đầu vào đầu ra, á khoa đầu vào:                  5,500,000

10 quyển sách nghiên cứu tặng SV có thành tích tốt:          2,400,000

Chi tổ chức lễ trao học bổng (Khởi đầu mới)                              15,000,000

Tổng chi:                                                                               102,900,000

  1. IV.TỒN QUỸ:

180,205,000- 102,900,000= 77,305,000

Gửi thêm 50,000 vào sổ tiết kiệm 150,000,000. Vậy hiện Quỹ còn:

Các sổ tiết kiệm: (1) 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4) 200,000,000 = 543,200,000 (chưa tính lãi suất ngân hàng)

Tiền mặt: 27,305,000

Thông tin truy cập

51570136
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5491
12152
51570136

Thành viên trực tuyến

Đang có 349 khách và không thành viên đang online

Danh mục website