Thông báo

Thông tin truy cập

48749907
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7341
8174
48749907

 • Thành quả nghiên cứu tiểu thuyết Hán văn Nhật Bản tại Trung Quốc, Đài Loan

  (Vũ Thị Thanh Trâm, In trong "Những vấn đề ngữ văn" (Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của Khoa VH&NN) Tiểu thuyết Hán văn Nhật Bản là một bộ phận thuộc văn học Nhật Bản nói chung và văn học chữ Hán Nhật Bản nói riêng. Thế nhưng nếu như thi, từ, thi thoại Hán văn Nhật Bản được các học giả Trung Quốc, Đài Loan quan tâm nghiên cứu từ sớm thì công tác sưu tầm, nghiên cứu và chỉnh lý tiểu thuyết Hán văn Nhật Bản chỉ mới được tiến hành trong hơn hai mươi năm

  Xem chi tiết
 • Điền từ Nhật Bản và những hướng nghiên cứu

  Vũ Thị Thanh Trâm(*)Trong nền văn học chữ Hán của Nhật Bản, nếu như thơ chữ Hán được nhiều người biết đến, thì thể loại từ lại không được phổ biến, tiếp thu như thơ. Tại Nhật Bản, ngoại trừ một số người biết về sự hiện diện của điền từ Nhật Bản, còn đa phần không biết Nhật Bản có điền từ. Ở Việt Nam, chúng ta làm quen với các sáng tác từ Nhật Bản qua công trình Tuyển tập từ Trung Hoa-Nhật Bản của học giả Nguyễn Chí Viễn ([1]). Do đó, mục đích của bài viết

  Xem chi tiết
 • Achivements of researching Japanese Kambun novels in China and Taiwan

  Vu Thi Thanh Tram, MA Faculty of Literature and Linguistics, HCM USSH Abstract Kambun novel is a part of Japanese literature, and also apart of Japanese Kambun literature. However, while Japanese Kambun poem, ci, review literary works were researched by Chinese and Taiwanese scholars for a long time, Japanese Kambun novels have just been collected, researched and edited for 20 years. In the field of researching Japanese Kambun novels, Prof. Wang San Ke of Cheng Kung University, Taiwan have many great achievements. In this paper, I want to introduce the achievements of Chinese and Taiwanese scholars in this field. My

  Xem chi tiết
 • 越中婚俗中的檳榔涵義探析

  壹、前言生產於東南亞各國、中國(南方各地)以及台灣,檳榔為這些地區最有特殊的文化之一。因為嚐嚼檳榔、用之於祭祀、聘禮、定情、請客等等都是越中的傳統風俗。隨著時代的遷移,這些風俗習慣已逐漸沒落。唯一婚姻儀式中的檳榔之地位仍保留如初,更是完全不可缺少之聘禮。

  Xem chi tiết
 • Một số phương thức thư tịch cổ Việt Nam truyền vào Trung Quốc

                Điểm qua lịch sử thư tịch Hán Nôm Việt Nam cho thấy sách vở nước ta nhiều lần bị mất mát hủy diệt, cụ thể như từ năm 1258 đến năm 1288, quân Nguyên Mông Cổ nhiều lần tấn công An Nam, khiến sách vở nước ta không thoát khỏi nạn kiếp bị hủy hoại, bốn bộ Đại Tạng Kinh và Đạo Đức Kinh thỉnh từ Bắc Tống về đều bị lửa thiêu rụi. Đến năm 1371, Trần Nghệ Tông Thiệu Khánh năm thứ hai (1371), quân Chiêm Thành tấn công thành Thăng Long, bắt người cướp của, hủy

  Xem chi tiết
 • Vũ Thị Thanh Trâm

  Vũ Thị Thanh Trâm, TS (2019, Trường Đại học Quốc lập Thành Công/ Cheng Kung, Đài Loan), chuyên ngành Hán Nôm, Văn học cổ Trung Quốc. Có một số bài viết về văn học, văn hoá Việt Nam, Trung Quốc trên tạp chí Nghiên cứu Văn học, Bình luận văn học, sách Huyền thoại và Văn học... Năm 2007, tham gia chương trình tu nghiệp Hán ngữ tại trường Đại học Bình Đông, Đài Loan với học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. LÝ LỊCH KHOA HỌC  I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: VŨ THỊ THANH

  Xem chi tiết
 • 1

Danh mục website