Hệ chính quy Khóa 2002 – 2006

 

LỚP A

 

STT

    MSSV

        HỌ và TÊN

 

  Ghi chú

 
 

1.       

0263027

Vũ Thị Thanh

Hương

 

 

2.       

0263123

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

 

 

3.       

0263128

Nguyễn Ngọc

Tuyển

 

 

4.       

0263130

Võ Tường

Vi

 

 

5.       

0160050

Trần Thị

 

 

6.       

0172055

Nguyễn Thị Hà

Thanh

 

 

7.       

0160038

Hoàng Văn

Dũng

 

 

8.       

0267070

Võ Thị Thảo

Nguyên

 

 

9.       

0160294

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

 

 

10.   

0260002

Lê Hà Tâm

Anh

 

 

11.   

0260004

Đặng Thị Kim

Anh

 

 

12.   

0260006

Lê Thị Lan

Anh

 

 

13.   

0260007

Nguyễn Thị Thúy

Anh

 

 

14.   

0260008

Phan Thị Mai

Anh

 

 

15.   

0260009

Nguyễn Phương

Bình

 

 

16.   

0260011

Phạm Thị

Cương

 

 

17.   

0260015

Dương Thị Mỹ

Châu

 

 

18.   

0260016

Nguyễn Thị Ngọc

Châu

 

 

19.   

0260017

Nguyễn Thị Hồng

Chiên

 

 

20.   

0260019

Hà Đình

Chung

 

 

21.   

0260022

Nguyễn Công

Dũng

 

 

22.   

0260023

Đặng Hữu Hoàng

Dương

 

 

23.   

0260025

Trần Thùy

Dương

 

 

24.   

0260026

Nguyễn Công

Danh

 

 

25.   

0260028

Hà Thị

Dịu

 

 

26.   

0260029

Nguyễn Thị

Dịu

 

 

27.   

0260033

Phạm Thị Phương

Dung

 

 

28.   

0260035

Vũ  Ngọc

Dung

 

 

29.   

0260037

Trần Thị Mỹ

Duyên

 

 

30.   

0260040

Hạ Thị Anh

Đào

 

 

31.   

0260043

Võ Hồ Thục

Đoan

 

 

32.   

0260044

Dương Thanh

Đảo

 

 

33.   

0260045

Trương Thị

Ut

 

 

34.   

0260048

Lê Thị Thanh

Giang

 

 

35.   

0260052

Trịnh Thùy

Giang

 

 

36.   

0260057

Nguyễn Thị Thu

 

 

37.   

0260058

Phan Thị Thúy

 

 

38.   

0260059

Nguyễn Vũ Minh

Hùng

 

 

39.   

0260060

Đoàn Thị Kim

Hồng

 

 

40.   

0260061

Hoàng Thị Thanh

Hồng

 

 

41.   

0260062

Lê Thị Thúy

Hồng

 

 

42.   

0260063

Nguyễn Thị Anh

Hồng

 

 

43.   

0260064

Nguyễn Văn

Hưng

 

 

44.   

0260067

Trần Thị Diệu

Hương

 

 

45.   

0260069

Vũ Thị

Hương

 

 

46.   

0260070

Vũ Thị

Hương

 

 

47.   

0260074

Nguyễn Minh

Hiếu

 

 

48.   

0260076

Nguyễn Thị

Hiền

 

 

49.   

0260077

Trần Minh

Hiền

 

 

50.   

0260078

Trần Thị Thu

Hiền

 

 

51.   

0260083

Trần Ngọc Khởi

Hạ

 

 

52.   

0260084

Cao Thị Hồng

Hạnh

 

 

53.   

0260085

Dương Thị

Hạnh

 

 

54.   

0260086

Hoàng Thị

Hạnh

 

 

55.   

0260087

Lưu Thị Ngọc

Hạnh

 

 

56.   

0260090

Đỗ Quý

Hậu

 

 

57.   

0260092

Lê Nguyệt

Hằng

 

 

58.   

0260093

Nguyễn Thị Thu

Hằng

 

 

59.   

0260094

Trần Thị

Huế

 

 

60.   

0260095

Lê Đình

Huấn

 

 

61.   

0260096

Vũ Thị

Huệ

 

 

62.   

0260097

Phùng Thị Như

Huyên

 

 

63.   

0260099

Lê Thị Thanh

Huyền

 

 

64.   

0260100

MỵThị

Huyền

 

 

65.   

0260102

Nguyễn Thị Xuân

Huyền

 

 

66.   

0260103

Phạm Diệu

Huyền

 

 

67.   

0260104

Phạm Thị Thanh

Huyền

 

 

68.   

0260106

Nguyễn Thị

Hải

 

 

69.   

0260108

Phạm Thị

Khoa

 

 

70.   

0260109

Đặng Phạm Phụng

Kiều

 

 

71.   

0260110

Nguyễn Trường

 

 

72.   

0260111

Nguyễn Thị Phong

Lam

 

 

73.   

0260112

Hoàng Thị

Lan

 

 

74.   

0260113

Hoàng Thị Hương

Lan

 

 

75.   

0260114

Ninh Thị

Lan

 

 

76.   

0260115

Nguyễn Thị

Liễu

 

 

77.   

0260117

Đinh Thị

Linh

 

 

78.   

0260118

Huỳnh Thùy

Linh

 

 

79.   

0260122

Nguyễn Thị Hồng

Loan

 

 

80.   

0260126

Hoàng Thị Khánh

Ly

 

 

81.   

0260128

Trần Thị Ngọc

Mai

 

 

82.   

0260131

Nguyễn Thị

Minh

 

 

83.   

0260132

Nguyễn Hải Kỳ

Nam

 

 

84.   

0260135

Thái Tú

Ngân

 

 

85.   

0260138

Nguyễn Thị

Nga

 

 

86.   

0260142

Lê Ngọc

Nguyên

 

 

87.   

0260228

Nguyễn Công

Toàn

 

 

 

LỚP B

 

STT

    MSSV

        HỌ và TÊN

 

 Ghi chú

 
 

88.   

0260127

Lê Thị Tuyết

Mai

 

 

89.   

0260130

Ngô Trà

Mi

 

 

90.   

0260133

Nguyễn Thành

Nam

 

 

91.   

0260139

Nguyễn Thị Việt

Nga

 

 

92.   

0260140

Trịnh Thị

Nga

 

 

93.   

0260143

Lê Thùy Hoàng

Nguyên

 

 

94.   

0260144

Trần Hạnh

Nguyên

 

 

95.   

0260147

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

 

 

96.   

0260151

Lê Thị Hồng

Nhung

 

 

97.   

0260152

Trần Tư Hồng

Nhung

 

 

98.   

0260155

Vũ Thị

Oanh

 

 

99.   

0260160

Nguyễn Thị Lưu

Phương

 

 

100.           

0260161

Phạm Thị Vân

Phương

 

 

101.           

0260162

Vũ Thị Thu

Phương

 

 

102.           

0260165

Lê Thị

Phượng

 

 

103.           

0260166

Lê Thị Bích

Phượng

 

 

104.           

0260169

Đinh Thị

Quý

 

 

105.           

0260173

Diệp Ai

Quyên

 

 

106.           

0260174

Nguyễn Thị Thu

Quyên

 

 

107.           

0260179

Huỳnh Thị Tuyết

Sương

 

 

108.           

0260180

Võ Thị Thu

Sương

 

 

109.           

0260182

Huỳnh Văn

Sang

 

 

110.           

0260183

Trần Thị Hương

Sen

 

 

111.           

0260184

Bế Thanh

Sơn

 

 

112.           

0260185

Phạm Quốc

Sơn

 

 

113.           

0260187

Ngô Thị Thanh

Tâm

 

 

114.           

0260189

Nguyễn Xuân

Tân

 

 

115.           

0260191

Lê Thị Bé

Tám

 

 

116.           

0260193

Nguyễn Đức

Tính

 

 

117.           

0260195

Ngũ Thị Cẩm

 

 

118.           

0260197

Hồ Sĩ

Thông

 

 

119.           

0260198

Nguyễn Thị Bích

Thủy

 

 

120.           

0260199

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

 

 

121.           

0260200

Trần Thị Thu

Thủy

 

 

122.           

0260201

Lê Thị

Thư

 

 

123.           

0260203

Cao Hồng

Thương

 

 

124.           

0260205

Lê Hoàng

Thao

 

 

125.           

0260206

Mai Thị

Thúy

 

 

126.           

0260207

Nguyễn Thị Kim

Thúy

 

 

127.           

0260208

Nguyễn Thị Minh

Thiên

 

 

128.           

0260209

Nguyễn Thị

Thoa

 

 

129.           

0260210

Nguyễn Thị

Thạch

 

 

130.           

0260211

Lê Thị Hồng

Thịnh

 

 

131.           

0260212

Phạm Văn

Thịnh

 

 

132.           

0260214

Lê Ngọc

Thắng

 

 

133.           

0260215

Hoàng Thị Hoài

Thu

 

 

134.           

0260217

Vũ Thị Kim

Thu

 

 

135.           

0260218

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

 

 

136.           

0260219

Nguyễn Thị Kim

Thơ

 

 

137.           

0260220

Nguyễn Thị

Thơm

 

 

138.           

0260221

Lê Thị Phương

Thảo

 

 

139.           

0260223

Trần Thị Minh

Thảo

 

 

140.           

0260224

Trịnh Thị

Thảo

 

 

141.           

0260226

Viên Ngọc

Tiến

 

 

142.           

0260230

Đinh Kiều Hoa

Trang

 

 

143.           

0260231

Đậu Thùy

Trang

 

 

144.           

0260232

Hà Ngọc

Trang

 

 

145.           

0260233

Tạ Thị Quỳnh

Trang

 

 

146.           

0260234

Lê Vũ Minh

Trúc

 

 

147.           

0260237

Nguyễn Thị Minh

Tuệ

 

 

148.           

0260238

Phạm Thị

Tuyết

 

 

149.           

0260239

Cao Thị Thanh

Tuyền

 

 

150.           

0260240

Phạm Thị

Tuyền

 

 

151.           

0260241

Trần Thị Thanh

Tuyền

 

 

152.           

0260242

Huỳnh Thị Hồng

Uyên

 

 

153.           

0260244

Nguyễn Tuyến

Ước

 

 

154.           

0260245

Huỳnh Thị Bảo

Vân

 

 

155.           

0260246

Nguyễn Thị Ngọc

Vân

 

 

156.           

0260249

Lê Quốc

Vương

 

 

157.           

0260252

Nguyễn Thị Hải

Yến

 

 

158.           

0260254

Vũ Thị

Yến

 

 

159.           

0260255

Hoàng Thị Phương

Thúy

 

 

160.           

0260257

Lê  Phương

Thảo

 

 

161.           

0260259

Phạm Thị

Dung

 

 

162.           

0260262

Đồng Thị

Ngọc

 

 

163.           

0260263

Nguyễn Thị

Quý

 

 

164.           

0260264

Vũ Thị Thanh

Thúy

 

 

165.           

0260265

Lưu Thị Thu

Thủy

 

 

166.           

0260267

Trịnh Thị Mỹ

Tho

 

 

167.           

0260269

Nguyễn Thị

Liên

 

 

 

LỚP NGÔN NGỮ

 

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

1.       

0260001

Hà Thị

Ánh

 

 

168.           

0260003

Nguyễn Thúy

Ánh

 

 

169.           

0260012

Đỗ Hồng

Cường

 

 

170.           

0260021

Ngô Trung

Dũng

 

 

171.           

0260032

Nguyễn Thị

Dung

 

 

172.           

0260036

Trần Ngọc

Duyên

 

 

173.           

0260042

Nguyễn Duy Yên

Đan

 

 

174.           

0260046

Bùi Huỳnh Nhật

Giang

 

 

175.           

0260049

Nguyễn Tường

Giang

 

 

176.           

0260054

Võ Thị Hồng

Gấm

 

 

177.           

0260072

Nguyễn Thị

Hường

 

 

178.           

0260075

Nguyễn Phúc

Hiếu

 

 

179.           

0260082

Ngô Thị

Hoa

 

 

180.           

0260088

Nguyễn Thị Hải

Hạnh

 

 

181.           

0260120

Phạm Thị Như

Linh

 

 

182.           

0260121

Đỗ Thị

Loan

 

 

183.           

0260129

Trịnh Vũ Hoàng

Mai

 

 

184.           

0260141

Nguyễn Thị

Ngoan

 

 

185.           

0260146

Trần Khánh

Nguyệt

 

 

186.           

0260148

Trần Thị Quỳnh

Như

 

 

187.           

0260154

Phạm Thị Thùy

Ninh

 

 

188.           

0260158

Dương Ngọc

Phương

 

 

189.           

0260159

Nguyễn Thanh

Phương

 

 

190.           

0260164

Đặng Huỳnh Diễm

Phương

 

 

191.           

0260167

Phan Vĩnh

Phúc

 

 

192.           

0260170

Đoàn Văn

Quý

 

 

193.           

0260175

Phan Thị Bích

Quyên

 

 

194.           

0260176

Trịnh Đỗ          

Quyên

 

 

195.           

0260177

Nguyễn Văn

Quynh

 

 

196.           

0260181

Trần Ngọc

Sáng

 

 

197.           

0260188

Nguyễn Chí

Tân

 

 

198.           

0260190

Phan Thanh

Tài

 

 

199.           

0260194

Trần Thị Minh

Tính

 

 

200.           

0260202

Trần Thị Anh

Thư

 

 

201.           

0260204

Nguyễn Thị

Thưởng

 

 

202.           

0260216

Nguyễn Thị

Thu

 

 

37

0260225

Võ Nhật Thủy

Tiên

 

 

38

0260243

Phạm Lê

Uyên

 

 

39

0260247

Nguyễn Võ Thị Thu

Vân

 

 

40

0260250

Trần Anh

Vương

 

 

41

0260256

Phan Ngọc Trần Lan

Anh

 

 

42

0260258

Ka

Diên

 

 

 

LỚP HÁN NÔM

 

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

203.           

0260005

Lê Thị Hải

Anh

 

 

204.           

0260030

Huỳnh Thị Mộng

Dung

 

 

205.           

0260034

Phạm Thị thanh

Dung

 

 

206.           

0260041

Nguyễn Thị Anh

Đào

 

 

207.           

0260051

Trần Nguyễn Trường

Giang

 

 

208.           

0260053

Vũ Thị Hương

Giang

 

 

209.           

0260055

Lê Ngọc

Hân

 

 

210.           

0260065

Nguyễn Thị

Hương

 

 

211.           

0260073

Dương Đức

Hiếu

 

 

212.           

0260089

Trần Thị

Hạnh

 

 

213.           

0260091

Đoàn Thị Thu

Hằng

 

 

214.           

0260098

Dương Thị

Huyền

 

 

215.           

0260101

Nguyễn Thị

Huyền

 

 

216.           

0260119

Nguyễn Thị Đỗ

Linh

 

 

217.           

0260123

Phùng Thị Quỳnh

Loan

 

 

218.           

0260125

Nguyễn Thị Bé

Lệ

 

 

219.           

0260137

Lê Minh

Ngọc

 

 

220.           

0260145

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

 

 

221.           

0260150

Bùi Thị Cẩm

Nhung

 

 

222.           

0260153

Đào Bá

Ninh

 

 

223.           

0260171

Đào Thị Thanh

Quỳnh

 

 

224.           

0260172

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

 

 

225.           

0260178

Huỳnh Thị Thảo

Sương

 

 

226.           

0260192

Hoàng Thị

Tín

 

 

227.           

0260222

Nguyễn Thị Xuân

Thảo

 

 

228.           

0260268

Trần Thị

Gương

 

 

229.           

0160149

Đoàn Văn

Quân

 

 

Hệ chính quy Khóa  2001 – 2005

 

VĂN A

 

STT

  MSSV

         HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

1.        

0160001

Tạ Đình Thúy

An

 

 

2.        

0160002

Lê Kim

Anh

 

 

3.        

0160003

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

 

 

4.        

0160005

Nguyễn Thị Vân

Anh

 

 

5.        

0160006

Nguyễn Thị Vân

Anh

 

 

6.        

0160010

Đinh Thị

Bắc

 

 

7.        

0160011

Nguyễn Thị Hồng

Bích

 

 

8.        

0160012

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

 

 

9.        

0160013

Phan Thị

Bình

 

 

10.    

0160014

Nguyễn Thị

Bông

 

 

11.    

0160015

Ng Hh K Ng Diễm

Cầm

 

 

12.    

0160017

Vũ Thị

Chi

 

 

13.    

0160018

Lê Ngọc Kim

Chi

 

 

14.    

0160019

Ng. Hoàng Khánh

Chi

 

 

15.    

0160020

Trần Ngọc

Chi

 

 

16.    

0160021

Trương Thị Quỳnh

Chi

 

 

17.    

0160022

Phạm Thị Thanh

Chi

 

 

18.    

0160025

Kiều Thị

Chiêm

 

 

19.    

0160026

Lê Thị

Chinh

 

 

20.    

0160027

Trần Văn

Chính

 

 

21.    

0160028

Nguyễn Bảo

Cường

 

 

22.    

0160030

Đặng Trung

Cường

Báo Tuổi Trẻ

 

23.    

0160031

Lê Minh

Cường

 

 

24.    

0160032

Trần Thị

Dung

 

 

25.    

0160033

Nguyễn Thị Thùy

Dung

 

 

26.    

0160035

Nguyễn Trang

Dung

 

 

27.    

0160036

Cao Mỹ

Dung

 

 

28.    

0160037

Võ Bá

Dũng

 

 

29.    

0160039

Nguyễn Thị

Dương

 

 

30.    

0160040

Bùi Thị Ngọc

Đào

 

 

31.    

0160042

Nguyễn Thị Thục

Đoan

 

 

32.    

0160044

Nguyễn Thị Ngọc

Giàu

 

 

33.    

0160045

Nguyễn Thị Đông

 

 

34.    

0160046

Trần Trương Diễm

 

 

35.    

0160048

Phan Thị Thanh

 

 

36.    

0160051

Nguyễn Thị Thúy

 

 

37.    

0160054

Trương Thị

 

 

38.    

0160055

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

39.    

0160056

Phạm Thị Phương

Hạ

 

 

40.    

0160058

Nguyễn Mỹ

Hạnh

 

 

41.    

0160059

Ngô Thị

Hạnh

Nxb Thanh niên

 

42.    

0160062

Đỗ Thị

Hằng

 

 

43.    

0160063

Vũ Thị

Hiến

 

 

44.    

0160064

Lê Thế

Hiểu

 

 

45.    

0160065

Hoàng Thị

Hiệp

 

 

46.    

0160066

Trần Thị Thanh

Hoa

 

 

47.    

0160067

Lê Thị

Hoa

 

 

48.    

0160068

Phạm Thị

Hoài

 

 

49.    

0160069

Nguyễn Thị Thanh

Hoài

 

 

50.    

0160070

Ninh Thị Kim

Hoàng

 

 

51.    

0160071

Nguyễn Đình

Hòa

 

 

52.    

0160072

Lê Thị

Hòa

 

 

53.    

0160076

Phạm Thị Thanh

Huyền

 

 

54.    

0160077

Đoàn Thị

Huyền

 

 

55.    

0160078

Phan Thị

Huyền

 

 

56.    

0160079

Nguyễn Thị Lệ

Huyền

Đại học Văn Lang

 

57.    

0160080

Nguyễn Thị Bích

Huyền

 

 

58.    

0160081

Nguyễn Đăng

Hùng

 

 

59.    

0160082

Nguyễn Văn

Hùng

 

 

60.    

0160083

Võ Thiên

Hương

 

 

61.    

0160084

Vũ Thị

Hương

 

 

62.    

0160085

Đỗ Thị

Hường

 

 

63.    

0160086

Lê Thị Minh

Hường

 

 

64.    

0160088

Lê Thị

Hường

 

 

65.    

0160089

Trịnh Thị Thu

Kha

 

 

66.    

0160090

Nguyễn Quốc

Kha

 

 

67.    

0160091

Lê Thị

Khánh

 

 

68.    

0160092

Huỳnh  Duy

Khâm

 

 

69.    

0160093

Nguyễn Văn

Khương

 

 

70.    

0160094

Lê Thị Hoàng

Kiếm

 

 

71.    

0160096

Võ Anh

Kiệt

 

 

72.    

0160097

Nguyễn Thị Phương

Lan

 

 

73.    

0160098

Nguyễn Thị Hồng

Lan

 

 

74.    

0160099

Đinh Nguyễn Mai

Lan

 

 

75.    

0160100

Nguyễn Thị

Lên

 

 

76.    

0160104

Trương Nữ Diệu

Linh

 

 

77.    

0160106

Phan Thị Kim

Loan

 

 

78.    

0160107

Ngô Thị Phương

Loan

 

 

79.    

0160108

Nguyễn Kim

Lộc

 

 

80.    

0160109

Ngô Hữu Kinh

Luân

 

 

81.    

0160110

Võ Thị Thanh

Mai

 

 

82.    

0160111

Phan Thị

 

 

83.    

0160112

Ngô Thị

Mừng

 

 

84.    

0160113

Hoàng Công

Mỹ

 

 

85.    

0160114

Kim Thị

Mỵ

 

 

86.    

0160115

Ngô Thị Mỹ

Nam

 

 

87.    

0160116

Nguyễn Thị Thúy

Nga

 

 

88.    

0160117

Nguyễn Thị Thúy

Nga

 

 

89.    

0160118

Nguyễn Thị Huyền

Nga

 

 

90.    

0160119

Tạ Thị

Ngân

 

 

91.    

0160120

Vũ Thụy Thùy

Ngân

 

 

92.    

0160121

Nguyễn Thị Thùy

Ngân

 

 

93.    

0160123

Trịnh Thị Hải

Ngọc

 

 

94.    

0160124

Trịnh Thị Mỹ

Ngọc

 

 

95.    

0160125

Hứa Thị

Nguyệt

 

 

96.    

0160129

Võ Thanh

Nhiên

Petronas

 

97.    

0160130

Từ Thị Hồng

Nhung

 

 

98.    

0160131

Vi Thị Kim

Nhung

 

 

99.    

0160132

Nguyễn Huỳnh Bảo

Như

 

 

100.           

0160134

Phạm Ngọc Quỳnh

Như

 

 

101.          

0160135

Vũ Thị

Ninh

 

 

102.          

0160137

Phạm Thị Kim

Pha

 

 

103.           

0160138

Nguyễn Thị Hồng

Phấn

 

 

104.           

0160139

Nguyễn Thị

Phấn

 

 

105.           

0160140

Trần Linh

Phong

 

 

106.           

0160141

Đỗ Thị Lan

Phương

 

 

107.           

0160142

Nguyễn Thu

Phương

 

 

108.           

0160143

Lê Hồng

Phước

 

 

109.           

0160144

Bùi Thị

Phương

 

 

110.           

0160192

Nguyễn Thị Ngọc

Tiến

 

 

111.           

0160215

Nguyễn Thị

Vân

 

 

112.           

0160252

Tạ Anh

Thư

Đại học Bình Dương

 

113.          

0160253

Trần Quốc

Huy

 

 

114.           

0160262

Trần Thị Thu

Hồng

 

 

115.           

0160263

Hoàng Thị

Thảo

 

 

116.           

0160277

Lê Thị Phụng

Hảo

 

 

117.           

0160325

Lê Văn

Long

 

 

118.           

0060036

Trần Minh

Hải

 

 

119.           

 0060131

Võ Nhất

Quy

 

 

 

LỚP B

 

STT

  MSSV

   HỌ và TÊN

 

Ghi chú

 
 

1.        

0060056

Nguyễn Thị

Hoan

 

 

2.        

0060134

Ng. Công Trần Phúc

Quyên

 

 

3.        

0072097

Trương Đình Cẩm

Vân

 

 

4.        

0060145

Võ Thị Phượng

Thanh

 

 

5.        

0060232

Phạm Văn

Tuận

 

 

6.        

0160103

Phạm Duy

Linh

 

 

7.        

0160146

Trà Thị Thu

Phượng

 

 

8.        

0160148

Đoàn Kim

Phượng

 

 

9.        

0160150

Nguyễn Việt

Quốc

 

 

10.    

0160151

Đậu Hoàng

Quỳnh

 

 

11.    

0160152

Lê Thị Như

Quỳnh

 

 

12.    

0160153

Lê Thị

Quyên

 

 

13.    

0160155

Võ Thị Hoài

Sâm

 

 

14.    

0160157

Nguyễn Phú Trường

Sơn

 

 

15.    

0160158

Nguyễn Thị Tố

Tâm

 

 

16.    

0160159

Nguyễn Thị Minh

Tâm

 

 

17.    

0160160

Phạm Thị Minh

Tâm

 

 

18.    

0160162

Phùng Thị Ngọc

Thanh

 

 

19.    

0160164

Đoàn Thị Thanh

Thảo

 

 

20.    

0160165

Hồ Thị Thu

Thảo

 

 

21.    

0160166

Phạm Thị Quỳnh

Thảo

 

 

22.    

0160169

Huỳnh Thị Kim

Thảo

 

 

23.    

0160170

Phạm Thị

Thắm

 

 

24.    

0160171

Nguyễn Thị

Thoan

 

 

25.    

0160172

Bùi Thị Kim

Thoa

 

 

26.    

0160173

Nguyễn Như

Thoại

 

 

27.    

0160175

Đàm Thị

Thu

 

 

28.    

0160176

Vũ Thị

Thu

 

 

29.    

0160177

Nguyễn Thị

Thu

 

 

30.    

0160178

Trần Vương

Thuấn

Tin học và đời sống

 

31.    

0160179

Đào Bích

Thuận

 

 

32.    

0160183

Nguyễn Thị

Thúy

 

 

33.    

0160186

Đinh Thái

Thụy

 

 

34.    

0160187

Trần Anh

Thư

 

 

35.    

0160191

Nguyễn Thị Mỹ

Tiến

 

 

36.    

0160193

Nguyễn Thanh

Tòng

 

 

37.    

0160194

Nguyễn Thị Thùy

Trang

 

 

38.    

0160196

Nguyễn Thị Anh

Trâm

 

 

39.    

0160197

Nguyễn Ngọc Bảo

Trâm

 

 

40.    

0160199

Nguyễn Hoàng Bảo

Trân

 

 

41.    

0160200

Hồ Quang

Trinh

ĐH KHXH&NV

 

42.    

0160203

Huỳnh Trí

Trung

 

 

43.    

0160204

Nguyễn Thanh

Trúc

 

 

44.    

0160205

Lê Thị Mỹ

Trưng

 

 

45.    

0160207

Nguyễn Thị Anh

Tuyết

 

 

46.    

0162008

Phạm Thanh Ngọc

Tuyền

 

 

47.    

0160209

Nguyễn Hoàng Cẩm

 

 

48.    

0160210

Nguyễn Công

Tường

 

 

49.    

0160214

Đoàn Ngọc

Vàng

 

 

50.    

0160216

Phạm Thị Tường

Vi

 

 

51.    

0160218

Phạm Thị Tốt

Xinh

 

 

52.    

0160219

Trần Nghi

Xuân

 

 

53.    

0160220

Phạm Thị

Xuân

 

 

54.    

0160222

Dương T

Yến

 

 

55.    

0160223

Huỳnh Huệ

Bình

 

 

56.    

0160226

Phạm Văn

Cương

 

 

57.    

0160227

Lê Thị Kim

Dung

 

 

58.    

0160229

Lưu Thị

Hòa

 

 

59.    

0160234

Ngô Thị Thanh

Tâm

 

 

60.    

0160235

Nguyễn Thanh

Tâm

 

 

61.    

0160236

Phạm Thị

Thanh

 

 

62.    

0160237

Thạch Thị Chan

The

 

 

63.    

0160238

Bùi Thu

Thủy

 

 

64.    

0160239

Vương Mỹ

Vân

 

 

65.    

0160241

Mai Đức Đăng

Khoa

 

 

66.    

0160242

Nguyễn Thị

 

 

67.    

0160246

Bùi Thị

Yến

 

 

68.    

0160247

Trần Hữu

Phúc

 

 

69.    

0160248

Nguyễn Thị Trà

My

 

 

70.    

0160249

Trần Thị Kim

Ngân

 

 

71.    

0160250

Phạm Thị Đăng

Phương

 

 

72.    

0160251

Duyên Thị

 

 

73.    

0160254

Nguyễn Sỹ

Tuyên

 

 

74.    

0160257

Lê Thị

Loan

 

 

75.    

0160258

Trần Lệ

Hằng

 

 

76.    

0160259

Nguyễn Thị Liễu

Huyền

 

 

77.    

0160261

Đào Phương

Quyên

 

 

78.    

0160264

Đỗ Thuỵ Nhã

Đoan

 

 

79.    

0160265

Đỗ Công

Tính

 

 

80.    

0160269

Trần Thị Thu

Ba

 

 

81.    

0160270

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

82.    

0160271

Trần Công

Dũng

 

 

83.    

0160273

Lê Như

Quỳnh

 

 

84.    

0160275

Lê Thị Kim

Hiền

 

 

85.    

0160276

Lý Thị

Lựu

 

 

86.    

0160278

Đinh Nguyễn Vân

Anh

 

 

87.    

0160279

Lê Thị

Chung

 

 

88.    

0160280

Trần Thị

Tùng

 

 

89.    

0160281

Nguyễn Thị

Ngọc

 

 

90.    

0160282

Đồng Thị

Chiến

 

 

91.    

0160284

Đỗ Thị Thanh

Hải

 

 

92.    

0160285

Lê Hải

Nguyên

 

 

93.    

0160286

Huỳnh Thị Thu

Hằng

 

 

94.    

0160287

Lê Thị Cẩm

Chi

 

 

95.    

0160288

Nguyễn Thị

Mầu

 

 

96.    

0160289

Võ Ngọc

Hoàng

 

 

97.    

0160290

Nguyễn Thị Hồng

Vân

 

 

98.    

0160293

Lê Ngọc

Đặng

 

 

99.    

0160295

Lê Thị Anh

Huê

 

 

100.           

0160297

Nguyễn Quan

Thoại

 

 

101.           

0160299

Cao Thị Mỹ

Trang

 

 

102.           

0160301

Đỗ Tiến

Trọng

 

 

103.           

0160304

Phạm Thị

Thúy

 

 

104.           

0160306

Nguyễn Phạm Tú

Trinh

 

 

105.           

0160308

Lưu Phi

Ngọc

 

 

106.           

0160310

Đỗ Thanh

Trang

 

 

107.           

0160312

Huỳnh Thị Anh

Thảo

 

 

108.           

0160315

Mai Đức

Hòa

 

 

109.           

0160317

Phạm Hồ Yến

Phi

 

 

110.           

0160319

Huỳnh Thanh

Thảo

 

 

111.           

0160320

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

 

 

112.           

0160321

Nguyễn Văn

Hậu

 

 

113.           

0160324

Nguyễn Thị Thanh

Loan

 

 

114.           

0164115

Nguyễn Thị Mỹ

Xuân

 

 

115.           

0172064

Nguyễn Thị Hạnh

Thuần

 

 

116.           

0060238

Lâm Huyền

Trang

 

 

 LỚP NGÔN NGỮ

  STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

1.       

0160008

Phạm Hoàng

Ánh

 

 

2.       

0160023

Nguyễn Thái Liên

Chi

 

 

3.       

0160028

Nguyễn Thị Kim

Cương

 

 

4.       

0160034

Tô Mỹ

Dung

 

 

5.       

0160052

Lê Thị Việt

 

 

6.       

0160102

Phạm Thị

Liên

 

 

7.       

0160126

Lê Thị Ái

Nhân

 

 

8.       

0160127

Lê Thị Kiều

Nhi

 

 

9.       

0160128

Trịnh Yến

Nhi

 

 

10.   

0160133

Trang Thị Quỳnh

Như

 

 

11.   

0160136

Lê Thị Hoàng

Oanh

 

 

12.   

0160154

Trần Ngọc Minh

Sa

 

 

13.   

0160168

Trần Mai

Thảo

 

 

14.   

0160182

Huỳnh Cẩm

Thúy

 

 

15.   

0160185

Nguyễn Thị Hồng

Thủy

 

 

16.   

0160189

Lê Thị Thanh

Tiên

 

 

17.   

0160190

Nguyễn Thị Phương

Tiên

 

 

18.   

0160198

Thái Ái

Trân

 

 

19.   

0160201

Nguyễn Minh

Trí

 

 

20.   

0160212

Đinh Khánh

Uyên

 

 

21.   

0160228

Nguyễn Thị Phương

Dung

 

 

22.   

0160243

Lê Thị Hồng

Liên

 

 

23.   

0160244

Hồ Cẩm

 

 

24.   

0160266

Vũ Sỹ

Hoàng

 

 

25.   

0160292

Nguyễn Thị Thái

Trân

 

 

26.   

0160298

Lê Hồng Bảo

Trâm

 

 

27.   

0160300

Phạm Thị Thu

 

 

28.   

0160302

Đỗ Thị

Liễu

 

 

29.   

0160305

Võ Thị Trúc

Phương

 

 

30.   

0160309

Phạm Thị Hồng

Nhung

 

 

31.   

0160322

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

 LỚP HÁN NÔM

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

 Ghi chú

 
 

1.       

0060179

Trương Văn

Trà

 

 

2.       

0160053

Trương Thị Lam

 

 

3.       

0160057

Chu Thị Bích

Hạnh

 

 

4.       

0160047

Nguyễn Thị

 

 

5.       

0160075

Vũ Bá

Hòa

 

 

6.       

0160095

Huỳnh Ngọc Anh

Kiệt

 

 

7.       

0160147

Lý Hồng

Phượng

 

 

8.       

0160156

Trần Ngọc

Sơn

 

 

9.       

0160161

Lê Nhật

Tân

 

 

10.  

0160163

Nguyễn Mai

Thanh

 

 

11.  

0160174

Đỗ Thị Hà

Thơ

 

 

12.  

0160184

Trần Thị Bích

Thủy

 

 

13.  

0160206

Lê Thanh

Trường

 

 

14.  

0160213

Phạm Như

Ứớc

 

 

15.  

0160230

Lê Ngọc

Hân

 

 

16.  

0160260

Lê Thị Bích

Ngọc

 

 

17.  

0160274

Lê Thị Thu

Hương

 

 

18.  

0160311

Trương Thị

Toàn

 

 

19.  

0160313

Trần Thanh Phương

Uyên

 

 

20.  

0160314

Phạm Thị Hồng

Thắm

 

 

 

 

 

 

 

Cử nhân tài năng khóa 2003 - 2007

Cử nhân tài năng khóa 2004-2008

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

0460612

Nguyễn Hà Thảo Chi

 

2

0460478

Đinh Thị Thanh Chúc

 

3

0460033

Lê Thị Gấm

 

4

0460047

Võ Thị Thu Hằng

 

5

0460154

Phùng Thị Thanh Lài

 

6

0460101

Đào Lê Na

 

7

0463062

Hoàng Thuỷ Nguyên

 

8

0460115

Trần Thị Nhài

 

9

0463084

Vũ Thị Thanh Tâm

 

10

0460265

Trần Thị Minh Thu

 

Cử nhân tài năng khóa 2005 - 2009

 

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

0560232

Võ Thị Thu Thảo

 

2

0560236

Thái Thị Thu Thắm

 

3

0560235

Nguyễn Thị Mến

 

4

0560233

Nguyễn Thị Phương Thúy

 

5

0560074

Trương Thị Thu Hương

 

6

0560166

Hà Thị Hoài Thương

 

7

0560160

Nguyễn Thị Hồng Thủy

 

8

0560155

Đỗ Trung Thuận

 

9

0560196

Lê Thị Thanh Vy

 

10

0560173

Trần Thị Huyền Trang

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG

 CỦA QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN NGHÈO QUY TRÌNH QUẢN LÝ QUỸ HỌC BỔNG

 1. Quỹ học bổng Hỗ trợ SV ngữ văn nghèo do GS.Hoàng Như Mai làm chủ tịch có một mục đích duy nhất: cấp học bổng cho SV đang theo học Khoa Văn học và Ngôn ngữ thuộc diện có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Quỹ không chi cho bất cứ mục đích hay đối tựong nào khác.
 2. Quỹ do Ban điều hành của Quỹ phụ trách, bao gồm:

-          GS.Hoàng Như Mai, chủ tịch

-          PGS.TS.Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, uỷ viên

-          TS.Võ Văn Nhơn, Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, uỷ viên thường trực

-          TS.Trần Thị Phương Phương, Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, thủ quỹ.

Quỹ có tài khoản ngân hàng do TS.Võ Văn Nhơn đứng tên.

 1.   Sau mỗi đợt huy động tài trợ, danh sách những nhà tài trợ được tổng kết và gửi đến từng người cùng với thư cám ơn. Đồng thời danh sách ấy được đưa công khai lên website của Khoa Văn học và Ngôn ngữ, địa chỉ: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn
 2. Toàn bộ số tiền tài trợ được gửi Ngân hàng, sổ tiết kiệm được để trong két sắt của Khoa do thủ quỹ giữ chìa khoá.
 3. Sau mỗi đợt phát học bổng, Quỹ đựoc tổng kết và làm báo cáo gửi cho từng nhà tài trợ, đồng thời công bố trên trang web của Khoa. Số còn lại đựoc gửi Ngân hàng, sổ ngân hàng được giữ trong két sắt của Khoa cho đến đợt phát học bổng lần tới.

QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SV

Bước 1 – Đề cử danh sách: Thông qua BCH Đoàn Khoa và bộ phận quản l‎ý sinh viên, các lớp họp xét và gửi danh sách các SV có hoàn cảnh khó khăn lên cho Ban chủ nhiệm Khoa xét duyệt.Bước 2 – Xét duyệt danh sách: Ban chủ nhiệm Khoa Văn học và Ngôn ngữ và đại diện Hội cựu SV Khoa, họp quyết định mức học bổng và xét duyện danh sách SV được nhận học bổng. Mức học bổng thường là 1.000.000đ/suất (Một triệu đồng)/ người. Danh sách cuối cùng được trình qua GS. Hoàng Như Mai quyết định. Bước 3 – Trao học bổng: Học bổng đã được trao tận tay cho SV nghèo, thường vào dịp Ngày Nhà giáo VN 20/11, trước sự chứng kiến của GV trong Khoa và cựu SV.                                        

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 10 năm 2010 

TM.BCN. Khoa Văn học và Ngôn ngữ

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS.Đoàn Lê Giang                                                      

Page 2 of 2

Thông tin truy cập

46761702
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
2557
12001
46761702

Thành viên trực tuyến

Đang có 478 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website