30052024Thu
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Personnel

Nguyen Thi Phuong Thuy

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thuý

2. Ngày sinh: 24/03/1987

3. Nơi sinh: Tây Ninh

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:

6. Học vị: Thạc sĩ                năm đạt: 2011

7. Học hàm:                      năm phong:

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

 
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website    

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 9/2009 đến 7/2010 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV Trợ giảng
Từ 1/2012 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV Giảng viên

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2005 – 2009 ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM Văn học Nhà văn Trúc Hà, cuộc đời và sự nghiệp
Thạc sỹ 2010 - 2011 ĐH Queensland, Australia Viết, biên tập, xuất bản  

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

  • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn

-       Chuyên ngành: Văn học

-       Chuyên môn: Văn học Việt Nam

Hướng nghiên cứu: Văn học Quốc ngữ Nam Bộ, Văn học Việt Nam hiện đại, văn học trẻ

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Khảo sát, đánh giá, và bảo tồn văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1932-1945 ĐHQG 2008-2010 400 Tham gia 22/3/2012 Tốt
2 Sưu tầm, khảo sát, và đánh giá văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1945-1954 ĐHQG 2009-2013 300 Tham gia 18/7/2012 Xuất sắc
3 Hoạt động nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học Quốc ngữ ở Nam Bộ trước 1954 ĐHQG 2013-2016 700 Tham gia Đang thực hiện  
4 Văn học chiến tranh và văn học Mỹ viết về bi kịch người lính trong chiến tranh Việt Nam ĐH KHXH&NV 2013-2014 22 Chủ nhiệm 19/6/2014 Tốt
5 Đặc điểm truyện của người viết trẻ ở TP Hồ Chí Minh (2000-2015) Sở KHCN TP HCM 2014-2015 80 Chủ nhiệm 22/5/2016 Xuất sắc

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          
2          
         

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử (tập 2): Phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc (1862-1945)     Nxb Phụ nữ 2013 Đồng tác giả

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          
2          
         

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Hà Thành”, Tạp chí Nhà Văn, (11), 2010, tr. 66-77.        
2 Nguyễn Thị Phương Thuý, ”Vũ Anh Khanh”, Tạp chí ĐH Sài Gòn, số chuyên đề bình luận văn học, niên giám 2011, tr.78-91.     1859-3208 1
3 Võ Văn Nhơn - Nguyễn Thị Phương Thuý, Vũ Anh Khanh - cây bút hàng đầu của dòng văn học tranh đấu miền Nam 1945-1954”, Nghiên cứu văn học, (1), 2012, tr.45-58.     1859-2856 2
4 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Thư viện nước Úc từ góc nhìn du lịch và văn hoá”, Văn hoá du lịch, (7), 2012, tr.92-100.     1859-3720 1
5 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Giáo dục đại học và sau đại học ở Australia”, Tạp chí ĐH Sài Gòn, số chuyên đề bình luận văn học, 2012, tr.339-343.     1859-3208 1
6 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Tác phẩm ký ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954”, Phát triển Khoa học và Công nghệ, X2, 2013, tr.82-93     1859-0128 2
7 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Văn học vô sản Nhật Bản qua một số tác phẩm tiêu biểu”, Nghiên cứu văn học, (5), 2014, tr.45-54.     1859-2856 2
8 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Một vài đặc điểm truyện của người viết trẻ ở TP HCM những năm đầu thế kỷ XXI”, Nghiên cứu văn học, (4), 2015, tr. 41-50.     1859-2856 2
9 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thuý, “Văn học thịt rường ở TP. Hồ Chí Minh”, Nghiên cứu văn học, (9), 2015, tr. 89-104.     1859-2856 2
10 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Văn học đô thị: khái niệm và đặc điểm”, Tạp chí ĐH Sài Gòn, số chuyên đề bình luận văn học, 2012, tr. 72-83.     1859-3208 1

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1        
2        
       

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Mảng văn học trên báo Sống (1935)”, Hội nghị khoa học sinh viên các trường đại học khoa học cơ bản toàn quốc lần thứ nhất, 12/2009, Đại học Khoa học Huế   Kỷ yếu nội bộ  
2 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Bắc”, Hội thảo Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 8/2010, Bình Dương   Văn hoá-Thông tin, 2010  
3 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Ảnh hưởng của Tự lực văn đoàn lên tiểu thuyết ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945 – 1954”, Hội thảo Phong trào Thơ mới và Tự lực văn đoàn: 80 năm nhìn lại, 10/2012, ĐH Sư phạm TPHCM   Thanh niên, 2013  

4

Nguyễn Thị Phương Thuý-Đặng Thị Hạnh Vân, “Chuẩn chính tả ở một số quốc gia sử dụng tiếng Anh và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Hội thảo Xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng (tiêu đề sách: Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay), tr.493-508, 12/2012, ĐH Sài Gòn, TP HCM   Văn hoá-Văn nghệ, 2014  
5 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thuý, “Cảm hứng đạo lý trong tiểu thuyết Nguyễn Chánh Sắt”, Hội thảo Nhà văn Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947), 7/2013, An Giang   Kỷ yếu nội bộ  
6

Nguyễn Thị Phương Thuý, “Những tranh luận và hướng dẫn về chính tả Quốc Ngữ trên báo chí Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX”, Hội thảo “Chữ Quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và những đóng góp vào văn hoá Việt Nam”, 10/2015, Phú Yên.

  Kỷ yếu nội bộ  

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        
2        
                  

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 2013-nay Tạp chí Văn hoá và Du lịch Thành viên ban biên tập
2      
     

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1      
2      
     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2016

                                                                                                      Nguyễn Thị Phương Thuý                                    

Online Members

We have 161 guests and no members online

Homepage Data

61227089
Today
Yesterday
All
1257
10088
61227089

Show Visitor IP: 44.223.39.67
30-05-2024 03:11