25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo về thời hạn cho HVCH khoá 2009, đợt 2

TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../ TB-VHNN

TP. HCM, ngày 09  tháng 08  năm 2012

THÔNG BÁO

VỀ THỜI HẠN CỦA KHOÁ 2009 ĐỢT 2

Kính gửi:  Các Anh/Chị học viên cao học khoá 2009 đợt 2, Khoa VH-NN

Căn cứ vào quy chế đào tạo khoá 2009 đợt 2 và thời gian trúng tuyển ngày 21/10/2009, nay Khoa VH&NN xin thông báo đến các anh/chị học viên các chuyên ngành: Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học về thời hạn của khoá 2009 đợt 2 như sau:

Do khoá 2009 đợt 2 là khoá học theo quy chế tín chỉ nên thời gian bắt buộc phải hoàn thành luận văn tối đa là 4 năm (hạn chót là ngày 21 tháng 10 năm 2013). Trong đó, gồm 2 năm đúng hạn, 1 năm được gia hạn và chịu sự quản lý của phòng SĐH  (được phép xin bảng điểm, các giấy chứng nhận, giấy xác nhận đang là học viên cao học của trường...) và 1 năm tự do, không còn chịu quản lý của phòng SĐH  (không được phép xin các giấy chứng nhận, giấy xác nhận đang là học viên cao học của trường). Cụ thể:

1.      Thời gian bảo vệ luận văn đúng hạn căn cứ vào quyết định trúng tuyển: hạn chót ngày 21/10/2011.

2.      Thời gian bảo vệ luận văn trễ hạn (không phải đóng lệ phí trễ hạn: 06 tháng kể từ ngày hết hạn): hạn chót ngày 21/04/2012.

3.      Thời gian bảo vệ luận văn trễ hạn (phải đóng lệ phí trễ hạn): từ ngày 22/04/2012 đến ngày 21/10/2013.

4.      Trường hợp đã hoàn thành các chứng chỉ môn chung nhưng còn nợ 01 môn học vẫn được giải quyết cho bảo vệ. Nhưng thời hạn để hoàn thành môn học còn lại là 06 tháng kể từ ngày làm đơn xin gia hạn nợ môn học.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Điện thoại: 09.4569.4569

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TP.Hồ Chí Minh ngày 09  tháng 08  năm 2012                                          

P. TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Nguyễn Ngọc Quận

 

Online Members

We have 227 guests and no members online

Homepage Data

61185877
Today
Yesterday
All
4677
9671
61185877

Show Visitor IP: 44.223.39.67
25-05-2024 15:24