25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Lĩnh vực chuyên môn và chỉ tiêu hướng dẫn NCS tuyển sinh năm 2013

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN VÀ CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

TUYỂN SINH NĂM 2013

(trích thông báo của P.Sau ĐH: http://sdh.hcmussh.edu.vn)

CHUYÊN NGÀNH

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG DẪN NCS

GIẢNG VIÊN

SỐ NCS CÓ THỂ NHẬN HD

Văn học Việt Nam: 62.22.01.21

- Văn học trung cận đại VN

PGS.TS. Lê Giang

- Văn học so sánh Đông Á

- Văn học-tư tưởng Nhật Bản

- Văn học Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

2

- Văn hoá Việt Nam

- Tư tưởng Nho - Phật - Lão Trang

- Lý thuyết thơ ca

TS. Lê Thị Thanh Tâm

3 (đồng HD)

- Nghệ thuật học (Mỹ học phương Đông)

- Văn học Việt Nam hiện đại

TS. Võ Văn Nhơn

- Văn học quốc ngữ Nam Bộ

- Các trường phái phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam

- Lý thuyết văn học và mỹ học, Phê bình văn học

GS.TS. Huỳnh Như Phương

2

- Văn học Việt Nam hiện đại

- Những vấn đề thi pháp của văn học VN hiện đại

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

2

- Những vấn đề lý luận của văn học VN hiện đại

- Văn học Nga, văn học nước ngoài

PGS.TS. Trần Thị Phương Phương

1

- Văn học so sánh

- Văn học phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

- Văn học so sánh Việt Nam và phương Tây

- Văn học phương Tây

TS. Trần Thị Thuận

3 (đồng HD)

- Nghệ thuật học

- Văn học, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là văn học đương đại Trung Quốc

TS. Trần Lê Hoa Tranh

1

- Văn học phương Đông

- Văn học cổ Việt Nam, Trung Quốc

TS. Đoàn Ánh Loan

3 (đồng HD)

- Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo

- Ngữ văn học cổ điển Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Quận

3 (đồng HD)

- Ngữ văn học cổ điển Trung Quốc

- Văn học cổ đại Trung Quốc

TS. Nguyễn Đình Phức

1 (đồng HD)

- Văn học cổ - trung đại Việt Nam

- Giao lưu văn hóa cổ Việt Nam – Trung Quốc

- Thi pháp thơ Đường

-         Lý thuyết văn học

PGS.TS. Phan Thu Hiền

-         Văn học Ấn Độ

-         Văn học phương Đông

-         Văn hóa học và nghiên cứu văn học

-         Văn học Mỹ

TS. Đào Ngọc Chương

3 (đồng HD)

-         Văn học phương Tây

-         Văn học Ấn Độ

TS. Lê Tây

3 (đồng HD)

-         Văn học phương Đông

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS. Mai Cao Chương

3

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS. Nguyễn Lộc

3

- Văn học dân gian

PGS. Chu Xuân Diên

3

- Lý thuyết văn học

GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

3

- Văn học Việt Nam hiện đại

PGS.TS. Trần Hữu Tá

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS.TS. Đoàn Thu Vân

2

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS.TS. Lê Thu Yến

2

- Văn học Việt Nam

TS. Bạch Văn Hợp

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam hiện đại

PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

2

- Văn học dân gian

TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

3 (đồng HD)

- Văn học dân gian

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

2

- Văn học dân gian

PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị

1

- Văn học dân gian

TS. Hồ Quốc Hùng

3 (đồng HD)

- Lý luận văn học

TS. Nguyễn Hoài Thanh

3 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS.TS. Nguyễn Viết Ngoạn

2

- Văn học Nam Bộ

TS. Lê Ngọc Thúy

3 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Kim Châu

3 (đồng HD)

- Lý luận văn học

TS. Nguyễn Khắc Hóa

3 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam hiện đại

TS. Nguyễn Văn Kha

3 (đồng HD)

- Lý thuyết văn học

PGS.TS. Huỳnh Văn Vân

2

- Tiếp nhận văn học

- Lý thuyết văn học

TS. Tào Văn Ân

3 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam hiện đại

- Văn học Việt Nam

TS. Trần Văn Nam

3 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Hồng Nam

3 (đồng HD)

- Ngữ văn Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở

3

- Văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Lâm Điền

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Trần Văn Minh

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Hoa Bằng

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

PGS.TS. Phan Thị Hồng

2

- Văn học Việt Nam

PGS.TS. Phạm Quang Trung

2

- Văn học Việt Nam

TS. Phạm Quốc Ca

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Lê Hồng Phong

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Lê Đình Hảo

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

2 (đồng HD)

- Văn học cổ Trung Quốc

PGS. Trần Xuân Đề

2

Lý luận văn học: 62.22.01.20

- Văn học trung cận đại VN

PGS.TS. Lê Giang

- Văn học-tư tưởng Nhật Bản

- Văn học Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

2

- Văn hoá Việt Nam

- Tư tưởng Nho - Phật - Lão Trang

- Lý thuyết thơ ca

TS. Lê Thị Thanh Tâm

2 (đồng HD)

- Nghệ thuật học (Mỹ học phương Đông)

- Lý luận văn học

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Các trường phái phê bình văn học Phương Tây thế kỷ XX

- Nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam

- Lý thuyết văn học và mỹ học

GS.TS. Huỳnh Như Phương

2

- Lý thuyết và phương pháp phê bình văn học

- Văn học Việt Nam hiện đại

- Những vấn đề thi pháp của văn học VN hiện đại

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

2

- Những vấn đề lý luận của văn học VN hiện đại

- Văn học Nga, văn học nước ngoài

PGS.TS. Trần Thị Phương Phương

1

- Văn học so sánh

- Nghiên cứu một số nền văn học phương Tây dưới góc độ sinh thành

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

- Nghiên cứu quan hệ văn học giữa một số nền văn học, trong đó có quan hệ văn học Việt Nam và một số nền văn phương Tây

- Văn học phương Tây

TS. Trần Thị Thuận

3 (đồng HD)

- Nghệ thuật học

- Văn học, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là văn học đương đại Trung Quốc

TS. Trần Lê Hoa Tranh

1 (đồng HD)

- Văn học phương Đông

- Văn học cổ Việt Nam, Trung Quốc

TS. Đoàn Ánh Loan

3 (đồng HD)

- Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo

- Ngữ văn học cổ điển Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Quận

3 (đồng HD)

- Ngữ văn học cổ điển Trung Quốc

- Văn học cổ đại Trung Quốc

TS. Nguyễn Đình Phức

1 (đồng HD)

- Văn học cổ - trung đại Việt Nam

- Giao lưu văn hóa cổ Việt Nam – Trung Quốc

- Thi pháp thơ Đường

-         Lý thuyết văn học

PGS.TS. Phan Thu Hiền

-         Văn học Ấn Độ

-         Văn học phương Đông

-         Văn hóa học và nghiên cứu văn học

- Văn học Mỹ

TS. Đào Ngọc Chương

3 (đồng HD)

- Văn học phương Tây

- Văn học Ấn Độ

TS. Lê Tây

3 (đồng HD)

- Văn học phương Đông

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS. Mai Cao Chương

2

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS. Nguyễn Lộc

2

- Văn học dân gian

PGS. Chu Xuân Diên

2

- Lý thuyết văn học

GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

3

- Văn học Việt Nam hiện đại

PGS.TS. Trần Hữu Tá

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS.TS. Đoàn Thu Vân

2

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS.TS. Lê Thu Yến

2

- Văn học Việt Nam hiện đại

PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

2

- Văn học dân gian

TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

3 (đồng HD)

- Văn học dân gian

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

2

- Văn học dân gian

PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị

2

- Văn học dân gian

TS. Hồ Quốc Hùng

2 (đồng HD)

- Lý luận văn học

TS. Nguyễn Hoài Thanh

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam trung đại

PGS.TS. Nguyễn Viết Ngoạn

2

- Văn học Nam Bộ

TS. Lê Ngọc Thúy

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam

TS. Nguyễn Kim Châu

2 (đồng HD)

- Lý luận văn học

TS. Nguyễn Khắc Hóa

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam hiện đại

TS. Nguyễn Văn Kha

2 (đồng HD)

- Lý thuyết văn học

PGS.TS. Huỳnh Văn Vân

2

- Tiếp nhận văn học

- Lý thuyết văn học

TS. Tào Văn Ân

2 (đồng HD)

- Văn học Việt Nam hiện đại

Văn học cổ Trung Quốc

PGS. Trần Xuân Đề

2 (đồng HD)

Ngôn ngữ học: 62.22.02.40

- Từ vựng ngữ nghĩa

TS. Nguyễn Hữu Chương

2 (đồng HD)

- Ngữ dụng học

- Danh xưng học (Địa danh học - Nhân danh học)

PGS.TS. Lê Trung Hoa

- Từ nguyên học

- Tiếng Việt trong nhà trường

- Lịch sử tiếng Việt

- Ngôn ngữ học lý thuyết

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

- Những vấn đề ngữ nghĩa học (cú pháp)

- Ngôn ngữ học tri nhận

- Ngôn ngữ học xã hội (các vấn đề ngôn ngữ học xã hội Việt Nam hiện nay : Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Nam Việt Nam, Chính sách ngôn ngữ, Kế họach hóa ngôn ngữ,...)

- Ngôn ngữ học lý thuyết

TS. Đỗ Thị Bích Lài

1 (đồng HD)

- Ngữ pháp học

- Ngữ nghĩa học

- Từ vựng ngữ nghĩa

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

- Phong cách học

- Phân tích diễn ngôn

- Ngôn ngữ văn chương

- Ngôn ngữ báo chí

- Ngôn ngữ hành chính

- Từ vựng ngữ nghĩa

GS.TS. Nguyễn Đức Dân

- Ngữ dụng

- Logic và ngôn ngữ

- Ngữ âm

GS.TS. Bùi Khánh Thế

2

- Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

- Ngôn ngữ đối chiếu

- Lý luận ngôn ngữ

- Từ vựng ngữ nghĩa

PGS.TS. Đặng Ngọc Lệ

- Ngôn ngữ đối chiếu

-  Từ vựng ngữ nghĩa

PGS.TS. Trịnh Sâm

-  Ngữ âm

-  Ngôn ngữ đối chiếu

-  Từ vựng ngữ nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Thị Hai

2

-  Ngữ âm

-  Ngôn ngữ đối chiếu

-   Phương ngữ

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lang

2

- Ngôn ngữ học lý thuyết

PGS.TS. Hoàng Dũng

2

- Ngữ âm học

- Ngôn ngữ học lý thuyết

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng

2

- Từ vựng ngữ nghĩa

-  Ngữ âm học

PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ

-  Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

-  Phong cách học

PGS.TS. Lê Khắc Cường

-  Ngôn ngữ báo chí

- Ngữ âm học

-  Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

- Ngữ âm học

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

2 (đồng HD)

- Ngôn ngữ học lý thuyết

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

2

- Ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt

TS. Nguyễn Hoàng Trung

1 (đồng HD)

- Ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học nhân học

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt

TS. Nguyễn Vân Phổ

2 (đồng HD)

- Tiếng Việt như một ngoại ngữ

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

TS. Nguyễn Thị Kiều Thu

1 (đồng HD)

- Phân tích diễn ngôn

- Ngôn ngữ học xã hội

- Ngữ nghĩa học

PGS.TS. Tô Minh Thanh

- Ngữ dụng học

- Ngôn ngữ học đối chiếu

- Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mĩ và ngôn ngữ học tái sinh

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Phong cách học

TS. Trần Thị Hoa

3 (đồng HD)

- Ngôn ngữ học xã hội

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Phương pháp loại hình và đối chiếu trong Việt ngữ học

TS. Trần Thủy Vịnh

2 (đồng HD)

- Ngữ pháp học

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

PGS.TS. Đinh Điền

2

- Ngôn ngữ học - máy tính

- Ngôn ngữ học ứng dụng

- Ngôn ngữ học thống kê

- Ngôn ngữ học ngữ liệu, từ điển học

- Cú pháp học

TS. Nguyễn Hoàng Tuấn

2 (đồng HD)

- Hình thái học

- Biên phiên dịch

- Ngữ pháp học

TS. Huỳnh Bá Lân

1 (đồng HD)

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu: 62.22.02.41

- Từ vựng ngữ nghĩa

TS. Nguyễn Hữu Chương

2 (đồng HD)

- Ngữ dụng học

- Danh xưng học (Địa danh học - Nhân danh học)

PGS.TS. Lê Trung Hoa

- Từ nguyên học

- Tiếng Việt trong nhà trường

- Lịch sử tiếng Việt

- Ngôn ngữ học lý thuyết

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

- Những vấn đề ngữ nghĩa học (cú pháp)

- Ngôn ngữ học tri nhận

- Ngôn ngữ học xã hội (các vấn đề ngôn ngữ học xã hội Việt Nam hiện nay : Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Nam Việt Nam, Chính sách ngôn ngữ, Kế họach hóa ngôn ngữ,...)

- Ngôn ngữ học lý thuyết

TS. Đỗ Thị Bích Lài

1 (đồng HD)

- Ngữ pháp học

- Ngữ nghĩa học

- Từ vựng ngữ nghĩa

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

- Phong cách học

- Phân tích diễn ngôn

- Ngôn ngữ văn chương

- Ngôn ngữ báo chí

- Ngôn ngữ hành chính

- Từ vựng ngữ nghĩa

GS.TS. Nguyễn Đức Dân

- Ngữ dụng

- Logic và ngôn ngữ

-         Ngữ âm

GS.TS. Bùi Khánh Thế

2

-         Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

-         Ngôn ngữ đối chiếu

-         Lý luận ngôn ngữ

-         Từ vựng ngữ nghĩa

PGS.TS. Đặng Ngọc Lệ

1

-         Ngôn ngữ đối chiếu

-         Từ vựng ngữ nghĩa

PGS.TS. Trịnh Sâm

-         Ngữ âm

-         Ngôn ngữ đối chiếu

-         Từ vựng ngữ nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Thị Hai

2

-         Ngữ âm

-         Ngôn ngữ đối chiếu

-     Phương ngữ học

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lang

2

- Ngôn ngữ học lý thuyết

PGS.TS. Hoàng Dũng

2

- Ngữ âm học

- Ngôn ngữ học lý thuyết

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng

2

- Từ vựng ngữ nghĩa

-         Ngữ âm học

PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ

-         Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

-         Phong cách học

PGS.TS. Lê Khắc Cường

-         Ngôn ngữ báo chí

- Ngữ âm học

- Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

- Ngữ âm học

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

2 (đồng HD)

- Ngôn ngữ học lý thuyết

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

2

- Ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt

TS. Nguyễn Hoàng Trung

1 (đồng HD)

- Ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học nhân học

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt

TS. Nguyễn Vân Phổ

2 (đồng HD)

- Tiếng Việt như một ngoại ngữ

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

TS. Nguyễn Thị Kiều Thu

1 (đồng HD)

- Phân tích diễn ngôn

- Ngôn ngữ học xã hội

- Ngữ nghĩa học

PGS.TS. Tô Minh Thanh

- Ngữ dụng học

- Ngôn ngữ học đối chiếu

- Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mĩ và ngôn ngữ học tái sinh

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

- Phong cách học

TS. Trần Thị Hoa

3 (đồng HD)

- Ngôn ngữ học xã hội

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Phương pháp loại hình và đối chiếu trong Việt ngữ học

TS. Trần Thủy Vịnh

2 (đồng HD)

- Ngữ pháp học

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Ngữ pháp học

TS. Huỳnh Văn Thông

3 (đồng HD)

- Ngôn ngữ báo chí và truyền thông

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

PGS.TS. Đinh Điền

2

- Ngôn ngữ học - máy tính

- Ngôn ngữ học ứng dụng

- Ngôn ngữ học thống kê

- Ngôn ngữ học ngữ liệu, từ điển học

- Cú pháp học

TS. Nguyễn Hoàng Tuấn

2 (đồng HD)

- Hình thái học

- Biên phiên dịch

- Ngữ pháp học

TS. Huỳnh Bá Lân

1 (đồng HD)

Online Members

We have 214 guests and no members online

Homepage Data

61185979
Today
Yesterday
All
4779
9671
61185979

Show Visitor IP: 44.223.39.67
25-05-2024 15:40