25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo v/v Nhập học của HVCH và NCS đợt 1 năm 2014

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

  KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

                                                                                                    

Số:  30  /TB -XHNV-VH&NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

TP. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 08  năm 2014

 

                     

 THÔNG BÁO

          V/v Nhập học của học viên cao học  và nghiên cứu sinh  đợt  1 năm 2014

________________________

 

            Theo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014, Khoa Văn học và Ngôn ngữ trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 đến tham dự buổi gặp mặt đầu năm với Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn và nhận hồ sơ nhập học tại văn phòng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (phòng A 214) vào lúc 9g00, ngày 09/09/2014.

            Do tính chất quan trọng của buổi gặp gỡ, đề nghị các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia đầy đủ và có mặt đúng giờ.

            Trân trọng  kính mời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP khoa.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

PGS.TS. LÊ GIANG

 

 

 

Online Members

We have 169 guests and no members online

Homepage Data

61185506
Today
Yesterday
All
4306
9671
61185506

Show Visitor IP: 44.223.39.67
25-05-2024 14:29