13062024Thu
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Danh sách sinh viên hệ CNTN khoá 9 (2010 - 2014) năm học 2010 - 2011

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG

NĂM HỌC 2010-2011

NGÀNH: VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-XHNV-ĐT ngày 17/6/2011

của Hiệu trưởng trường Đại học KHXH & NV)

KHÓA 9 (2010-2014)

STT

MSSV

SBD

HỌ TÊN

MÔN 1

MÔN 2

MÔN 3

TỔNG

GHI CHÚ

1

1056010014

01122

Thái Cao Trí Cường

6.50

8.00

8.75

23.25

 

2

1056010024

02364

Lê Trần Thùy Dương

7.50

6.25

6.75

20.50

 

3

1056010050

02877

Đinh Thị Hiền

7.00

5.00

6.25

18.25

 

4

1056010051

02879

Đỗ Thị Diệu Hiền

6.00

7.00

6.50

19.50

 

5

1056010058

03071

Trương Bảo Hòa

6.50

7.00

7.25

20.75

 

6

1056010064

01423

Phan Thị Diễm Hồng

6.75

7.75

7.25

21.75

 

7

1056010077

01164

Vũ Nguyễn Nam Khuê

9.00

8.00

8.00

25.00

 

8

1056010094

01180

Lăng Đức Lợi

6.75

7.00

8.00

21.75

 

9

1056010101

03865

Đặng Thị Tuyết Mai

6.25

5.25

7.00

18.50

 

10

1056010124

04289

Trương Thị Thanh Nhã

6.00

6.50

6.25

18.75

 

11

1056010155

01578

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

6.00

6.50

6.75

19.25

 

12

1056010162

10375

Lê Trường Sơn

7.25

7.75

7.00

22.00

 

13

1056010163

10396

Thái Nguyễn Hồng Sương

7.25

7.75

8.25

23.25

 

14

1056010166

05014

Lê Vũ Hồng Thanh

8.00

7.50

7.75

23.25

 

15

1056010167

05016

Nguyễn Châu Thanh

6.00

8.00

7.75

21.75

 

16

1056010200

05561

Phạm Thị Thư

6.50

9.00

7.75

23.25

 

17

1056010215

01702

Lê Thị Bảo Trâm

6.75

5.25

6.50

18.50

 

18

1056010224

11779

Lê Khánh Trung

7.25

6.00

6.75

20.00

 

19

1056010236

01738

Nguyễn Thị Kim Tuyền

6.50

6.00

5.50

18.00

 

20

1056010244

16216

Trần Phương Vi

6.50

6.00

5.50

18.00

 

Tổng số: 20 sinh viên

 

                                                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2011

                                                                                                                                 KT Hiệu trưởng

                                                                                                                                Phó hiệu trưởng

                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                             TS. Lê Hữu Phước

 

Online Members

We have 222 guests and no members online

Homepage Data

61388521
Today
Yesterday
All
7966
9260
61388521

Show Visitor IP: 3.236.83.154
13-06-2024 23:28