14062024Fri
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Kết quả bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá 2009-2013 hệ CNTN

KẾT QUẢ

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHÓA 2009 – 2013

HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

Tiểu ban: VĂN HỌC

 

STT

HỌ VÀ TÊN
SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI

ĐIỂM

SỐ

CHỮ

1

Lê Thu Hồng

Tìm hiểu Văn học dân gian Đồng Tháp (Giới thiệu, chỉnh lý, phân loại tài liệu sưu tầm điền dã tại xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp của Khoa Ngữ văn Trường ĐHTH TPHCM năm 1978)

9,0

Chín chẵn

2

Trần Phượng Linh

Hiện tượng liên văn bản trong tác phẩm Lời tiên tri của giọt sương của Nhật Chiêu

10,0

Mười chẵn

3

Trần Thảo Linh

Nghệ thuật sáng tạo tiểu thuyết của Milan Kundera qua Sự bất tử

9,5

Chín rưỡi

4

Nguyễn Ngọc Thảo Như

Tiểu thuyết của các nhà văn nữ Nam Bộ đầu thế kỉ XX nhìn từ phê bình xã hội học

9,5

Chín rưỡi

 Tiểu ban: NGÔN NGỮ -  HÁN NÔM

STT

HỌ VÀ TÊN
SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI

ĐIỂM

SỐ

CHỮ

1

Nguyễn Thị Hải Oanh

Ngôn ngữ lứa tuổi thanh thiếu niên trên báo Hoa học trò và Mực tím

8,0

Tám chẵn

2

Ngyễn Thị Kim Thoa

Ẩn dụ tri nhận về con người trong văn chương dân gian Nam Bộ

10,0

Mười chẵn

3

Nguyễn Thị Bảo Anh

Phiên dịch đối sánh 10 hồi đầu của Ngọc Kiều LêNgọc Kiều Lê tân truyện

10,0

Mười chẵn

4

Phan Thị Diễm

Giới thiệu, phiên dịch Yên Đài anh thoại khúc của Bùi Quỹ

9,5

Chín rưỡi

5

Đặng Thị Thủy Tiên

Đặc điểm ngôn ngữ văn tự trong Hoàng Lê nhất thống chí

Chưa có điểm

Tổng cộng: 09 khóa luận

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng  7  năm 2013

                                                                                       Trưởng Khoa / Chủ tịch hội đồng

                                                                                                            (đã ký)    

                                                                                                           PGS.TS. LÊ GIANG                                                                         

Online Members

We have 219 guests and no members online

Homepage Data

61388859
Today
Yesterday
All
73
8231
61388859

Show Visitor IP: 3.236.83.154
14-06-2024 00:10