14062024Fri
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Some of the similar in poetry of new moon’s faction and the romantic poetry movement in Viet Nam

Dinh Phan Cam Van, PhD

(HCMC University of Pedagogy)

 

ABSTRACT

 

  There are several steps which change vigorously in a strong way when going in to the Chinese modern literature and Viet Nam. In Chinese schools are being opened , allegation rises in literature organization very fast, states break through both in thought and art. The atmosphere in Viet Nam is not lively as Chinese, however is still has some parts, new trends in literature bring a face renovation for home country. The most we concern is that the romantic poetry movement start in two countries where confucianism have dominated for a long time. Some of the similar in poetry of New Moon’s faction and the romantic poetry movement in Viet Nam that has regulation of literature foundations which have passed middle stage and going in to the modern times. We like to emphasize the East’s lasting value ,however in the Chinese poetry modernize and Viet Nam. The more the modernize process like Europe the more good ,is it right ? It is how the Chinese’s countries receive Europe cultural. The renew process is not the process that lost our self. We will state in detail about New Moon’s faction matters and Viet Nam’s romantic poetry movement in our topic .

 

 

 Một số tương đồng giữa thơ ca của Tân Nguyệt phái

và phong trào thơ ca lãng mạn Việt Nam 1930 – 1945

 

Bước vào thời cận đại văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam đều có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ở Trung Quốc là sự nở rộ của các trường phái, các tổ chức văn học với nhiều chủ trương, tuyên bố có tính đột phá cả về tư tưởng lẫn nghệ thuật. Ở Việt Nam không khí tuy không sôi nổi như Trung Quốc nhưng cũng đã có những bộ phận , những trào lưu văn học mới ra đời đem lại diện mạo cách tân cho văn học nước nhà. Điều chúng tôi quan tâm hơn cả là sự ra đời của trào lưu thơ ca lãng mạn ở hai đất nước mà Nho giáo đã thống trị rất dài lâu. Những tương đồng giữa thơ ca của Tân Nguyệt phái và phong trào thơ ca lãng mạn Việt Nam mang tính quy luật của những nền văn học bước qua giai đọan trung đại tiến vào thời kỳ cận hiện đại. Tuy nhiên trong quá trình hiện đại hóa của thơ ca Trung Quốc và Việt Nam chúng tôi muốn nhấn mạnh những giá trị phương Đông vững bền. Quá trình hiện đại hóa không phải càng giống châu Âu càng tốt mà là các nước trong khu vực văn hóa Hán đã tiếp thu châu Âu như thế nào ?Quá trình làm mới mình không phải là quá trình đánh mất mình.  Những vấn đề cụ thể về Tân Nguyệt phái và phong trào thơ ca lãng mạn Việt Nam sẽ được chi tiết trong bài viết của chúng tôi.

 

TS. Đinh Phan Cẩm Vân

Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Tel: 01688997785

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

Online Members

We have 223 guests and no members online

Homepage Data

61388855
Today
Yesterday
All
69
8231
61388855

Show Visitor IP: 3.236.83.154
14-06-2024 00:09