14062024Fri
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

THE MODERNIZATION PROCESS OF CHINESE LITERATURE IN THE PERCEPTIONS IN VIETNAM FROM THE LAST OF 19TH TO EARLY 20TH CENTURY

Nguyen Van Hieu, PhD

(HCMC-USSH)

 

ABSTRACT

 

The process of literary modernization in China and Vietnam had been taking place almost at the same time, from the last of the 19th century to the first part of the 20th century. In its specific – historical context, this process was perceived as the one of building up a new literature connecting closely with the internal socio–cultural movements in the both countries under the impacts of Western culture and civilization.

 

Traditionally, Vietnamese literature and Chinese literature had losts of  features in common and had a very close relationship.  However, the literary modernization in the two countries had many differences. This research paper aimed to investigate the perceptions of Chinese literary modernization in Vietnam in the period of last 19th century – first part of 20th century to get a better understanding of the cultural relationship between the two countries in the new context and to find out the differences, the similarities also, in the process of literary modernization in both countries. This paper is also expected to have some lessons from what are investigated for modernizing literature in our time.    

 

Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc trong

tiếp nhận ở Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20

         

          Quá trình hiện đại hóa văn học ở Trung Quốc và Việt Nam diễn ra gần như đồng thời, từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Trong bối cảnh lịch sử - cụ thể của nó, quá trình này được hiểu là quá trình xây dựng nền văn học mới gắn với những vận động nội tại của văn hóa - xã hội ở hai nước dưới sức tác động của văn hóa, văn minh phương Tây.

          Trong truyền thống, văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam có nhiều tương đồng và có quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa văn học ở hai nước có nhiều điểm rất khác biệt. Bài viết khảo sát sự tiếp nhận quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc ở Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 nhằm góp phần hiểu thêm quan hệ văn hóa giữa hai nước trong bối cảnh mới, tìm hiểu tương đồng và khác biệt trong quá trình hiện đại hóa văn học giữa hai nước và góp phần rút ra một số bài học về hiện đại hóa văn học trong thời kỳ hiện đại.

 

Nguyễn Văn Hiệu, Tiến sĩ

Nơi công tác:   Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH-NV, ĐHQG TP.HCM

Số điện thoại:        (08) 54327190 ;               0977986132

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH-NV

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TPHCM

Online Members

We have 210 guests and no members online

Homepage Data

61402527
Today
Yesterday
All
13741
8231
61402527

Show Visitor IP: 100.28.2.72
14-06-2024 16:25