25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo v/v đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013 - 2014

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                     ___­­­­___________________________                

Số: 17/TB-XHNV-QLKH-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ____________________________________________

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2013

                     

THÔNG BÁO

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014

________________________

Phòng Quản lý Khoa học – Dự án đề nghị quý Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên trong đơn vị về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (năm học 2013 – 2014) như sau:

        1) Sinh viên muốn đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cần:

        - Đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 5 người (xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên, cộng tác viên).

- Thể lệ đăng ký: nộp 1 bản đề cương nghiên cứu theo mẫu đính kèm.

- Đề cương nghiên cứu được nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa/Bộ môn theo thời  hạn, từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ hai 11/3/2013.

2) Qui trình xét duyệt đề tài:

-  Để sinh viên có thể lựa chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành đã học và theo định hướng chung, đề nghị Khoa/ Bộ môn chú ý hướng dẫn cho sinh viên trong việc lựa chọn đề tài: tập trung vào những đề tài có tính mới, khả năng ứng dụng cao, gần với thực tiễn cuộc sống, tiếp cận hướng nghiên cứu của Khoa/ Bộ môn, tránh những đề tài trái chuyên ngành đang học hoặc tản mạn.

         - Sau khi nhận đề cương đăng ký của sinh viên, đề nghị quý Khoa/Bộ môn tiến hành theo các bước hướng dẫn (đính kèm công văn này).

            Thời hạn cuối Phòng QLKH – DA tiếp nhận bảng tổng hợp danh sách đề tài đăng ký NCKH và đề cương của sinh viên là ngày thứ năm 28/3/2013.

            Trường sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu.

 Để việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên thực hiện đúng thời hạn, kính đề nghị các Khoa/Bộ môn triển khai đúng tiến độ.

 Trân trọng.

Nơi nhận:                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

-Các đơn vị;                                                     TRƯỞNG PHÒNG QLKH-DA

-Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-Lưu: HC-TH; QLKH-DA

                                                                                 

                                                                                  TS. Nguyễn Ngọc Thơ

                       

      Lưu ý: Xem các thông tin về Bảng hướng dẫn, Mẫu Đề cương, Danh sách đăng kí đề tài ở tập tin đính kèm.

Online Members

We have 189 guests and no members online

Homepage Data

61185753
Today
Yesterday
All
4553
9671
61185753

Show Visitor IP: 44.223.39.67
25-05-2024 15:08