25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường được nhận kinh phí hỗ trợ năm học 2009 - 2010

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 641/ XHNV-SĐH &QLKH

                                                                                             

                                                                                                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ

(NĂM HỌC 2009 –2010)

 

TT

Tên công trình

Sinh viên thực hiện

Người hướng dẫn

 

Kinh phí hỗ trợ   (đồng)

 

2.  KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ (37 ĐT)

 

 

1.     

So sánh truyện cười dân gian người Kinh với truyện cười dân gian các dân tộc ít người Việt Nam

Nguyễn Thị Phượng

CN. Nguyễn Hữu Ái

800,000

2.     

So sánh truyện cổ Êđê và truyện cổ Mơ Nông

Thân Thị Loan

ThS. Phan Xuân Viện

 

800,000

3.     

Nguồn gốc dân tộc của một số lễ hội truyền thống trong ca dao miền biển tỉnh Quảng Nam

Lê Thị Minh Tâm

ThS. La Mai Thi Gia

900,000

4.     

Tìm hiểu nguồn gốc và đặc điểm của làn điệu vọng cổ

Nguyễn Thị Cẩm Liền

CN. Đào Lê Na

900,000

5.     

Nghệ thuật trang phục Trung Quốc trong Hồng Lâu Mộng

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

TS. Trần Lê Hoa Tranh

800,000

6.     

Yếu tố Phật giáo trong một số tác phẩm văn học truyền thống Thái Lan

Hoàng Thị Ngọc Linh

ThS. Đào Thị Diễm Trang

800,000

7.     

Tình hình dịch thuật và giới thiệu tác phẩm văn học nước ngoài ở Việt Nam (qua khảo sát thị trường sách văn học hiện nay).

Lê Thị Kim Loan

TS. Trần Thị Thuận

800,000

8.     

Tìm hiểu kịch Alexander Ostrosky

Đào Nguyễn Phương Linh

TS. Trần Thị Phương Phương

800,000

9.     

Tiểu thuyết viết về chiến tranh của Eric-Maria Remarque

Nguyễn Ngọc Định

TS. Nguyễn Hữu Hiếu

800,000

10.

Cái trống thiếc-từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh

Trần Thị Thanh Hương

ThS. Hồ Khánh Vân

800,000

11.

Hình tượng chinh phu, chinh phụ trong thơ Đường

Nguyễn Quốc Thịnh

ThS. Nguyễn Văn Hoài

 

800,000

12.

Những thành tựu nghiên cứu về văn học Việt Nam thế kỉ XV

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

800,000

13.

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân trong tập truyện ngắn Yêu ngôn

Lương Thị Hoài Tâm

GV. Trần Ngọc Hồng

800,000

14.

Giá trị thơ Ngân Giang

Nguyễn Thị Giang (CN)

Hoàng Thị Hoa

Võ Quốc Việt

ThS. Phan Mạnh Hùng

1,000,000

15.

Thơ Haiku Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Yến

 

CN. Ngô Trà Mi

800,000

16.

Đề tài viết về Bác Hồ trong thơ Viễn Phương và Hải Như

Trần Thị Minh Tú

PGS.TS. Lê Tiến Dũng

800,000

17.

Mối quan hệ giữa văn học và giáo dục qua những bài văn trong sách giáo khoa trung học

Nguyễn Thị Thu Hương

PGS.TS. Huỳnh Như Phương

900,000

18.

Biển trong văn học cổ điển Việt Nam

 

Phùng Thị Hạ Nguyên

PGS.TS. Lê Giang

800,000

19.

Sự nghiệp văn học của nhà văn Vũ Anh Khanh

 

Quách Thị Lý

TS. Võ Văn Nhơn

800,000

20.

Nghệ thuật phóng tác của Hồ Biểu Chánh trong tiểu thuyết Ngọn cỏ gió đùa

Phan Thị Thu Hiền

ThS. Phan Mạnh Hùng

800,000

21.

Cuộc vận động đổi mới văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX qua Đông Dương Tạp Chí

Ngô Thị Thanh Loan

PGS.TS. Lê Giang

800,000

22.

Tìm hiểu về nhóm thơ Dạ Đài

Dương Thị Việt Ly

PGS.TS. Huỳnh Như Phương

800,000

23.

Vài nét về ca dao Quảng Ngãi

Lê Thị Huyền Trang

PGS.TS. Lê Trung Hoa

 

900,000

24.

Thiền đạo và thi ca trong thơ Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông

Nguyễn Thị Huệ

PGS.TS. Nguyễn công Lý

800,000

25.

Ẩn dụ, hoán dụ trong thơ Nguyễn Bính

Huỳnh Ngọc Khuyên

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

800,000

26.

Phương thức tu từ trong tác phẩm  Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng

Trần Thị Thúy An

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

800,000

27.

Sơ khảo từ địa phương trong sinh hoạt và văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

Từ Thiện Long (CN)

Nguyễn Xuân Nam

PGS. TS. Nguyễn Công Đức

1,000,000

28.

Tìm hiểu các địa danh ở thành phố Huế

Chế Trần Diệu Ánh

PGS. TS. Lê Trung Hoa

 

900,000

29.

Từ ghép đẳng lập gồm hai yếu tố gần nghĩa và đồng nghĩa trong hai phương ngữ Bắc Bộ và Nam Bộ

 

Nguyễn Thị Diễm Ly

TS. Đỗ Thị Bích Lài

900,000

30.

Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của sinh viên Đại học KHXH&NV TP. HCM hiện nay.

Đoàn Thị Minh Châu  (CN)

Trần Thị Hoài Thu

Trần Thị Diệu Phương

TS. Nguyễn Hữu Chương

1,000,000

31.

Việc sử dụng từ gốc tiếng Anh trên báo Tuổi Trẻ năm 2008

Bùi Quang Thục Anh

 

TS. Đỗ Thị Bích Lài

800,000

32.

Hoán dụ trong Truyện Kiều

Đinh Thị Minh Ngọc

TS. Nguyễn Hữu Chương

800,000

33.

Sưu tầm, giới thiệu, phiên dịch di sản Hán Nôm ở Quận 9, TP HCM

Lê Thị Cẩm Tú (CN)

Tập thể lớp HN2

ThS. Lê Quang Trường

1,300,000

34.

Khảo sát điền dã về văn học người Hoa ở TP Hồ Chí Minh

Phạm Thị Lành

 

TS. Nguyễn Đình Phức

900,000

35.

Nghệ thuật dịch Chinh Phụ Ngâm qua bản dịch hiện hành

Nguyễn Thị Vân

TS. Nguyễn Ngọc Quận

800,000

36.

So sánh hai xu hướng trong phong cách từ của Lý Thanh Chiếu

Phạm Nhật Khang

TS. Nguyễn Đình Phức

800,000

37.

Thực trạng áp dụng học chế tín chỉ tại trường ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP HCM dưới góc nhìn sinh viên

 

Nguyễn Như Bình (CN)

Ngô Thị Bích

Nguyễn Thị Bình

Trần Thi Ca

Trần Thị Bách Chi

ThS. Lê Thụy Tường Vy

1,200,000

 

 

F Ghi chú:

1. Để khuyến khích hoạt động NCKH của sinh viên, hầu hết các ĐT (đề tài) do Khoa/Bộ môn đề xuất đều được duyệt.Không xét duyệt

     những đề tài có mục đích NC không rõ, vấn đề NC không mới, trùng hợp với đề tài đã và đang nghiên cứu hoặc không phù hợp với

    chuyên ngành.

2. Kinh phí hỗ trợ theo mức: từ 800.000đồng đến 1.300.000 đồng tuỳ thuộc vào đề tài cần tiến hành điều tra, điền dã để lấy tư liệu.  

3. Thời gian nhận kinh phí hỗ trợ sẽ thông báo sau.

4. Nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với sinh viên đã đăng ký đề tài, nhận kinh phí hỗ trợ nhưng không thực hiện với lý do không

    chính đáng;

5. Đề nghị các Khoa/Bộ môn theo dõi đôn đốc sinh viên thực hiện ĐT đúng thời gian và đảm bảo chất lượng;

6. Đối với các đề tài có số lượng sinh viên trên 5 (kể cả CNĐT), cần chỉnh lại theo đúng qui định (tối đa là 5 thành viên), số còn lại là

    cộng tác viên

7. Những ĐT đạt kết quả xuất sắc sẽ được hỗ trợ tiếp kinh phí để nâng cấp, gửi dự thi giải EUREKA Thành đoàn và Giải thưởng Sinh

    viên nghiên cứu khoa học 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các giải khác.

8.Các chi tiết trong danh sách trên cần điều chỉnh đề nghị liên hệ với Phòng Sau Đại học – Quản lý Khoa học.

 

 - Hạn cuối sinh viên/nhóm sinh viên nộp toàn văn đề tài cho Khoa/Bộ môn dự kiến 12 tháng 4 năm 2010.

 

 

   Nơi nhận:                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị;                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu P. SĐH-QLKH, P. TC-HC.                                                              PGS. TS. Võ Văn Sen                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Members

We have 168 guests and no members online

Homepage Data

61185531
Today
Yesterday
All
4331
9671
61185531

Show Visitor IP: 44.223.39.67
25-05-2024 14:32