Bộ môn Văn học nước ngoài và Văn học so sánh

Bộ môn Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh trước đây là bộ môn Văn học Nước ngoài. Năm 2007, do nhu cầu về chuyên môn, sự phát triển của khoa học văn học và khả năng đào tạo của bộ môn, bộ môn được đổi tên thành Văn học Nước...

Nhân sự:

Trưởng Bộ môn - Trần Lê Hoa Tranh

Trần Thị Phương Phương

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

Ngô Trà Mi

Lê Thị Kim Loan

Bộ môn Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh trước đây là bộ môn Văn học Nước ngoài. Năm 2007, do nhu cầu về chuyên môn, sự phát triển của khoa học văn học và khả năng đào tạo của bộ môn, bộ môn được đổi tên thành Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh với những định hướng đào tạo và nghiên cứu rộng rãi hơn.

Về nhân sự, tham gia giảng dạy về văn học nước ngoài và văn học so sánh hiện có 9 giảng viên, trong đó có 5 Phó giáo sư - tiến sĩ, , 3 nghiên cứu sinh. Ngoài số giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên trên, ở bậc sau đại học, bộ môn còn mời nhiều giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực lí luận, phê bình văn học và văn học nước ngoài từ các Viện và trường đại học khác tham gia công tác đào tạo.
 Về mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn:
- Đào tạo bậc đại học: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử và thành tựu văn học của các nền và các vùng văn học tiêu biểu của văn học thế giới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nền văn học hàng đầu, những nền văn học mang hình ảnh đối tác văn học của văn học Việt Nam, như văn học Trung quốc, văn học Pháp, văn học Nga, văn học Hoa Kỳ, văn học Anh…, và những nền (hoặc vùng) văn học của các dân tộc có những gần gũi với Việt Nam về điạ – lịch sử – văn hoá, như văn học Đông Á, văn học Đông Nam Á, văn học Trung cận đông, văn học Ấn Độ…
- Đào tạo bậc sau đại học: cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát, nâng cao và có tính lí thuyết về nhũng vấn đề quan trọng của văn học nước ngoài, cũng như những thành tựu lớn của khoa văn học, nhằm giúp cho người học có đủ điều kiện để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống văn học.
- Nghiên cứu khoa học: được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học trong bộ môn thường xuyên được quan tâm. Hiện nay, ngoài những công trình đã được hoàn thành và công bố (như về văn học hiện thực Nga, văn học trung đại Anh, văn học Trung quốc đương đại…), bộ môn đang tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu thuộc các cấp Đại học Quốc gia và cấp trường về các vấn đề của văn học Nga, văn học Pháp, văn học Anh – Mỹ…

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website