Ngô Trà Mi

Ngotrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: NGÔ TRÀ MI

2. Ngày sinh: 18/02/1984

3. Nơi sinh: Quảng Nam

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ: Giảng viên

6. Học vị: Thạc sĩ                                năm đạt: 2011

7. Học hàm:                      năm phong:

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM Ngô Trà Mi
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

        
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.vanhoc-ngonngu.edu.vn  

 9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh   X     X     X   x    
2 Tiếng Trung     X     X   X     x  
3 Tiếng Nhật     X     X   X     X  

 10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2007 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ Giảng viên
Từ … đến …    
Từ … đến …    

 11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Cao đẳng … - …      
Đại học 2002 - 2006 K.VH&NN, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-TPHCM Văn học Yếu tố hậu hiện đại trong một số truyện ngắn phương Đông (Qua tác phẩm của Murakami Haruki và Tàn Tuyết)
Thạc sỹ 2007 - 2011 K.VH&NN, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-TPHCM Văn học nước ngoài « Chẩm thảo tử » của Sei Shonagon trong thể loại tùy bút cổ điển Nhật Bản
Tiến sỹ 2011 – nay K.VH&NN, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-TPHCM Lý luận văn học

Một số phạm trù mỹ học trong văn học cổ điển Nhật Bản

Chưa hoàn thành

 12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Văn học Nhật Bản, Văn học cổ điển VN thế kỷ XVIII- XIX

-       Chuyên ngành: Văn học Nhật Bản, Văn học Việt Nam

-       Chuyên môn: Văn học

 • Hướng nghiên cứu: Văn học tuỳ bút nhật ký Nhật Bản, Mỹ học Nhật Bản, Văn học yêu nước Nam Bộ

 II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Biên dịch Văn học Nhật Bản từ khởi thuỷ đến 1868 Cấp trường 1 năm 15.000.000 Chủ nhiệm 12/2010 Tốt
2 Hán Nôm Nam Bộ       Tham gia    
3. Hoạt động nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học quốc ngữ ở Nam Bộ trước 1954       Tham gia    
4. Lịch sử Hán học Việt Nam qua khẩu thuật       Tham gia    

 2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          
2          
         

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh Sách tham khảo ISBN:978-604-58-0164-2 NXB Tổng hợp TP.HCM 2011 Đồng tác giả
2 Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á Sách tham khảo ISBN: 978-604-0633-2 NXB Văn hoá Văn nghệ 2013 Đồng tác giả
           

 2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1 Ngo Tra Mi, Murakami Haruki and Young Vietnamese Reader, Japanese Stuedies around the World 2014, Edited by Nayan Guo, International Research Center for Japanese Studies Nichibunken, Kyoto, Japan 2014   ISBN 978-4-901558-73-0  
2          
         

 2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Ngô Trà Mi, Cội nguồn thể loại tùy bút Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 2-2012, 65-83 2012   ISSN 1859-2856  
2 Ngô Trà Mi, Cảm thức Okashi trong “Chẩm thảo tử” của Sei Shônagon, Niên giám Bình luận văn học 2011 2011      
3 Ngô Trà Mi, Hội họa cổ điển Trung Hoa trong “Hồng lâu mộng”, Tạp chí Văn hóa và Du lịch Sài Gòn, số 11/2012 2012      
4 Ngô Trà Mi, Quan niệm về vô thường trong thể thơ từ thế (jisei no shi) của các thiền sư Nhật Bản thời Kamakura và thơ thị tịch của các thiền sư Việt Nam thời Lý trần, Tạp chí Nghiên cứu Văn học số   2014 2014      

 2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Ngô Trà Mi, Cội nguồn thể loại tuỳ bút cổ điển Nhật Bản, Hội thảo quốc tế Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á, ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, 2011      
2 Ngô Trà Mi, Ko Un và cuộc thiền hành trong thế giới thơ ca, Hội thảo Quốc tế 20 năm quan hệ Việt- Hàn, 12/2012, ĐH KHXH &NV- ĐHQG TP.HCM      
3 Ngô Trà Mi, Quan niệm về vô thường trong thể thơ từ thế (jisei no shi) của các thiền sư Nhật Bản thời Kamakura và thơ thị tịch của các thiền sư Việt Nam thời Lý trần, Hội thảo Quốc tế Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá, ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, 2013      

 2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1        
2        
       

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải thưởng Inoue Yasushi Thi viết luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản Quỹ Inoue Yasushi kết hợp với Japan Foundation 2016
2        
                  

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

  4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

 V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1 7-9/2010 tại Nhật Bản Japan-East Asia Network of Exchange of Students and Youths (JENESYS) Programme  
2      
     

 2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1      
2      
     

 3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 9/2013-9/2014 JENESYS Programme for PhD. Candidate tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo Tokyo University of Foreign Studies Nghiên cứu, học tập và thu thập tài liệu
2      
     

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2016

                                                                              

 

 

 

Thông tin truy cập

38241097
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
3338
7293
38241097

Thành viên trực tuyến

Đang có 444 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929