Trần Lê Hoa Tranh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

Trần Lê Hoa Tranh

Ngày sinh:   29.07.1972                                                              Nam/nữ: nữ

Nơi đang công tác: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Khoa Văn học

Bộ môn:Văn học nước ngoài và văn học so sánh

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Tel: 08-38293828

Fax: 08-38221903

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

Đào tạo

2014, Phó Giáo sư, Hội đồng chức danh Nhà nước

2006, Tiến sĩ, Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG TP.HCM, Lý thuyết và lịch sử văn học

1998, Thạc sĩ, Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG TP.HCM, Văn học Việt Nam

1996, Cử nhân ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

1994, Cử nhân văn học, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM

Xuất bản:

Sách:

Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2010

Lỗ Tấn, Linh hồn dân tộc Trung Hoa hiện đại, đồng biên tập (với Lương Duy Thứ), NXB Trẻ, 2003

Giáo trình Văn học phương Đông, đồng biên tập (với Lương Duy Thứ, Nguyễn Tấn Đắc, Phan Thu Hiền, Đoàn Lê Giang), NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2000

Thơ ca cổ điển Trung Quốc, đồng biên tập (với Lương Duy Thứ, Nguyễn Lộc, Trương Thế Hào, Phạm Hải Anh), Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP.HCM, NXB Trẻ 1997

Bài báo:

Lĩnh vực Văn học Trung Quốc

- "Lý Thanh Chiếu, nữ từ nhân đời Tống", trong sách: Những vấn đề Ngữ văn- Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của Khoa Văn học và Ngôn ngữ, NXB ĐHQG TP.HCM, 2015

- "Âm nhạc truyền thống trong một số tác phẩm điện ảnh Trung Quốc đương đại” (Nghiên cứu trường hợp:" Sống"và " Bá vương biệt Cơ"), trong sách: Nghệ thuật phương Đông: Bản sắc và giá trị, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014

- "Mạc Ngôn và Murakami", trong sách: Bình luận Văn học, NXB ĐH Sài Gòn, 2012

- "Ảnh hưởng của văn học nước ngoài đến truyện ngắn Lỗ Tấn", TC Nghiên cứu Văn học số 1/2012

- " Vài nét về văn học nữ đương đại Trung Quốc”, TC Nghiên cứu văn học 10.2009

- "Cấu trúc trong truyện ngắn Lỗ Tấn", Tập san trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh số 11/2006

- " Nhìn lại ảnh hưởng của một số tư tưởng phương Tây đối với Lỗ Tấn”, Tập san trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM số 3.2005

 - “Từ Ngôi nhà búp bê của H.Ibsen đến Tiếc thương những ngày đã mất của Lỗ Tấn”, TC Nghiên cứu Văn học số 9/2004.

- “Bước đầu tìm hiểu về “Hiện tượng Kim Dung” tại Việt Nam”, TC Văn học số 3/2000.

- "Ý Nghĩa cái chết trong truyện ngắn Lỗ Tấn" trong Sách: Bình luận văn học, NXB Khoa học xã hội, 1999

Almanac. "Mẫu đơn đình" (324-325) và "Tiết Đào" (1215-1216), Almanac Bà mẹ và Phái đẹp, NXB Văn hóa Truyền thông, 2008

Lĩnh vực Văn học Việt Nam

- "Tìm hiểu việc dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh", TC Nghiên cứu Văn học số 01/2016

- “Đặc điểm “Đồng sáng tác” và chủ đề “Mẹ và con gái” trong một số tác phẩm văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ”, TC Nghiên cứu Văn học số 4-2015

- " Hiện tượng “đi” và “về” của các nhà văn đương đại Việt Nam”, TC Nghiên cứu Văn học số 6-2014

 - Các thế hệ nhà văn di dân và những đóng góp của văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ”, Bình luận Văn học 2014

 - Tầm quan trọng của “không gian” trong du ký của một số nhà văn nữ đương đại Việt Nam”- TC KHXH 10.2014

 - “Văn học di dân Việt Nam trong bối cảnh văn học di dân các nước Đông Á tại Hoa Kỳ”, TC Nghiên cứu văn học số 2.2012

- “Giới thiệu các nhà văn nữ Việt Nam viết văn “dòng chính” tại Hoa Kỳ”, sách “Những lằn ranh văn học”, NXB ĐH Sư phạm, 2011

Lĩnh vực Phương pháp giảng dạy:

" Giới thiệu kinh nghiệm giảng dạy một số môn thuộc chương trình cử nhân tài năng tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, HTKH “Đổi mới chất lượng giảng dạy”, Trường ĐHKHXH và NV 2015

“Giới thiệu một số cuốn sách giáo khoa ngữ văn của Mỹ”, Sách Bình luận văn học 2007

“Nhận xét về phương pháp giảng dạy một số môn Văn và Nghệ thuật của một trường đại học ở Mỹ”, HTKH “Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy môn văn ở bậc đại học và sau đại học”, ĐH KHXH và NVTp.HCM 2008

Học bổng

Chương trình trao đổi giảng viên, tổ chức ASIAN Network / ACLS / CEEVN Fellowship, Findlay, Ohio, Hoa Kỳ, tháng 1-5, 2007

Chương trình Học giả Fulbright, UC Berkeley, California, Mỹ, 9/2010- 3/2011

Khóa học Quản lý giáo dục, DIES DAAD Việt Nam, 7-12/2014

Khóa học “Đảm bảo sự tương thức có hệ thống trong hoạt động đào tạo”, ĐHQG TP.HCM, 3/2016

Khóa học Nâng cao chất lượng giảng dạy, United Board, tổ chức tại ĐHKHXHNV 2017

Dự án nghiên cứu

Từ điển văn học phương Đông, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, Thành viên, 2003 - 2008

 Văn học nữ đương đại Trung Quốc, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Chủ nhiệm đề tài, 2007-2008

Văn học nữ hải ngoại Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, Chủ nhiệm đề tài, 2011-2013

Những nghiên cứu mới về tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, Chủ nhiệm đề tài, 2015-2017

Nói chuyện chuyên đề, Môn học và Trình bày báo cáo

Nói chuyện chuyên đề (2 giờ/chuyên đề):

“Nghệ thuật truyền thống Việt Nam”, 2014-nay, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giảng cho sinh viên của Đại học Nanyang, Singapore

“Văn hóa Việt Nam và số phận của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa”, 3/2007, Findlay University, Ohio, Hoa Kỳ

“Văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ”, 2/2011, Findlay University, Ohio, Hoa Kỳ

“Văn học Việt Nam”, “Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội Hiện đại”, 17-19/2/2011, John Carroll University, Ohio, Hoa Kỳ

“Văn hóa Việt Nam”, “Nghệ thuật truyền thống Việt Nam, “Văn học Việt Nam sau đổi mới”, “Lịch sử Việt Nam”, “Phật giáo Việt Nam”, tháng 1-5, 2007, Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ

“Hệ thống chính trị Việt Nam”, “Vai trò của phụ nữ và sự thay đổi tình trạng của phụ nữ Việt Nam”, “Phật giáo Việt Nam”, ngày 1-7/3/ 2007, Đại học John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ

Giới thiệu loạt phim Việt Nam: “Ba mùa” (31/1/2007), “Mê Thảo Thời vang bóng (19/2/2007) và “Mùa len trâu” (ngày 12/4/2007), Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ

Giới thiệu phim Việt Nam: “Mùa len trâu” (28/2/2007), Đại học John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ

Tọa đàm. “Kinh nghiệm tại UF như là học giả thỉnh giảng từ Việt Nam”, 4/2007, Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ

Báo cáo hội thảo

Tầm quan trọng của “không gian” trong du ký của một số nhà văn nữ đương đại Việt Nam”, HTQT " Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 21", Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 12/ 2013

" Giới thiệu về nhà văn nữ du ký Việt Nam". HTQT "Tiếp cận thế giới", Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan, 9/2013

"Tự truyện trong sáng tác của các Nhà văn nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ", Hội thảo "Văn học nữ đương đại Việt Nam", Viện Văn học, Hà Nội, 2012

Văn học di dân Việt Nam trong bối cảnh văn học di dân các nước Đông Á tại Hoa Kỳ”, HTQT “ Văn học Việt Nam trong bối cảnh văn học Đông Á” 12/2011,  Japan Foundation và ĐH KHXH và NV Tp. HCM

Giới thiệu các nhà văn nữ Việt Nam viết văn “dòng chính” tại Hoa Kỳ, HTQT “Những lằn ranh văn học”, 12/2011, ĐH Sư Phạm TP.HCM

Từ Nàng Tiên Cá của H.C. Andersen đến phim Nàng Tiên Cá của Walt Disney", Hội thảo kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhật của H.C. Andersen, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 12. 2005

Môn học

“Văn học Trung Quốc ", chương trình Đại học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh năm 1998 - nay, Khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2000-2013

"Văn học Việt Nam" cho lớp Văn trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004- 2007

“Tiếng Việt cho người nước ngoài” cho sinh viên nước ngoài, 1996- 2000

“Văn học Trung Quốc thế kỷ XX", Chương trình Cao học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2008 - bây giờ

"Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc", Chương trình Cao học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2010 – nay

"Văn học Trung Quốc và Văn học Việt Nam đương đại ", Chương trình Đại học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Lớp Cử nhân tài năng, 2005-nay

“Văn học phương Đông", Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 2007-2009

“Văn học thế giới", Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2009-2010

Hoạt động xã hội và Thiết kế chương trình đào tạo

Ban tổ chức, Hội thảo Quốc tế "" Những nghiên cứu về văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 21 ", được tài trợ bởi Quỹ Giao lưu Nhật Bản 12/2013

Điều phối viên, Hội thảo Quốc tế "Văn học Việt Nam và Văn học các nước Đông Á" được tài trợ bởi Quỹ Giao lưu Nhật Bản, 3/2010

Điều phối viên, Hội thảo Quốc tế "Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á", được tài trợ bởi Quỹ Giao lưu Nhật Bản, 11/2011

Điều phối viên, Hội thảo Quốc tế "Việt Nam và Trung Quốc, mối liên hệ Văn học, Văn hóa và Lịch sử ", Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 9/2011

Ban tổ chức, nhiều Hội thảo cấp Quốc gia như “Nguyễn Du, Đại thi hào dân tộc”, 2015; “Những vấn đề ngữ văn”, 2014;…

Điều phối viên, MOU, chương trình trao đổi giảng viên giữa Trường Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2008- nay

Điều phối viên, MOU, chương trình trao đổi giảng viên giữa Trường Đại học John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2011- nay

Điều phối viên, Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại học KHXHNV và Đại học Findlay, Hoa Kỳ, 2016- nay

Ban biên tập, thiết kế chương trình đào tạo ngành "Nghệ thuật học", Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 2009-nay

Hướng dẫn khóa luận Sinh viên, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 2000 - bây giờ

Hướng dẫn Thạc sĩ, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 2007-nay (15 HV đã bảo vệ) các đề tài liên quan đến Văn học Trung Quốc, Văn học Việt Nam, Văn học so sánh,…

Đồng hướng dẫn Tiến sĩ, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh 2011-nay

Khách mời và cố vấn sản xuất, Chương trình khoa giáo "Trong sáng cùng tiếng Việt", HTV 7, phát sóng mỗi ngày, 2012-nay

Trưởng Bộ môn Văn, trường Phổ thông Năng khiếu, 2015- nay

Thành viên Hội đồng tuyển chọn, Chương trình Học giả Fulbright, Chương trình Thạc sĩ Fulbright, 2012, 2014, 2015

Thành viên, Hội đồng biên soạn sách giáo khoa ngữ văn theo chương trình mới của NXB Giáo dục, 2015 đến nay

Diễn giả, một số buổi Nói chuyện của Công ty sách Nhã Nam

Ban Chấp hành, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP Hồ Chí Minh

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

38271390
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
11248
6419
38271390

Thành viên trực tuyến

Đang có 1682 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929