Vũ Thị Thanh Trâm

Vũ Thị Thanh Trâm, TS (2019, Trường Đại học Quốc lập Thành Công/ Cheng Kung, Đài Loan), chuyên ngành Hán Nôm, Văn học cổ Trung Quốc. Có một số bài viết về văn học, văn hoá Việt Nam, Trung Quốc trên  tạp chíNghiên cứu Văn học, Bình luận văn học, sách Huyền thoại và Văn học... Năm 2007, tham gia chương trình tu nghiệp Hán ngữ tại trường Đại học Bình Đông, Đài Loan với học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 
 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:        Vũ Thị Thanh Trâm

2. Ngày sinh:        30/08/1982

3. Nơi sinh:           thành phố Hồ Chí Minh

4. Nam/nữ:           nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn:      Văn học và Ngôn ngữ/ Bộ môn Hán Nôm

Chức vụ:                Giảng viên

6. Học vị:              Thạc sĩ                  năm đạt: 2009

7. Học hàm:                         năm phong:

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM 281/21/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh
Tel/Fax (84-8) 38243326- ext 146
Fax: 08.38221903
 Tel: 083.9905923          
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh     x     x     x     x
2 Tiếng Trung   x     x     x     x  

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2004-2006 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Trợ giảng
 Từ 2006 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Giảng viên

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2000-2004 Trường Đại học KHXH và NV Hán Nôm Phiên dịch và chú thích Tam Lễ trong Thập Tam Kinh Châm Ngôn
Thạc sỹ 2005-2009 Trường Đại học KHXH và NV Văn học Việt Nam Khảo sát thể loại từ trong văn học cổ Việt Nam
Tiến sỹ 2010- đến nay National Cheng Kung University, Taiwan Văn học Trung Quốc  

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Văn học cổ điển Việt Nam, Trung Quốc

-       Chuyên ngành: Hán Nôm

-       Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy Hán văn

 • Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu Hán văn

-Thể loại từ Việt Nam và Trung Quốc

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1              
2              
             

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          
2          
         

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1 武氏青簪:〈越南學界對《詩經》研究概況初探——從二十世紀初期談起〉《興國學報》,第十六期,頁127-140。 2015   ISSN-1814-5175  

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1

Vũ Thị Thanh Trâm, Thành quả nghiên cứu tiểu thuyết Hán văn Nhật Bản tại Trung Quốc, Đài Loan, Nghiên cứu văn học, số 2-2012, tr. 150-157.

2012      
2

Vũ Thị Thanh Trâm, Điền từ Nhật Bản và những hướng nghiên cứu, Nghiên cứu văn học, số 5-2014, tr. 63-67.

2014      

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Trâm, Thành quả nghiên cứu tiểu thuyết Hán văn Nhật Bản tại Trung Quốc, Đài Loan,  Hội thảo Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á, 2011, ĐH KHXH và NV TP.HCM.      
2 Vũ Thị Thanh Trâm, Tìm hiểu ý nghĩa trầu cau trong nghi thức hôn nhân ở hai nước Việt-Trung, Hội thảo Việt Nam và Trung Quốc: Những quan hệ văn hoá, văn học trong lịch sử, 2011, ĐH KHXH và NV TP.HCM.      
3 Vũ Thị Thanh Trâm, Nhìn lại tình hình nghiên cứu điền từ Việt Nam, "Hải Đông Luận Đàm"- Hội nghị nghiên cứu sinh phát biểu luận văn, tr.1-17 (6-2015), ĐH Quốc lập Thành Công-Đài Loan      

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Trâm, Phương thức tiếp cận huyền thoại của các học giả Trung Quốc, Huyền thoại và Văn học”,  2005, ĐH KHXH&NV tpHCM.   Nxb ĐHQG tp HCM, 2007  
2 Vũ Thị Thanh Trâm, Một số phương thức thư tịch cổ Việt Nam truyền vào Trung Quốc, Hội thảo Nghiên cứu Hán Nôm và văn hóa Việt Nam, “Bình luận văn học”, ĐH KHXH&NV tp HCM, 2009.   Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2009  
3 Vũ Thị Thanh Trâm,Tình hình nghiên cứu Kim Vân Kiều Truyện, Truyện Kiều tại Đài Loan, Hội thảo 250 năm năm sinh Nguyễn Du, “Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du”, ĐH KHXH&NV tp HCM, 2015.   Nxb ĐHQG tp HCM, 2015  

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        
2        
                  

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1      
2      
     

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1      
2      
     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

                                                                               (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

Thông tin truy cập

44114194
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
10699
18681
44114194

Thành viên trực tuyến

Đang có 368 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website