14062024Fri
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Sinh viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ đạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa có quyết định trao giải nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2007-2008. Năm nay sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đạt được 20 giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ (gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích).

Riêng sinh viên Khoa Văn học – Ngôn ngữ đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp sinh viên Khoa Văn học – Ngôn ngữ đạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Giải nhất nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm nay thuộc về nhóm SV Nguyễn Thị Phương Thúy, Thái Thị Thu Thắm, Nguyễn Thị Mến, Lê Thị Thanh Vy với đề tài Bước đầu khảo sát văn học mạng Việt Nam. Công trình này được sự hướng dẫn của thầy Võ Văn Nhơn. Được biết tại buổi thẩm định để xét cấp học bổng du học cho các sinh viên đạt giải nhất do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 26.12.2008 tại Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên Nguyễn Thị Phương Thúy, chủ nhiệm công trình, cũng đã được 100% thành viên hội đồng thẩm định bỏ phiếu thông qua với kết quả xuất sắc.