Nguyễn Văn Hoài

 logo vnu dai hoc quoc gia tphcm

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

nguyen van hoai

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:  NGUYỄN VĂN HOÀI

2. Ngày sinh: 16 / 03 / 1971                  3. Nam/nữ:  Nam

4. Nơi sinh:  Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

5. Nơi đang công tác:

Trường:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Khoa:  Khoa Văn học và Ngôn ngữ 

Bộ môn:   Bộ môn Hán Nôm

Chức vụ:  Giảng viên chính, Trưởng phòng Nghiên cứu Hán Nôm

6. Học vị:  Thạc sĩ                               năm đạt:  1998

7. Học hàm:                       năm phong:

8. Liên lạc

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ ……………………………...........……………….....……, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

 
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

9. Thời gian công tác

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 1993 - 2004 Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ Giảng viên
Từ 2004 - 2011 Khoa Văn học & Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV, ĐH Quốc gia TP. HCM Giảng viên
Từ 2012 - nay Khoa Văn học & Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV, ĐH Quốc gia TP. HCM Giảng viên chính
       

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1989 - 1993 ĐH Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Ngữ văn, hướng Hán Nôm Thi tốt nghiệp
Thạc sĩ 1996 - 1998 Viện Ngiên cứu Hán Nôm, Hà Nội Ngữ văn Hán Nôm Sơ bộ đối chiếu những mục truyện tương đồng giữa Nam thiên trân dị tập Công dư tiệp kí tiền biên
Tiến sĩ … - …      

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực:  Khoa học xã hội và nhân văn

-       Chuyên ngành:  Ngữ văn

-       Chuyên môn:  Ngữ văn Hán Nôm

 • Hướng nghiên cứu:  Ngữ văn Hán Nôm; Văn học cổ điển Việt Nam và Trung Quốc; Văn hóa học.

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Di sản Hán Nôm thị xã Châu Đốc (sưu tầm, giới thiệu, phiên dịch và chú giải) Phòng Văn hóa thông tin thị xã Châu Đốc,  Khoa Ngữ văn và Báo chí, ĐH KHXH và NV Từ tháng 01/2005 – tháng 12/2005 Thành viên Tháng 12/ 2005 Tốt
2 Nghiên cứu và phiên dịch đối sánh Hảo cầu truyện Hảo cầu tân truyện  Số 227/QĐ-XHNV-QLKH-DA, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Từ tháng 04/2012 – 09/2013  Chủ nhiệm 04/10/ 2013 Khá
3 Nghiên cứu và phiên dịch đối sánh Định tình nhân Truyện Song Tinh Mã số T2014-07/ HĐ-QLKH-DA, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Từ tháng 04/2014 – 04/2015  Chủ nhiệm 20/5/2015 Tốt
4 Văn học Hán Nôm Nam Bộ từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX (sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu) Mã ĐT số VII1.2-2012.26; Đề tài NAFOSTED. Từ tháng 05/2014 – 05/2016  Thành viên Đang thực hiện  

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Thông báo Hán Nôm học năm 1997

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, Một số kết luận bước đầu qua việc khảo sát cơ sở tư liệu biên soạn tác phẩmNam thiên trân dị tập”, Tr. 165-187 (In lại bài ở Tạp chí Hán Nôm số 2(35) -1998- Có bổ sung).

Sách tham khảo   NXb KHXH 1998 Đồng tác giả
2

Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn nghệ dân gian Nam Bộ

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Làng xưa Bình Thuỷ-Long Tuyền, một địa chí văn hoá thu nhỏ của đất Cần Thơ”, Tr. 461-492.

Sách tham khảo   Nxb KHXH 2004 Đồng tác giả
3

Bước đầu tìm hiểu văn hóa dân gian Bình Thủy-Long Tuyền

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Chùa Nam Nhã”, Tr. 114-121.

Sách tham khảo   Nxb Văn nghệ TP. HCM 2005 Đồng tác giả
4

Những vấn đề KHXH&NV – Chuyên đề văn học

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Đôi điều bổ sung thêm về tác giả và tác phẩm Công dư tiệp kí”, Tr. 167-173.

Sách tham khảo   Nxb ĐH Quốc gia TP. HCM 2008 Đồng tác giả
5

Bình luận văn học-Niên giám 2009

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Mấy vấn đề văn học thông tục trong thư tịch Hán Nôm Việt Nam”, Tr. 158-179.

Sách tham khảo   Nxb Văn hóa Sài Gòn 2010 Đồng tác giả
6

Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Từ Chí Ma – tư tưởng và phong cách nghệ thuật”, Tr. 368-377 (In lại bài ở Nghiên cứu văn học số 07-2010).

Sách tham khảo   Nxb Tổng hợp TP. HCM 2011 Đồng tác giả
7

Thông báo Hán Nôm học năm 2014

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Một bản Lĩnh Nam chích quái có niên đại thành thư 1857 mới được phát hiện”, Tr. 283-291.

Sách tham khảo   Nxb Thế giới 2015 Đồng tác giả
8 Giáo trình Hán văn Lý-Trần Giáo trình   Nxb ĐH Quốc gia TP. HCM 2015 Đồng tác giả
9

Những vấn đề ngữ văn-Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của Khoa Văn học & Ngôn ngữ

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Từ văn học thông tục Trung Quốc nghĩ về truyện thơ Nôm Việt Nam”, Tr. 844-857.

Sách tham khảo   Nxb ĐH Quốc gia TP. HCM 2015 Đồng tác giả
10

Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá

- Bài: Nguyễn Văn Hoài, “Việc truyền nhập, tiếp nhận tiểu thuyết Trung Quốc ở Nhật Bản và Việt Nam thời trung đại”, Tr. 202-223.

Sách tham khảo   Nxb ĐH Quốc gia TP. HCM 2015 Đồng tác giả

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Văn Hoài, Một số kết luận bước đầu qua việc khảo sát cơ sở tư liệu biên soạn tác phẩmNam thiên trân dị tập”, Tạp chí Hán Nôm, số 2 -1998, Tr. 40-47. 1998   8066-8639  
2 Nguyễn Văn Hoài - Nguyễn Đông Triều, Giới thiệu một số văn bản Hán Nôm ở Đình Châu Phú (Châu Đốc - An Giang)”, Tạp chí Hán Nôm, số 6 - 2006, Tr. 73-78. 2006   8066-8639  
3 Nguyễn Văn Hoài, Từ Chí Ma-tư tưởng và phong cách nghệ thuật”, Nghiên cứu văn học, số 7 - 2010, Tr. 122-130. 2010   1859-2856  
4 Nguyễn Văn Hoài, Câu đối và câu đối Tết - một thú chơi tao nhã và độc đáo của người xưa”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 8 – tháng 1 năm 2013, Tr. 29-38. 2013   1859-3720  
5 Nguyễn Văn Hoài, “Cách hiểu khái niệm “tiểu thuyết tài tử giai nhân” của học giới Trung Quốc”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2012, Tr. 254-267. 2013   1859-3208  
6 Isobe Yuko (Nguyễn Văn Hoài dịch), Về đặc trưng truyền bá tiểu thuyết tài tử giai nhân Trung Quốc ở Đông Á – Lấy Nhị độ mai, Hảo cầu truyện làm đối tượng khảo sát chính yếu”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 14 – tháng 11 năm 2013, Tr. 138-150. 2013   1809-3720  
7 Nguyễn Văn Hoài, Năm Ngọ tản mạn về ngựa trong văn hóa nghệ thuật”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 15 – tháng 1 năm 2014, Tr. 27-34. 1014   1809-3720  
8 Nguyễn Văn Hoài, “Nguyễn Chánh Sắt, người đầu tiên phiên dịch Kim cổ kì quan ở Việt Nam”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2013-2014, Tr. 96-103. 2014   1859-3208  
9 Nguyễn Văn Hoài, “Dê với văn hóa truyền thống Trung Hoa”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 21 – tháng 1 năm 2015, tr. 40-48. 2015   1809-3720  
10 Nguyễn Văn Hoài, “Thi pháp truyện thơ Nôm tài tử giai nhân và một số tiểu loại truyện thơ Nôm khác – nhìn từ góc độ nhân vật, cốt truyện”, Nghiên cứu văn học, số 4 - 2015, Tr. 100-111. 2015   4094-6928  
11 Nguyễn Văn Hoài, “Yếu tố Phật giáo và tín ngưỡng dân gian trong truyện thơ Nôm có nguồn gốc bản địa Việt Nam”, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2015, 13(38) tháng 3-2016, Tr. 122-131. 2016   1859-3208  
12 Nguyễn Văn Hoài, “Năm khỉ truy tìm bản quán Tôn Ngộ Không”, Tập san Xã hội Nhân văn, số 55, Tr. 26-30. 2016      

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hoài,Từ Chí Ma-vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật, Hội thảo khoa học quốc tế Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối TK.XIX đến đầu TK. XX), tháng 3-2010, Trường ĐH KHXH và NV – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.      
2 Nguyễn Văn Hoài, “Từ văn học thông tục Trung Quốc nghĩ vtruyn thơ Nôm ViệtNam”, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam và Trung Quốc: những quan hệ văn hóa, văn học trong lịch sử, tháng 9-2011, Trường ĐH KHXH và NV – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và ĐH Sư phạm Hồ Nam-Trung Quốc.      
3 Nguyễn Văn Hoài, “Việc truyền nhập, tiếp nhận tiểu thuyết Trung Quốc ở Nhật Bản và Việt Nam thời trung đại”, Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỉ 21, tháng 12-2013, Trường ĐH KHXH và NV – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Tr. 51 (Kỉ yếu chỉ in tóm tắt).      

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1

Nguyễn Văn Hoài, Một số kết luận bước đầu qua việc khảo sát cơ sở tư liệu biên soạn tác phẩm Nam thiên trân dị tập”, Hội nghị Thông báo Hán Nôm học lần thứ 3, ngày 19/01/1998 tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.

 - Đăng trong Thông báo Hán Nôm học năm 1997, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1998, Tr. 165-187.

     
2

Nguyễn Văn Hoài, Đôi điều bổ sung thêm về tác giả và tác phẩm Công dư tiệp kí ”, Hội nghị khoa học trẻ năm học 1999-2000 của Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM, ngày 07/01/2000.

 - Đăng trong Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chuyên san Văn học, Số 13-2000, Trường ĐH KHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Tr. 11-18.

     
3

Nguyễn Văn Hoài, Làng xưa Bình Thủy-Long Tuyền, một địa chí văn hóa thu nhỏ của đất Cần Thơ, Hội thảo Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn nghệ dân gian Nam Bộ, ngày 05/12/2003 tại Trường ĐH Cần Thơ.

 - Đăng trong Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn nghệ dân gian Nam Bộ, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Trường ĐH Cần Thơ, Nxb KHXH, 2004; Tr. 461-492.

     
4

Nguyễn Văn Hoài, “Chùa Nam Nhã”, Hội thảo Bước đầu tìm hiểu văn hóa dân gian Bình Thủy-Long Tuyền, năm 2005 tại TP. Cần Thơ.

 -Đăng trong Bước đầu tìm hiểu văn hóa dân gian Bình Thủy-Long Tuyền, Hội Văn học Nghệ thuật TP. Cần Thơ, Nxb Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005; Tr. 114-121.

     
5 Nguyễn Văn Hoài (dịch), Phê bình tiểu thuyết lịch sử đời Minh”, Kỉ yếu Hội nghị khoa học Cái nhìn mới về lí luận văn học cổ điển Trung Quốc, TP. HCM - tháng 12/2006, Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc gia TP. HCM; Tr. 219-231.      
6 Nguyễn Ngọc Quận-Nguyễn Văn Hoài (dịch), Kim Thánh Thán phê bình Tây sương kí ”, Kỉ yếu Hội nghị khoa học Cái nhìn mới về lí luận văn học cổ điển Trung Quốc, TP. HCM - tháng 12/2006, Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc gia TP. HCM; Tr. 241-250.      
7

Nguyễn Văn Hoài, Mấy vấn đề về văn học thông tục trong thư tịch Hán Nôm Việt Nam”, Kỉ yếu hội nghị khoa học Nghiên cứu Hán Nôm và văn hóa Việt Nam, TP. HCM - tháng 5/2009, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc gia TP. HCM; tr.139-156.

 - Đăng lại trong: Bình luận văn học - niên giám 2009, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh, Nxb Văn hóa Sài Gòn, TP. HCM, 2010, Tr. 158-179.

     
8

Nguyễn Văn Hoài, Yếu tố Phật giáo và tín ngưỡng dân gian trong truyện thơ Nôm có nguồn gốc bản địa Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Văn học và văn hóa tâm linh, tháng 3/ 2014, Viện Văn học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Khoa Văn học và Ngôn ngữ - Trường ĐH KHXH & NV TP. HCM đồng tổ chức tại Hà Nội, Tr. 21 (kỉ yếu chỉ in tóm tắt).

 - Đăng lại trong: Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2015, Tr. 122-131.

     
9

Nguyễn Văn Hoài, “Một bản Lĩnh Nam chích quái có niên đại thành thư 1857 mới được phát hiện”, Tham luận Thông báo Hán Nôm học năm 2014, Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội, ngày 30/12/2014.

 - Đăng trong: Thông báo Hán Nôm học năm 2014, Nxb Thế giới, 2015, Tr. 283-291.

     

IV. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1 Từ tháng 11/ 2008 – 2016 Phỏng vấn các nhà Hán học thế giới (Chương trình hợp tác giữa ĐH Quốc gia Đài Loan và Trường ĐH KHXH và NV - ĐH Quốc gia TP. HCM) Thành viên
2      
     

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 Từ tháng 12/2004 Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh Hội viên
2 Từ tháng 11/2013 - nay Ban thư kí Tạp chí khoa học Vắn hoá & Du lịch Biên tập viên
     

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 Từ 2004 - nay Trường ĐH dân lập Văn Hiến Giảng dạy
2 Từ 2008 - nay Trường ĐH Văn Hóa TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy
3 Từ 2008 - nay Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy
4 Từ 2010 - nay Trường ĐH Lạc Hồng Giảng dạy
       

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2016

                                                                                                            Người khai

                                                                                                                                NGUYỄN VĂN HOÀI

Thông tin truy cập

38485054
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
672
8231
38485054

Thành viên trực tuyến

Đang có 339 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929