Phan Mạnh Hùng

Phan Mạnh Hùng, TS (2014, Trường ĐHKHXH và NV TP. HCM), Phó trưởng Khoa; chuyên ngành Văn học Việt Nam. Là đồng tác giả, tác giả sách Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam, Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ trước 1932, Tìm trong di sản văn hoá phương Nam, Theo dấu người xưa, Vườn xưa dạo bước. Có bài viết về văn học Việt Nam, văn học Nam Bộ đăng trên các tạp chí Nghiên cứu Văn học, Phát triển Khoa học và công nghệ, Khoa học Xã hội, Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật, Xưa và Nay… Thành viên ban thư ký, ban biên tập TC khoa học Văn hoá và Du lịch. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: PHAN MẠNH HÙNG

2. Sinh năm: 1979

3. Chức danh: Giảng viên

4. Học vị: Tiến sĩ; Năm bảo vệ: 2014

5. Danh hiệu: không

6. Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Khoa Văn học, Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam

7. Cơ quan công tác: Trường ĐHKHXH & NV – Đại học QG - HCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo:

Đại học: 1998-2002, ĐH KHXHNV, Ngữ văn

Thạc sỹ: 2004-2007, ĐH KHXHNV, Văn học Việt Nam

Tiến sỹ: 2008-2011, ĐH KHXHNV, Lý thuyết và lịch sử văn học

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua)

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng

13. Lĩnh vực chuyên môn

Giảng dạy: Văn học Việt Nam đầu TK XX-1932; Văn học Việt Nam thế kỷ XX; Đại cương Văn học Việt Nam; Văn hoá Việt Nam

Hướng nghiên cứu: Văn học Việt Nam cận, hiện đại; Văn học Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Văn học và sử học; Lý thuyết tự sự học

14. Các sách đã xuất bản:

- Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam, (sưu tầm, biên soạn và giới thiệu chung với Nguyễn Hữu Sơn), Nxb Thanh niên, 2009; tái bản dưới tên Kiều Thanh Quế tuyển tập, 2 tập, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM, 2021

- Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ trước 1932, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM, 2016

- Tìm trong di sản văn hóa phương Nam, (viết chung Nguyễn Đông Triều), Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2016

- Theo dấu người xưa, (viết chung Nguyễn Đông Triều), Nxb Tổng hợp, 2017

- Vườn xưa dạo bước, (viết chung Nguyễn Đông Triều), Nxb Tổng hợp, 2018

- Trang sách cũ phiến bia xưa, (viết chung Nguyễn Đông Triều), Nxb Tổng hợp, 2020

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

- Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX, cấp cơ sở, 2008-2009 (chủ nhiệm)

- Văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-1932, cấp Trọng điểm ĐHQG, 2005-2008 (thành viên)

- Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1932-1945, cấp ĐHQG, 2008-2010 (thành viên)

- Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1945-1954, cấp Trọng điểm ĐHQG, 2009-2011 (thành viên)

- Nam Phong tạp chí và Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX, cấp cơ sở, 2014 (chủ nhiệm)

- Tiểu thuyết lịch sử ở Nam Bộ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX (sưu tập, tuyển chọn và nghiên cứu), cấp ĐHQG-C, 2016-2018 (chủ nhiệm)

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

- Kiều Thanh Quế - nhà nghiên cứu phê bình văn học, Nghiên cứu Văn học, số 3-2007

- Tiểu thuyết Nam Bộ viết về Thăng Long - Hà Nội, Nghiên cứu Văn học, số 1-2011

- Tiểu thuyết lịch sử Trung Hoa và tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 15, số X1/2012

- Tân Dân Tử và tiểu thuyết lịch sử của ông, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2011

- Tiểu thuyết trần thuật ở ngôi thứ nhất ở Nam Bộ từ 1887 đến 1932, Nghiên cứu Văn học, số 8-2012

- Tiểu thuyết đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954, Nghiên cứu Văn học, số 4-2013

- Loại hình tiểu thuyết, hình thức công bố của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 06(178) - 2013

- Trương Tửu và Kinh thi Việt Nam, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2013-2014

- Mối quan hệ gữa người kể chuyện và cốt truyện trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 03 (187)-2014

- Các kiểu nhân vật trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 17, số X3/2014

- Kết cấu trần thuật của tiểu thuyết Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1932, Nghiên cứu Văn học, số 5-2016

- Phương thức kể và tả trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh, số 11 (207), 2015, tr.33-47

- “Người khổng lồ” trong văn học đại chúng (nhân 50 năm mất Lê Văn Trương 1906-1964), Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, Niên san 2015, tr.84-89

- Hoạt động phê bình văn học của Thẩm Thệ Hà, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật, số 53, tháng 1-2017

- Nhà văn Nam Bộ Dương Tử Giang, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật, số 56, tháng 4-2017

- 從永隆文聖廟遺址看儒家精神與越南民族主義,Journal of Chinese Cultural Studies (A Semiannual Journal), ISSN:2309-0057, số tháng 6-2018

- Tô Nguyệt Đình (1920-1988) trong văn học đô thị Nam Bộ trước 1975, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật, số 6, tháng 6-2019

17. Các giải thưởng đã nhận: không

 

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

55381860
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
8328
7432
55381860

Thành viên trực tuyến

Đang có 145 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website