11122023Mon
Last updateMon, 11 Dec 2023 9am

Chữ Nôm trong tuồng “Kim thạch kỳ duyên”

Vì lý do kỹ thuật nên bài này không thể đăng trực tiếp nơi đây được. Xin xem bên mục TÀI LIỆU, BIỂU MẪU, phần TÀI LIỆU THAM KHẢO theo đường link sau: Chữ Nôm trong tuồng Kim thạch kỳ duyên.

Ghi chú: Phải có font chữ Nôm mới đọc được bài này.