17052022Tue
Last updateFri, 13 May 2022 4pm

Lục bát mừng thọ thầy Nguyễn Khuê

(Kính tặng thầy Nguyễn Khuê yêu kính của con)

Giờ đây trên khắp nẻo đời,

Bóng Thầy vẫn nhớ, bao lời không quên.

Dù nay đã chẳng thường duyên

Nhưng lòng luôn khắc ghi nguyên ơn Thầy!

Trải qua tuế nguyệt xưa nay,

Biết chăng Thầy vẫn một tay lái đò.

Đò chiều đưa đón bao trò,

Nguyện Thầy vui chốn âu lo học đường.

Sống trong thế giới vô thường

Tâm Thầy ánh đuốc tỏ tường thế gian.

Trò kia có ở xa ngàn,

Noi gương Thầy mãi muôn vàn không thôi…

Ngẫm trong thế cuộc phai phôi,

Tình Thầy vẫn đậm chiếc nôi cha lành.

Thương cho hậu bối sao đành,

Vững tâm trụ thế, lợi dành nhân gian.

Học trò Vũ Xuân Bạch Dương

Puli, Đài Loan, 18/11/2016