Dương Hoàng Lộc

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

DuongHoangLoc

 

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: DƯƠNG HOÀNG LỘC

2. Ngày sinh:        28/7/1982             

  3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường Đại hoc KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học-ngôn ngữ

Bộ môn: Văn hóa dân gian

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Giảng viên

5. Học vị:     Thạc sĩ                         năm đạt: 2008

6. Học hàm:                            năm phong:

7. Liên lạc:    220/78B, đường Hoàng Hoa Thám, F5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

TT   Cơ quan Cá nhân
1 Địa chỉ Khoa   Văn học ngôn ngữ - Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM): 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM.  
2 Điện thoại/ fax 08. 38243326  
3 Email www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Anh     x   x     x   x    
2                          

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ năm 2004 đến 2006 Viện KHXH Vùng Nam bộ Nghiên cứu viên
Từ năm 2009 đến nay Đại học KHXH&NV ( ĐHQG TP.HCM) Giảng viên


10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học 2000-2004 Đại học KHXH&NV(ĐHQG TP.HCM) Văn học  
Thạc sỹ 2005-2008 Đại học KHXH&NV(ĐHQG TP.HCM) Văn hoá học Văn hoá Tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre
Tiến sỹ        
Tiến sỹ Khoa học        

 

 1. 11.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
  1. 11.1Lĩnh vực chuyên môn:

-    Lĩnh vực: Văn hóa, tôn giáo

-    Chuyên ngành: Văn hóa học, Nhân học

 1. 11.2 Hướng nghiên cứu:

Nghiên cứu văn hóa ở các lĩnh vực: Phong tục tập quán, văn hóa vùng, văn hóa ẩm thực, tín ngưỡng tôn giáo, Lễ hội,…

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Đề tài/dự án
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 .Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số ở Tây Ninh Cấp tỉnh 2005-2009 120.000.000 Tham gia 8/2009 Khá
2 Phật giáo Bình Dương lịch sử và hiện trang và giải pháp Cấp tỉnh 2010-2011 200.000.000 Tham gia 3/2012 khá

 

 1. 2.Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
TT Tên SV , HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1       Đại học  
2       Thạc sỹ  
        Tiến sỹ  

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1            
2            

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh  
1

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam và

Châu Á-bản sắc và giá trị

  Nxb. Thế giới 2013

Đồng tác giả

Dương

Hoàng

Lộc

  NXBTổng hợpTP.HCM. 2008 Đồng tác giả
4

Văn hóa dân gian Đông Nam bộ với

truyền thông và giáo dục

 

Nxb. Đồng Nai

2014

Đồng tác giả

Dương Hoàng Lộc  

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF
1        
2        

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Ghi chú
1

Dương Hoàng Lộc và các tác giả, Các kiến trúc dân gian và

kiến trúc thờ tự tiêu biểu ở tỉnh Bến Tre, Tạp chí Khảo cổ

học, trang 113-124, số 2/2007.

  0866-742  
2

Dương Hoàng Lộc, Tìm hiểu văn học dân gian Phật giáo Bình

Dương. Tạp chí Nghiên cứu phát triển Sở KHCN Thừa Thiên-Huế,

số 1 (99), 2013.

  1859-0152  
3

Dương Hoàng Lộc, Diện mạo văn học dân gian của cộng đồng

ngư dân ven biển Bến Tre, Tạp chí khoa học Văn hóa và du lịch, số 10 (64),tháng 3/2013

  1809-3720  
4

Dương Hoàng Lộc, Bánh tét ngày tết ở Nam bộ,

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 340, tháng 10/2012.

  0866-8655  
   
           

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Dương Hoàng Lộc, cây dừa trong ẩm thực của người dân Bến Tre, Hội thảo quốc tế Cây dừa-giá trị và tiềm năng (coconuts: Values and prospects), 2014, Trường ĐHKHXH&NV(ĐHQGTPHCM).   978-604-73-2802-4  
4 Dương Hoàng Lộc, Ấn Độ qua Nhật ký tham bái Ấn Độ-Tây Tạng của nhà sư Minh Tịnh, Hội thảo quốc tế Giá trị Ấn Độ ở Châu Á, 2016, Trường ĐHKHXH&NV(ĐHQGTPHCM).   978-604-73-3789-7  

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
9 Dương Hoàng Lộc-Lê Thị Kim Ngọc, Nghề truyền thống ở Bến Tre với sự phát triển du lịch, Hội thảo khoa hoc Làng nghề với phát triển du lịch (Craft Village with tourism development), tháng 3/2014, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGTPHCM), Trường Đại học Văn hóa TpHCM, Sở VH-TT-DL Tỉnh Bình Dương)   978-604-73-2448-4  
10 Dương Hoàng Lộc, Tín ngưỡng thờ Mẫu của cộng đồng ngư dân An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hội thảo Khoa học Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ-bản sắc và giá trị, tháng 4/2014, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGTPHCM), Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Sở VHTT&DL An Giang.   978-604-73-2530-6  

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải 3A của Trung ương Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Nghiên cứu khoa học Hà Nội 2013
2        

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            

 

 

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
       
       

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 2005-nay Hội Dân tộc học TP.HCM Hội viên
2 2009-nay Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Hội viên

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
  Ngày 20 tháng 8 năm 2014
 

Người khai

                           Dương Hoàng Lộc

Thông tin truy cập

38243266
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5507
7293
38243266

Thành viên trực tuyến

Đang có 275 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929