Lê Ngọc Phương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

LeNgocPhuong

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: LÊ NGỌC PHƯƠNG

2. Ngày sinh:  20/02/1985                                    3. Nơi sinh: Quảng Nam

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường/viện:   Đại học KHXH & NV Tp. HCM

Phòng/ Khoa:Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: Lý luận – Phê bình văn học

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Giảng viên                                                      

6. Học vị:           Thạc sĩ                năm đạt: 2011

7. Học hàm:                                          năm phong:

8. Liên lạc:

TT   Cơ quan Cá nhân
1 Địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng , Q1  
2 Điện thoại/ fax 38293828 – Ext 146  
3 Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 Website www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2007 - nay Khoa Văn học & Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV Giảng viên
     

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học

2003 –

2007

ĐHKHXH&NV    Văn học Borges và bờ bến khác của thực tại
Thạc sỹ 2007 – 2010 ĐHKHXH&NV    Văn học nước ngoài Yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn Mỹ Latinh
Tiến sỹ 2011 – 2016 ĐHKHXH&NV

Lý luận

 văn học

Cấu trúc nghệ thuật của tiểu thuyết Mỹ Latinh

Tiến sỹ

Khoa học

       

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

. Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Lý luận và phê bình văn học

-          Chuyên ngành: Văn học

-          Chuyên môn: Lý luận văn học và văn học nước ngoài

. Hướng nghiên cứu:

1. Lý luận văn học phương Tây hiện đại, hậu hiện đại

2. Văn học châu Mỹ Latinh

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

  1. Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam Bộ đầu thế kỉ XX Cấp trường 6 tháng 2 triệu đồng Chủ nhiệm Tháng 4 năm 2006 Xuất           sắc
2 Đinh Gia Trinh và phê bình văn học Cấp khoa 2 tháng   Chủ nhiệm Tháng 11 năm 2007 Loại A
3 Kĩ thuật tự sự của Paul Auster qua tác phẩm “Người trong bóng tối” Cấp khoa 2 tháng   Chủ nhiệm Tháng 11 năm 2008 Loại A
4 Hiện thực đa chiều trong tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral Cấp khoa 1 tháng   Chủ nhiệm Tháng 12 năm 2012 Loại A
5 Tiểu thuyết Mario Vargas Llosa dưới góc nhìn hậu thực dân Cấp trường 12 tháng 22 triệu đồng Chủ nhiệm Tháng 3 năm 2014 Xuất  sắc
6 Hoạt động nghiên cứu, lý luận phê bình văn học ở miền Nam trước năm 1954 Cấp ĐHQG 3 năm 700 triệu đồng Thành viên Tháng 5 năm 2016  
7 Sự du nhập các lý thuyết phương Tây vào miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 Nafosted 2 năm 860 triệu đồng Thành viên Tháng 9 năm 2016  
  1. Quá trình giảng dạy
TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1 Bùi Phương Uyên “Quê hương tan rã” dưới góc nhìn phê bình hậu thuộc địa 2011 Cử nhân Khóa luận tốt nghiệp
2 Hồ Nguyễn Văn Chương Kafka bên bờ biển” dưới góc nhìn phân tâm học 2012 Cử nhân Đề tài nghiên cứu khoa học SV
3 Thân Thị Loan Tìm hiểu truyện ngắn Hồ Anh Thái 2012 Cử nhân Đề tài nghiên cứu khoa học SV
4 Nguyễn Thị Thanh Thảo Hiện thực tâm lý trong tác phẩm Alberto Moravia 2012 Cử nhân Khóa luận tốt nghiệp
5

Vũ Thị Dung

Vũ Minh Quang

Mario Vargas Llosa và tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral 2013 Cử nhân Đề tài nghiên cứu khoa học
6 Vũ Thị Dung Đọc tác phẩm Tên của đóa hồng dưới góc nhìn ký hiệu học 2013 Cử nhân Khóa luận tốt nghiệp
7 Phạm Thị Mai Hân Hình tượng người nghệ sĩ và cái đẹp trong tiểu thuyết Chết ở Venice 2014 Cử nhân Khóa luận tốt nghiệp
8 Lê Trần Phương Trinh Yếu tố kỳ ảo trong bộ ba tác phẩm của Italo Calvino 2015 Cử nhân Khóa luận tốt nghiệp

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học(chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1            
2            

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1 Văn học Nhật Bản - Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa       Đồng tác giả  
2 Kỷ yếu 40 năm thành lập khoa       Đồng tác giả  

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1        
2        

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Lê Ngọc Phương, Kết cấu trần thuật huyền ảo, nhìn từ truyện ngắn Hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh, Bình luận văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2011   1859-3208  
2 Lê Ngọc Phương, Jorge Luis Borges và cảm hứng sáng tác từ Bờ bến khác của thực tại, Bình luận văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2012   1859-3208  
3 Lê Ngọc Phương, Những biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn học Nhật Bản đương đại, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2012   1859-2856  
4 Lê Ngọc Phương, Abe Kobo, một phong cách hiện thực huyền ảo mang tính toàn cầu, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2014   1859-2856  
5 Lê Ngọc Phương, Hiện thực đa chiều trong tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, tập 16, 2013   1859-0128  
6

Lê Ngọc Phương, Mỹ học Nhật Bản (dịch từ Donald Keene),

Bình luận Văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2014

  1859-3208  
7 Lê Ngọc Phương, Tâm thế hậu thực dân và sự lựa chọn nhân dạng văn hóa (trường hợp Mario Vargas Llosa), Kỷ yếu 40 năm thành lập khoa Văn học và Ngôn ngữ, 2014      
8 Lê Ngọc Phương, Một số huyền thoại tâm linh trong văn học châu Mỹ Latinh hiện đại, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2015   1859-3208  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú
1 Lê Ngọc Phương: Phác thảo quá trình du nhập văn học phương Tây vào Nhật Bản, Hội thảo khoa học quốc tế, tháng 3 năm 2010, Trường ĐH KHXH&NV      
2 Lê Ngọc Phương: Những biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn học Nhật Bản đương đại, Hội thảo khoa học quốc tế, tháng 12 năm 2011, Trường ĐH KHXH&NV      
3  Lê Ngọc Phương, Abe Kobo, một phong cách hiện thực huyền ảo mang tính toàn cầu, tham gia Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 21", tháng 12/2013, Trường ĐHKHXH&NV      

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú
1 Lê Ngọc Phương, Ngô Trà Mi: So sánh chương trình chương trình dạy văn ở một số trường đại học ở Việt Nam, Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học, tháng 3 năm 2008      
2 Lê Ngọc Phương, Cảm thức tâm linh và những huyền thoại tâm linh trong văn học châu Mỹ Latinh hiện đại (qua trường hợp văn học hiện thực huyền ảo), tham gia Hội thảo khoa học "Văn học và Văn hóa tâm linh", tổ chức tháng 3/2014, Hà Nội      

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1.Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường Đề tài: Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam bộ đầu thế kỉ XX Trường ĐH KHXH&NV 2006
2 Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp bộ Đề tài: Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam bộ Bộ Giáo dục 2006
           

 

2.Bằng phát minh, sáng chế

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            

4.Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

         

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
       

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
       

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
       
  Ngày 3 tháng 6 năm 2016
   
 

                                    Người khai

                                     Lê Ngọc Phương