Lê Quang Trường

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: LÊ QUANG TRƯỜNG

2. Ngày sinh:  01/01/1977

3. Nơi sinh:  Đà Nẵng

4. Nam/nữ: Nam

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Văn học và Ngôn ngữ, Bộ môn Hán Nôm

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Hán Nôm

6. Học vị: Tiến sĩ                 năm đạt: 2012

7. Học hàm:                       năm phong:

8. Liên lạc:

Cơ quan

Cá nhân

Địa chỉ

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM

Phòng 327, chung cư II, Bàu Cát, đường Bàu Cát 7, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext 146)

Fax: 08.38221903

08.39492523 – 0913 145 7590913 145 759

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website

http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Tiếng Trung

x

x

x

x

2

….

….

10. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ 1999-2000

Trung tâm nghiên cứu Quốc Học

Biên tập viên

Từ 2000-2007

Nhà xuất bản Văn Nghệ

Biên tập viên

Từ 8/2007-nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM

Giảng viên

Từ 01/2013-nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM

Phó Trưởng khoa

Từ 10/2013-nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM

Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Hán Nôm

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học

1995-1999

ĐHKHXH&NV

Hán Nôm

Phiên dịch Tam tự kinh (bản chú giải của Ngô Mông)

Thạc sỹ

2002-2005

ĐHKHXH&NV

Văn học Việt Nam

Chất tài tử trong thơ Lý Thương Ẩn và thơ Nguyễn Du

Tiến sỹ

2006-2009

ĐHKHXH&NV

Văn học Việt Nam

Gia Định Tam Gia Thi trong tiến trình văn học Hán Nôm Nam Bộ

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

·         Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Nhân văn

-       Chuyên ngành: Hán Nôm, Văn học Việt Nam

-       Chuyên môn: Ngữ văn Hán Nôm Việt Nam

·         Hướng nghiên cứu: Văn học Hán Nôm Nam Bộ, Văn học cổ trung đại Việt Nam và Trung Quốc

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Dự án Đầu tư xây dựng Phòng Sưu tầm và Nghiên cứu di sản Hán Nôm (giai đoạn 1)

ĐHQG

2010-2011

Tham gia

2011

Tốt

2

Thơ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định: Nghiên cứu và dịch thuật

Trường

2012-2013

20

Chủ nhiệm

10-6-2013

Xuất sắc

3

Nghiên cứu cuộc đời và thơ văn Phan Thanh Giản

ĐHQG, C2014-18b-03

2014-2016

100

Chủ nhiệm

4

Văn học Hán-Nôm Nam Bộ từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX: sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu

Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

2014-2016

Thư ký, tham gia

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT

Tên HVCH, NCS

Tên luận văn, luận án

Năm đã bảo vệ

Bậc đào tạo

Sản phẩm của luận văn/luận án

1

Nguyễn Thị Liên

Con người và thơ văn Phan Thanh Giản – 150 năm nghị luận và phẩm bình

Đang thực hiện

Cao học

2

Võ Minh Trung

Tìm hiểu thơ đi sứ của các sứ thần triều Nguyễn ở Nam Bộ

Đang thực hiện

Cao học

 

3

Bùi Thị Quỳnh

Dòng thơ trào phúng trong văn học Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19

Đang thực hiện

Cao học

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT

Tên sách

Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT

Tên sách

Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Thơ – Nghiên cứu, lý luận và phê bình

Chuyên khảo

Đại học Quốc gia TP.HCM

2004

Đồng tác giả

2

Tam tự kinh (dịch chú từ bản Tam tự kinh chú giải bị yếu của Ngô Mông),

Sách tham khảo

Nxb. Văn Nghệ

2005

Tác giả

3

Thi phẩm tập bình (biên dịch Thi phẩm của Chung Vinh, và tuyển dịch những lời bình về Thi phẩm của các nhà phê bình văn học cổ Trung Quốc)

Sách tham khảo

Nxb. Văn Nghệ

2008

Đồng tác giả (chung với Nguyễn Đình Phức)

4

Lý Thương Ẩn, lan trong rừng vắng (khảo luận và tuyển dịch về tác giả và thơ ca Lý Thương Ẩn)

Chuyên khảo

Nxb. Văn Nghệ

2009

Tác giả

5

Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh

Chuyên khảo

Nxb. Tổng hợp TP.HCM

2011

Đồng tác giả

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN

Điểm IF

1

2

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Lê Quang Trường, Về thuyết tính linh của Viên Mai (dịch), Tài hoa Trẻ, số 336 và 337-2004, tr.40-43 và 40-42.

2004

2

Lê Quang Trường, Tình yêu trong thơ Lý Thương Ẩn – hiện tượng đột xuất của thơ Đường, Tài hoa Trẻ, số 349 và 350-2005, tr.40-43.

2005

3

Lê Quang Trường, Những ảnh hưởng Phật giáo trong thơ Lý Thương Ẩn, Nguyệt san Giác Ngộ, số 124-2006, tr.57-62.

2006

4

Lê Quang Trường, Giới thiệu chương trình ngữ văn cấp 2 Trung Quốc, Bình luận văn học niên giám 2007, NXB. Văn hoá Sài Gòn, 2008, tr.244-274.

2007

5

Lê Quang Trường, Bước đầu tìm hiểu thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐHKHXH&NV, 2007, đăng trong Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 42, tháng 3-2008, tr.62-71.

2008

6

Lê Quang Trường, Bước đầu tìm hiểu thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức, đăng trên Thông báo Hán Nôm học Năm 2007, Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội, 2008, tr.835- 859.

2008

7

Lê Quang Trường, Ngô Nhân Tĩnh và tâm sự một Nho thần, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 6-2009, tr.57-73.

2009

1859-2856

8

Lê Quang Trường, Khảo sát tình hình tư liệu và nghiên cứu về Gia Định tam gia thi, in trong Bình luận văn học, niên giám 2009, Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2010.

2010

9

Lê Quang Trường, Phong cách thơ Ngải Thanh và những ảnh hưởng từ phái tượng trưng, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7-2010, tr.151

2010

1859-2856

10

Lê Quang Trường, Quan niệm văn chương của Gia Định tam gia, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 04-2010, tr.126-136.

2010

1859-3208

11

Lê Quang Trường, Giới thiệu bài tựa tập Gia Định tam gia thi và diện mạo bản khắc tập thơ, Tạp chí Hán Nôm, số 3-2011, tr.73-82.

2011

8066-8639

12

Lê Quang Trường, Phụng khai tân cảng ký, văn bia ghi việc đào kênh Bảo Định ở Phú Kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Hán Nôm, số 5-2012, tr.75-80.

2012

8066-8639

13

Lê Quang Trường, Võ Trường Toản và yếu chỉ giáo dục, Tạp chí Văn hoá du lịch, 2013, tr.

2013

1809-3720

14

Lê Quang Trường, Lê Quang Định từ chính sử đến những trang thơ, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2012, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP.HCM, 2013, tr.163-172.

2013

1859-3208

15

Lê Quang Trường, Thăm chùa cổ Tiền Giang, đọc những câu đối hay, Tạp chí Văn hoá du lịch, số 10, 3-2013, tr.54-61.

2013

1809-3720

16

Lê Quang Trường, Nguyễn Thông, người thầy phát huy học phong Nam Bộ, Tạp chí Văn hoá du lịch, số 14, 11-2013, tr.13-17.

2013

1809-3720

17

Nguyễn Ngọc Quận – Lê Quang Trường, Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ qua một đợt sưu tầm gần đây của Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học và Ngôn ngữ (ĐH KHXH&NV-TP.HCM). Thông báo Hán Nôm học 2012, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Thế giới, Hà Nội, 12.2013, tr.581-590.

2014

18

Lê Quang Trường, Đào Trí Phú và hai bài văn bia được phát hiện tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Thông báo Hán Nôm học 2012, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Thế giới, Hà Nội, 12.2013, tr.779-792.

2014

19

Đoàn Lê Giang-Lê Quang Trường, Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu văn học, ISSN 1859-2856, số 7/2014, tr.66-78

2014

ISSN 1859-2856

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú

1

Lê Quang Trường, Phong cách thơ Ngải Thanh và sự ảnh hưởng từ phái tượng trưng, Báo cáo Hội thảo quốc tế Quá trình hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối TK.XIX đến đầu TK.XX), Tp.HCM.2010.

2

Lê Quang Trường, Trịnh Hoài Đức và tâm sự nho thần triều Nguyễn trên đường đi sứ Trung Quốc, Báo cáo Hội thảo quốc tế Việt Nam – Trung Quốc: mối quan hệ văn hoá, văn học trong lịch sử, Tp.HCM. 9-2011.

3

Đoàn Lê Giang-Lê Quang Trường, Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật Bản (Le Du as a Scholar – Pioneer in the Studies of Vietnam – Japan Relations, Báo cáo Hội thảo quốc tế Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 21 (Studies on Vietnamese and Japanese Literature in the Globalization Context of the 21st Century), Tp.HCM.2013.

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Ghi chú

1

Lê Quang Trường, Quan niệm thơ ca của Lý Thương Ẩn, Hội nghị khoa học Cái nhìn mới về lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, 2006, Trường ĐHKHXH&NV.

2

Lê Quang Trường, Bước đầu tìm hiểu thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trẻ, 2007, Trường ĐHKHXH&NV.

3

Lê Quang Trường, Ngô Nhân Tĩnh, số phận và thơ ca, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐHKHXH&NV, Báo cáo Hội thảo Nghiên cứu Hán Nôm và văn hoá Việt Nam, ĐH KHXH&NV, TP.HCM, 2009.

4

Lê Quang Trường, Giới thiệu ba bài tựa trong Thập Anh thi tập của Ngô Nhân Tĩnh, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trẻ Trường ĐHKHXH&NV, Báo cáo Hội thảo Nghiên cứu Hán Nôm và văn hoá Việt Nam, ĐH KHXH&NV, TP.HCM, 2009.

5

Nguyễn Ngọc Quận - Lê Quang Trường, Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ qua một đợt sưu tầm gần đây của Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học và Ngôn ngữ (ĐH KHXH&NV-TP.HCM). Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, tổ chức tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, 04-12-2012.

 

6

Lê Quang Trường, Đào Trí Phú và hai bài văn bia được phát hiện tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, tổ chức tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, 04-12-2012.

7

Lê Quang Trường, Cuộc tranh luận tư tưởng trong Sãi vãi của Nguyễn Cư Trinh, Hội thảo khoa học quốc gia, Thông báo Ngữ văn 2013, tổ chức tại Viện Văn học, Hà Nội, 7-3-2014.

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

2

            

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT

Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

2

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT

Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

2

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1

2

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT

Thời gian

Tên chương trình

Chức danh

1

2

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT

Thời gian

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị

Chức danh

1

2013

Hội đồng Khoa học Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Thành viên

2

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT

Thời gian

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

1

17-31/7/2011

Học viện Ngôn ngữ Văn Tảo, Đài Loan

Chương trình nghiên cứu giảng dạy tiếng Hoa năm 2011

2

25-28/7/2012

Học viện Ngôn ngữ Văn Tảo, Đài Loan và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Chương trình nghiên cứu giảng dạy tiếng Hoa năm 2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2014

 

 

Thông tin truy cập

38485052
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
670
8231
38485052

Thành viên trực tuyến

Đang có 337 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929