Lê Ngọc Phương

Lê Ngọc Phương, TS (2017, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), chuyên môn: lý luận - phê bình văn học hiện đại, hậu hiện đại, văn học châu Mỹ, văn học Nhật Bản. Có các bài viết về lý luận văn học, văn học nước ngoài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn học, tạp chí Bình luận văn học (ĐHSG), tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ (ĐHQG HCM), các bài tham luận đăng ở kỷ yếu các hội thảo quốc gia và hội thảo quốc tế. Từng nhận Học bổng Toshiba toàn phần dành cho Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường (2014, 2019), đề tài NCKH cấp ĐHQG (2019 – 2021), tham gia với tư cách thành viên một số đề tài NCKH cấp ĐHQG và Nafosted. Chủ nhiệm biên soạn giáo trình Dẫn luận Văn học Mỹ Latinh. Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố năm 2014. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:  Lê Ngọc Phương

2. Sinh năm: 1985

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị:        Tiến sĩ              Năm bảo vệ: 2017

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay:  Giảng viên

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP HCM

8. Địa chỉ cơ quan: số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học

2003 –

2007

ĐHKHXH&NV    Văn học Borges và bờ bến khác của thực tại
Thạc sỹ 2007 – 2011 ĐHKHXH&NV    Văn học nước ngoài Yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn Mỹ Latinh
Tiến sỹ 2011 – 2017 ĐHKHXH&NV

Lý luận

 văn học

Cấu trúc nghệ thuật của tiểu thuyết Mỹ Latinh (trường hợp Gabriel Garcia Marquez và Mario Vargas Llosa)

Tiến sỹ

Khoa học

       

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

Từ 2007 – nay: giảng viên khoa Văn học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Lý luận và phê bình văn học

-          Chuyên ngành: Văn học

-          Chuyên môn: Lý luận văn học và văn học nước ngoài

14. Các sách đã xuất bản:

TT Tên sách Sản phẩm của đề tài/ dự án Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1 Văn học Nhật Bản - Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa       Đồng tác giả  
2 Những vấn đề Ngữ văn, Tuyển tập 40 năm nghiên cứu của khoa Văn học và Ngôn ngữ, 2015       Đồng tác giả  

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam Bộ đầu thế kỉ XX Cấp trường 6 tháng 2 triệu đồng Chủ nhiệm Tháng 4 năm 2006 Xuất           sắc
2 Đinh Gia Trinh và phê bình văn học Cấp khoa 2 tháng   Chủ nhiệm Tháng 11 năm 2007 Loại A
3 Kĩ thuật tự sự của Paul Auster qua tác phẩm Người trong bóng tối Cấp khoa 2 tháng   Chủ nhiệm Tháng 11 năm 2008 Loại A
4 Hiện thực đa chiều trong tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral Cấp khoa 1 tháng   Chủ nhiệm Tháng 12 năm 2012 Loại A
5 Tiểu thuyết Mario Vargas Llosa dưới góc nhìn hậu thực dân Cấp trường 12 tháng 22 triệu đồng Chủ nhiệm Tháng 3 năm 2014 Xuất  sắc
6 Hoạt động nghiên cứu, lý luận phê bình văn học ở miền Nam trước năm 1954 Cấp ĐHQG 3 năm 700 triệu đồng Thành viên Tháng 5 năm 2016 Xuất sắc
7 Sự du nhập các lý thuyết phương Tây vào miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 Nafosted 2 năm 860 triệu đồng Thành viên Tháng 9 năm 2016 Xuất sắc

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Lê Ngọc Phương, Kết cấu trần thuật trong truyện ngắn Hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh, Bình luận văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2011   1859-3208  
2 Lê Ngọc Phương, Jorge Luis Borges và cảm hứng sáng tác từ Bờ bến khác của thực tại, Bình luận văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2012   1859-3208  
3 Lê Ngọc Phương, Những biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn học Nhật Bản đương đại, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2012   1859-2856  
4 Lê Ngọc Phương, Abe Kobo, một phong cách hiện thực huyền ảo mang tính toàn cầu, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2014   1859-2856  
5 Lê Ngọc Phương, Hiện thực đa chiều trong tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, tập 16, 2013   1859-0128  
6

Lê Ngọc Phương, Mỹ học Nhật Bản (dịch từ Donald Keene),

Bình luận Văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2014

  1859-3208  
7 Lê Ngọc Phương, Tâm thế hậu thực dân và sự lựa chọn nhân dạng văn hóa (trường hợp Mario Vargas Llosa), Kỷ yếu 40 năm thành lập khoa Văn học và Ngôn ngữ, 2014      
8 Lê Ngọc Phương, Một số huyền thoại tâm linh trong văn học châu Mỹ Latinh hiện đại, Tạp chí Đại học Sài Gòn, 2015   1859-3208  
9 Lê Ngọc Phương (2016), “Về chủ đề tính dục trong tiểu thuyết của Gabriel Garcia Márquez và Mario Vargas Llosa”, Tạp chí Đại học Sài Gòn   1859-3208  

Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú
1 Lê Ngọc Phương: Phác thảo quá trình du nhập văn học phương Tây vào Nhật Bản, Hội thảo khoa học quốc tế, tháng 3 năm 2010, Trường ĐH KHXH&NV      
2 Lê Ngọc Phương: Những biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn học Nhật Bản đương đại, Hội thảo khoa học quốc tế, tháng 12 năm 2011, Trường ĐH KHXH&NV      
3  Lê Ngọc Phương, Abe Kobo, một phong cách hiện thực huyền ảo mang tính toàn cầu, tham gia Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 21", tháng 12/2013, Trường ĐHKHXH&NV      

Đăng ở kỷ yếu Hội thảo trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú
1 Lê Ngọc Phương, Ngô Trà Mi: So sánh chương trình chương trình dạy văn ở một số trường đại học ở Việt Nam, Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học, tháng 3 năm 2008      
2 Lê Ngọc Phương, Cảm thức tâm linh và những huyền thoại tâm linh trong văn học châu Mỹ Latinh hiện đại (qua trường hợp văn học hiện thực huyền ảo), tham gia Hội thảo khoa học "Văn học và Văn hóa tâm linh", tổ chức tháng 3/2014, Hà Nội      
3

Lê Ngọc Phương, Hoạt động văn học của Trần Huy Liệu ở Nam Bộ, tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ”, tổ chức 28/10/2016,

Bình Dương

     

17. Các giải thưởng đã nhận:

 Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường Đề tài: Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam bộ đầu thế kỉ XX Trường ĐH KHXH&NV 2006
2 Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp bộ Đề tài: Sự thức tỉnh của người phụ nữ trong văn học Nam bộ Bộ Giáo dục 2006
           

Các giải thưởng khác:

- Khen thưởng của Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh về thành tích Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia 2012, 2013

- Danh hiệu Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp trường 2012, đề cử tham dự Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM 2012

- Danh hiệu Cán bộ trẻ tiêu biểu điển hình cấp trường năm 2014

- Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố năm 2014 - 2015

- Học bổng bán phần của Quỹ Toshiba dành cho học viên cao học có thành tích học và nghiên cứu xuất sắc, thông thạo tiếng Anh

- Học bổng toàn phần của Quỹ Toshiba dành nghiên cứu sinh có thành tích học và nghiên cứu xuất sắc, thông thạo tiếng Anh

Thông tin truy cập

48804564
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7683
7601
48804564

Thành viên trực tuyến

Đang có 269 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website