Võ Văn Nhơn

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Võ Văn Nhơn

2. Ngày sinh: 15.3.1956

3. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

4. Nam

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa/Bộ môn:Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:Trưởng Bộ môn

6. Học vị:              Tiến sĩ                 năm đạt: 2008

7. Học hàm:     Phó giáo sư           năm phong: 2013

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ ……………………………...........……………….....……, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext: 146)

Fax: 08.38221903

 
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 1980 đến nay Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (trước 1996 là Đại học Tổng hợp) TP.HCM

-Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam và Lý luận văn học (2007)

- Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (2008 - 2010)

- Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam (3.11.2011)

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1973 - 1979 Đại họcTổng hợp TP.HCM, Đại học Tổng hợp Hà Nội Văn học Sự chuyển biến phong cách trong thơ Chế Lan Viên
Tiến sỹ 2008 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Lý thuyết và lịch sử văn học Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:
 • Lĩnh vực: Ngữ văn
 • Chuyên ngành: Văn học
 • Chuyên môn: Văn học Việt Nam hiện đại

Hướng nghiên cứu:

1. Văn học Nam Bộ

2. Thơ Việt Nam hiện đại

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Những vấn đề và thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ 1945-1975

B 94-07-26

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1996-1997   Tham gia 14.3.1997 Tốt
2 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

B2005-18b-07-TĐ

Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2004-2007   Tham gia 28.11.2009 Tốt
3 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn văn học quốc ngữ Nam Bộ 1930-1945

B2008-08b-01-TĐ

Cấp trọng điểm ĐHQG

2008-2010 400 triệu đồng Tham gia 22/3/2012 Tốt
4 Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 Cấp trường 2008-2009   Chủ nhiệm 03.6.2010 Tốt
5 Sưu tầm, khảo sát và đánh giá văn học Nam Bộ 1945 - 1954

B2009-18b-03TĐ

Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2009-2011   Chủ nhiệm 18.7.2012 Xuất sắc

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1 Nguyễn Thị Xuân Dung Con người bất hòa trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại 2010 Cao học  
2 Bùi Ngọc Anh Thể loại tạp văn trong văn học Việt Nam đương đại 2010 Cao học  
3 Trương Thị Cẩm Xuân Sự nghiệp văn học của Nguyễn Chánh Sắt 2010 Cao học Đại học Cần Thơ  
4 Nguyễn Thị Mỹ Thẫm Nhân vật xưng tôi trong văn xuôi Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 2010 Cao học Đại học Cần Thơ  
5 Đào Lê Na Kịch bản cải lương Nam bộ trước 1945 2011 Cao học  
6 Trần Thị Đang Thanh Đặc điểm văn xuôi của Phan Thị Bạch Vân 2011 Cao học Đại học Cần Thơ  
7 Nguyễn Thị Tặng Chất Nam Bộ trong truyện ký Đoàn Giỏi 2011 Cao học Đại học Cần Thơ  
8 Nguyễn Biên Soạn Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Tân Dân Tử 2011 Cao học Đại học Cần Thơ  
9 Dương Thị Thanh Phong cách truyện ngắn Bình Nguyên Lộc 2012 Cao học  
10 Võ Thị Thanh Tùng Du ký Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX 2012 Cao học  
11 Nguyễn Thị Dương Sự nghiệp văn học của Vũ Anh Khanh 2013 Cao học  
12 Trần Kim Trang Tiểu thuyết di dân Việt Nam của các nhà văn nữ ở Hoa Kỳ nhìn từ lý thuyết hậu thuộc địa 2012 Cao học Đại học Sư phạm TP. HCM  
13 Nguyễn Thị Tình Sự nghiệp văn học của Đông Hồ 2013 Cao học  
14 Hồ Thị Dương Liễu Tác phẩm Phạm Thị Hoài dưới góc nhìn nữ quyền luận 2014 Cao học  
15 Trần Thục Quyên Đặc điểm tiểu thuyết Thẩm Thệ Hà 2013 Cao học  
16 Bùi Thị Thùy Trâm Phong trào Thơ mới ở Nam Bộ (qua khảo sát báo chí Nam Bộ giai đoạn 1932 - 1945 2013 Cao học  
17 Bùi Thanh Vân Nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học trên Lục tỉnh tân văn 2014 Cao học  
18 Nguyễn Thanh Thảo Nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học trên Công Luận báo và Nam Kỳ Địa Phận 2014 Cao học  
19 Đỗ Thị Thanh Nhàn Sự nghiệp văn học của Thiên Giang Trần Kim Bảng 2014 Cao học  
20 Lê Bích Tuyền Yếu tố tự truyện trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam đương đại 2014 Cao học Đại học Sư phạm TP. HCM  
21 Doãn Thị Thúy Nhà văn Vita trong đời sống văn học Nam Bộ 2015 Cao học  
22 Nguyễn Thị Huyền Trang Đặc điểm tiểu thuyết Lê Hoằng Mưu trong bối cảnh tiểu thuyết quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX 2015 Cao học Đại học Sư phạm TP. HCM  
23 Huỳnh Phượng Lynh Cảm thức hậu hiện đại trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú 2016

Cao học

Đại học Văn Hiến

 
24 Lê Thị Nguyên Quy Thế giới đồng tính trong tác phẩm Bùi Anh Tấn 2016

Cao học

Đại học Văn Hiến

 
25 Huỳnh Thị Thùy Linh Tìm hiểu sự nghiệp văn học nghệ thuật và báo chí của Trương Duy Toản 2016

Cao học

Đại học Văn Hiến

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Đông Hồ-Mộng Tuyết     Nxb Hội Nhà Văn 1992 Tác giả
2 Văn học quốc ngữ trước 1945 ở Thành phố Hồ Chí Minh     Nxb Tổng hợp TP. HCM – Nxb Văn hóa Sài Gòn. 2007 Tác giả
3 Vũ Bằng – Hà Nội trong cơn lốc     Nxb Phụ nữ 2010 Tác giả (sưu tầm và biên soạn)
4 Vũ Bằng – Văn hóa gỡ     Nxb Phụ nữ 2012 Sưu tầm và biên soạn (với Hà Minh Châu)
5

Hồ Biểu Chánh – người mở đường cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

    Nxb Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh 2006 Đồng tác giả
6 Gia Định báo – tờ báo Việt ngữ đầu tiên     Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2006 Đồng tác giả
7 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh     Nxb Tổng hợp TP. HCM 2011 Đồng tác giả
8

Nam bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ

 

    Nxb Khoa học xã hội 2011 Đồng tác giả
9 Phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc (1862-1945)     Nxb Phụ nữ            2012 Đồng tác giả
10 Đặng Văn Bảy – Nam nữ bình quyền     Nxb Hồng Đức – Đại học Hoa Sen 2014 Hiệu đính

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1

Võ Văn Nhơn, Ảnh hưởng của tiểu thuyết nước ngoài đối với sự hình thành và phát triển nền tiểu thuyết Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (The influence of foreign novels on the formation and development of the novels in “Quoc ngu” (Vietnamese Roman Alphabet) in Cochinchina from the late 19th to the early 20th century, Southeast Asia Journal, Vol. 21, No.1, tr. 209-227 (2011)

2011 1255-4738    
2          
         

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Võ Văn Nhơn, Con người trong tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975, Tập san Khoa học Đại học Tổng hợp TP. HCM 1, tr. 84-92 (1995) 1995      
2 Võ Văn Nhơn, Văn xuôi yêu nước và tiến bộ trong các thành thị bị tạm chiếm (1945-1954), Khoa học Xã hội và Nhân văn 5, tr. 64-69 (1997) 1997      
3 Võ Văn Nhơn, Cảm hứng anh hùng và cảm hứng bi kịch trong tiểu thuyết viết về chiến tranh xuất bản sau năm 1975, Bình luận văn học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 90-102 (1998). 1998      
4 Võ Văn Nhơn, Tiểu thuyết lịch sử ở Nam Bộ thời kỳ đầu thế kỷ XX, Khoa học Xã hội và Nhân văn 9, tr. 30-34 (1999) 1999      
5 Võ Văn Nhơn, Con đường đến với tiểu thuyết hiện đại của hai nhà văn tiên phong Nam Bộ, Nghiên cứu văn học 3, tr. 39-42 (2000) 2000   1859-2856  
6 Võ Văn Nhơn, Vài nét về thân thế và sự nghiệp của nhà thơ Đông Hồ, Khoa học Xã hội và Nhân văn 17, tr. 1-12 (2001) 2001      
7 Võ Văn Nhơn, Truyện và tiểu thuyết trên báo Nam Kỳ địa phận, Khoa học Xã hội và Nhân văn 20, tr. 58-62 (2002) 2002      
8 Võ Văn Nhơn , Bước đầu khảo sát tư liệu và đánh giá tiểu thuyết Lê Hoằng Mưu, Khoa học Xã hội và Nhân văn 31, tr. 43-49 (2005) 2005      
9 Võ Văn Nhơn , Ba nhà văn tiên phong và ba cuốn truyện văn xuôi bằng quốc ngữ đầu tiên của Nam Bộ, Kiến thức ngày nay 561, tr. 33-37 (2006) 2006      
10 Võ Văn Nhơn, Lê Hoằng Mưu - nhà văn của những thử nghiệm táo bạo đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu văn học 7, tr. 26-35 (2006) 2006   1859-2856  
11 Võ Văn Nhơn, Một nhà văn nữ Nam Bộ tranh đấu cho nữ quyền vào đầu thế kỷ XX, Tài hoa trẻ 446, tr. 30-34 (2006) 2006      
12 Võ Văn Nhơn, Báo chí quốc ngữ latinh với sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phát triển khoa học và công nghệ 9, tr.47-51 (2006) 2006   1859-0218  
13 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Nhà văn Trúc Hà – Một trong “Hà Tiên tứ tuyệt”, Bình luận văn học, Nxb Văn hóa Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, tr. 292-306 (2009). 2009      
14 Võ Văn Nhơn, Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phát triển khoa học và công nghệ 13, tr. 5-12 (2010) 2010   1859-0218  
15 Võ Văn Nhơn, Tiểu thuyết hành động vào đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ , Khoa học Xã hội 6 (154), tr. 28-32 (2011). 2011   1859-0136  
16 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Vũ Anh Khanh – cây bút hàng đầu của dòng văn chương tranh đấu miền Nam 1945-1954, Nghiên cứu văn học 1, tr. 45-58 (2012) 2012   1859-2856  
17 Võ Văn Nhơn, Hạn mạn du ký của Nguyễn Bá Trác - thiên ký sự về các nước Đông Á đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu văn học 5, tr. 18-23 (2014) 2014   1859-2856  
18 Võ Văn Nhơn, Hà Hương phong nguyệt-quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam Bộ, Nghiên cứu văn học 4, tr. 51-58 (2015) 2015   0494-6928  
19 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Văn học thị trường ở TP. Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học 9, tr. 89 -104 (2015) 2015   0494-6928  
20 Võ Văn Nhơn, Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Khoa học Xã hội 9+10 (205-206), tr. 158-165 (2015). 2015   1859-0136  
21 Võ Văn Nhơn, Hồ Biểu Chánh - Nhà văn đến hiện đại từ truyền thống, Đại học Sài Gòn 13 (38), số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2015, tr. 46-50 (2016) 2016   1859-3208  
22 Võ Văn Nhơn – Đoàn Lê Giang, Đi tìm đặc điểm văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Đại học Sài Gòn 13 (38), số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2015 tr. 64-71 (2016) 2016   1859-3208  
23 Võ Văn Nhơn, Sự nghiệp nghiên cứu, phê bình của Đông Hồ, Đại học Sài Gòn 15 (40), tr. 19-26 (2016) 2016   1859-3208  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Võ Văn Nhơn, Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Translated Literature in Cochinchina in the Late 19th and the Early 20th Century), Hội thảo quốc tế “Quá trình hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc”, ngày 18 – 19/3/2010, TP. Hồ Chí Minh.      
2 Võ Văn Nhơn, Ảnh hưởng của tiểu thuyết Trung Quốc đối với sự hình thành và phát triển nền tiểu thuyết quốc ngữ ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (The influence of Chinese novels on the formation and development of the novels in “Quoc ngu” (Vietnamese Roman Alphabet) in Cochinchina from the late 19th th to the early 20th century), Hội thảo quốc tế Việt Nam - Trung Quốc: Những quan hệ văn hóa, văn học trong lịch sử, ngày16/9/2011, TP. Hồ Chí Minh.      
       

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Võ Văn Nhơn, Cảm hứng sáng tạo trong tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975, Hội nghị khoa học, Đại học Tổng hợp TP. HCM, 10. 1995, TP. HCM.      
2 Võ Văn Nhơn, Một nhà văn nữ Nam Bộ tranh đấu cho nữ quyền vào đầu thế kỷ XX,Hội thảo Nam Bộ: Nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ, Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ, 5.2010, TP. HCM.      
3

Võ Văn Nhơn, Đôi thi sĩ đất Hà Tiên và Thăng Long – Hà Nội, “Văn học, Phật giáo và 1000 năm Thăng Long”, 8.2010, Bình Dương.

     
4

Võ Văn Nhơn, Đóng góp của các nhà văn Đông Nam bộ vào quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Hội thảo Khoa học xã hội và phát triển bền vững Đông Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, 12 – 13. 7. 2012, Biên Hòa.

     
5

Võ Văn Nhơn, Trương Vĩnh Ký – Người bắc cầu giao lưu văn hóa Đông Tây, Hội thảo "Văn hóa Nam Bộ trên bình diện giao tiếp", Trung tâm Nghiên cứu văn hóa - Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ và Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ, 21.12. 2012, Cần Thơ.

     
6

Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Văn học thị trường ở TP. HCM, Hội thảo “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng”, Viện Văn học, 28.5.2015, Hà Nội

     
7 Võ Văn Nhơn, Hồ Biểu Chánh - Nhà văn đến hiện đại từ truyền thống, Hội thảo “Giá trị văn học trong các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh”, Tỉnh ủy Tiền Giang, 27 tháng 8 năm 2015.      
8 Võ Văn Nhơn, Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam Bộ cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ XX Viện Khoa học xã hội, Hội thảo “40 năm khoa học xã hội Nam Bộ”, 19.9.2015      
9

Võ Văn Nhơn, Ngôn ngữ tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Hội thảoChữ quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và những đóng góp vào văn hóa Việt Nam”, Phú Yên 3.10.2015

     

IV. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 1988 đến nay Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh Hội viên
2 2011 đến nay Hội Nhà văn TP. HCM Hội viên
     

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 Tháng 8-2010 đến tháng 8-2011

Hankuk University of Foreign Studies, South Korea

Giảng dạy Tiếng Việt (Đại học) và Văn học Việt Nam đương đại (Cao học)
2 Từ 2009 đến nay Đại học Cần Thơ Hướng dẫn luận văn cao học, chấm luận văn thạc sĩ
3 Từ 2011 đến nay Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh Hướng dẫn luận văn cao học, chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
4 Từ 2011 đến nay Đại học Văn Hiến Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn luận văn cao học
5 Từ 2012 Học viện Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Hướng dẫn luận án tiến sĩ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2016

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

38243324
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5565
7293
38243324

Thành viên trực tuyến

Đang có 292 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929