Hồ Khánh Vân

Hồ Khánh Vân (bút danh: Song May), TS (2020, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Phó trưởng Khoa; Lĩnh vực chuyên môn: lý luận và phê bình văn học, lý luận và phê bình điện ảnh, văn học nữ quyền. Có một số bài nghiên cứu trong các sách: Nam bộ - Đất và người, Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, và các tạp chí: Nghiên cứu văn học, Thế giới điện ảnh, Bình luận văn học… Năm 2008-2009, tu nghiệp ở Dự án Điện ảnh, chuyên ngành Lý luận và phê bình điện ảnh (ĐH KHXH và NV HN) do Quỹ Ford tài trợ. Đạt giải nhất cuộc thi thơ Bút mới do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2005. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: HỒ KHÁNH VÂN

2. Sinh năm: 1982

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị: Tiến sĩ                    Năm bảo vệ: 2020

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay:Phó Trưởng Khoa Văn học

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

8. Địa chỉ cơ quan: 10- 12 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo:  Học thạc sĩ, tiến sĩ văn học tại trường Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia tp.HCM.

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn: Lý luận văn học, Phê bình nữ quyền, Phê bình điện ảnh

14. Các sách đã xuất bản:

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh  
1         

Niên giám Bình luận Văn học

 

  Hội nghiên cứu và giảng dạy Văn học Tp.HCM 1999 Đồng tác giả Hồ Khánh Vân
2         

Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh

 

  NXB Tổng Hợp Tp.HCM 2011 Đồng tác giả Hồ Khánh Vân
3         

Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa

 

  NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015

Đồng tác giả

Hồ Khánh Vân
4          Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du   NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015

Đồng tác giả

Hồ Khánh Vân
5          Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lý luận và lịch sử)   ISBN 978-604-77-2575-5 2016 Đồng tác giả Hồ Khánh Vân
                 

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1  Khảo sát, đánh giá, bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối TK.XIX – đầu TK.XX Trọng điểm ĐHQG, MS: B2005-18b-07-TĐ 2006-2008   Tham gia 2009 Tốt
2 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn di sản văn học Nam Bộ 1930-1945 Trọng điểm ĐHQG, MS: B2008-08b-01TĐ 2008-2010   Tham gia 2011 Tốt
3 Lý thuyết nữ quyền trong văn học: Lịch sử, quan niệm và phương pháp Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM 3/2010 – 1/2011 15 triệu đồng Chủ nhiệm 24/1/2011 Tốt
4 Phong cách nghệ thuật
trong tác phẩm điện ảnh
của đạo diễn Tsai Ming Liang
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM 3/2012 – 10/2013 15 triệu đồng Chủ nhiệm 11/10/2013 Tốt
5 Nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học quốc ngữ ở Nam Bộ trước 1954 Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG 2013- 2017 700 triệu Thành viên 25/4/2017 Xuất sắc
6 Sự du nhập các lý thuyết văn học phương Tây vào Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 Nafosted 2013- 2017   Thành viên 5/2017 Xuất sắc

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
 1.  
Lê Tiến Dũng - Hồ Khánh Vân - Bửu Đình – Nhà tiểu thuyết Nam Bộ (viết chung với tác giả Lê Tiến Dũng) - Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Số 36, 9/2006      
 1.  
Hồ Khánh Vân - Motif chặt dây leo khổng lồ trong thần thoại Lào về nguồn gốc loài người - Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn - Số 40, tháng 9/2007      
 1.  
Hồ Khánh Vân - Học văn trong những giờ ngoài lớp - Tạp chí Văn nghệ Tp.HCM - Số 23/2004      
 1.  
Hội thảo: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Văn ở bậc PTTH và Đại học- Hội thảo Đôi điều suy nghĩ về việc dạy và học môn Ngữ văn từ bậc Phổ thông trung học đến bậc Đại học, 2/2008.      
 1.  
Về nguồn gốc của văn học: đi từ quan niệm của Aristote và Lưu Hiệp đến quan niệm của lý luận văn học Mác – xít- Hội thảo: Cái nhìn mới về lý luận văn học cổ điển Trung Quốc.      
 1.  
Những biến thể của nghịch dị trong thế giới nghệ thuật Banana- Hội thảo: Văn học Việt Nam và văn học Đông Á, Đông Nam Á.      
 1.  

Phác thảo gương mặt thơ nữ từ những cây bút Việt Nam đương đại- Hội thảo Thơ Việt Nam đương đại

     
 1.  
Hồ Khánh Vân - Bước đầu tìm hiểu một số khái niệm cơ bản của lý thuyết phê bình nữ quyền- Số chuyên đề năm 2010 - Niên giám Bình luận Văn học 2010 – Tạp chí Đại học Sài Gòn.   ISSN 1859-3208  
 1.  
Hồ Khánh Vân - Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỷ XX – Tạp chí Nghiên cứu văn học số tháng 7/2010.   ISSN 1859- 2856  
 1.  
Hồ Khánh Vân - Từ quan niệm về lối viết nữ (l’écriture féminine) đến việc xác lập một phương pháp nghiên cứu trong phê bình nữ quyền – Niên giám Bình luận Văn học 2011 – Tạp chí Đại học Sài Gòn.   ISSN 1859-3208  
 1.  
Hồ Khánh Vân - Một vài lý giải về hiện tượng tự thuật trong sáng tác văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam từ năm 1990 đến nay - Số chuyên đề năm 2012- Niên giám Bình luận Văn học 2012 – Tạp chí Đại học Sài Gòn.   ISSN 1859-3208  
 1.  
Hồ Khánh Vân - Phê bình văn học nữ quyền - Số 47, ngày 24/11/2012 - Văn nghệ Trẻ.      
 1.  
Hồ Khánh Vân- Tự thuật tính dục - Một lối viết nữ (L’écriture féminine) trong văn xuôi nữ Việt Nam từ năm 1990 đến nay- Hội thảo Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại – Viện Văn học, 10/2012.      
 1.  
Về yếu tố tính dục và lối viết thân thể (Body writing) trong văn xuôi nữ hiện đại- Hội thảo Khoa học Trẻ trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM, 12/2012.      
 1.  
Từ tín ngưỡng thờ mẫu đến hình tượng người mẹ trong sáng tác văn xuôi của một số nhà văn nữ Việt Nam hiện đại- Hội thảo Văn học và văn hóa tâm linh.      
 1.  
Hồ Khánh Vân - Vài nét phác họa về tư tưởng của bốn nhà nữ quyền tiên phong- Niên san 2013 - 2014 Niên giám Bình luận Văn học 2013- 2014 – Tạp chí Đại học Sài Gòn.   ISSN 1859-3208  
 1.  
Hồ Khánh Vân - Ý thức về địa vị “giới thứ hai” trong một số sáng tác văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam và Trung Quốc từ năm 1980 đến nay - Số tháng 4 năm 2015 Tạp chí Nghiên cứu văn học.   ISSN 0494- 6928  
 1.  
Vấn đề nữ quyền trên báo chí ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954- 1975 - Báo cáo các kết quả nghiên cứu giới và xã hội- Đại học Hoa Sen- tháng 8/2016      
 1.  
Đọc Phê bình văn chương của Hoàng Hạ Huệ- Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ- năm 2016   ISBN 978-604-73-4665-3  
 1.  
Miss Granny: Từ một hiện tượng của điện ảnh Hàn Quốc đến làn sóng phiên bản ở Châu Á- Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc- Số mùa đông/ 2016   ISSN 1016- 0744  
26

Vấn đề phụ nữ và ý thức nữ quyền trong xã hội Việt Nam, Trung Quốc từ thời trung đại đến thời hiện đại

(từ góc nhìn so sánh)- Hội thảo Khoa học quốc tế Giao lưu tư tưởng văn hóa Việt Nam- Trung Quốc- 2017.

 

     
           

 17. Các giải thưởng đã nhận:

- Giải thưởng thơ Mới- báo tuổi Trẻ năm 2005.

- Danh hiệu giảng viên Trẻ tiêu biểu- Lễ tuyên dương giảng viên trẻ tiêu biểu trường ĐHKHXH&NV lần thứ 1.

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

61743932
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
3054
20496
61743932

Thành viên trực tuyến

Đang có 192 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website