Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM

2. Ngày sinh:  27/2/1983                                    3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng/ Khoa:Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: Nghệ thuật học

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Giảng viên                                                      

5. Học vị:    Thạc sĩ                             năm đạt: 2009

6. Học hàm:                                        năm phong:

7. Liên lạc:

TT

 

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP. Hồ Chí Minh

3.6 Lô B C/c Nguyễn Trung Hiếu,

590 Cách mạng tháng Tám,

P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

2

Điện thoại/ fax

 

 

3

Email

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Website

 

 

 

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Tiếng Anh

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

2

Tiếng Hoa

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

9. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ 10.2005 đến 01.2007

Trung tâm nghiên cứu Quốc học

Biên tập viên

Từ 2007 đến nay

Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt

Cộng tác viên

Từ 11.2009 đến 02.2011

Công ty cổ phần tập đoàn Vina

Biên tập viên

Từ 01.2011 đến nay

Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM

Giảng viên

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

2001-2005

ĐHKHXH&NV

Văn học

Vượt qua Ngày và Đêm

So sánh Nghìn lẻ một đêm và Mười ngày

Thạc sỹ

2006-2009

ĐHKHXH&NV

Văn học nước ngoài

Nghiên cứu so sánh hai tác phẩm Nghìn lẻ một đêmMười ngày và

Tiến sỹ

2010-2013

ĐHKHXH&NV

Lý luận văn học

Phong trào Phục hưng qua trường hợp Nghìn lẻ một đêm và Mười ngày

Tiến sỹ Khoa học

 

 

 

 

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1.      Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-    Lĩnh vực: Văn học

-    Chuyên ngành: Văn học nước ngoài, Lý luận văn học

-    Chuyên môn: Văn học Trung Cận Đông, Văn học so sánh

            Hướng nghiên cứu:

 1. Văn học Trung Cận Đông
 2. Văn học Phục hưng
 3. Văn học so sánh

2.      Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT

Tên SV, HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Vấn đề tội ác và trừng phạt qua Macbeth và Tội ác và trừng phạt, tạp chí eVăn, ngày 22.8.2007

 

 

 

2

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Thần cảm trong thế giới trẻ thơ, tạp chí eVăn, ngày 23.3.2009

 

 

 

3

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Nghìn lẻ một đêmMười ngày – Khảo sát từ các mô thức văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học - Niên giám 2011.

 

1859-3208 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Sự di chuyển của kết cấu Truyện lồng truyện và Kiểu truyện khung trong văn học từ Ấn Độ sang Đông Nam Á, Hội thảo khoa học Quốc tế “Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Đông Nam Á – Sự cam kết chiến lược hay sự hội nhập khu vực”, ngày 15 và 16.5.2009, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM

 

 

 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Hình tượng con người cô đơn trong hai tác phẩm Hoàng tử bé và Đường lên Ngân hà, Hội thảo Khoa học Trẻ 2006, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, 2006

 

 

 

2

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Takhyil – tưởng tượng trong sáng tạo văn chương (tìm hiểu thi pháp học cổ điển Arab), Hội thảo Khoa học Trẻ 2008, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, 2008

 

 

 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

Giải Nhì giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ

Đề tài NCKH Dịch thơ Đường ở Việt Nam

Hà Nội

2004

2

 

 

 

 

 

2. Bằng phát minh, sáng chế

TT

Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT

Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT

Thời gian

Tên chương trình

Chức danh

 

 

 

 

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT

Thời gian

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị

Chức danh

 

 

 

 

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT

Thời gian

Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

 

 

 

 

 

 

 

TP.HCM, ngày  …..    tháng…..   năm …….

Thủ trưởng Đơn vị

 (ký tên, đóng dấu)

TP.HCM, ngày  17  tháng 01 năm 2010

Người khai

(ký tên)

 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

 

 

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929