Đào Thị Diễm Trang

Dao Thi Diem Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Đào Thị Diễm Trang

2. Ngày sinh: 18.04.1980

3. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

4. Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa/Bộ môn:Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:Giảng viên

6. Học vị:              Thạc sĩ                 Năm đạt: 2008

7. Học hàm:    

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ ……………………………...........……………….....……, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext: 146)

Fax: 08.38221903

 
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

 

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh     x   x     x     x  
2 ….                        
….                        

 

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2004 đến 2005 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM Trợ giảng
Từ 2006 đến 2016 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM Giảng viên

 

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2000-2004 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Văn học Xuân Diệu và các nhà thơ cổ điển Việt Nam
Thạc sỹ   Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Văn học nước ngoài Khun Chang Khun Phaen từ góc nhìn văn hóa

 

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:
 • Lĩnh vực: Ngữ văn
 • Chuyên ngành: Văn học
 • Chuyên môn: Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á

Hướng nghiên cứu:

1. Văn học Thái Lan

2. Nghệ thuật biểu diễn sân khấu

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Văn học Thái Lan cổ điển Cấp Trường 2005-2007   Chủ nhiệm 2007 Tốt
2 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

B2005-18b-07-TĐ

Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2004-2007   Tham gia 28.11.2009 Tốt

 

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          
2          
3          

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

             
             

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
           
           
           

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1        
2        
       

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        
2        
3        

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

 

 

 

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1      
2      
     

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 Từ 2009 đến 2013 Đại học Văn Hiến Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, chấm khóa luận tốt nghiệp, giảng dạy
2 Từ 2009 đến 2013 Đại học Sài Gòn Giảng dạy
3 Từ 2012 đến 2014 Đại học Hoa Sen Giảng dạy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2016

                                                                               (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

 

 

Đào Thị Diễm Trang

 

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929