Đoàn Lê Giang

                    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

                           LÝ LỊCH KHOA HỌC                                        

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: LÊ GIANG  (bút danh: Đoàn Lê Giang)

2. Ngày sinh10/1/1961                                    3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện:   Đại học KHXH & NV TP.HCM

Phòng/ Khoa: Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn:  Văn học Việt Nam

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Giảng viên                                                      

5. Học vị:           Tiến sĩ                     năm đạt: 2001

6. Học hàm:       Phó giáo sư               năm phong: 2006

7. Liên lạc:

TT   Cơ quan
1 Địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng , Q1
2 Điện thoại/ fax 38293828- Ext: 146
3 Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Website http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

 

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 1983 -nay Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV- ĐHQG TP.HCM) Giảng viên
Từ 2001 đến 2006 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV- ĐHQG TP.HCM Trưởng BM Văn học VN và Lý luận văn học
Từ 2007-nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV- ĐHQG TP.HCM Trưởng Khoa

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học 1978-1982 ĐHKHXH&NV Hán Nôm Nguyễn Thông – nhà thơ đặc sắc trong văn học Việt Nam nửa cuối TK.XIX
Tiến sĩ 1996-2001 ĐHKHXH&NV Lý thuyết và lịch sử văn học Ý thức văn học cổ trung đại Việt Nam

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Văn học

-          Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

-          Chuyên môn: Văn học cổ điển Việt Nam

            Hướng nghiên cứu:

1. Văn học trung-cận đại Việt Nam

2.   Văn học Nam Bộ trung-cận đại

3. Lý luận văn học cổ điển Trung Quốc và Việt Nam

4. Văn học Nhật Bản

5. Văn học so sánh Việt Nam và Đông Á

 1. 2.Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Tư tưởng lý luận văn học Trung Quốc – Lịch sử và tư liệu Trường 2002-2004 CN 12.2004 Tốt
2 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối TK.XIX-đầu TK.XX trọng điểm ĐHQG, MS: B2005-18b-07-TĐ 2006-2008 CN 2009 Tốt
3 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn văn học quốc ngữ Nam Bộ 1930-1945 trọng điểm ĐHQG, MS: B2008-08b-01TĐ 2008-2010 CN 2011 Tốt
4 Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam TK.XVIII- giữa TK.XIX Trường 2008 CN 2011 Tốt
 1. 3.Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
 • Hướng dẫn cao học (3 năm gần đây)
STT Họ và tên Tên luận văn thạc sĩ Ngành Khóa Năm bảo vệ
  Nguyễn Thị Như Trang Tìm hiểu phong cách thơ Tản Đà Văn học VN 2006-2009 2011
  Ngô Trà Mi Chẩm thảo tử của Sei Shonagon trong dòng chảy tuỳ bút cổ điển Nhật Bản Văn học nước ngoài 2007-2010

2011

  Nguyễn Thị Dinh Những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của Lê Hoàng Mưu Văn học VN 2007-2010 2012
  Lê Phước Đại Những khuynh hướng đánh giá khác nhau về Trương Vĩnh Ký Văn học VN,  ĐH Cần Thơ 2007-2010 2011
  Nguyễn Thị Kim Phụng Phong cách điền viên sơn thuỷ trong thơ Nôm Đường luật trung đại Việt Nam Văn học VN,  ĐH Cần Thơ 2008-2011

2011

  Nguyễn Bích Thuỳ

Đặc điểm thơ Nôm Đường luật Nguyễn Công Trứ

Văn học VN,  ĐH Cần Thơ 2008-2011

2011

  Trương Hồng Diễm

Phi Vân và những tác phẩm viết về đồng quê Nam Bộ

Văn học VN,  ĐH Cần Thơ 2008-2011 2011
  Nguyễn Thị Thu Hồng Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực dạy tác phẩm tự sự trung đại ở trường THPT PPGD, ĐHCT 2008-2011

2011

  Nguyễn Quỳnh Anh Những vấn đề nghệ thuật trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí Văn học VN 2008-2011 2012
  Bùi Thị Hồng Nga Khuynh hướng Thiền – Lão trong thi luận thời trung đại Văn học VN 2008-2011 2013
 

Phan Thị Loan

Tín ngưỡng Phật giáo và thế giới nghệ thuật trong văn tế "Thập loại chúng sinh" của Nguyễn Du Văn học VN 2008-2011

2013

  Lê Thị Lan Hương Cuộc đời và sự nghiệp văn học của Trương Duy Toản Văn học VN, ĐHSP 2008-2011 2011
  Nguyễn Huỳnh Trang Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết Yoshimoto Banana Văn học NN, ĐHSP 2008-2011 2012
  Tống Thị Thanh Duyên Truyện tranh lịch sử Nhật Bản: nguồn gốc, giá trị và những bài học kinh nghiệm Châu Á học 2011-2013 2015
  Lê Thị Ngọc Hạnh Ca dao Nam Bộ qua các sưu tập nửa đầu TK.XX Văn học VN 2012 - 014 2014
  Hứa Thị Quỳnh Trang Văn hóa Nhật Bản và Việt Nam qua tác phẩm của Kawabata Yasunari và Nguyễn Tuân Văn hóa học 2012-2014 2014
  Lê Thị Xuân Mai Thơ văn Trần Nhân Tông: nội dung tư tưởng và đặc điểm nghệ thuật Văn học VN, ĐH Cần Thơ

2012-2014

2014
  Nguyễn Văn Lạc Thơ văn Bùi Hữu Nghĩa trong văn học Hán Nôm Nam Bộ thế kỷ XIX Văn học VN, ĐH Cần Thơ

2012-2014

2014
  Trần Hót Lai

Hà Tiên thập vịnh với thể tài thơ vịnh cảnh liên hoàn

Văn học VN, ĐH Cần Thơ

2012-2014

2014
  Nguyễn Thị Huyền Trân Dạy học thơ Đường lớp 10 theo đặc trưng thể loại

PPGDVH

ĐH TV

2013-2015 2015
  Nguyễn Hoàng Vinh Dạy học thơ Nguyễn Khuyến trong chương trình trung học phổ thông theo thi pháp thể loại

PPGDVH

ĐH TV

2013-2015 2015
 • Hướng dẫn nghiên cứu sinh
STT Họ và tên Tên luận án tiến sĩ Ngành Khóa Năm bảo vệ
1

Lê Quang Trường

(đồng hướng dẫn)

Vị trí của “Gia Định tam gia”  trong tiến trình văn học Nam Bộ Văn học VN   2011
2

Phan Mạnh Hùng

(hướng dẫn phụ)

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đến 1932 Văn học VN 2008-2011 2013
3 Nguyễn Thị Kim Phượng Sự tiếp biến của Nho giáo ở Việt Nam biểu hiện qua tục ngữ, ca dao dân ca người Việt Văn học VN 2008-2011 2014
4 Nguyễn Vũ Quỳnh Như Thơ Haiku Nhật Bản: Lịch sử phát triển và đặc điểm thể loại Lý luận văn học 2008-2011 2013
5

Nguyễn Thị Thảo

Văn học và Phật học trên báo chí Phật giáo Việt Nam trước 1945 Văn học VN 2009-2012 2014

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1 Tác phẩm Nguyễn Thông   Sở VHTT Long An 1984 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
2 Nguyễn Lộ Trạch, điều trần và thơ văn   Nxb.KHXH 1995 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
3 Đại cương văn hóa phương Đông   Nxb.ĐHQG TP.HCM 2000 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
4 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc   Nxb.Trẻ 2001 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
5 Ngữ văn 10, bộ chương trình chuẩn,   NXB.Giáo dục 2003 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
6 Ngữ văn 10, Sách giáo viên ban KHXH, bộ chương trình chuẩn   NXB.Giáo dục 2003 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
7 Văn học Việt Nam thế kỷ X – XIX – những vấn đề lý luận và lịch sử   NXB.Giáo dục 2007 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
8 Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành, (viết chung)   NXB.Thế giới, Hà Nội 2009 Đồng tác giả Đoàn Lê Giang
9 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh   NXB. Tổng hợp TP.HCM 2011 Chủ biên Đoàn Lê Giang
10 Nhìn lại Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn   NXB. Thanh niên 2013 Đồng chủ biên Đoàn Lê Giang
11 Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á   NXB. Văn hoá văn nghệ, TP.HCM 2013 Đồng chủ biên Đoàn Lê Giang
12 Những mái lều ẩn cư trong văn chương Đông Á (Trung Hoa-Nhật Bản-Korea-Việt Nam)   NXB. Văn hoá văn nghệ,TPHCM

2013

Đồng biên soạn

Đoàn Lê Giang
13 Huyền thoại lập quốc của các nước Đông Á (Trung Quốc-Korea-Nhật Bản-Việt Nam)  

NXB. Văn hoá văn nghệ,TPHCM

2014

Đồng biên soạn

Đoàn Lê Giang
14 Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á (Trung Quốc-Nhật Bản-Korea-Việt Nam  

NXB. Văn hoá văn nghệ,TPHCM

2014

Đồng biên soạn

Đoàn Lê Giang
15 Kinh tế và đạo đức thời hiện đại 現代における経済と道徳   NXB. Khoa học xã hội

2014

Đồng biên soạn

Đoàn Lê Giang
16

Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa

 

  NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015

Đồng biên soạn

Đoàn Lê Giang
17 Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du   NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015

Đồng biên soạn

Đoàn Lê Giang

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1

 Đoàn Lê Giang: Journal for Japanese Studies (The International Center for Japanese Studies - Tokyo University of Foreign Studies), 「木綿樹伝」(阮嶼『伝奇漫録』)と「牡丹灯記」(瞿佑『剪灯新話』) : 比較考察2011, p.129-135 (So sánh Chuyện cây gạo của Nguyễn Dữ với Mẫu đơn đăng ký của Cù Hựu, / tham luận trình bày tại Hội thảo quốc tế  “Truyện truyền kỳ Đông Á: Cuộc du hành của Mẫu đơn đăng ký ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam”. Đoàn Lê Giang, Tạp chí  Nghiên cứu Nhật Bản (của Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo), Print edition: ISSN 218-0769, Online edition: ISSN 218-0777, số 1 năm 2011

  ISSN 218-0769, Online edition: ISSN 218-0777  

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước (5 năm gần đây)

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Hồ Xuân Hương từ cái nhìn Hậu hiện đại, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 6/2011   1859-2856  
2 Đoàn Lê Giang: Văn học Nam Bộ 1932-1945 – một cái nhìn toàn cảnh, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 12/2011 trọng điểm ĐHQG, MS: B2008-08b-01TĐ 1859-2856  
3 Đoàn Lê Giang:Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 2/2012, tr.5   1859-2856  
4 Đoàn Lê Giang: Các chí sĩ Đông du Nam Kỳ hoạt động ở Nhật Bản, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ (Science & Technology Development Journal) của ĐHQG TP.HCM số 15 tháng 11  năm 2012, tr.69 trọng điểm ĐHQG, MS: B2008-08b-01TĐ 1859-0128  
5 “Lửa từ bi” trên hành trình thơ của Vũ Hoàng Chương, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 7/2013, tr.38   1859-2856  
6 Chong Cheol – nhà thơ kasa kiệt xuất của Hàn Quốc, Đoàn Lê Giang – Kim Hye Soon, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 1/2014, tr.80-92   1859-2856  
7  Văn học Việt Nam và Nhật Bản trên con đường đi đến những giá trị toàn cầu, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 5/2014, tr.5-10   1859-2856  
8 Đoàn Lê Giang-Lê Quang Trường, Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 7/2014, tr.66-78   1859-2856  
9 “Nhà nho tài tử”: nguồn gốc, nội dung và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu văn học trung cận đại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 4/2015, tr.91-99   1859-2856  
10 Bước đầu so sánh Kim ngư truyện của K.Bakin và Truyện Kiều của Nguyễn Du, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 1/2016   1859-2856  

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
       

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 1996-nay Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM Ủy viên thường vụ
2 1997-nay Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Hội viên
3 2013-nay Hội nhà văn TP.HCM Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình và Dịch văn học
4 2013-nay Ban biên tập tạp chí Văn hóa & Du lịch Ủy viên
5 2015-nay Ban biên tập tạp chí Nghiên cứu văn học Ủy viên

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 2004-2005 Tokyo University of Foreign Studies Nghiên cứu với tài trợ của Japan Foundation
2 2005-nay Trường Đại học An Giang Đào tạo đại học
3 2006-nay Trường Đại học Cần Thơ Đào tạo cao học
4 2009-nay Trường Đại học Trà Vinh Đào tạo đại học
5 2010-nay Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Nhật Bản học Thành viên
6 2010-nay Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Ngữ văn và Văn hóa, Đại học Đà Lạt Thành viên
7 Từ 2012 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Đào tạo cao học
8 2015 Tokyo University of Foreign Studies Nghiên cứu với tài trợ của Sumitomo
 

TP.HCM, ngày  1  tháng 6  năm 2016

Người khai

(ký tên)

LÊ GIANG

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

38243254
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5495
7293
38243254

Thành viên trực tuyến

Đang có 268 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929