Nguyễn Công Lý

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

   

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:NGUYỄN CÔNG LÝ                                         

2. Ngày sinh: 19 – 12 – 1954             3. Nam/nữ: NAM

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV – ĐHQG Tp. HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: VĂN HỌC VIỆT NAM

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Giảng viên Khoa VH&NN; Giảng viên Khoa Triết học.

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo

 

5. Học vị: Tiến sĩ Ngữ văn                  năm đạt: 2000

6. Học hàm: Phó Giáo sư Văn học     năm phong: 2007

7. Liên lạc:

TT   Cơ quan Cá nhân
1 Địa chỉ Địa chỉ: 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Q.I
2 Điện thoại/ fax 08. 38243326
3 Email  
4 Website www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

8. Trình độ ngoại ngữ:

  Ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Cử nhân Cao đẳng tiếng Anh     X     X   X     X  
2 Tiếng Pháp     X     X     X     X
3 Chữ Hán, chữ Nôm                 X     X

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
1979 - 1985 Khoa Văn - Sử - Chính trị, Trường CĐSP Buôn Ma Thuột

Giảng viên; Phó Bí thư Đoàn Khoa;

Phó ban Văn học

1986 - 2004 Phòng ĐT-NCKH-QLSV, Trường CĐSP Nha Trang. Khoa Xã hội , Trường CĐSP Nha Trang Phụ trách Phòng ĐT-NCKH-QLSV, Thư ký HĐKH trường (88-91); Trưởng tiểu ban KHXH&NV Hội đồng Khoa học Trường (91-04); TS.Giảng viên chính; Chủ tịch Công đoàn Khoa Xã hội (1991-2004).
2004 - nay Khoa VH&NN, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP HCM Giảng viên chính; PGS.TS; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo nhiệm kỳ 2012-2017.

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận văn, luận án tốt nghiệp
Đại học 1975 -1979

ĐHSP

TP HCM

Ngữ văn Nông thôn Việt Nam trong thơ văn Nguyễn Khuyến – GS Lê Trí Viễn hướng dẫn khoa học. Xếp loại Xuất sắc.
Thạc sĩ 1980-1982

ĐHSP

Hà Nội

Văn học Việt Nam Nội dung dân tộc trong văn học Thiền tông thời Lý- Trần – GS. Bùi Văn Nguyên hướng dẫn khoa học. Xếp loại Xuất sắc.
Tiến sĩ 1994 - 1999

ĐHSP

Hà Nội

Văn học Việt Nam Văn học Phật giáo thời Lý - Trần : diện mạo và đặc điểm – GS Nguyễn Đình Chú hướng dẫn khoa học. Xếp loại Xuất sắc.

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

      Lĩnh vực chuyên môn:

1        Lĩnh vực: Khoa học Xã hội – Nhân văn

2        Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

3        Chuyên môn: Văn học trung đại Việt Nam

      Hướng nghiên cứu:

1. Văn học Việt Nam, Văn học Phật giáo Việt Nam.

2. Văn hoá Việt Nam; Văn hoá Phật giáo.

3. Tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại; Tư tưởng kinh văn Phật giáo; Tư tưởng Phật - Nho - Lão Trang.

 1. 2.Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Nghiên cứu dạy thử nghiệm nôn Ngữ văn 6 theo chương trình và sách giáo khoa thí điểm Ngành GD&ĐT Khánh Hoà 2001-2002

15 triệu

tham gia 5 – 2002 Tốt
2 Nghiên cứu dạy thử nghiệm môn Ngữ văn 7 theo chương trình và sách giáo khoa thí điểm Bộ GD&ĐT 2002-2003 25 triệu tham gia 5 - 2003 Tốt
3 Địa chí tỉnh Khánh Hoà Đề tài cấp Nhà nước 2001- 2003 900 triệu

-Tham gia, -Thư ký HĐKH,

-Ban Biên tập

2 - 2003 Xuất sắc
4

Văn xuôi Quốc ngữ Nam bộ cuối thế kỷ XIX - 1930 (PGS.TS Lê Giang chủ nhiệm đề tài)

Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG 2005-2008 gần 500 tr tham gia 2009 Xuất sắc
5

Lịch sử Giáo dục – Khoa cử và Quan chế ở Việt Nam trước năm 1945

Trường ĐHKHXH&NV 2006 15 triệu chủ nhiệm 2006 Tốt
6

Nghiên cứu mới về Văn học Việt

Nam thế kỷ XV - XVII

Trường ĐHKHXH&NV 2008 15 triệu chủ nhiệm 2009 Tốt
7

Văn xuôi Quốc ngữ Nam bộ 1930 – 1945 (PGS. TS Lê Giang chủ nhiệm đề tài)

Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG 2009 - 2011 300 triệu tham gia 2012 Tốt
8 Văn xuôi Quốc ngữ Nam bộ 1945 – 1954 (TS Võ Văn Nhơn chủ nhiệm đề tài) Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG 2009 - 2011 300 triệu tham gia 2012 Tốt
9 Tìm hiểu văn học Việt Nam bằng tiếng Pháp của các tác giả Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX Đề tài cấp ĐHQG 2010 - 2012 80 triệu đồng chủ nhiệm 2012 Tốt
10 Văn học Việt Nam thế kỷ X-XIV: những vấn đề về thể loại, khuynh hướng văn học, tác giả tiêu biểu Đề tài cấp ĐHQG 2011 – 2013 45 triệu chủ nhiệm 12/2013 Tốt
11 Lý luận - Phê bình văn học Nam bộ từ đầu thế kỷ XX đến 1954 (PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân chủ nhiệm đề tài). Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG TP. HCM 2013- 2016 750 triệu tham gia đang triển khai  
12 Văn học Việt Nam thế kỷ XV-XVII: những vấn đề về nội dung cảm hứng, thể loại, tác giả tiêu biểu Đề tài cấp ĐHQG 2015 – 2017 100 triệu chủ nhiệm đang triển khai  
13 Những vấn đề về lý luận văn học nghệ thuật trung đại Việt Nam (GS.TS. Mai Quốc Liên chủ nhiệm đề tài) Đề tài cấp Nhà nước 2015 - 2017 2 tỷ Tham gia đang triển khai  
 1. 3.Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

3.1 Hướng dẫn sinh viên đại học thực hiện luận văn Cử nhân (tại ĐKHXH&NV-ĐHQG TPHCM)

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Sản phẩm của đề tài/dự án (chỉ ghi mã số)
1 Trương Thị Hà Tìm hiểu những thành tựu nghiên cứu về văn học Việt nam trước thế kỷ thứ X 6-2005 Cử nhân  
2 Nguyễn Thị Phấn Tìm hiểu thơ của Thiền sư Huyền Quang 6-2005 Cử nhân  
3 Lê Thị Bé Tám Thơ đi sứ của Phùng Khắc Khoan 6-2006 Cử nhân  
4 Trần Thế Lâm Thiên nhiên đất nước Đại Việt qua thơ văn Nguyễn Trung Ngạn, 6-2007 Cử nhân  
5 Vuơng Thị Phương Thảo Cảm hứng thế sự trong thơ văn Trần Nguyên Đán 6-2007 Cử nhân tài năng  
6 Lê Thị Thơm Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp văn học của Chu Văn An 6-2008 Cử nhân  
7 Hàn Thị Hà Yếu tố kỳ ảo trong “Việt điện u linh tập” và “Lĩnh nam chích quái lục” 6-2009 Cử nhân  
8 Nguyễn Thị Hồng Thủy Cảm hứng lịch sử qua “Việt giám vịnh sử thi tập” của Đặng Minh Khiêm 6-2009 Cử nhân tài năng  
9 Lê Thị Quỳnh Trâm Tìm hiểu thơ văn Phạm Sư Mạnh 6-2010 Cử nhân  
10 Nguyễn Thị Minh Thơ sứ trình chữ Nôm của Nguyễn Tông Quai 6-2011 Cử nhân tài năng  
11 Hà Thị Trúc Anh Đề tài núi Chí Linh trong văn học Việt Nam thế kỷ XV 6-2011 Cử nhân  
12 Trần Thị Minh Tú Cảm hứng Thiền – Lão trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm 6-2012 Cử nhân tài năng  
13 Nguyễn Thị Kim Tuyền Thiền và Lão Trang trong thơ Bích Động thi xã 6-2014 Cử nhân tài năng  
14 Nguyễn Như Quỳnh Tìm hiểu Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng 6-2015 Cử nhân tài năng  
 1. 3.2Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
1   Thơ trẻ ở đô thị Miền Nam thời chống Mỹ 2006   Giải Khuyến khích cấp Trường
2 Đào Lê Na Sự vận động các thể thơ cổ dân tộc thể hiện qua đồng dao 2007   Giải Nhì cấp Trường, Giải Khuyến khích cấp Bộ GD
3 Đoàn Thị Sáu Tìm hiểu thơ Nguyễn Phi Khanh 2008   Khuyến khích cấp Trường
4 Phan Nguyễn Kiến Nam Thành tựu nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XVII 2009   Giải Nhất cấp Trường
5 Nguyễn Thị Huệ Thiền đạo và vẻ đẹp thi ca trong thơ Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông 2010   Khá
6 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thành tựu nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XV 2010   Giải Nhất cấp Trường
7 Nguyễn Công Danh Tư tưởng và phương pháp giáo dục của Khổng Tử qua bộ Luận ngữ 2012   Giỏi
8 Phạm Thị Anh Thư Đề tài Bạch Đằng giang trong văn học trung đại Việt Nam 2012   Giỏi
9 Nguyễn Thị Kim Tuyền Tìm hiểu tác phẩm “Việt sử diễn âm” 2012   Giỏi
 1. 3.3Hướng dẫn học viên Cao học thực hiện luận văn Thạc sĩ
1 Huỳnh Thị Thu Thuý, khoá 2003-2006 Tiểu thuyết trên báo Nam Kỳ Địa Phận 2006 Thạc sĩ VHVN
2 Trần Thị Ánh Hồng, khoá 2004-2007 Tìm hiểu nhóm Bích Động thi xã 2007 Thạc sĩ VHVN
3

Lê Sĩ Đồng,

khoá 2005-2008

Cuộc đời và sự nghịêp văn học của Ca Văn Thỉnh 2008 Thạc sĩ VHVN
4 Nguyễn Hữu Thanh, khoá 2005-2008 Tìm hiểu thể loại phú thời Trần – Hồ Bỏ học Thạc sĩ VHVN
5

Lê Ngọc Hân,

khoá 2006-2009

Truyện truyền kỳ Việt Nam từ khởi thuỷ đến “Truyền kỳ mạn lục” 2009 Thạc sĩ VHVN
6

Hoàng Gia Thành

khóa 2007-2010

Thiền và Lão - Trang trong thơ thời vãn Trần 2010 Thạc sĩ VHVN
7

Trần Thị Thuý Thanh

khoá 2008-2011

Sự nghiệp văn học của Giang Nam 4-2012 Thạc sĩ VHVN
8

Vũ Thị Cẩm Tú

khoá 2008-2011

Thơ bát cú Đường luật trong văn học đời Trần 4-2012 Thạc sĩ VHVN
9

Trần Kim Tiền

khoá 2008-2011

Thơ tứ tuyệt trong văn học đời Trần 11-2011 Thạc sĩ VHVN
10

Đỗ Huỳnh Thanh Trúc

khóa 2009 đợt 1

Thơ ngôn chí của Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan 9-2013 Thạc sĩ VHVN
11

Phan Thị Kim Liên

khóa 2009 đợt 2

Thơ vịnh sử của Lê Thánh Tông qua “Cổ tâm bách vịnh” và “Hồng Đức quốc âm thi tập” 9-2012 Thạc sĩ VHVN
12

Nguyễn Thuận Ánh

khóa 2009

Văn hóa ứng xử của Nguyễn Bỉnh Khiêm 5-2014 Thạc sĩ Văn hoá học
13

Nguyễn Thị Hồng Thủy

khoá 2010 đợt 1

Truyện ký đời Trần trong mối quan hệ với văn hóa dân gian 4-2013 Thạc sĩ VHVN
14 Nguyễn Bảo Thiên Thư khoá 2010 đợt 1 Thiền và Lão – Trang trong thơ các vị hoàng đế thời Thịnh Trần 6-2014 Thạc sĩ VHVN
15

Đặng Trần Minh Hiếu

khoá 2010 đợt 1

Phật giáo thời Lý – Trần trong mối quan hệ với văn hóa và tín ngưỡng dân gian bản địa 10-2013 Thạc sĩ Văn hoá học
16

Hoàng Thủy Nguyên

(Văn hóa học)

Khoá 2010 đợt 1

Văn hóa đồng bằng Bắc bộ qua thơ văn Nguyễn Khuyến 01-2014 Thạc sĩ Văn hoá học
17 Nguyễn Hữu Thanh, khoá 2010 đợt 2 Khảo sát thể loại phú thời Trần – Hồ 11-2014 Thạc sĩ VHVN
18

Nguyễn Văn Lộc

khoá 2010 đợt 2

Tìm hiểu “Giới Hiên thi tập” của Nguyễn Trung Ngạn 9-2013 Thạc sĩ VHVN
19 Võ Lưu Thị Lan Uyên khoá 2011 đợt 1 Thơ Thái Thuận: cảm hứng và đặc trưng nghệ thuật 4-2014 Thạc sĩ VHVN
20 Phan Nguyễn Kiến Nam khoá 2011 đợt 2 Thơ sứ trình trung đại Việt Nam thế kỷ XVI-XVII 6-2014 Thạc sĩ VHVN
21

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

khoá 2011 đợt 2

Thơ đi sứ của Phan Thanh Giản 6-2014 Thạc sĩ VHVN
22

Phan Thị Kim Cúc

(Ngôn ngữ học)

khoá 2011 đợt 2

Khảo sát từ ngữ ẩn dụ trong tác phẩm ‘Khoá hư lục’ của Trần Thái Tông 12-2013 Thạc sĩ Ngôn ngữ học
23

Võ Thanh Minh

2012 đợt 1

Thi Kệ, Ngữ lục của Tuệ Trung Thượng sĩ 10-2015 Thạc sĩ VHVN
24

Nguyễn Quốc Thái

2012 đợt 1

Tư tưởng và phong cách nghệ thuật thơ Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh 01-2016 Thạc sĩ VHVN
25

Nguyễn Thị Hạnh Trang

2012 đợt 1

Văn hoá Phật giáo trong ca dao – tục ngữ người Việt 9-2014 Thạc sĩ Văn hoá học
26

Dương Thái Hòa

2012 đợt 1

Những đóng góp của Nguyễn Văn Huyên về nghiên cứu văn hóa   Thạc sĩ Văn hoá học
27

Hà Thị Trúc Anh

2012 đợt 2

Thi pháp thể loại Phú chữ Hán trong văn học Việt Nam thế kỷ XV-XVII   Thạc sĩ VHVN
28

Thân Văn Kiều

2012 đợt 2

Nghiên cứu nhân vật trong ‘Truyền kỳ mạn lục’ của Nguyễn Dữ 01-2016 Thạc sĩ VHVN
29

Nguyễn Sinh Tùng

2012

Thiền phái Trúc Lâm đời Trần với vấn đề Việt hoá Phật giáo Thiền tông 10-2014 Thạc sĩ VN học
30 Nguyễn Xuân Quỳnh 2012 Thần đạo Nhật Bản nhìn từ sự dung hợp tam giáo 12-2014 Thạc sĩ Châu Á học
31

Nguyễn Thị Mai

2013 đợt 1

Thơ văn viết về Phật giáo của các nhà Nho đời Trần – Hồ   Thạc sĩ VHVN
32

Nguyễn Thị Xuân Hương

2013 đợt 1

Tín ngưỡng dân gian Việt Nam trong tác phẩm “Việt điện u linh tập”“Lĩnh Nam chích quái lục”   Thạc sĩ Văn hóa học
33

Nguyễn Thị Thu Dung

2013 đợt 1

Đời sống văn hóa của tín đồ Phật giáo Hòa

Hảo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

  Thạc sĩ Văn hóa học
34

Nguyễn Văn Quốc

2013 đợt 2

Thơ văn viết về Phật giáo của các nhà Nho Việt Nam thế kỷ XV – XVII 12-2015 Thạc sĩ VHVN
35

Nguyễn Phục Hưng

2013 đợt 2

Văn hoá Việt Nam qua ghi chép của Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tuỳ bútTang thương ngẫu lục 10-2015 Thạc sĩ Văn hóa học
36

Nguyễn Thị Hải Yến

Trường ĐH Văn Hiến 2013

Thi pháp xây dựng nhân vật lịch sử trong ‘Việt sử diễn âm’‘Thiên Nam ngữ lục’ 12-2015 Thạc sĩ VHVN
37

Vũ Lê Hà 2014 đợt 1

Lã Đường di cảo của Thái Thuận: vấn đề văn bản và giá trị tác phẩm   Thạc sĩ VHVN
38 Lưu Nguyễn Thảo Nguyên 2014 Văn hoá Việt Nam qua ‘Truyền kỳ tân phả’ của Đoàn Thị Điểm 5-2016 Thạc sĩ Văn hóa học
39

Thích Nữ Phúc Thuận (Nguyễn Thị Nhịn)

K. 2012-2015

Học viện PGVN

Tìm hiểu các hình thức Dụ trong ‘Trung Bộ kinh’ 9-2015 Thạc sĩ Phật học
40

Thích Nữ Huệ Phúc (Nguyễn Thị Giàu)

K. 2012-2015

Học viện PGVN

Giá trị hình tượng văn học qua một số kinh văn trong ‘Trung Bộ kinh’   Thạc sĩ Phật học
41 Lê Khánh Trung 2014/2 Cảm quan Phật giáo trong thơ Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm   Thạc sĩ VHVN
42 Nguyễn Trọng Ân 2014/1 Văn hoá Phật giáo thời Lý – Trần   Thạc sĩ Văn hóa học
 1. 3.4.Hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện luận án Tiến sĩ  
1

Trần Lý Trai

(Thích Phước Đạt)

khoá 2005 – 2008

Giá trị văn học trong tác phẩm Thiền phái Trúc Lâm đã bảo vệ cấp Nhà nước ngày 12-8-2008 Tiến sĩ VHVN  
2

Trần Hoàng Hùng

(Thích Hạnh Tuệ)

khoá 2008 – 2011

‘Trúc Lâm Tông chỉ nguyên thanh’ trong văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại đã bảo vệ cấp Trường ngày 07-12-2013 Tiến sĩ VHVN  
3

Nguyễn Quang Minh

khóa 2011-2014

Lý Văn Sâm trong dòng văn học yêu nước đô thị Miền Nam trước 1975 Bị kỷ luật từ 2014 Tiến sĩ VHVN  
4

Lê Dương Khắc Minh

khóa 2012-2015

tại Học viện KHXHVN

Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại: diện mạo và đặc trưng nghệ thuật   Tiến sĩ VHVN  
5

Đoàn Ngọc Thắm

Khóa 2013-2016

đồng hướng dẫn

Hồi ký văn học trong văn học Việt Nam thế kỷ XX   Tiến sĩ VHVN  
6

Phạm Minh Tâm

(Thích Bổn Huân)

khoá 2014-2017

Nghiên cứu so sánh thơ Tuệ Trung Thượng Sĩ đời Trần (Việt Nam) và thơ Tô Đông Pha đời Tống (Trung Quốc) Đang làm NCS tại ĐHSP Thượng Hải – TQ Tiến sĩ VHVN  
7

Đào Tấn Thành

2014-2017

hướng dẫn chính

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đời sống con người   Tiến sĩ Triết học  
           

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1            
2            
3            
4            
 1. 1.2Sách xuất bản trong nước
TT Tên sách Sản phẩm của đề tài/ dự án Nhà xuất bản Năm xb

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1

Kỹ năng sử dụng Tiếng Việt

Giáo trình CĐSP

Sở GD&ĐT Khánh Hoà

Trường CĐSP NhaTrang

1992

1993

Tác giả  
2 Tập làm văn Giáo trình CĐSP Đà Nẵng 1997 Tác giả  
3 Bản sắc dân tộc trong văn học                              Thiền tông thời Lý Trần Chuyên luận Văn hoá Thông tin, HN 1997 Tác giả  
4 Lược khảo và tra cứu về học chế, quan chế ở Việt Nam từ 1945 về trước Chuyên khảo Văn hoá-Thông tin, HN 1997 Đồng tác giả (Ngô Văn Ban, Lê Trọng Ngoạn)  
5 Mở rộng vốn từ Hán Việt Giáo trình CĐSP NXB ĐHQG TP HCM 2002 tb 2004 Tác giả  
6 Văn học Phật giáo thời Lý –Trần: diện mạo và đặc điểm. Được 02 giải thưởng VHNT của UBND tỉnh Khánh Hoà; của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT VN Chuyên luận NXB ĐHQG TP HCM 2002 tb 2004 Tác giả  
7 Nguyễn Đình Chú: Tim đèn thắp sáng mãi   NXB ĐHQG HN 2010 Chủ biên, giới thiệu, tuyển chọn  
8 Từ ngữ Hán Việt trong sách Ngữ văn Trung học cơ sở, tập 1 (dùng cho lớp 6 và lớp 7),

Sách tham khảo

NXB GDVN, TP. HCM

2011 tb 2012 Tác giả  
9 Từ ngữ Hán Việt trong sách Ngữ văn Trung học cơ sở, tập 2 (dùng cho lớp 8 và lớp 9),

Sách tham khảo

NXB GDVN, TP. HCM

2011 tb 2012 Tác giả  
10 Giáo dục – Khoa cử và Quan chế   ở Việt Nam thời phong kiến, thời Pháp thuộc, Giải thưởngKHCN ĐHQG TP.HCM Chuyên khảo NXB ĐHQG TP. HCM 2011 Tác giả  
11 Nguyễn Đình Chú Tuyển tập Văn học Sách tham khảo chất lượng cao

NXB GDVN, HN

2012 Chủ biên, giới thiệu, tuyển chọn,  
12 Giang Nam Tuyển tập: Thơ và Trường ca   NXB Hội Nhà văn, HN 2013 Chủ biên, giới thiệu, tuyển chọn,  
13 Giang Nam Tuyển tập: Văn xuôi   NXB Hội Nhà văn, HN Chờ in Chủ biên, giới thiệu, tuyển chọn,  
14 Nguyễn Đình Chú Tuyển tập: Văn hoá – Giáo dục – Văn học trong nhà trường Sách tham khảo chất lượng cao

NXB GDVN, HN

Chờ in Chủ biên, giới thiệu, tuyển chọn,  
15 Nguyễn Đình Chú Tuyển tập: Chân dung Nhân vật lịch sử, Thầy và bạn Sách tham khảo chất lượng cao

NXB GDVN, HN

Chờ in Chủ biên, giới thiệu, tuyển chọn,  
16

Vốn từ Hán Việt,

giáo trình CĐSP Ngữ Văn

NXB GDVN, HN

tái bản lần 2, có bổ sung

Chờ in Tác giả  
17 Thiền đạo và văn chương Tiểu luận nghiên cứu NXB ĐHQG TP HCM Chờ in Tác giả  
18 Văn hoá phi vật thể Khánh Hoà. Nghiên cứu, Biên khảo NXB Văn hoá Dân tộc 1999 Nhiều tác giả, In chung  
19 Khánh Hoà: diện mạo văn hoá một vùng đất, tập 3. Giải thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 2001. Nghiên cứu, Biên khảo Bảo tàng Khánh Hoà và Sở VHTT Khánh Hoà 2001 Nhiều tác giả, In chung  
20 Thông báo Hán Nôm học 2001, Viện Nghiên cứu Hán Nôm,   Nxb KHXH HN 2002 Nhiểu tác giả, In chung  
21 Địa chí Khánh Hoà                     Thư ký HĐKH,                          Uỷ viên Ban biên tập Nghiên cứu, Biên khảo Nxb Chính trị Quốc gia 2003 Nhiều tác giả, In chung  
22 Diện mạo văn hoá Khánh Hoà Nghiên cứu, Biên khảo Nxb Chính trị Quốc gia 2003 Nhiều tác giả, In chung  
23 Văn nghệ Dân gian Khánh Hoà: Tác giả - Tác phẩm

Nghiên cứu,

biên khảo

Hội VHNT Khánh Hoà xb 2006 Nhiều tác giả, In chung  
24 Gia Định báo – Tờ báo Việt ngữ đầu tiên   NXB ĐHQG TP HCM 2006

Nhiều tác giả

in chung

 
25 Khoa Ngữ văn – ĐHSP TP HCM 30 năm nghiên cứu và giảng dạy   NXB ĐHQG TP HCM 2006

Nhiều tác giả

in chung

 
26 Thông báo Hán Nôm học 2005, Viện Nghiên cứu Hán Nôm   Nxb KHXH HN 2006

Nhiều tác giả

in chung

 
27 Bình luận văn học, Niên giám 2007, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Tp. HCM   Nxb Văn hóa Sài Gòn 2007

Nhiều tác giả

in chung

 
28 Thông báo Hán Nôm học 2007, Viện Nghiên cứu Hán Nôm   Nxb KHXH HN 2008

Nhiều tác giả,

in chung

 
29 Bình luận văn học, Niên giám 2008, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Tp. HCM   Nxb Văn hóa Sài Gòn 2008

Nhiều tác giả

in chung

 
30 Bình luận văn học, Niên giám 2009, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Tp. HCM   Nxb Văn hóa Sài Gòn 2009

Nhiều tác giả

in chung

 
31 Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Thích Giác Toàn, Trần Hữu Tá (chủ biên),   Nxb VHTT, HN 2010

Nhiều tác giả, In chung

 
32 Nhìn lại Thơ Mới và văn xuôi Tự Lực văn đoàn, Trần Hữu Tá, Nguyễn Thành Thi, Đoàn Lê Giang (chủ biên)   Nxb Thanh niên, HN – Tủ sách Thế giới mới 2013 Nhiều tác giả, In chung  
33 Dạy học Ngữ văn ở trường Phổ thông Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Nxb ĐHSP HN 2013 Nhiều tác giả, In chung  
34 Giáo sư Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học   Nxb ĐHSP HN 2013 Nhiều tác giả, In chung  
35 Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963  

Nxb Phương Đông

TP.HCM

2013 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn  
36 Văn học Việt Nam trong bối cảnh văn học Đông Á   Nxb Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM 2013 Nhiều tác giả, In chung  
37 Phật giáo Nguyên thuỷ: từ truyền thống đến hiện đại   Nxb Hồng Đức HN   2014 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn.  
38 Chủ nghĩa Hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới   Nxb ĐHQG TP.HCM 2014 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn.  
39 Nguyễn Du tiếp cận từ góc độ văn hoá   Nxb ĐHQG HN 2014 Nhiều tác giả, In chung  
40 Phật giáo và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc 2014   Nxb ĐHQG TP.HCM 2014 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn.  
41 Cây dừa: giá trị và tiềm năng   Nxb ĐHQG TP.HCM 2014 Nhiều tác giả, In chung  
42 Đoản khúc sáu mươi (thơ)   Nxb Hội Nhà văn 2014 Tác giả  
43

Nhân học & Cuộc sống

Tập 2, Tuyển tập chuyên khảo Tôn giáo Tín ngưỡng

  Nxb ĐHQG TP.HCM 2014 Nhiều tác giả, In chung  
44 Đinh Gia Khánh cuộc đời và sự nghiệp   Nxb Thanh niên 2014 Nhiều tác giả, In chung  
45 Văn học Việt Nam Pháp ngữ từ cuối thế kỷ XIX đến 1975   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Đồng tác giả với Phạm Văn Quang  
46 Những vấn đề Ngữ văn   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Nhiều tác giả, In chung  
47 Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam   Nxb Hồng Đức - Tạp chí Xưa & Nay 2015 Nhiều tác giả, In chung  
48 Nguyễn Đổng Chi: Học giả - Nhà văn   Nxb Trẻ 2015 Nhiều tác giả, In chung  
49 Phật giáo vùng Mekong:lịch sử và hội nhập   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn  
50 Phật giáo vùng Mekong:di sản và văn hoá   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn  
51 Phật giáo vùng Mekong:ý thức môi trường và toàn cầu hoá   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn  
52 Buddhism in Mekong: history and development   VNU Publish House 2015 Co-Editor  
53 Danh nhân văn hoá Nguyễn Du   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Nhiều tác giả, In chung  
54 Gia phả và dòng họ   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Nhiều tác giả, In chung  
55 Nhân học & Cuộc sống Tập 3   Nxb ĐHQG TP.HCM 2015 Nhiều tác giả, In chung  
56 Giáo dục Trung cấp Phật học Khánh Hoà: thực trạng và giải pháp   Nxb Văn hoá - Văn nghệ 2016 Nhiều tác giả, In chung  
57 Nữ giới Phật giáo Việt Nam: truyền thống và hiện đại   Nxb ĐHQG TP.HCM 2016 Đồng chủ biên, biên tập, tuyển chọn  
58            

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

/ ISBN

Điểm IF
1 / /    
2 / /    
 1. 2.2. Đăng trên tạp chí trong nước
TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số) Số hiệu ISSN / ISBN Điểm IF
1 Truyện Kiều: bước chuyển hướng từ loại hình văn học mang tính chức năng sang loại hình văn học hình tượng, Thông báo khoa học Trường CĐSP Buôn Ma Thuột, 1983.      
2 Một dị bản của bài thơ “Xuân hứng”, Tạp chí Hán Nôm, số 3 (28) – 1996.  

ISSN

8066-8639

 
3 Về bài tựa sách “Thiền tông chỉ nam” của Trần Thái Tông, Tạp chí Hán Nôm, số 2 (31) – 1997.  

ISSN

8066-8639

 
4 Đôi điều cần đính chính lại, Tạp chí Hán Nôm số 3 (32) – 1997; đăng lại: Tạp chí Nha Trang số tháng 9 và 10 – 1997; Tạp chí Văn TP. HCM số tháng 10 -1997.  

ISSN

8066-8639

 
5 Bàn về Phật lịch, Nguyệt san Giác Ngộ , TP.HCM, số tháng 6 –1997.      
6 Thiền học Lý – Trần với bản sắc dân tộc, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 6 -1996 và số 1 -1997.      
7 Xuân tàn mai vẫn nở hoa, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1-1997; in lại: Tạp chí Cẩm Thành, Quảng Ngãi số xuân Mậu Dần 1998.      
8 Về thuyết “Tâm Pháp nhất như” của thiền sư Cứu Chỉ, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 3 -1997.      
9 Sự quân bình giữa Tâm và Trí trong Thiền học thời Lý – Trần; Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 4 -1997.      
10 Mấy nét về văn học Việt Nam trước thế kỷ thứ X , Tạp chí Nha Trang, số tháng 5 và 6 –1997.      
11 Văn học Việt Nam trước thế kỷ thứ X và về bài thơ chữ Hán viết vào thế kỷ thứ VII của người Việt Nam, Tạp chí Văn học, số 10 (308) tháng 10 – 1997.  

ISSN

1859-2856

 
12 Rạo rực tình xuân, Tạp chí Nha Trang số tháng 1 và 2 –1998.      
13 Lại chuyện khinh suất, Tạp chí Hán Nôm số 4 (37) – 1998. Đăng lại: Tạp chí Văn TP. HCM số 79 tháng 5-1998; Tạp chí Nha Trang số tháng 5 và 6 –1998.  

ISSN

8066-8639

 
14 Mối quan hệ giữa Phật giáo với Văn học, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 4 -1998.      
15 Về trạng thái tư duy nghệ thuật kiểu trực cảm tâm linh trong văn chương, Tạp chí Nha Trang số 49 tháng 7 và 8 –1998. Đăng lại: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1 – 2000 và số 2 – 2000.      
16 Trần Quý Cáp với phong trào Duy Tân và thơ văn cách mạng đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nha Trang số 48 tháng 5 và 6 –1998.      
17 Tản mạn quanh con mèo, Tạp chí Văn TP.HCM số xuân 87-88 tháng 1 và 2 –1999. Đăng lại: Tạp chí Cẩm Thành, Quảng Ngãi số xuân Kỷ Mão 1999.      
18 Thơ tứ tuyệt mùa xuân, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1 -1999.      
19 Về “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa, Tạp chí Nha Trang, Hội VHNT Khánh Hoà, số tháng 3 và 4, 1999.      
20 Sự du nhập và ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống con người, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, H, số 2, 1999.      
21 Góp phần tìm hiểu văn học Phật giáo Việt Nam trước thời Lý – Trần, Tạp chí Hán Nôm số 4 (41) – 1999.  

ISSN

8066-8639

 
22 Mấy đặc trưng về thời đại Lý – Trần, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 3 – 2000.      
23 Tưởng nhớ nhà Hán học Nguyễn Đức Vân, Tạp chí Hán Nôm, số 3 (44) - 2000.  

ISSN

8066-8639

 
24 Người đọc cần gì ở thơ hôm nay, Tạp chí Văn TP.HCM số 2 bộ mới tháng 5-2000.      
25 Vài nét về mối quan hệ giữa Phật giáo Lý Trần với Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và tín ngưỡng dân gian, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, H, số 3, 2001.      
26 Ngoại khoá văn học với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tạp chí Giáo Dục, Bộ GD – ĐT, H, số 2 tháng 4, 2001.  

ISSN

 
27 Tinh thần dung hợp Phật Lão Nho trong văn học Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 4 -2001.      
28 Mấy đặc điểm văn học Lý Trần, Tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H, số 2 (47) - 2001.  

ISSN

8066-8639

 
29 “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật, Tạp chí Cẩm Thành, Sở VHTT Quảng Ngãi, số quý 3 - 2001.      
30 Về một bài thơ xưa nay vắng bóng trong các tuyển tập Thơ Đường ở Việt Nam, Thông báo Hán Nôm học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2001. Đăng lại: Tạp chí Nha Trang số tháng 4 - 2002.  

ISSN

8066-8639

 
31 Tinh thần dung hợp Phật Lão Nho trong văn học Phật giáo thời Lý Trần, Tạp chí Hán Nôm, số 2 (51) - 2002.  

ISSN

8066-8639

 
32 Văn học viết ở Khánh Hòa từ khi mở cõi đến nay (1653 – 2000), Thông báo khoa học, Trường CĐSP Nha Trang, 2002.      
33 Thơ Bùi Giáng : Đôi điều cảm nhận, Tạp chí Nha Trang, Hội VHNT Khánh Hoà, số tháng 6 - 2002.      
34 Sự quân bình giữa Tâm và Trí trong Thiền học Lý Trần qua thuyết “Tam ban” của Ngộ Ấn thiền sư, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, H, số 4 - 2002.  

ISSN

1859-0403

 
35 Mấy ý kiến về vấn đề bản thể luận trong văn học Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, H, số 5 - 2002.      
36 Mấy ý kiến về vấn đề giải thoát luận trong văn học Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, H, số 6 - 2002.      
37 Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật văn học Phật giáo, Tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H, số 2 (63) - 2004.  

ISSN

8066-8639

 
38 Nỗi đau đậm tính nhân văn của Trương Hỗ qua một bài cung từ, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ, số 9 - 2004.  

ISSN

1859-0136

 
39 Nghề làm bún ở quê tôi và món ăn dân dã: bún lá cá dầm, Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, số quý 4 - 2004. In lại: Tạp chí Nha Trang, Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hoà, số tháng 12 - 2004.      
40 Phê bình mới xưa và nay (dịch), Tạp chí Văn học Nước ngoài, Hội Nhà văn Việt Nam, số 1 - 2005.      
41 Mấy ý kiến về việc dạy – học thơ trữ tình trung đại Việt Nam và Trung Quốc trong sách giáo khoa, Thông báo Hán Nôm học năm 2005, Viện Nghiên cứu Hán Nôm xuất bản 2006. In lại trong sách Khoa Ngữ văn 30 năm nghiên cứu và giảng dạy, Trường ĐHSP TP. HCM, Nxb ĐHQG TP. HCM, 2006.  

ISSN

8066-8639

 
42 Phật giáo ở Khánh Hoà và những danh lam cổ tự, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6 (42) -2006.  

ISSN

1859-0403

 
43 Mấy ý kiến về phần văn học trung đại Việt Nam trong hai bộ sách giáo khoa Ngữ văn 10 (cơ bản và nâng cao), In trong Bình luận văn học – Niên giám 2007, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Thành phố HCM, NXB Văn hoá, TP. HCM, 2007.      
44 Yếu tố bền vững và phát triển trong phong cách thơ Tố Hữu, TC Nha Trang, Hội VHNT Khánh Hoà, số 145 tháng 10 – 2007 và số 146 tháng 11 – 2007.      
45 Các tôn giáo khác ở Khánh Hoà, TC Nghiên cứu Tôn giáo, số 12 (54) - 2007.  

ISSN

1859-0403

 
46 Tản mạn về dạy Văn học trung đại Việt Nam, In trong Bình luận văn học – Niên giám 2008, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008.      
47 Về bài “Thi Tiên trong thơ Thánh Quát”, TC Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H, số 6 (91) – 2008.  

ISSN

8066-8639

 
48 Trần Nhân Tông với cảm hứng mùa xuân, Thông báo Hán Nôm học 2007, Nxb KHXH, HN, 2008. Đăng lại: Tạp chí Nha Trang, Hội VHNT Khánh Hòa, số 160 & 161 Xuân Kỷ Sửu 2009; Nguyệt san Giác Ngộ, số 155 tháng 2 – 2009; Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 666, ngày 10 – 02 – 2009.      
49 Tú Xương viết câu đối Tết, Nội san Xã hội Nhân văn, Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM, số Xuân 2009.      
50 Ngày xuân đọc lại câu đối Tết của người xưa, Đại học Quốc gia TP HCM, số Xuân 2009 (số 110-111); Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, số Xuân 2009; Tạp chí Nha Trang số Xuân 2010.  

ISSN

1859-3720

 
51 Thơ Tứ tuyệt: những đặc trưng thi pháp thể loại, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 669, này 10 – 03 – 2009.      
52 Có phải Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan là anh em cùng mẹ khác cha?, in trong Bình luận văn học – Niên giám 2008, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2009; Đăng lại: Tạp chí Nha Trang số 178, tháng 7 – 2010.      
53 Phật giáo Việt Nam trong mối giao lưu – tiếp biến với Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và văn hoá – tín ngưỡng dân gian bản địa, Nguyệt san Giác Ngộ, số 165, tháng 12 – 2009.      
54 Rạo rực tình xuân, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 702 (số đặc biệt Tất niên), ngày 10 – 02 – 2010; Bản tin Đại học Quốc gia TP HCM, Xuân 2010 (số 119-120).      
55 Nguyễn Dữ không thể là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 04, tháng 9 – 2010.  

ISSN

1859-3208

 
56 Tản mạn quanh con mèo, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số đặc biệt Tất niên (737), ngày 01-02-2011; Bản tin ĐHQG HCM, Xuân Tân Mão số 131 và 132 (tháng 1 và 2-2011).      
57 Hát nói Nguyễn Công Trứ , Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 2 (468), tháng 2-2011.  

ISSN

1859-2856

 
58 Danh nhân Nguyễn Trãi: sự hội tụ những tinh hoa văn hóa Thăng Long thời Lý – Trần, Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104)-2011.  

ISSN

8066-8639

 
59 Ý chỉ đoạn Ngữ lục và bài kệ Thị tịch của Khuông Việt thiền sư, Nguyệt san Giác ngộ, số 180 (tháng 3-2011).      
60 Khuông Việt thiền sư với đất nước, Phật giáo và văn học trong buổi đầu độc lập tự chủ, Bản tin ĐHQG HCM số 133 (tháng 3) và 134 (tháng 4-2011).      
61 Khuông Việt Thái sư với vương triều Đinh – Lê, Tập san Khoa học Xã hội Nhân văn số 50-2011.      
62 Tư tưởng Thiền và vẻ đẹp thi ca trong tác phẩm của Viên Chiều thiền sư, Bản tin ĐHQG HCM, số 135 (5-2011); Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 4, tháng 8 - 2011; Tạp chí Nha Trang số 192 tháng 9-2011.      
63 Việt Đông: một cây bút văn xuôi tự sự đa năng, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 6 (472), tháng 6-2011.  

ISSN

1859-2856

 
64 Đọc “Cuộc tiến hóa văn học Việt Nam” – Tuyển tập khảo cứu phê bình của Kiều Thanh Quế, Tuần báo Văn nghệ Tp. HCM, số 164 (23-6-2011). Bản tin ĐHQG HCM, số 136 (tháng 6-2011).      
65 Nguyễn Dữ không phải là bạn học với Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan không thể phủ chính “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ,Tạp chí Khoa học Văn hóa và Du lịch, số 1 (55) tháng 7-2011.  

ISSN

1859-3720

 
66 Thiền đạo và vẻ đẹp thi ca trong Ngữ lục của Thiền Lão thiền sư, Bản tin ĐHQG HCM, số 137 (7-2011); Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5, tháng 10 - 2011.      
67 Bậc sư biểu bên bờ Tuyết Giang, Nội san Xã hội Nhân văn, số 41, tháng 11-2011. Tạp chí Nha Trang số ?      
68 Vài nét về Phạm Văn Ký qua không gian báo chí Pháp ngữ, (viết chung với Phạm Văn Quang), Tập san Khoa học Xã hội & Nhân văn, số 52, tháng 12-2011.      
69 Thiền đạo và văn chương qua Kệ và Ngữ lục của Viên Chiếu thiền sư, Tạp chí Khoa học Văn hóa và Du lịch, số 2 (56) tháng 12-2011.  

ISSN

1859-3720

 
70 Mấy ghi nhận về tiểu thuyết tâm lý xã hội ái tình của Hoàng Minh Tự, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, Niên giám 2011.  

ISSN

1859-3208

 
71 Thêm hai bài thơ chữ Hán của Ức Trai tiên sinh, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108) -2011  

ISSN

8066-8639

 
72 Tú Xương viết câu đối Tết, Tạp chí Nha Trang, Xuân Nhâm Thìn, số 196-197, tháng 1&2- 2012; Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 1 (tháng 2-2012).      
73 Thế bút và Văn bút của GS. Nguyễn Đình Chú, Chuyên san Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An, số 5 (tháng 8-2012) và số 6 (tháng 9-2012).      
74 Linh Giang là sông Gianh hay là sông Hương?, Tạp chí Xưa và Nay, số 412 (tháng 9-2012) và số 413 (tháng 10-2012); đăng lại: Tuần báo Văn nghệ Tp. HCM, số 223 (11-10-2012); Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 798 (10-10-2012).  

ISSN

868-331X

 
75 Phạm Minh Kiên với tiểu thuyết lịch sử, Tạp chí Phát triển và Công nghệ, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, X1-2012, Vol 15.  

ISSN

1859-0128

 
76 Vụ án Lệ Chi Viên, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 800 (01-11-2012). Đăng lại: Tạp chí Nha Trang, số 215, tháng 8/2013. Tạp chí KHXHNV Nghệ An, số 12 tháng 12/2013.      
77 Bàn lại và bàn thêm về thời điểm Phật giáo – Thiền đạo truyền vào Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 6-2012 (số 122); đăng lại ở Chuyên san Thế giới Phật giáo, số 2 (tháng 4-2013).  

ISBN

174189 961 3

 
78 Giang Nam với quan niệm về thơ, Tạp chí Nha Trang – Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hoà, số 207 (tháng 12-2012)      
79 Nguyễn Đức Vân: nhà Hán học, Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An, số 8 (tháng 1-2013).      
80 Về bài thơ xuân xưa nhất trong văn học Việt Nam, Tạp chí Nha Trang – Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hoà, số 208-209 (tháng 1 và 2-2013)      
81 Đầu xuân xem Tú Xương múa chữ, Tạp chí Lựa và chọn, Trung tâm Truyền thông Thái Bình Dương, số Xuân 2013      
82 Tinh thần vô ngã vị tha của Bồ-tát Quảng Đức qua Lời nguyện tâm quyết và Kệ thiêu thân cúng dường, Tạp chí Xưa và Nay, số 430 (6-2013) và 432 (7-2013).  

ISSN

868-331X

 
83 Diện mạo thơ sứ trình trung đại Việt Nam và thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP.HCM, số 49 (83), tháng 8-2013.  

ISSN

1859-3100

 
84 Bàn thêm về thời điểm Phật giáo và pháp tu Thiền truyền vào Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Quyển 15, số 8 (122) tháng 8/2013.  

ISSN

1859-0403.

 
85 Thiền đạo và văn chương qua Kệ và Ngữ lục của Viên Chiếu thiền sư, Hoa Đàm, tập 3 và tập 4-2013.  

ISBN

978-604-58-2374-3

 
86 Văn hóa thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 13 (67) tháng 9/2013.  

ISSN

1809-3720

 
87 Truyện Kiều dưới góc nhìn loại hình, Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An, số 8 tháng 8/2013.      
88 Vua Lê Thái Tổ mất lúc bao nhiêu tuổi?, Tạp chí Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An, số 9 tháng 9/2013; Tạp chí Nha Trang, số 217 tháng 10/2013. Tạp chí Xưa và Nay, số? 2013.      
89 Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự vận dụng tư duy Thiền định vào quân sự, Tuần báo Tiếp thị và Gia đình số 41 Thứ Hai ngày 14/10/2013.      
90 Nhà nghiên cứu Ca Văn Thỉnh, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, Niên san 2013-2014.  

ISSN

1859-3208

 
91 Nghĩ thêm về Việt Nho, Tạp chí Hán Nôm số 5 (120) -2013  

ISSN

8066-8639

 
92 Từ Giáo hội Phật giáo nhất tông đời Trần nghĩ về sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay, Hoa Đàm tập 5 và tập 6-2014.  

ISBN

978-604-58-2374-3

 
93 Cảm hứng Điện Biên trong thơ Việt Nam, Tạp chí Xưa và Nay, Hội KHLS Việt Nam,, số 446, tháng 4/2014  

ISSN 868-331X

 
94 Trở lại vụ án Lệ Chi viên, Tạp chí Xưa và Nay, Hội KHLS Việt Nam,, số 448, tháng 6/2014  

ISSN 868-331X

 
95 Về kiểu tư duy nghệ thuật trực cảm tâm linh trong văn chương (qua khảo sát văn học Phật giáo Việt Nam), Tạp chí Hán Nôm số 3 (124) -2014.  

ISSN 8066-8639

 
96 Sức hấp dẫn của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, Hoa Đàm tập 10, tháng 7-2014  

ISBN

978-604-58-2374-3

 
97 Huyền Quang: vị Thi Tăng tài hoa đời Trần, KHXH&NV Nghệ An số tháng 7/2014; Tạp chí Nha Trang số 227, tháng 8-2014; Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP. HCM số 63 (97) tháng 10/2014.  

ISSN 1859-3100

 
98 Từ Phật giáo nhất tông đời Trần suy nghĩ về Phật giáo Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 08 (134), thg 8- 2014  

ISSN 1859-0403

 
99 Vài nét về chùa ở Nhật Bản Pagoda in Japane, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 9 (22)-2014.  

ISSN 0866-7314

 
100 Về ngôi chùa ở Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6 (144) tháng 6-2015.  

ISSN 1859-0403

 
101 Sự dung hợp Tam giáo: nền tảng tư tưởng của thần đạo Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 7 (32)-2015  

ISSN 0866-7314

 
102 Nghĩ về giáo dục Phật giáo, Tạp chí Phật giáo Nguyên thuỷ, số 46 (11/2014); số 47 (12/2014); 48 (1/2015); 49 (2/2015.      
103 Hoàng đế - Thi nhân – Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Tạp chí Hoa Đàm, số 15 (12/2014); số 16 (1/2014); số 18 (3/2015); số 19 (4/2015).      
104 Tản mạn về chữ và nghĩa Truyện Kiều qua một vài trường hợp, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 1 (26), tháng 1/2015.   ISSN 1859-3208  
105 Bàn về chữ và nghĩa Truyện Kiều qua một vài trường hợp, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An, số 1+2/2015 Xuân Ất Mùi      
106 Ngày xuân nói chuyện về chữ và nghĩa của Truyện Kiều, Tạp chí Nha Trang số 232+233 (tháng 1+2/2015) Xuân Ất Mùi.      
107 Lý Văn Sâm: nhà văn tiêu biểu của dòng văn học yêu nước Nam Bộ, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 4 (518)-2015   ISSN 1859-2856  
108 Cây dừa trong thơ Việt Nam hiện đại, Tạp chí Nha Trang số 238 (tháng 7/2015)      
109 Ảnh hưởng của tân thư trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục qua công cuộc cải cách giáo dục đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An, số 7/2015      
110 GS. Nguyễn Đổng Chi với những nghiên cứu về văn học cổ điển Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An, số 8/2015      
111 Cây dừa trong văn học dân gian Việt Nam, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 4-2015      
112 Nghĩ về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam (Thinking of Buddhist Education in Vietnam), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 11 (149), 2015.  

ISSN 1859-0403

 
113 Một góc nhìn về quá trình hình thành và phát triển của Thần đạo Nhật Bản (A View on the Process of Foudation and Development of Japanese Shintoism), Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 3 (40)-2016.  

ISSN 0866-7314

 
114 Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá – Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Buddhisme in the Context of Globalization – The case of Ho Chi Minh City), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1 (151), 2016.  

ISSN 1859-0403

 
115        
116        
117        
118        
 1. 2.3Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Phật giáo Việt Nam trong mối quan hệ với Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và tín ngưỡng dân gian, báo cáo tại Hội thảo Quốc tế “Việt Nam trong truyền thống Phật giáo Đông Á”, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tháng 8 – 2007.      
2 Đôi điều cần bàn lại về mối quan hệ giữa Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Dữ và Phùng Khắc Khoan, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3, Đại học Quốc gia HN – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội ngày 04 – 07 tháng 12 năm 2008.      
3 Phật giáo Việt Nam trong mối giao lưu – tiếp biến với Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và văn hoá – tín ngưỡng dân gian bản địa, báo cáo tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3, Đại học Quốc gia HN – Viện Khoa học Xã hội VN, Hà Nội ngày 04 – 07 tháng 12 năm 2008.      
4 Khuông Việt Thái sư với vương triều Đinh – Lê, báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Quốc sư Khuông Việt, ĐHQG HN và Học viện Phật giáo Việt Nam tại HN, tháng 3-2011.      
5 Ý chỉ đoạn Ngữ lục và bài kệ Thị tịch của Khuông Việt thiền sư, báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Quốc sư Khuông Việt, ĐHQG HN và Học viện Phật giáo Việt Nam tại HN, tháng 3-2011.      
6 Thơ trung đại Việt Nam viết về danh thắng Hồ Nam và trường hợp Nguyễn Trung Ngạn, báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Quan hệ văn hóa, văn học Việt Nam – Trung Quốc, Trường ĐHKHXH và NV-ĐHQG TP. HCM, tháng 9-2011.      
7 Giao lưu văn học Nhật – Việt qua thể loại thơ Haikư ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo Quốc tế về Quan hệ văn hóa, văn học Việt Nam – Nhật Bản, Trường ĐHKHXH và NV-ĐHQG TP. HCM, tháng 12-2011.      
8 Tôn giáo trong thời hội nhập: Bản chất và quy luật cần cải cách, báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 4, Đại học Quốc gia HN – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội ngày 26-28 tháng 11 năm 2012.      
9 Nghĩ thêm về Việt Nho, Hội thảo Quốc tế “Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hóa”, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HCM và Hội Hữu nghị Việt – Đài tổ chức, ngày 01.6.2013.      
10 Từ Giáo hội Phật giáo nhất tông đời Trần nghĩ về sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay, Hội thảo Quốc tế “Phật giáo Châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hoá dân tộc”, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội tổ chức tại Hạ Long ngày 08-10.11.2013.      
11 Nghĩ về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam. HTKH Quốc tế: Phật giáo với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2014, tổ chức tại Bái Đính, Ninh Bình từ ngày 7/5 đến 10/5/2014.  

ISBN

978-604-73-2730-3

 
12 Phật giáo Việt Nam với sứ mệnh thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, Báo cáo tổng kết Hội thảo khoa học Quốc tế: Phật giáo với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, Đại lễ Phật đản Vesak 2014, tổ chức tại Bái Đính, Ninh Bình từ ngày 7/5 đến 10/5/2014.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

978-604-73-2730-3

 
13 Cây dừa trong văn chương Việt Nam, HTKH Quốc tế: Cây dừa Việt Nam – giá trị và tiềm năng, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Hiệp hội Dừa Việt Nam – UBND tỉnh Bến Tre, tổ chức ngày 29-30/8/2014 tại TP. HCM và TP. Bến Tre.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

978-604-73-2802-4

 
14 Tôn giáo và Văn học Việt Nam, Báo cáo tại HTKH Quốc tế về “Tôn giáo trong đời sống công chúng” do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HN tổ chức tại Hà Nội ngày 29 và 30/12/2014.      
15 Đọc sâu văn chương Nguyễn Du dưới góc nhìn Phật giáo Thiền tông, HTKH Quốc tế kỷ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng tổ chức tại Hà Nội và Hà Tĩnh, 8 và 10/8/2015.      
16 Từ truyền thống giáo dục Phật giáo Việt Nam đến trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà, HTKH Quốc tế “Giáo dục Trung cấp Phật học Khánh Hoà: thực trạng và giải pháp” (Conference on Buddhist Education: Intermediate level of Buddhist religious professinals training in Khanh Hoa – practices and solutions), Nha Trang, 26 và 27-9-2015.  

Nxb Văn hoá - Văn nghệ, ISBN

978-604-68-2698-9

 
16 Ảnh hưỏng của đạo đức Phật giáo Nam tông đến văn hóa tinh thần người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, Báo cáo tại HTKH Quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: lịch sử và phát triển” do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức tại TP. HCM, ngày 13-14/11/2015 tại TP.HCM.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
17 Phật giáo vùng Mekong: những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Báo cáo HTKH Quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: lịch sử và phát triển” do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức tại TP. HCM, ngày 13-14/11/2015 tại TP.HCM.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
18 Vấn đề bảo vệ môi trường qua lời Phật dạy Báo cáo HTKH Quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: lịch sử và phát triển” do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức tại TP. HCM, ngày 13-14/11/2015 tại TP.HCM.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
19 Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa - trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh (viết chung với ThS. Dương Hoàng Lộc), do Trường ĐHKHXH& NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phương Đông và ĐH ở Thái Lan tổ chức tại Phú Yên, ngày ?/11/2015  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
20 Phật giáo Việt Nam trong mối giao lưu – tiếp biến với Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và văn hoá – tín ngưỡng dân gian bản địa do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM, Viện Nghiên cứu Phương Đông và ĐH ở Thái Lan tổ chức tại Phú Yên, ngày 9-10/11/2015  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
21        
 1. 2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của

đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Những tiền đề về tư tưởng – triết học của Cách mạng Tư sản Pháp 1789, Hội nghị khoa học nhân 200 năm Cách mạng tư sản Pháp (14.7.1789 – 14.7.1989) do UBND tỉnh Khánh Hòa và Tuỳ viên Văn hoá Lãnh sự quán Pháp tổ chức, tháng 7 năm 1989.      
2 Trên cơ sở phân tích vài bài thơ, nghĩ về việc cảm thụ và giảng dạy thơ Bác ở trường sư phạm , Hội nghị khoa học kỷ niệm 100 năm sinh nhật Bác Hồ do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, tháng 5 năm 1990.      
3 Phật giáo và ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống con người Khánh Hòa, Hội thảo khoa học “Văn hóa Nghệ thuật Trung bộ” do Bộ Văn hóa – Thông tin tổ chức tại Nha Trang tháng 11-1998.      
4 Văn học thành văn ở Khánh Hòa từ 1945 trở về trước, Hội thảo khoa học “Văn hóa Nghệ thuật Trung bộ” do Bộ Văn hóa – Thông tin tổ chức tại Nha Trang tháng 11-1998.      
5 Gia Định báo với Trương Vĩnh Ký và bước khởi đầu của nền quốc văn mới, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Gia Định báo 140 năm (1865 – 2005)”, Khoa Ngữ văn và Báo chí, ĐHKHXH&NV, 2005.      
6 Vài nét về văn xuôi nghệ thuật của Lê Mai, Hội thảo khoa học “Văn học Quốc ngữ Nam bộ cuối thế kỷ XIX – 1945”, Khoa Ngữ văn & Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG TP HCM, 2006.      
7 Đông Kinh nghĩa thục với công cuộc cải cách giáo dục đầu thế kỷ XX, Hội thảo khoa học “Đông Kinh nghĩa thục: Một thế kỷ nhìn lại”, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG TP HCM – Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP HCM – Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh, tháng 9 năm 2007.      
8 Từ thể loại văn bản kinh Phật ở Ấn Độ đến hệ thống thể loại văn học Phật giáo Việt Nam, Hội thảo khoa học“Văn học Việt Nam và Văn học Đông Á, Đông Nam Á”, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG TP HCM tháng 10 năm 2007.      
9 Trần Nhân Tông với cảm hứng mùa xuân, Hội thảo Thông báo Hán Nôm học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, năm 2007.      
10 Nghĩ về thơ hôm nay, Hội thảo khoa học “Thơ Việt Nam đương đại”, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG TP HCM, tháng 2 năm 2008.      
11 Dạy và học văn học trung đại Việt Nam: Đôi điều suy nghĩ, Hội thảo Khoa học “Đổi mới giảng dạy văn học ở trường Đại học”, Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG TP HCM, tháng 2 năm 2008. In lại Đại học Cửu Long, tháng 5 – 2008; Đại học Tây Nguyên, tháng 10 – 2008.      
12

Phật giáo thời Lý – Trần với bản sắc dân tộc Đại Việt,

* Hội thảo Khoa học “Phật giáo thời Lý với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, ngày 29-7-2010;

* Hội thảo Khoa học “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM và Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP. HCM, ngày 28-8-2010;

* Hội thảo Khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Bộ VH-TT và DL; Thành Uỷ TP HCM; ĐHQG TP HCM, ngày 23-9-2010.

     
13 Danh nhân Nguyễn Trãi: sự hội tụ tinh hoa văn hoá Thăng Long thời Lý – Trần, Hội thảo Khoa học “Một nghìn năm văn học Thăng Long – Hà Nội”, Viện Văn học Việt Nam, ngày 23 -9-2010.      
14 Khuông Việt thiền sư với đất nước, Phật giáo và văn học trong buổi đầu độc lập tự chủ, Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Bình Dương, ngày 23 đến 27 tháng 2-2011.      
15 Nghĩ về triết lý giáo dục trong tình hình hiện nay ở đất nước ta, Hội thảo khoa học “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Đại học”, ĐHQG TP. HCM, ngày 13-4-2012.      
16 Dạy và học các môn Văn học Phật giáo Việt Nam tại các Học viện Phật giáo Việt Nam, Hội thảo khoa học “Giáo dục Phật giáo Việt Nam: định hướng và phát triển”, Trung ương Giáo hội PGVN, ngày 09-5-2012.      
17 Cần có môn Văn hóa Phật giáo trong chương trình đào tạo Cử nhân Phật học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam, Hội thảo khoa học “Giáo dục Phật giáo Việt Nam: định hướng và phát triển”, Trung ương Giáo hội PGVN, ngày 09-5-2012.      
18 Tôn giáo trong thời đại toàn cầu hóa: bản chất và vấn đề cần cải cách, Hội thảo khoa học Tôn giáo mới ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HCM tổ chức ngày 26.5.2012.      
19 Nghĩ về một số hiện tượng tôn giáo mới – kiến nghị và giải pháp quản lý, Hội thảo khoa học Tôn giáo mới ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HCM tổ chức ngày 25-9-2012.      
20 Văn chương Tự Lực văn đoàn và Thơ Mới trong chương trình trung học môn Văn ở miền Nam trước năm 1975, Hội thảo khoa học Phong trào Thơ Mới và văn xuôi Tự Lực văn đoàn – 80 năm nhìn lại, Hội NC&GDVH TP. HCM, Trường ĐHSP TP. HCM, Tạp chí Thế Giới Mới, Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường ĐHKHXN&NV-ĐHQG HCM đồng tổ chức, ngày 20-10-2012.      
21 Thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi, Hội thảo Khoa học Văn hoá thời gian rỗi, Khoa Văn hoá học – Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM, tháng 12-2012.      
22 Dạy và học văn học trung đại Việt Nam: Đôi điều suy nghĩ, Hội thảo Khoa học Đổi mới dạy học theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Đồng Nai, tháng 4-2013. NXB Đồng Nai, 2013.      
23 Chương trình và sách giáo khoa môn Văn bậc trung học ở miền Nam trước 1975, Hội thảo khoa học Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Huế, ngày 5 và 6-01-2013. In trong sách “Về dạy học Ngữ văn ở trường Phổ thông Việt Nam”, NXB ĐHSP HN, 2013.      
24 Giáo sư Bùi Văn Nguyên như tôi được biết, Hội thảo khoa học Kỷ niệm 95 năm ngày sinh, 10 năm ngày mất của GS. Bùi Văn Nguyên, Trường ĐHSP Hà Nội, ngày 10-4-2013. In lại trong sách “GS Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học”, NXB ĐHSP HN, 2013.      
25 Truyện Kiều dưới góc nhìn loại hình, Hội thảo khoa học, Đại học Quốc gia HN và UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 17 và 18/5/2013. In lại trong sách “Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam”, NXB ĐHQG HN, 2013.      
26 Tinh thần vô ngã vị tha của Bồ tát Quảng Đức qua “Lời nguyện tâm quyết” và Kệ thiêu thân cúng dường, Hội thảo khoa học “50 năm phong trào Phật giáo miền Nam (1963-2013)”. In trong sách “Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963”, NXB Phương Đông, 2013.  

NXb Đông Phương, ISBN

1 74189 969 9

 
26 Sau 50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, Hội thảo khoa học “50 năm phong trào Phật giáo miền Nam (1963-2013)”. In trong sách “Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963”, NXB Phương Đông, 2013  

NXb Đông Phương, ISBN

1 74189 969 9

 
27 Thơ Bùi Giáng: đôi điều cảm nhận, Hội thảo KH về Thi sĩ Bùi Giáng, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, tháng 9/2013.      
28 Đinh Gia Khánh: Vị Giáo sư kép, Hội thảo khoa học “Đinh Gia Khánh với sự nghiệp nghiên cứu văn hóa và văn học truyền thống”, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HN và Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, tổ chức ngày 14-10-2013, HN.  

Nxb Thanh Niên,

ISBN

 
29 Từ Phật giáo đời Trần nghĩ về sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay, Báo cáo tại HTKH “Phật giáo Nguyên thuỷ trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức tại Tp.HCM ngày 18-01-2014. In trong sách “Phật giáo Nguyên thuỷ: Hội nhập và Phát triển”, NXB Hồng Đức, HN, 2014  

NXb Đông Phương, ISBN

1 74189 987 7

 
30 Phật giáo Nguyên thuỷ: nhìn lại để hướng tới, Báo cáo tổng kết HTKH “Phật giáo Nguyên thuỷ trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”, do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức tại Tp.HCM ngày 18-01-2014.  

NXb Đông Phương, ISBN

1 74189 987 7

 
31 Sức hấp dẫn của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, HTKH “Hệ phái Khất Sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập”, Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo đồng tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Tp. HCM, 26/2/2014      
32 Tôn giáo và Văn học nghệ thuật, Báo cáo tại HTKH về “Văn học và Văn hoá tâm linh” do Viện Văn học và Khoa Văn học & Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 7 và 8-2-2014.      
33 GS. Nguyễn Đổng Chi với những nghiên cứu về văn học cổ điển Việt Nam, Báo cáo tại HTKH “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Học giả, Nhà văn Nguyễn Đổng Chi” do Tập đoàn Truyền thông Thanh niên – Hội Nghiên cứu & Giảng dạy Văn học TP. HCM – Nxb Trẻ đồng tổ chức, TP. HCM, ngày 07/5/2015 tại TP. HCM.   Nxb Thanh Niên, ISBN 978-604-1-07221-3  
34 Thầy thuốc nhân dân - nhà văn Trần Hữu Nghiệp, HTKH Bác sĩ NGND Trần Hữu Nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre, UNND huyện Ba Tri, ngày 03-10-2015.      
35 Bản lĩnh của một ngòi bút và sức sống của những tác phẩm, HTKH về nhà văn Vũ Hạnh do Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT TP. HCM, ngày 05-10-2015.      
36 Nguyễn Bỉnh Khiêm: nhà giáo dục, nhà văn hoá - HTKH về danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm do Viện Văn học và UBND TP. Hải Phòng tổ chức tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng 11/2015      
37 Tư tưởng kinh văn hệ Bát Nhã trong thơ chữ Hán Nguyễn Du HTKH Kỷ niệm 250 sinh danh nhân văn hoá Nguyễn Du, do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM tổ chức 12/2015.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
38 Vai trò của dòng họ trong sự phát triển văn hoá dân tộc: trường hợp Ngô gia văn phái, HTKH về Gia phả và dòng họ do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM và Viện Nghiên cứu Gia phả TP. HCM tổ chức 12/2015.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN

 
39 Diệu Nhân Ni sư: hành trạng, lai lịch và sự chứng ngộ tư tưởng kinh văn hệ Bát Nhã, HTKH Nữ giới Phật giáo Việt Nam: truyền thống và hiện đại do Trường ĐHKHXH &NV-ĐHQG TP.HCM và Phân ban Ni giới – ban Tăng sự - GHPGVN TP.HCM tổ chức ngày 8 và 9-4-2016.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN 978-604-73-4116-0

 
40 Nữ giới Phật giáo Việt Nam đến hiện đại từ truyền thống, HTKH Nữ giới Phật giáo Việt Nam: truyền thống và hiện đại do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM và Phân ban Ni giới – ban Tăng sự - GHPGVN TP.HCM tổ chức ngày 8 và 9-4-2016.  

Nxb ĐHQG TP.HCM

ISBN 978-604-73-4116-0

 
         

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

 1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ
TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2001, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam Công trình Khánh Hòa: diện mạo văn hóa một vùng đất (tập 3) Hội Văn nghệ Dân gian VN 2001
2 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hoà Công trình Văn học Phật giáo thời Lý – Trần: diện mạo và đặc điểm UBND tỉnh KhánhHoà 2003
3 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2003, Uỷ ban Toàn Quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Công trình Văn học Phật giáo thời Lý – Trần: diện mạo và đặc điểm UB Toàn Quốc Liên hiệp Các Hội VHNT VN 2003
4 Giải thưởng Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Công trình Giáo dục – Khoa cử và Quan chế ở Việt Nam thời phong kiến, thời thuộc Pháp ĐHQG TP. HCM 2011
5 Giải thưởng Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Cụm công trình của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Trường ĐHKHXH& NV-ĐHQGTP.HCM: Phật giáo Nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại; Phật giáo với việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc; Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới; Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG năm 2012-2014: Hiện tượng tôn giáo mới và những vấn đề về chính sách và công tác tôn giáo ở Tp. HCM hiện nay). ĐHQG TP. HCM 2014
 1. Bằng phát minh, sáng chế
TT Tên bằng

Sản phẩm của

đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1 /          
2 /          
 1. Bằng giải pháp hữu ích
TT Tên giải pháp

Sản phẩm của

đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1 /          
2 /          
 1. 4.Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu
TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1 /      
2 /      

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1   /  
    /  

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 1995 – nay Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam Hội viên
2 1997 – nay Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hoà Hội viên
3 2004 – nay Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP. Hồ Chí Minh Hội viên
4 2013 – nay Tạp chí Thế giới Phật giáo (ISBN) Ban biên tập
5 Ngày 11/6/2013 HTKH Quốc gia “50 năm phong trào Phật giáo Miền Nam” 1963-2013. Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Học viện PGVN đồng tổ chức. Trưởng ban Tổ chức
6 Ngày 15-16/6/2013 HTKH Quốc tế “Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào Tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới. Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM tổ chức. Phó trưởng Ban Tổ chức
7 Ngày 18/01/2014 HTKH: “Phật giáo Nguyên thuỷ trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”. Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức. Trưởng ban Tổ chức
8 Ngày 07/5 đến 11/5/2014 HTKH Quốc tế, Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc, Phật giáo với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Bái Đính, Ninh Bình.   Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức. Trưởng ban Tổ chức
9 Ngày 13-14/11/2015 HTKH Quốc tế “Phật giáo vùng Mekong: lịch sử và phát triển” do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng tổ chức Trưởng ban Tổ chức
10 Ngày 08-09/4/2016 HTKH “Nữ giới Phật giáo: truyền thống và hiện đại”, do Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM và Phân ban Ni giới Giáo hội PGVN đồng tổ chức Trưởng ban Tổ chức

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 1997 – 2004 Trường Đại học Tây Nguyên Thỉnh giảng
2 2000 – 2003 Trường Đại học Sư phạm Huế Thỉnh giảng
3 2004 – nay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên biên chế;

Thành viên HĐKH Khoa VH&NN   (từ 2007 – nay)

4 Từ 2004 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Thỉnh giảng, tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, nghiệm thu đề tài khoa học.
5 2005 – nay

- Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

- Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – GHPGVN

- Tạp chí Thế giới Phật giáo - Viện NCPHVN

- Giáo thọ sư;

- Thành viên HĐKH;

- Hội đồng biên tập

6 2006 – 2011 Trường Đại học Bình Dương Thỉnh giảng;Thành viên HĐKH
7 2006 – nay Trường Đại học Văn Hiến Thỉnh giảng
8 2012 – nay Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG TP. HCM Phó Giám đốc
9 2013 – nay Trung tâm Nghiên cứu văn học Phật giáo Việt Nam-Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – GHPGVN Cố vấn
10 12/2014- nay Phân ban Giáo dục Tăng Ni; Phân ban Văn hoá; Phân ban Truyền thông Thông tin – Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer – Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cố vấn

TP.HCM, ngày …..   tháng…..     năm …….

Thủ trưởng Đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

TP.HCM, ngày  tháng 5 năm 2016

Người khai

(ký tên)

PGS.TS. NGUYỄN CÔNG LÝ

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

38243251
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5492
7293
38243251

Thành viên trực tuyến

Đang có 267 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929