Trần Thị Phương Phương

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

   

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

2. Ngày sinh: 11/01/1965

3. Nơi sinh: Hà Nội

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học KHXH & NV Tp.HCM

Khoa: Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: Nghệ thuật học

Chức vụ: Trưởng Bộ môn                                               

 

6. Học vị:           Tiến sĩ                     năm đạt: 2001

7. Học hàm:                 Phó giáo sư               năm phong: 2011

8. Liên lạc:

Địa chỉ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐHKHXHNV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng , Q1TP.HCM
Tel/ fax 38243326-ext 146
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 1991 -nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ (các tên gọi trước: Khoa Ngữ văn, Khoa Ngữ văn và Báo chí), trường ĐH KHXH & NV

Trợ giảng (1991), Giảng viên (1993)Giảng viên chính (2005), Phó giáo sư (2011-nay)

Trưởng Bộ môn Văn học nước ngoài (2003 -2007), Phó Trưởng Khoa (2007 -2012), Trưởng Bộ môn Nghệ thuật học (từ 2013)

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học

1985-90

1992-96

Liên Xô

ĐHTH HCM

Ngữ văn Nga

Anh văn

Thi pháp kịch “Vườn anh đào” của A.Chekhov

Thạc sỹ 1992-1995 ĐH Tổng hợp TPHCM Văn học Việt Nam Đối chiếu Truyện Kiều của Nguyễn Du với Evgeny Onegin của A.S.Pushkin
Tiến sỹ 1995-2000 ĐHKHXHNV HCM Lý thuyết và lịch sử văn học Nghiên cứu so sánh hai tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du và Evgeny Onegin của A.S.Pushkin về phương pháp sáng tác

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Văn học

-          Chuyên ngành: Văn học nước ngoài và văn học so sánh

            Hướng nghiên cứu:

1. Văn học Nga

2. Văn học so sánh

3. Lý luận văn học

 1. 2.Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Năm nghiệm thu
1 Tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX Trường 2001-02 Chủ nhiệm 2002
2 Lịch sử văn học Trung Cận Đông thời cổ đại và trung đại (Biên dịch) Trường 2004-05 Chủ nhiệm 2005
3 Thơ ca Nga – Tiến trình và giá trị ĐHQG 2007-09 Chủ nhiệm 1/2010
4 Những vấn đề văn học Nga hiện đại ĐHQG 2011-13 Chủ nhiệm 8/2013
5 Văn học so sánh: lịch sử và triển vọng ĐHQG 2015-17 Chủ nhiệm Đang thực hiện
 1. 3.Quá trình giảng dạy(hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh)
TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm bảo vệ Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1 Khoảng trên 20 sinh viên Khoảng trên 20 khoá luận về đề tài văn học Nga, văn học so sánh Từ 1996 đến 2015 Cử nhân  
2 Cao Hạnh Thuỷ Hồ Xuân Hương – tiếp cận từ phương diện giới tính 2007 Thạc sĩ  
3 Lê Thị Bích Thuỷ Tìm hiểu truyện ngắn Nga thời kỳ chiến tranh vệ quốc (1941 -1945) 2009 Thạc sĩ  
4 Trần Đăng Thư Chủ nghĩa hiện thực mới trong tiểu thuyết của Alberto Moravia 2011 Thạc sĩ  
5 Nguyễn Lệ Chi Những cách tân kịch của A.P.Chekhov 2012 Thạc sĩ  
6 Đỗ Thị Hồng Thi pháp huyền thoại trong tiểu thuyết của Aitmatov 2013 Thạc sĩ  
7 Huỳnh Liên Thanh Tìm hiểu thể loại truyện thánh thông qua bộ Các thánh truyện của Jeromino Maiorica 2014 Thạc sĩ  
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nghệ thuật trào phúng trong văn xuôi N.V.Gogol 2015 Thạc sĩ  
9 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Sự vận động của phong trào phục hưng qua trường hợp Nghin lẻ một đêm và Mười ngày Đang thực hiện Tiến sĩ  
10 Đào Lê Na Cải biên học: Từ văn học đến điện ảnh - Trường hợp Kurosawa Akira 2015 Tiến sĩ  
11 Phan Thị Hà Thắm Tiểu thuyết sử thi cách mạng trong văn học Xô Viết và văn học Việt Nam (Trường hợp Alexei Tolstoy và Nguyễn Đình Thi) Đang thực hiện Tiến sĩ  

và nhiều luận văn tốt nghiệp đại học

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học(chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1 Tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX   KHXH 2005 Tác giả  
2 Lev Tolstoy – đại văn hào Nga   Văn học 1999 Tác giả  
3 Thơ ca Nga từ khởi thuỷ đến hiện đại   ĐHQG HCM 2010 Tác giả  
4 Lev Tolstoy, Bản xô nát Kreutzer   Trẻ 1999 Dịch giả  
5 Tuyển tập V.Propp, tập 2   Văn hoá dân gian 2005 Đồng dịch giả  
6 Lịch sử văn học thế giới, tập 1,2,3   Văn học

2007,

2012, 2014

Đồng dịch giả  
7 Lev Tolstoy, Bản sonata Kreutzer (tái bản)   Hội nhà văn 2011 Dịch giả  
8 V.M.Garshin, Bông hoa đỏ (tập truyện ngắn)   Hội nhà văn 2011 Dịch giả  

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

1.“Văn hoá truỵền thống Việt Nam và triết lý chữ Tâm trong Truyện Kiều” (viết chung với Bae Yang-su), Journal of the Institute of Asian Area Studies, Pusan University of Foreign Studies, Korea, 2/1999, tr.33-51.

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

 1. “Dostoevsky với văn học thế giới”, Bình luận văn học (Niên giám 1997 của Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM), Nxb Khoa học xã hội, 1998, tr.218-227.
 2. “So sánh hai tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du và Evgeny Onegin của A.S.Pushkin về mặt cảm hứng nghệ thuật”, Tập san Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, 2/1997 (in lại trong Những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên đề Văn học, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2008, tr. 112-118).
 3. “So sánh hai tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du và Evgeny Onegin của A.S.Pushkin về mặt cốt truyện”, Bình luận văn học (Niên giám 1998 của Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999, tr.151-164.
 4. “Pushkin - nhà thơ của dân tộc Nga”, Tạp chí Khoa học xã hội, số 40, quý II/1999, tr.58-60.
 5. “Sự tiếp nhận đặc biệt đối với A.S.Pushkin của một nhà thơ Mỹ thế kỷ XIX”, Tập san Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHKHXHvàNV TP.HCM, 9/1999, tr.70-72.
 6. “Từ so sánh văn học Nga-Việt: suy nghĩ về giao lưu ảnh hưởng và tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc”, Tạp chí khoa học, ĐHSP TP.HCM, 11/1999, tr.86-91.
 7. “Tiểu thuyết thơ Evgeny Onegin – sự khởi đầu của tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ XIX”, Tập san Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHKHXHvàNV TP.HCM, số 13 năm 2000 (in lại trong Những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên đề Văn học, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2008, tr. 749-755).
 8. “Tiếp cận Truyện Kiều từ hướng văn học so sánh và phương pháp so sánh loại hình lịch sử”, trong sách: Văn học so sánh – nghiên cứu và dịch thuật, NXB ĐHQG HN, 2002, tr.306-321.
 9. “Truyện Kiều của Nguyễn Du và Evgeny Onegin của A.S.Pushkin – hai tiểu thuyết bằng thơ”, in trong: Hồn Việt số 2, NXB Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2004, tr.81-122.
 10. “Giới thiệu sơ lược về chương trình đào tạo văn học ở Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva và Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint-Petersburg”, Bình luận văn học (Niên giám 2008 của Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM), Nxb Văn hoá Sài Gòn, 2008, tr.192-215.
  1. “Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc (so sánh một số hiện tượng tiểu thuyết Việt Nam và Triều Tiên)”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 7/2010 (In lại trong: Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011).
 11. “Tolstoy – độc giả, Tolstoy – tác giả”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 12/2010
 12. “Người thất chí – Một hiện tượng phóng tác, nhìn từ quan điểm loại hình lịch sử”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 5/2011 (In lại trong:
 13. “Từ một bản dịch thơ, suy nghĩ về việc tiếp cận tác phẩm văn học nước ngoài”, Tạp chí khoa học ĐHSG (Niên giám của Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học 2010)
 14. “Lev Tolstoy và vấn đề phụ nữ”, Tạp chí ĐHSG- Bình luận văn học (Niên giám của Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học 2011)
  1. “Những cuộc gặp gỡ của người Nga với Kawabata Yasunari”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2/1012 (In lại trong: Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á, NXB NXB Văn hóa văn nghệ TP.HCM, 2013).
 15. “Thuyết tạo dựng Chúa và chủ nghĩa hiện thực XHCN (trường hợp Maxim Gorky)”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 4/2014.
 16. “Văn học nữ và chủ nghĩa hậu hiện đại Nga”, Tạp chí ĐHSG- Bình luận văn học, niên san 2013-2014.
 17. “Nghệ thuật âm nhạc và vấn đề giữ gìn bản sắc, mở rộng giao lưu”, in trong: Nghệ thuật âm nhạc phương Đông: bản sắc và giá trị, NXB ĐHQG TPHCM, 2014.
  1. “Chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học Nga hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 4-2015
  2. “Chủ nghĩa hiện đại trong văn học Nga”, Tuyển tậpNhững vấn đề ngữ văn, NXB ĐHQG TPHCM, 2015.
  3. “Chủ nghĩa vị lai trong thơ ca Nga”, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn - Bình luận văn học, niên san 2015.
  4. “Người xa lạ - tình nhân của thơ ca: một hiện tượng văn học Việt Nam trong bối cảnh thế giới”, in trong: Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá, NXB ĐHQG TPHCM, 2015.
  5. “Nguyễn Du đọc truyện Kiều (Đọc như là sáng tạo)”, in trong: Di sản văn chương đại thi hào Nguyễn Du: 250 năm nhìn lại, NXB Khoa học xã hội, 2015.
  6. “Cốt truyện lưu chuyển trong văn học cổ điển (So sánh trường hợp Truyện Kiều của Nguyễn Du và Le Cid của Pierre Corneille), In trong: Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Du, NXB ĐHQG, 2015 (In lại trong: Tạp chí Nghiên cứu văn học, 1/2016, tr.16-25).

IV. THÔNG TIN KHÁC

1.Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1 7/1997-1/1999 Visiting Fellowship, Harvard Yenching Institute, Havard University Visiting fellow (thực tập sinh)
2 1 - 5/2006 Faculty Exchange Program của ASIANetwork (do ACLS và CEEVN của Hoa Kỳ điều hành) Exchange faculty (giảng viên trao đổi) tại ĐH Hobart & William Smith, Hoa Kỳ

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
  1997-nay Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TPHCM Hội viên

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 2004-nay Đại học Văn Hiến Giảng viên thỉnh giảng
2 2005-nay Trung tâm Nghiên cứu quốc học Cộng tác viên

Bài viết cùng tác giả

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929